Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Faiz Hesaplama Uygulaması Amaçlar Bu derste öğrenilecekler:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Faiz Hesaplama Uygulaması Amaçlar Bu derste öğrenilecekler:"— Sunum transkripti:

1 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Faiz Hesaplama Uygulaması Amaçlar Bu derste öğrenilecekler: –for döngüsü –NumericUpDown kontrolü –Çok satırlı (multiline) TextBox ile veri gösterimi

2 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 2 Uygulamaya genel bakış Multiline TextBox ile sonuçlar gösteriliyor NumericUpDown kontrolü Yıl sayısını artırmak veya azaltmak için

3 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 3 Uygulamaya genel bakış Faiz hesabı şöyle uygulanacak: –p = a x (1 + r) n p = Yıl sonunda kazanılan faizle beraber paranın yeni miktarı a = verilen ana para r = Yıllık faiz oranı (Örneğin %5 ise bu 0.05 olarak girilecek) n = Yıl sayısı

4 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 4 Sayaç ile kontrol edilen döngüler Sayaç ile kontrol edilen döngülerin üç önemli elemanı vardır: –Döngünün devam edip etmeyeceğini kontrol eden değişken i<10 –Bu elemana döngü başlamadan önce ilk değer atanması int i= 0 –Döngü içinde bu değişkenin değerinin değiştirilmesi i++ veya i+= 1 veya i = i + 1 –Örnek while döngüsü int i = 0 While (i < 10){ i++; }

5 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5 For Döngüsü for ( int intCounter = 2; intCounter <= 10; intCounter += 2 ) for keywordDeğişkenin tanımlanması ve ilk değer atanması Şart kontrolü ve son değeriDeğişkenin artırılması Sayaç değişkeninin adı Şart kontrolü

6 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 6 11.5 Constructing the Interest Calculator Application Figure 11.10 Multiline TextBox with vertical scrollbar added to the Form. Dikey kaydırma çubuğu Vertical scrollbar (disabled) Multiline TextBox NumericUpDown kontrolü NumericUpDown kontrolü için yapılacaklar –Increment –ReadOnly

7 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 7 Kod Yazımı Her zamanki gibi önce değişken tanımlama ve kullanıcı girdilerini alma kodlarını yazıyoruz Girdi değişkenleri Sayaç değişkeni (for döngüsü için) Kullanıcı girdilerini al

8 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 8 Kod Yazımı Multiline TextBox içinde gösterilecek satırlar için başlık satırını en üste ekliyoruz Başlık satırı TextBox içinde \t kullanarak sütunları ayırıyor \r\n kullanarak alt satıra geçiyoruz

9 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 9 Kod Yazımı for döngüsü For döngüsü içinde seçilen yıllara göre ödeme miktarı hesaplanacak

10 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 10 Kod Yazımı Tüm satırlar bir string içinde toplandıktan sonra, multiline TextBox içine bir hamlede atanacak For döngüsü ile elde edilen çıktıyı çok satırlı TextBox içine yazdırıyoruz

11 Outline © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 11 InterestCalculator.cs (4 of 5) string değişken tanımlaması String değişkene değer atama

12 Outline © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 12 InterestCalculator.cs (5 of 5) For döngüsü içinde hesaplamalar yapıp, her hesabı bir satır olarak string’e ekliyoruz TextBox içinde çok satırlı string’i gösteriyoruz


"© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Faiz Hesaplama Uygulaması Amaçlar Bu derste öğrenilecekler:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları