Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM. GÖRÜŞECEĞİMİZ YÖNETMELİK “ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK”TİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM. GÖRÜŞECEĞİMİZ YÖNETMELİK “ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK”TİR."— Sunum transkripti:

1 SUNUM

2 GÖRÜŞECEĞİMİZ YÖNETMELİK “ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK”TİR.

3 Bu yönetmelik 19.12.2010 Pazar günü 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve odalarımıza 31.12.2010 tarih ve 2558 sayılı yazımızla iletilmiştir. 1 no.lu yönetmelikte müzakere edeceğimiz hususlar (özetle) şöyledir:

4 Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi’nin Kuruluşu: MüdürMüdür Müdür YardımcısıMüdür Yardımcısı Eğitim UzmanlarıEğitim Uzmanları Eğitim DanışmanlarıEğitim Danışmanları Sekretarya görevlilerinden oluşur.Sekretarya görevlilerinden oluşur.

5 Görevleri: Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışmalar yapar.Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışmalar yapar. Uygulamayı izler, önerilerini Genel Sekretere sunar.Uygulamayı izler, önerilerini Genel Sekretere sunar. İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gurupları ile sıkı işbirliği içerisinde çalışır.İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gurupları ile sıkı işbirliği içerisinde çalışır.

6 Her iki birimin (M.E.D.B. ve İ.D.D.G.) sekretarya görevlerini yerine getirir.Her iki birimin (M.E.D.B. ve İ.D.D.G.) sekretarya görevlerini yerine getirir. Odalar bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi, yıllık olarak üye esnaf ve sanatkârların;Odalar bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi, yıllık olarak üye esnaf ve sanatkârların; EĞİTİM İHTİYACINI TESPİT EDER PLANLAR TAKVİME BAĞLAR ve BÜTÇELENDİRİR.

7 Her yıl Temmuz ayı sonuna kadar bir üst yazı ile bağlı bulunduğu birliğe bildirir.Her yıl Temmuz ayı sonuna kadar bir üst yazı ile bağlı bulunduğu birliğe bildirir. Birlik, odaların eğitim planlamalarını inceler, değerlendirir, Konfederasyona bildirir.Birlik, odaların eğitim planlamalarını inceler, değerlendirir, Konfederasyona bildirir.

8 EĞİTİM BÜTÇESİ AYRILMASI Odalar, yıllık gayri safi gelirlerinin %5’ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapmak ZORUNDADIR.Odalar, yıllık gayri safi gelirlerinin %5’ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapmak ZORUNDADIR. Odalar, ayırdıkları bu payın beşte birini Birliğe, beşte birini varsa Federasyonuna, beşte birini Konfederasyona meslek eğitimi fonuna öderler. Geri kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar.Odalar, ayırdıkları bu payın beşte birini Birliğe, beşte birini varsa Federasyonuna, beşte birini Konfederasyona meslek eğitimi fonuna öderler. Geri kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar.

9 EĞİTİM BÜTÇESİNİN HARCANMASI Mesleki eğitim ve teknoloji merkezlerinin ve diğer ünitelerin (derslik, toplantı salonu, vb.) oluşturulması, kiralanması, tamir ve tadilatı, donatılması, işletilmesi ve kurulmuş olanların desteklenmesindeMesleki eğitim ve teknoloji merkezlerinin ve diğer ünitelerin (derslik, toplantı salonu, vb.) oluşturulması, kiralanması, tamir ve tadilatı, donatılması, işletilmesi ve kurulmuş olanların desteklenmesinde Yapılacak eğitim çalışmalarında ulaşım, konaklama giderlerinin ödenmesindeYapılacak eğitim çalışmalarında ulaşım, konaklama giderlerinin ödenmesinde

10 Eğitimle ilgili birimlerde, teknoloji merkezlerinde görev yapacak daimi ve geçici yönetim, eğitim ve hizmet personelinin maaş, ücret, ders ve sınav ücreti, yolluk, yevmiye ve benzeri ücretlerinin ödenmesindeEğitimle ilgili birimlerde, teknoloji merkezlerinde görev yapacak daimi ve geçici yönetim, eğitim ve hizmet personelinin maaş, ücret, ders ve sınav ücreti, yolluk, yevmiye ve benzeri ücretlerinin ödenmesinde Yönetici ve eğitim personelinin niteliklerinin yükseltilmesi için düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı eğitimlerindeYönetici ve eğitim personelinin niteliklerinin yükseltilmesi için düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinde

11 Eğitimle ilgili her türlü yayının hazırlatılması, çoğaltılması, tercümesi, satın alınması ve dağıtımındaEğitimle ilgili her türlü yayının hazırlatılması, çoğaltılması, tercümesi, satın alınması ve dağıtımında Hizmet içi eğitim giderlerinin ödenmesinde kullanılır.Hizmet içi eğitim giderlerinin ödenmesinde kullanılır.

12 EĞİTİM BÜTÇESİNİN MUHASEBESİ Eğitim bütçesi yıllık hesaplanır ve ayrı bir banka hesabında tutulur.Eğitim bütçesi yıllık hesaplanır ve ayrı bir banka hesabında tutulur. Bu hesap için ayrı bir muavin defter de hareketlerin takip edilmesinde kullanılır.Bu hesap için ayrı bir muavin defter de hareketlerin takip edilmesinde kullanılır. Eğitim bütçesinden aktarılacak paylar, hesap yılını takip eden Mart ayı sonuna kadar ilgili hesaplara aktarılır.Eğitim bütçesinden aktarılacak paylar, hesap yılını takip eden Mart ayı sonuna kadar ilgili hesaplara aktarılır.

13 EĞİTİM SİCİLİ Odaların, eğitim gören (3308’e göre) çıraklarının eğitim sicil dosyalarını tutmaları zorunludur.

14 ÖNEMLİ Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları, bir önceki yıla ait mesleki eğitime yönelik plan, icra ve sonuçlara ait bilgileri, takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar BAKANLIK E-ESNAF VE SANATKÂR VERİ TABANINA bu amaçla açılan bölüme kaydederler.Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları, bir önceki yıla ait mesleki eğitime yönelik plan, icra ve sonuçlara ait bilgileri, takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar BAKANLIK E-ESNAF VE SANATKÂR VERİ TABANINA bu amaçla açılan bölüme kaydederler. Bu talimatlar, Birliğimize bağlı tüm odalarımızın yerine getirmesi gereken yönetmelik hükümleridir.Bu talimatlar, Birliğimize bağlı tüm odalarımızın yerine getirmesi gereken yönetmelik hükümleridir.

15 TEŞEKKÜR EDERİZ İSTESOB EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Müdürü: Metin İÇTEM Eğitim Müd. Asistanı: Ahmet Z. GÜNDOĞDU


"SUNUM. GÖRÜŞECEĞİMİZ YÖNETMELİK “ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK”TİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları