Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZILIM HAKLARI İÇİNDEKİLER 1-)Telif Hakkı Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZILIM HAKLARI İÇİNDEKİLER 1-)Telif Hakkı Nedir Ve Ne İşe Yarar?"— Sunum transkripti:

1 YAZILIM HAKLARI İÇİNDEKİLER 1-)Telif Hakkı Nedir Ve Ne İşe Yarar?
2-)Yazılımların Telif Hakları 3-)Yazılım Korsanlığı Ve Yazılım Türleri 4-)Yasal Hükümler

2 TElİF HakKI NeDİR ? Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Kısaca, orijinal bir yapıtın, eserin kopyalanmasına veya kullanılmasına izin vermeme hakkıdır. Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir.

3 Telİf HakkI ne İŞE YARAR ?
Telif hakkı ile ortaya konan eserler , ancak sahibinin izin ve yetkisiyle başkaları tarafından kullanılabilir ve yayılabilir. Örneğin bir eserin yapımcısı kendi yapmış olduğu eserine copyright(telif hakkı) bandrolü koymamış ise yaptığı eseri başka birisi alıp başka bir yerde kullanabilir . Dolayısıyla bu tür tabiri caizse fikir hırsızlığının önüne geçebilmek için her eserin muhakkak bir bandrolü telif hakkı olmalıdır.

4 YaZILIMLARIN TELİF HAKLARI
Telif hakkı ve patent yasaları yazarların, kaşiflerin ve geliştiricilerin fikri haklarını korumaktadır.  Yazılım lisans anlaşmaları telif hakkı ve patent yasalarına uyumu arttırmayı sağlamayı amaç edinir. Bir bilgisayar programı çeşitli aşamalardan geçerek oluşur. Bu aşamalar , bir taraftan programın yapısını oluşturur, diğer taraftan da ona temel veren düşünce ve ilkeleri içerir . Bu sebeple , aşamalar ve dolayısıyla yapı , eser olarak programın sahibi ile onu hukuki yollardan edinen ve kullanan , lisans alan gibi kişilerin ilişkilerinin nitelendirilmesinde ve haklarının sınırlarının belirlenmesinde rol oynar .

5 YAZILIM KORSANLIĞI

6 Yazılım korsanlığı, lisans belgesi taşımayan, yasadışı yöntemlerle çoğaltılmış yazılımların ticaretini, dağıtımını yapmak ve bu yazılımları kullanmak anlamına gelir.

7 YAZILIM KORSANLIĞI TİPLERİ
AÇIKLAMA Son kullanıcı korsanlığı Lisanslı olarak satın alınan yazılımın izinsiz olarak kopyalanmasıdır İstemci – sunucu limitlerinin aşılarak kullanılması Satın alınan network lisansının izin verdiği kullanıcı sayısı kısıtlamalarını aşarak kullanmak Internet Korsanlığı Yazılımın internet üzerindeki izinsiz bir kaynaktan yüklenmesi Sabit sürücü korsanlığı Bilgisayar satıcılarının, yazılım lisanslarını satın almaksızın lisanssız olarak sabit sürücünün üzerine yüklediği yazılım programlarıdır Sahte yazılım korsanlığı Lisanslı olarak satın alınmamış ya da internetten indirilmiş bir yazılımın çoğaltılması ve dağıtılmasıdır.

8 YAZILIM TÜRLERİ Çokluortam (Multimedia) Yazılımları: Bilgisayar tabanlı medya ile bütünleşik olarak hazırlanırlar. Ses, video, animasyon, resim içerirler. Çokluortam ansiklopedileri bunlara örnektir. Ücretsiz Yazılım (Freeware): Freeware tanımının kabul edilmiş açık bir tanımı yoktur. Yeniden dağıtımına izin verilen ancak değiştirilmesine izin verilmeyen yazılımlardır. Paylaşılabilir yazılım (Shareware): Yeniden dağıtımına izin verilen ancak deneme sürelerinden sonra kullanılmaya devam etmek isteyenlerin lisans ücreti ödemesi gereken yazılımlardır.

9 Yazılımlar donanıma uyumlu ise çalışır
Yazılımlar donanıma uyumlu ise çalışır. İşletim sistemi ile yazılımlar uyumlu olmalıdır . Uyumlu olmazsa yazılım çalışmaz.

10 Telİf hakkI İhlalİ

11 Telif Hakkı ihlal edildiği zaman yapılabilecek hususlar :

12 Manevi ve mali haklara tecavüz tehlikesinin varlığı halinde
 FSEK 68. madde hükmüne göre izni alınmamış eser sahibi, sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.

13 Hukuk davalarında tazminat olarak manevi ve maddi tazminat talepleri söz konusu olabilir. Önceki bölümlerde sayılan eser sahibinin adını belirtmeme, eseri değiştirme gibi hukuka aykırılıklarda manevi tazminat olarak tarafların mali gücü oranında ve olayın ağırlığı ile orantılı bir para istenebilir. Yayma, çoğaltma, temsil, umuma iletim gibi mali haklara ilişkin olarak da uğranılan zarar ve kar kaybına oranlı bir bedel talep edilebilir. Manevi ve mali haklara tecavüz halinde ek olarak hukuka aykırı hareket eden kişinin bu eylemi ile elde etmiş olduğu kar da talep edilebilir, ancak FSEK 68. madde’ye göre istenmiş olan bedel, bu bedelden düşülür.

14 DAHA FAZLASI EKLENEBİLİR
DAHA FAZLASI EKLENEBİLİR . SUNUMUMU DİNLEDİĞİNİZ VE SUNUMUMA BAKTIĞINIZ İÇİN TEŞEKÜR EDERİM :D


"YAZILIM HAKLARI İÇİNDEKİLER 1-)Telif Hakkı Nedir Ve Ne İşe Yarar?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları