Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Bilgi Teknolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Bilgi Teknolojileri"— Sunum transkripti:

1 Temel Bilgi Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Doğan Aydoğan

2 DÜŞEYARA FONKSİYONU Tablo dizisinin ilk sütununda belirli bir değeri arar ve tablo dizisindeki başka bir sütundan aynı satır değerini döndürür. DÜŞEYARA(bakılan_değer,tablo_dizisi,sütun_indis_sayısı,aralık _bak) Bakılan_değer    Tablo dizisinin ilk sütununda aranacak değer. Bakılan_değer bir değer veya başvuru olabilir. Bakılan_değer, tablo_dizisinin ilk sütunundaki en küçük değerden daha küçükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #YOK hata değerini döndürür. Tablo_dizisi    İki veya daha çok veri sütunu. Aralığa veya aralık adına bir başvuru kullanır. Tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerler, bakılan_değer tarafından aranan değerlerdir. Bu değerler metin, sayı veya mantıksal değerler olabilir. Büyük harf ve küçük harfle yazılmış metinler eşdeğerdir. Sütun_indis_sayısı    İçinden uyan değerin döndürülmesi gereken tablo_dizisindeki sütun sayısı. Sütun_indis_sayısı 1, tablo_dizisindeki ilk sütunun değerini verir; sütun_indis_sayısı2 tablo_dizisindeki ikinci sütunun değerini verir ve böyle devam eder.

3 DÜŞEYARA - ÖRNEK =DÜŞEYARA(bakılan_değer,tablo_dizisi,sütun_indis_sayısı) D3=DÜŞEYARA(C3;G3:H8;2) Tablo dizisi içinde aranacak değeri ifade eder. Tablo dizisinin ilk sütununda bakılacak olan değer yer alır. Sütun indis sayısı bu arana değer bulunduğunda oluşacak olan değerin yer aldığı sütundur. Bu örnekte «2»

4 ETOPLA FONKSİYONU Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar.
Örneğin =ETOPLA(aralık;ölçüt;toplam_aralığı) Aralık     değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. Ölçüt     hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı, ifade veya metin biçimindeki ölçüttür.  Toplam aralık, toplamın yapılacağı aralığı ifade eder.

5 ETOPLA FORMÜL: =ETOPLA(A2:A5;">160000";B2:B5)
AÇIKLAMA VE 'in üzerindeki mülk değerleri için komisyonların toplamı SONUÇ:63.000

6 EĞERORTALAMA Verili ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar. =EĞERORTALAMA(aralık,ölçüt,ortalama_aralık) Aralık     değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. Ölçüt     hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını belirleyen bir sayı, ifade veya metin biçimindeki ölçüttür.  Toplam aralık, ortalamanın alınacağı aralığı ifade eder.

7 EĞER ORTALAMA =EĞERORTALAMA(A:A;’’BAYAN’’;B:B) TARANACAK ALAN
ARANAN KOŞUL, ÖLÇÜT İŞLEMİN YAPILACAĞI DEĞERLERİN BULUNDUĞU ARALIK

8 Sıaralama Özelliği Çok geniş ve karmaşık tablolarla çalışırken, hücreleri bir düzene göre sıralamak için Veri Menüsünün altındaki «Sırala» sekmesini kullanırız.

9 VERİLERİ SIRALAMAK Karşımıza çıkan panelde birden fazla düzey ekleyerek verilerimizi düzenlememiz mümkündür. Dikkat: Bu menüyü kullanmadan önce seçmiş olduğumuz sütunda boş hücre olmamasına dikkat etmeliyiz.

10 ALT TOPLAM ALMAK Geniş tablolarda, grupların kendi içinde alttoplamlarını almak için Veri sekmesi altından, Alt toplam sekmesini kullanırız.

11 Alttoplam Almak Karşımıza çıkan sekmede, alttoplam alınacak kriteri ve alttoplamın hangi değerler üzerinden alınacağını belirleriz. Alttoplam alınacak değişim kriteri Alttoplam alınırken kullanılacak işlev Alttoplam alınırken, hangi başlıklarda İşlem yapılacağı

12 Filtrelemek Çok fazla veri bulunan tablolarda görmek istemediğimiz verinin gizlenmesi için kullanılan özelliktir. VERİ SEKMESİ-FİLTRE Filtre Uygulanmış Sütun Filtre Uygulanmamış Sütun Temizle komutu Uygulanan tüm filtreleri Kaldırır.

13 Metni Sütuna Bölme Birlikte (aynı hücreye) yazılmış verileri sütunlara dağıtmak için kullanılan özelliktir. Veri Sekmesi – Metni Sütuna Dönüştür

14 Metni Sütuna Bölme Karşımıza gelen sekmede bölünecek metnin arasında ne olduğu işaretlenir (nokta veya boşluk gibi) ön izleme ekranı doğruysa «Son» komutu ile işlem bitirilir.

15 METİNLERİ BÖLME Birleşik değerler bulunan sütunun yanına bölmek istediğimiz verileri girdiğimizde, otomatik bölme özelliği aktif hale gelir.

16 TEKRARLARI KALDIRMA Büyük tablolarda yanlışlıkla aynı verinin iki kere girilmesi ile karşılaşılır. VERİ sekmesi Yinelenenleri Kaldır özelliği tekrar eden verileri kontrol ederek listemizden çıkarır.

17 TEKRARLARI KALDIRMA Karşımıza gelen sekme, tekrarın aranacağı alanları belirtmemizi ister. Bu örnekte aynı anda tüm alanlarda tekrar eden verileri kontrol ediyoruz. Sadece tüm alanlarda aynı olan veriler kaldırıldı. Tek alanda var olan tekrar aynen bırakıldı


"Temel Bilgi Teknolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları