Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zeka Nedir? Zekayı tanımlama problemi nedir? Zekanın bileşenleri neler? Yapay Zeka nedir? Güçlü Yapay Zeka nedir? Yapay Zeka ekolleri nelerdir? Yapay Zeka.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zeka Nedir? Zekayı tanımlama problemi nedir? Zekanın bileşenleri neler? Yapay Zeka nedir? Güçlü Yapay Zeka nedir? Yapay Zeka ekolleri nelerdir? Yapay Zeka."— Sunum transkripti:

1 Zeka Nedir? Zekayı tanımlama problemi nedir? Zekanın bileşenleri neler? Yapay Zeka nedir? Güçlü Yapay Zeka nedir? Yapay Zeka ekolleri nelerdir? Yapay Zeka Felsefesi nedir?

2

3

4  Zekaya dair bir çok tanım var!  Bunun nedeni nedir peki?  Zekanın kabul edilebilir bir tanımı nasıl olmalıdır?

5  Carnap’ a göre kabul edilebilir bir tanımın özelliği:  Doğurganlık  Sınırlarda kesinlik  Güvenilir olması  Basit

6  Cevap son derece basit!  Her bir tanım zekanın belli yönlerini ele alıyor!

7  O halde zeka nedir?  Zeka, zihinsel yeteneklere sahip olmaktır.  Zihinsel yetenekler?

8  İşte bazı zihinsel yeteneklerimiz:  Dil öğrenme  Dil anlama  Problem çözme  Planlama  Vs…

9  Zeka, zihinsel yeteneklere sahip olmaktır.  Peki YZ nedir?  YZ, zekanın sahip olduğu zihinsel yeteneklere sahip yapay bir sistemdir.  Ama YZ için bir çok parametre var:  Zeka’ya sahip başka yaratıklarda var?(ne?)  Bu yapay sistem nedir?(nerede?)  Bunu nasıl başaracağız?(nasıl?)

10  Problem çözen, iletişim kurabilen vs… yani zihinsel yeteneklere sahip başkaları da var!  O halde hangi zeka (insan zekası – hayvan zekası) üzerinde düşündüğümüz de önemlidir.  Bu noktada “ne?” sorusunun cevabını ararız!  Ne zekası?  Hayvan zekası  İnsan zekası

11  Peki biz insan ya da hayvan zekasına ilişkin veriler elde ettik: • Nasıl öğreniriz? • Anlama nasıl gerçekleşir? • Dil öğrenme nasıl gerçekleşir? • Vs …  Eeee? Biz bu algoritmaları nerede yazacağız? • Kuantum makineler • Sayısal makineler(bilgisayarlar) • Analog makineler

12  Nereye geldik şimdi?  Strong Ai … yani Güçlü YZ  Güçlü YZ, zeka olarak insan zekasına (NE?) eş veya onu aşan bir sayısal bilgisayar (NEREDE?) sistemi tasarlama işidir.  Weizbaum’ a göre: “ insanı model alarak yapılmış bir robot; kendi çocukluğuna sahiptir, dil öğrenebilir, algılarıyla dünyaya ilişkin bilgilerini genişletebilir ve insan düşünceleri üzerine düşünebilir. ”

13 • Sayısal bilgisayarlarda insan seviyesinde bir zeka oluşturmayı amaçlar. • Güçlü YZ zekayı bir yönüyle değil, tüm yönleriyle ele alır. • Güçlü YZ projesi şu şartları sağlamalıdır: • Teorik bir zeka tanımı ve bu tanım “bütün” olarak ifade edilmeli • “Zeka” tanımı, bilgisayar sistemlerine uygulanması bir mühendislik süreci olmalıdır • Yayın üretilebilmeli ve bu yayın üzerine tartışmalar olabilmelidir. • Bunu nasıl yapacağız?

14  Literatürde sayısal bilgisayarlarda zeka oluşturmak için bir çok yol vardır.  Bazıları:  Bottom Up Ai  Top Down Ai  Nouvelli Ai  Situated Ai  Vs…

15  Top-Down Ai ▪ “cognition (biliş)” alt seviyeden bağımsız olarak, üst seviye bir fenomen olarak ele alınır. ▪ “W” harfi temsili için denklem, açı vs… kullanılır ve bilgisayarda sembolik yapılarda saklanır. ▪ Symbolic Ai’ dir ▪ Fiziksel sembol hipotezi  Bottom- Up Ai ▪ Top-Down yaklaşımının tersidir. ▪ “W” harfi sinir ağlarında saklanır. ▪ Connectionism

16

17  “İnsan” ve “bilgisayar”ı nasıl karşılaştıracağız?  Etmen Kavramı …  Etmen ne yapar? ▪ Çevresini algılar ▪ İçsel durumlara sahiptir ▪ Eylemleri vardır  O halde “insan” ve “bilgisayar”ı birer etmen olarak düşüneceğiz.

18  Etmenin tüm hikayesi şu üçlüyle temsil edilir:  P: Algılar dizisi  S: İçsel durumlar dizisi  A: Eylemler dizisi  Makine Zekası: C=  İnsan Zekası : H=  Şimdi insan ve makine zekasını karşılaştırabiliriz.  Bu karşılaştırmayı beş farklı şekilde yapacağız.

19  Zeka beynin bir ürünüdür.  Beyin yapısında bir şeyler tasarlamalıyız.  YSA ve Connection Machine  Matematiksel olarak ifadesi:  =  İnsan ve bilgisayar aynı şeyleri algılar, aynı içsel durumlara sahip olur ve aynı tepkiyi verir.  Nöroloji ile iç içedir.

20  Zeka sistemin davranışı ile ölçülür.(Turing testi)  Chatbot  Matematiksel olarak:  =  Bilgisayar ile insan davranışsal olarak benzerdir.  İkisi de “kara kutu”  Eğer bilgisayarın bir problem karşısındaki çözümü (tepkisi) insanınkiyle aynıysa o bilgisayar “zekidir!”  İnsan psikolojisi  Pratik problemleri çözmek için iyi değil!

21  Zeka zor problemleri çözebilme yeteneğidir.  Deep Blue ve The Self Driven Vehicle  Matematiksel olarak ifadesi  “İ” ve “j” anında = Bir problem karşısında bilgisayarın ürettiği çözüm ile aynı problem karşısında bir insanın ürettiği çözüm aynıdır!  Bu yaklaşım direkt pratik problemlerle ilgilidir.  Beyin ve akıl ile ilişkisi çok az!

22  Algıları, eylemlere eşleyen fonksiyonlarla yetenekler temsil edilebilir.  Zeka amaçlara ulaşabilme yeteneğinin hesaplanabilir bir sürecidir. (bilişsel fonksiyonlar)  LIDA ve Novamente  Matematiksel olarak:  a c =f c (p c ), a h =f h (p h ) ve f c ≈f h  İki fonksiyon benzerdir.Algıları (problemleri), eylemlere(çözümlere) eşler.  Yeni donanımlar ve yazılım yaklaşımlarına neden oldu.

23  Zeka, eksik veri ve kaynak sıkıntısına rağmen, en iyi/optimum çözümü elde etmektir.  AIXI ve NARS  Zeka/rasyonellik bir ilke ile tanımlanır.  Matematiksel olarak:  A c =F c (P c ), A h =F h (P h ) ve F c ≈F h  Fonksiyon ilkeseldir. Belli bir problem üzerinde değil de, etmenin hayatı boyunca karşılaşacağı tüm problemler üzerinde çalışır.  İlke:  İnsan/hayvan zekası tarafından izlenen  Bilgisayar sistemlerinin de izleyebileceği  Fakat geleneksel bilgisayar sistemlerinde şu an kullanılmayan

24  Her bir yaklaşım zekayı farklı biçimde soyutlar.  Her yaklaşım:  Doğurganlık  Sınırlarda kesinlik  Güvenilir olması  Basit  Bu yaklaşımlarla iki zararlı varsayımlardan kaçınabiliriz:  Bilgisayarlar zaten zeki  Sadece insan zekasını inceleme

25  Yapı olarak ve Davranış olarak YZ, insan zekası olmayan zekaları araştırma alanın dışında bırakır.  Kapasite olarak ve Fonksiyon olarak YZ, çoğu sistemin zeki görünmesini sağlar. Fakat bu durumda YZ ile CS ayırma durumu ortaya çıkar.  İlkesel olarak?

26  “Makine” ve “düşünme/zeka” arasındaki ilişki hakkında sorular sorar.  Makineler düşünebilir mi?  Makineler bilinç sahibi olabilir mi?  Vs …  Tartışmalar iki zıt noktada sonuçlanır:  YZ mümkündür. (Makineler düşünebilir.)  YZ mümkün değildir. (Makineler düşünemez.)

27  Searle:  Bilgisayarlar dizgesel çalışır.  Dizgeler ile anlamı yakalayamazlar.  Beyne benzeyen yapılar gereklidir  Çin Odası  R. Pensore:  Gödel Kuramı’na göre bilgisayarların ispatlayamayacağı önermeler olacaktır.  Bilinç/zekâ üzerinde kuantum fiziği etkileri vardır.

28  Lucas:  Gödel Kuramı… “Fakat insan oğlu bu önermelerin doğru olduğunu biliyor. Bu da insanı makinelerden üstün kılıyor.”  Dreyfus:  Zeka çoğu zaman, formel olarak temsil edilemeyen,bilinçsizlikle ortaya çıkar.  Mantığa eleştiri getirir.

29  Zeki olmak için her şeyi ispatlamak gerekmez!(Russell ve Norvig)  Godel Kuramının kısıtları insanlar için de geçerlidir.(“Lucas bu cümlenin doğruluğunu iddia edemez.”) (Hofstadter)  Computational Intelligence bilinçsiz bir öğrenme ve anlama yolu sağlar.  Kuantum makinesinin YZ problemleri ile ilişkisi gösterilebilir mi?

30  İlk önce şu problemleri çözmek gerekecek :  YZ için bir platform düşünmek (Analog, Sayısal ya da Kuantum Makinesi)  Aklın/Beynin/Zekanın yapısı nasıldır?  Bilinç nedir? YZ için gerçekten bilince ihtiyac var mı?  Bir yaratık kendisi için olan amaçları nasıl üretir?  Dil nedir? İnsanlar sembolik olan kelimeleri, anlamlarla nasıl sonlandırabiliyor?

31  “What do you mean by Ai” by Pei Wang  Wikipedia  “Philosophical Arguments Against “Strong” Ai”  “The Hardest Problem in The History Of Science by Mark Humphrys”  alanturing.net  Ekşisözlük  A collection Definition Of Intelligence  open2.net


"Zeka Nedir? Zekayı tanımlama problemi nedir? Zekanın bileşenleri neler? Yapay Zeka nedir? Güçlü Yapay Zeka nedir? Yapay Zeka ekolleri nelerdir? Yapay Zeka." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları