Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karmaşıklık Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karmaşıklık Giriş."— Sunum transkripti:

1 Karmaşıklık Giriş

2 Algoritma Analizi Neden algoritmayı analiz ederiz?
Algoritmanın performansını ölçmek için Farklı algoritmalarla karşılaştırmak için Daha iyisi mümkün mü? Olabileceklerin en iyisi mi? Özelliklerinin analizi Algoritmanın çalışma zamanı Hafızada kapladığı alan

3 Bir programın performansı genel olarak programın işletimi için gerekli olan bilgisayar zamanı ve belleğidir. Bir programın zaman karmaşıklığı (time complexity) programın işletim süresidir. Bir programın yer karmaşıklığı (space complexity) programın işletildiği sürece gerekli olan yer miktarıdır. Bir problemin çözümünde, kullanılabilecek olan algoritmalardan en etkin olanı seçilmelidir. En kısa sürede çözüme ulasan veya en az işlem yapan algoritma tercih edilmelidir. Burada bilgisayarın yaptığı iş önemlidir. Bazı durumlarda da en az bellek harcayan algoritmanın tercih edilmesi gerekebilir. Ayrıca, programcının yaptığı is açısından veya algoritmaların anlaşılırlıkları bakımından da algoritmalar karşılaştırılabilir. Daha kısa sürede biten bir algoritma yazmak için daha çok kod yazmak veya daha çok bellek kullanmak gerekebilir (trade-off).

4 Karmaşıklık: Algoritma performansı ölçme yöntemi
Bir algoritmanın performansı iç ve dış faktörlere bağlıdır. Algoritma verimliliği: Çalıştırmak için gereken zaman Çalıştırmak için gereken yer (bellek alanı) Girdi verisinin büyüklüğü Bilgisayarın hızı Derleyicinin kalitesi Karmaşıklık iç faktörlerle ve daha çok da zamanla ilgilidir.

5 Çalışma Zamanı Analizi
Algoritma 1 T1(N)=1000N Algoritma 2 T2(N)=N2 Çalışma zamanı T1(n) N giriş verisi Algoritma 1 N giriş verisi Algoritma 2 Çalışma zamanıT2(n)

6 Çalışma Zamanı Analizi
Algoritma 2 Çalışma zamanı T(N) Algoritma 1 Giriş verisi N 1000

7 Çalışma Zamanları Özeti
10 10-2 sec 10-4 sec 100 10-1 sec 1000 1 sec 10000 10 sec 100 sec 100000 10000 sec N değerinin 1000’den küçük olduğu durumlarda iki algoritma arasındaki çalışma zamanı ihmal edilebilir büyüklüktedir.

8 Büyüme Hızı ve Büyük-O(big-O)notasyonu
Büyüme hız bir algoritmanın performansını yansıtan en iyi göstergedir. Büyük-O notasyonu büyüme hızını gösterir. Bir algoritmanın performansını en iyi tanımlayan matematiksel bir formüldür ve algoritmanın iç detaylarına bakılarak elde edilir. Büyük-O girdi verisinin büyüklüğünü gösteren bir N parametresine dayanan bir fonksiyondur. Örneğin n değerine bağlı olarak performansı (sabit a, b, c değerleri için) an2 + bn + c olan bir algoritmanın performansı O(N2)’dir N değeri arttıkça N2 terimi baskın olacağı için büyük-O notasyonunda sadece baskın olan terim kullanılır

9 O Notasyonu- Asimtotik Üst Limit
Bir algoritmanın çalışma süresi T(N)=O(f(n)) O bir fonksiyon değil, sadece gösterimdir. T(N)  c f(n) ve N  n0 koşullarını sağlayan c ve n0 değerleri varsa T(N)  c f(n) ifadesi doğrudur. f(n), T(N)’in asimtotik üst limiti olarak adlandırılır. T(N)=O(f(n))

10 O notasyonu O notasyonunda yazarken en basit şekilde yazarız. Örneğin
3n2+2n+5 = O(n2) Aşağıdaki gösterimlerde doğrudur fakat kullanılmaz. 3n2+2n+5 = O(3n2+2n+5) 3n2+2n+5 = O(n2+n) 3n2+2n+5 = O(3n2)

11 O notasyonu- Örnek 1 3n2+2n+5 = O(n2) ifadesinin doğru olup olmadığını ispatlayınız. 10 n2 = 3n2 + 2n2 + 5n2  3n2 + 2n + 5 for n  1 c = 10, n0 = 1 Çözüm kümesini sağlayan kaç tane n0 ve c cifti olduğu önemli değildir. Tek bir çift olması notasyonun doğruluğu için yeterlidir.

12 O notasyonu- Örnek 2 O(n2) O(n log n)
Fonksiyonların harcadıkları zamanları O notasyonuna göre yazınız. f1(n) = 10 n + 25 n2 f2(n) = 20 n log n + 5 n f3(n) = 12 n log n n2 f4(n) = n1/2 + 3 n log n O(n2) O(n log n) For each function, find the simplest and g(n) such that f_i(n) = O(g(n))

13 Sık Kullanılan Büyüme hızları
Zaman karmaşıklığı Örnek O(1) sabit Bağlı listeye ilk eleman olarak ekleme yapma O(log N) log Sıralı bir dizide bir eleman arama O(N) lineer Sıralı olmayan bir dizide bir eleman arama O(N log N) n-log-n N elemanı böl-parçala-yut yöntemiyle sıralama O(N2) ikinci dereceden Bir grafikte iki düğüm arasındaki en kısa yolu bulma O(N3) üçüncü dereceden Ardarda gerçekleştirilen lineer denklemler O(2N) üssel Hanoi’nin Kuleleri problemi

14 Büyüme Hızları O(N2) O(Nlog N) Zaman N Kısa bir süre için N2
NlogN’den daha iyi N

15 Bir programın asıl çalışma zamanını hesaplama (örnek)
Bir işlem için harcanan zaman 10ms olsun(bir veri üzerinde yapılan tek bir işlem) 1000 veriyi işlemek için programın ne kadar çalışması gerekir? Programın çalışma zamanı aşağıdaki gibi verilmişse bu değer nasıl hesaplanır? log10 N N N log10 N N2 N3 (1 veri için zaman) x (N veri için verilen büyük-O( ) zaman karmaşıklığı)

16 büyük-O nasıl hesaplanır?
Bir program kodunun zaman karmaşıklığını hesaplamak için 5 kural 1 Döngüler 2 İç içe Döngüler 3 Ardışık deyimler 4 If-then-else deyimleri 5 Logaritmik karmaşıklık

17 Kural 1: Döngüler Bir döngünün çalışma zamanı en çok döngü içindeki deyimlerin çalışma zamanının iterasyon sayısıyla çarpılması kadardır. for (i=1; i<=n; i++) { m = m + 2; } n defa çalışır Sabit zaman Toplam zaman = sabit c * n = cn = O(N)

18 Kural 2:İç içe Döngüler İçteki analiz yapılır. Toplam zaman bütün döngülerin çalışma sayılarının çarpımına eşittir for (i=1; i<=n; i++) { for (j=1; j<=n; j++) { k = k+1; } Dış döngü n defa çalışır iç döngü n defa çalışır Sabit zaman Toplam zaman = c * n * n * = cn2 = O(N2)

19 Kural 3: Ardışık deyimler
Her deyimin zamanı birbirine eklenir. Sabit zaman x = x +1; for (i=1; i<=n; i++) { m = m + 2; } for (i=1; i<=n; i++) { for (j=1; j<=n; j++) { k = k+1; n defa çalışır Sabit zaman iç döngü n defa çalışır Dış döngü Sabit zaman toplam zaman = c0 + c1n + c2n2 = O(N2)

20 Kural 4: If-then-else deyimleri
En kötü çalışma zamanı:test zamanına then veya else kısmındaki çalışma zamanının hangisi büyükse o kısım eklenir. test: sabit if (depth( ) != otherStack.depth( ) ) { return false; } else { for (int n = 0; n < depth( ); n++) { if (!list[n].equals(otherStack.list[n])) then: sabit else: (sabit +sabit) * n Diğer if : sabit+sabit (else yok) Toplam zaman = c0 + c1 + (c2 + c3) * n = O(N)

21 Kural 5: Logaritmik karmaşıklık
Problemin büyüklüğünü belli oranda(genelde ½) azaltmak için sabit bir zaman harcanıyorsa bu algoritma O(log N)’dir. Örnek algoritma (binary search): N sayfalı bir sözlükten bir sözcük arama Sözlüğün orta kısmına bakılır Sözcük ortaya göre sağda mı solda mı kaldığı bulunur? Bu işlem sağ veya solda sözcük bulunana kadar tekrarlanır

22 Örnek // Input: int A[N], array of N integers
// Output: Sum of all numbers in array A int Sum(int A[], int N) { int s=0; for (int i=0; i< N; i++) s = s + A[i]; return s; } Nasıl analiz edilebilir?

23 Toplama İşlemi 1 2 3 4 5 6 7 8 1,2,8: Bir defa
// Input: int A[N], array of N integers // Output: Sum of all numbers in array A int Sum(int A[], int N { int s=0; for (int i=0; i< N; i++) s = s + A[i]; return s; } 1 2 3 4 1,2,8: Bir defa 3,4,5,6,7: Her iterasyonda 1 defa N iterasyonlu işlemde Toplam: 5N + 3 Karmaşıklık: f(N) = 5N +3 5 6 7 8

24 5N+3 Nasıl Etkiler? Farklı N değerlerine göre işlem adımlarına bakalım: N = 10 => 53 steps N = 100 => 503 steps N = 1,000 => 5003 steps N = 1,000,000 => 5,000,003 steps N büyüdükçe lineer bir yükselme göstermektedir.

25 Algoritma 1 1 1 1+(N+1)+N N+N+2N Çalışma zamanı 6N+4=O(N)
int Sum (int N) { int i, PartialSum; PartialSum=0; for(i=1 ;i<=N ; i++) PartialSum+=i*i*i; return PartialSum; } 1 1+(N+1)+N N+N+2N 1 Çalışma zamanı 6N+4=O(N)

26 Algoritma 2 for(i=0; i<N; i++) for(j=1; j<=N; i++) k++;
Çalışma zamanı O(N2) for(i=0; i<N; i++) A[i]=0; for(j=1; j<=N; i++) A[i]+=A[j]+i+j; Çalışma zamanı O(N2)

27 Algoritma 4 int binary search(A,key,N) low=0, high=N-1 while(lowhigh) mid=(low+high)/2 if(A[mid]<key) low=mid+1 if(A[mid]>key) high=mid-1; if(A[mid]=key) return mid Return not found Her bir iterasyondan sonra, arama yapılacak eleman sayısı logaritmik olarak azalmaktadır. Çalışma süresi O(logN)’dir.

28 Algoritma 5 Peki while-döngüsü?
bool done = false; int result = 1, n; cin>>n; while (!done){ result = result *n; n--; if (n <= 1) done = true; } Döngüden çıkıldığında done == true, N iterasyon Gerçekleşmiş olmaktadır.. Toplam zaman: O(N)

29 Birden fazla ifade Birden fazla birbirinden bağımsız ifade öbekleri varsa Karmaşıklık ifadelerin zamanlarının toplamıdır. for (j=0; j < N; j++) for (k =0; k < j; k++) sum = sum + j*k; for (l=0; l < N; l++) sum = sum -l; cout<<“Sum is now”<<sum; O(N2) O(N) O(1) Toplam zaman O(N2) + O(N) +O(1) = O(N2)

30 Analiz Strateji:Alt ve üst limitlerin bulunması Üst limit
Algoritmanın gerçek fonksiyonu Alt limit

31 En iyi, ortalama, en kötü durum karmaşıklığı
Bazı durumlarda en iyi, ortalama, en kötü durum karmaşıklığı gözönüne almak gerekir Örnek: Liste sıralarken eğer liste zaten sıralıya yakınsa yapılacak iş azdır. En kötü durum muhtemel bütün girdiler için bir sınır çizer ve genelde ortalamadan daha kolay bulunur En kötü, O(N) veya o(N):  veya > asıl fonksiyon * Genel, Θ(N):  asıl fonksiyon * En iyi, Ω(N):  asıl fonksiyon *

32  Notasyonu- Asimtotik Alt Limit
O notasyonun tam tersidir. Her durumda T(N)  c f(n) ve N  n0 koşullarını sağlayan pozitif, sabit c ve n0 değerleri bulunabiliyorsa T(N)=(f(n)) ifadesi doğrudur. f(n), T(N)’in asimtotik alt limiti olarak adlandırılır. f(n) c g(n) We use O-notation to give an upper bound of a function, to within a constant factor. n0

33  notasyonu- Örnek 1 7n2+3n+5 = O(n4) 7n2+3n+5 = O(n3)

34 Resursive-Yinelemeli fonk.
Aşağıdaki ifade: yinelemeli bir fonksiyondur.

35 Yineleme çözme metodları
Iterasyon Metodu Recursion Ağacı metodu Master Teorem

36 İterasyon Yöntemi Yineleme işlemini açık hale getir
Matematiksel işlemlerle göster Toplamı hesapla.

37 s(n) = n + s(n-1) = n + n-1 + s(n-2) = n + n-1 + n-2 + s(n-3) = n + n-1 + n-2 + n-3 + s(n-4) = … =n + n-1 + n-2 + n-3 + … + n-(k-1) + s(n-k)

38 So far for n >= k we have
What if k = n? Thus in general

39 Iteration Method – Örnek 2
T(n) = n + 2T(n/2) = n + 2(n/2 + 2T(n/4)) = n + n + 4T(n/4) = n + n + 4(n/4 + 2T(n/8)) = n + n + n + 8T(n/8) … = in + 2iT(n/2i) = kn + 2kT(1) = nlgn + nT(1) = Θ(nlgn) T(n/2) = n/2 + 2T(n/4) Kabul: n = 2k

40 Master Teorem f (n) = O(nlogba – e) şartı e > 0 için sağlanıyorsa.
f (n) ile nlogba karşılaştırma: f (n) = O(nlogba – e) şartı e > 0 için sağlanıyorsa. f (n) polinomik olarak büyüyordur. Çözüm: T(n) = Q(nlogba) .

41 Master teorem f (n) ile nlogba karşılaştırma:
f (n) = Q(nlogba lgkn) bir k ³ 0 sabitini sağlıyorsa. f (n) ve nlogba eşit oranda büyüyordur. Çözüm: T(n) = Q(nlogba lgk+1n) .

42 Master teorem f (n) = W(nlogba + e) ifadesi e > 0 sabiti sağlıyorsa
f (n) ile nlogba karşılaştırma: f (n) = W(nlogba + e) ifadesi e > 0 sabiti sağlıyorsa f (n) çok hızlı büyüyordur. Nlogba e göre. ve f (n) düzenlilik şartını a f (n/b) £ c f (n) c < 1gibi bir c değeri için sağlarsa. Çözüm: T(n) = Q( f (n) ) .

43 Örnekler Ex. T(n) = 4T(n/2) + n a = 4, b = 2  nlogba = n2; f (n) = n.
CASE 1: f (n) = O(n2 – e) için e = 1.  T(n) = Q(n2). Ex. T(n) = 4T(n/2) + n2 a = 4, b = 2  nlogba = n2; f (n) = n2. CASE 2: f (n) = Q(n2lg0n), ise, k = 0.  T(n) = Q(n2lg n).

44 Örnekler Ex. T(n) = 4T(n/2) + n3
a = 4, b = 2  nlogba = n2; f (n) = n3. CASE 3: f (n) = W(n2 + e) için e = 1 ve 4(cn/2)3 £ cn3 (reg. cond.) için c = 1/2.  T(n) = Q(n3). a f (n/b) £ c f (n)

45 Performans her şey demek değildir!
Bazen aşağıdaki iki durum birbiriyle çelişebilir: Anlama, yazma ve hata ayıklama kolaylığı Zaman ve yerin verimli kullanılması Bu nedenle maksimum performans her zaman tercih edilmeyebilir Ancak yine de en uygun algoritmayı kullanmak mümkün olmasa da farklı yöntemleri karşılaştırmak yararlıdır.


"Karmaşıklık Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları