Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Bölüm 1 – Bilgisayar ve C++ Programlamaya Giriş İçerik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Bölüm 1 – Bilgisayar ve C++ Programlamaya Giriş İçerik."— Sunum transkripti:

1 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Bölüm 1 – Bilgisayar ve C++ Programlamaya Giriş İçerik 1.1Giriş 1.2Bilgisayar Nedir? 1.3Bilgisayar Mimarisi 1.4İşletim Sistemlerinin Gelişimi 1.5Kişisel Bilgisayarcılık, Dağıtık Bilgisayarcılık ve İstemci-Sunucu Bilgisayarcılık 1.6Makine Dilleri, Assembly Dilleri ve Yüksek Seviye Dilleri 1.7C’nin tarihçesi 1.8Standart C Kütüphanesi 1.9Önemli Yazılım Eğilimleri: Nesne Teknolojisi 1.12Yüksek Seviye Dilleri 1.13Yapısal Programlama 1.14Tipik bir C Programlama Ortamının temel elemanları

2 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 2 Bölüm 1 – Bilgisayar ve C++ Programlamaya Giriş İçerik 1.15Donanım Eğilimleri 1.16İnternetin Tarihçesi 1.17‘World Wide Web’ in tarihçesi

3 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 3 Amaç –Bilgisayarın temel konularını anlamak. –Farklı tipteki programlama dillerine aşina olmak. –C Standart Kütüphanesinden haberdar olmak. –C nin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmak. –Tipik bir C programlama ortamının elemanlarını anlamak. –İlk programlama dersi olarak C öğrenilmesinin takdir edilmesi. –Genel olarak diğer programlama dillerinin, C++ ve Java ‘nın öğrenilmesine devam ederken, C nasıl bir temel sağlıyor, bunun takdir edilmesi

4 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 4 1.1 Giriş Ne öğreneceğiz: –C programlama dili –Yapısal programlama ve diğer uygun teknikler Kitabın diğer kısımları: –C++ Ünite 15 – 23: C++ programlama diline giriş –Java Ünite 24 – 30 Java programlama diline giriş

5 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5 1.2 Bilgisayar nedir? Bilgisayar –Hesaplama yapabilen mantıksal kararları verebilen makinedir. –Bilgisayar veriyi program adı verilen ‘emir’ kümeleri ile işler. Donanım –Bilgisayarı oluşturan çeşitli parçalardır –Klavye, ekran, fare, sabit disk, hafıza, CD-ROM, ve işlemci ünitesi Yazılım –Bilgisayarda çalışan programlardır

6 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 6 1.3 Bilgisayar Mimarisi Her Bilgisayarda olan, 6 mantıksal ünite (birim): 1.Giriş Ünitesi Klavye ve fare gibi girdi sağlayan araçlardan bilgi girişi sağlar. 2.Çıkış Ünitesi Ekran, yazıcı gibi çıktı araçlarına denir. 3.Hafıza Ünitesi Hızlı erişim, düşük kapasite, input bilgilerinin depolanması 4.Aritmetik ve lojik birim (ALU: Arithmetic and logic unit) Aritmetik hesaplama ve mantık karşılaştırmalarını yapar. 5.Merkezi İşlem Birimi (CPU: Central processing unit ) Bilgisayarın diğer kısımlarının koordinasyonunu ve yönetimini yapar 6.İkincil Depolama Ünitesi Ucuz, uzun süreli, yüksek hacim kapasiteli depolama Aktif olmayan programları depolar.

7 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 7 1.4 İşletim Sistemlerinin Gelişimi Yığın (Batch) İşleme –Bir anda bir işi yapmak İşletim Sistemleri –İş’lerin arasında geçişlerin yönetimi –Artırılmış net verim Bilgisayarın işlediği iş miktarı Çoklu-programlama –Bilgisayarın kaynakları, yapılan işler arasında paylaştırılır. Zaman-paylaşımı –Bilgisayar önce bir kullanıcının işlerinin belirli bir kısmını yapar, daha sonra bu işi bırakıp, başka bir kullanıcının işlerine geçer. Bu kullanıcının işlerinden de önceden belirli bir miktarı işledikten sonra, sıradaki kullanıcının işlerine geçer, ve bu böyle devam edip gider.

8 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 8 1.5 Kişisel Bilgisayarcılık, Dağıtık Bilgisayarcılık ve İstemci-Sunucu Bilgisayarcılık Kişisel Bilgisayarlar –1977 de APPLE başlattı. 1981 de IBM ilk kişisel bilgisayarını tanıttı. –Bugünün en güçlü kişisel bilgisayarı 10 yada 20 yıl öncenin milyon dolarlık bilgisayarı kadar güçlüdür. Dağıtık bilgi-işlem –Bilgisayar ağı üzerine dağıtılmış olarak işlem yapmak İstemci-Sunucu bilgi-işlem –Bilgisayar ağı üzerindeki, dosya sunucusu ve istemciler (kişisel bilgisayarlar) üzerine dağıtılmış bulunan bilginin paylaşımı Bugün en popüler işletim sistemleri UNIX, LINUX, WINDOWS

9 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 9 1.6 Makine Dilleri, Assembly Dilleri ve Yüksek Seviye Dilleri Programlama Dillerinin 3 Türü: 1.Makine Dilleri Sayı dizileridir, makinelere özel emirler verirler. Örnek: +1300042774 +1400593419 +1200274027 2.Assembly Dilleri Konuşma diline benzer kısaltmalarla ifade edilen temel bilgisayar işlemleridir. (assembler denilen programlar ile makine diline çevrilirler) Örnek: LOAD (yükle) SAYI1 ADD (ekle ) SAYI2 STORE (kaydet) TOPLAM

10 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 10 1.6 Makine Dilleri, Assembly Dilleri ve Yüksek Seviye Dilleri Programlama Dillerinin 3 Türü (devam) Yüksek-seviye dilleri Günlük konuşma diline benzer (genelde İngilizce) kodlardır. Matematiksel notasyonlar kullanırlar. Compiler=Derleyici ‘ler tarafından makine diline çevrilirler Örnek: toplam = sayı1 + sayı2

11 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 11 1.7 C’nin tarihçesi C –BCPL, 1967 yılında Martin Richards tarafından geliştirildi. –Aynı yıllarda B dili Ken Thompson tarafından geliştirildi. (Bell Laboratuarları) –Ritchie, BCPL ve B programlama dilinden yararlanarak, C dilini geliştirmiştir, (1972, Bell Laboratuarları) –UNIX ‘in geliştirilmesinde kullanılmıştır –Modern işletim sistemleri yazılmasında kullanılmıştır. –Geçen yıllar içinde C tüm bilgisayarlara uygun hale getirilmiştir. Donanımdan bağımsızdır. –1970‘li yılların sonlarında gelişerek, “Geleneksel C“ halini almıştır. Standardizasyon –Hafif farklılıklar taşıyan bazı C çeşitleri olmuştur, birbirleriyle uyumlu değiller dir. –“makineden bağımsız” bir tanımını oluşturmak için 1983 yılında teknik bir komite oluşturulmuştur. –Bu komite 1989 yılında bir standart oluşturmuştur, 1999 yılında bu yenilenmiştir. ISO/IEC 9899: 1999 olarak adlandırıldı.

12 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 12 1.8 Standart C Kütüphanesi C programı, fonksiyon denilen alt parça veya modüllerden oluşur. –Programcı kendi fonksiyonlarını oluşturabilir. Avantajı: programcı, bu fonksiyonların nasıl çalıştığını tam olarak bilir. Dezavantajı: zaman alıcıdır –Programcılar genelde C kütüphane fonksiyonlarını kullanırlar Bunları yapı taşları olarak kullanırlar. –Tekerleği yeniden keşfetmekten sakınmak. Eğer zaten bir fonksiyon yazılmış olarak varsa, yenisini yazmaktansa, zaten var olan fonksiyonu kullanmak daha fazla tercih edilir. Kütüphane fonksiyonları dikkatlice yazılmış, etkindir.

13 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 13 1.9 Önemli Yazılım Eğilimleri: Obje veya Nesne Teknolojisi Nesnelerle dolu bir dünyada yaşayan programcılar, bilgisayarların başına geçince eylemlerle uğraşıyorlardı. Bu yüzden Nesne Teknolojisi ortaya çıktı. –Nesneye dayalı programlama daha anlaşılır ve daha organizedir. –İncelenmesi değiştirilmesi ve hataların ayıklanması daha kolaydır.

14 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 14 1.9 Önemli Yazılım Eğilimleri: Obje veya Nesne Teknolojisi Obje’ler, veya Nesne’ler –Gerçek hayattaki nesneleri, modelleyen yazılım parçalarıdır. –Anlamlı yazılım parçalarıdır Tarih nesneleri, zaman nesneleri, bordro nesneleri, fatura nesneleri, ses nesneleri, video nesneleri, dosya nesneleri, kayıt nesneleri. İsmi olan herhangi bir şey, nesne olarak belirtilebilir. –Yeniden kullanım oranı yüksektir. –Anlaşılırlığı yüksektir. Programın kodunu daha iyi organize eder. Yapısal programlamaya göre, programın bakımı daha kolaydır. –Modulariteyi teşvik eder.

15 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 15 1.10 C++ ve ‘C++ How to Program’ kitabı C++ –C ‘nin üst-kümesidir. Bjarne Stroustrup tarafından Bell Laboratuvarlarından geliştirilmiştir. –C’nin “şıklaştırılmış” halidir, ve nesne tabanlıdır (object- oriented) –Nesne Tabanlı (Object-oriented) tasarım çok güçlüdür. verimliliği 10 kattan 100 kata kadar katlayabilir. –Endüstri ve Eğitimde baskın dildir. C++ ‘ı öğrenmek –C++’ın C’yi içerdiğinden dolayı, kimileri önce C’yi, daha sonra C++’ı öğrenmeyi uygun bulur. –Kitapta 15’inci üniteden itibaren, “C++’a giriş” konuları başlar.

16 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 16 1.11 Java Programlama dili Java ne için kullanılır –Dinamik ve etkileşimli içeriği olan Web sayfaları oluşturmak için. –Geniş ölçekli ticari ve kurumsal uygulama geliştirmek için –Web sunucuların fonksiyonelitesini yükseltmek için –Cep telefonları, PDA gibi taşınabilir aletler için uygulama geliştirilmesinde kullanılır

17 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 17 1.12 Diğer Yüksek Seviye Dilleri Diğer yüksek seviye dilleri –FORTRAN Bilimsel ve mühendislik uygulamalarında kullanılır –COBOL Ticari uygulamalarda, yüksek miktarda veriyi manipüle etmek için kullanılır. –Pascal Eğitim kurumlarında kullanılmak üzere planlanmıştır.

18 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 18 1.13 Yapısal Programlama Yapısal Programlama –Program yazmak için, daha disiplinli bir yaklaşımdır. –Test ve Debug için temiz ve kolaydır, –Programlama mantığını öğrenmek kolaydır.

19 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 19 1.13 Yapısal Programlama C programları, içinde C komutları bulunan metin dosyalarıdır. Bu metin dosyasına kaynak program denir. Bir metin editörü kullanarak yazılır. Kaynak program yalnız başına çalışmaz. Bir derleyiciden geçmesi gerekir. Derleyici özel bir programdır. Kaynak programları derlemek için kullanılır. Derleme işlemi, kaynak kodlarının bilgisayarın çalıştırabileceği bir yapıya çevrilmesidir. Kullanıcı EditörDerleyici Kaynak kod Exe dosyası Bilgisa yar Sonuç

20 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 20 1.14 Tipik bir C Programlama Ortamının temel elemanları C Programının Safhaları: 1.Yazmak (Edit) 2.Ön işleme (Preprocess) 3.Derlemek (Compile) 4.Link (Link) 5.Yüklemek (Load) 6.Çalıştırmak (Execute) Program editörde yazılır, diske kaydedilir. “Preprocessor programı” Önişlemci kodlarını işler. “Loader Programı” link edilen programı hafızaya yükler. Merkezi işlemci (CPU) her bir “emiri” alır, ve çalıştırır. Muhtemelen de, programı çalıştırırken yeni veriler üretilmiş olur ve bu verileri kayıt eder. Derleyici “nesne kodunu” üretir ve diske kayıt eder. Linker programı nesne kodu ile kütüphaneleri ilişkilendirir. Loader (Birincil) Hafıza Compiler Editor Preprocessor Linker (Birincil) Hafıza........................ Dis k CPU Dis k

21 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 21 1.15 Donanım Eğilimleri Her yıl şu aşağıdakiler yaklaşık ikiye katlanıyor: –Programları çalıştırmak için kullanılan hafızanın miktarı –İkincil depolama yerinin miktarı (mesela: sabit disk alanı) Programları ve verileri uzun vadede tutmaya yarar. –İşlemci Hızı Bilgisayarın programlarını işletme hızıdır.

22 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 22 1.16 İnternetin Tarihçesi 1960larda Massachusets Harwarddaki araştırmacıların UNIVAC1108 süper bilgisayarları sayesinde, Utah üniversitesindekilerle haberleşmeyi düşünmeleriyle başladı. Bu sayede Utah’daki bilgisayarlarda grafik üzerine yapılan araştırmalarda gerekli hesaplamalar yapılabilecekti. Bu çalışmalar Amerikan savunma bakanlığına bağlı ARPANET i oluşturdu. (Advanced Research Projects Agency) Araştırmacılara birbirlerinin bilgisayarlarını kullanma fırsatı sunarken, asıl faydasının Elektronik Posta olduğu ortaya çıktı. Başlangıçta üniversiteler ve araştırmada, daha sonra da ordu, hükümet ve ticarette kullanıldı.

23 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 23 1.16 İnternetin Tarihçesi İnternet neleri mümkün kılar: –E-posta ile çabuk ve kolay haberleşme –Bilgisayarların uluslararası bilgisayar ağları ile birleştirilmesi Paket anahtarlama (Packet switching) –Sayısal verinin (digital data) küçük paketler halinde transferi –Çok sayıda kullanıcının, aynı anda veri almalarını sağlar. Merkezi kontrolün olmaması –İnternetin bir bölümü arızalansa da, diğer bölümü çalışmaya devam eder.

24 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 24 1.17 ‘World Wide Web’ in tarihçesi World Wide Web İnternetin gelişmesinden 25-30 yıl kadar sonra geliştirilmiştir. 1990 yılında CERN lab.da geliştirildi. –Sesli, görüntülü dökümanları, istenilen herhangi bir konuda, arayıp, bulup, görüntülemek. –Bilgiyi, kolaylıkla ve anında, dünya üzerinde ulaşılabilir kılar. –Küçük işletmeler ve şahıslar için, dünya çapında tanınmayı mümkün kılar. –İşletmelerin çalışma şeklini ve işin yapılış şeklini değiştirmiştir.

25 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 25 1.18 C Hakkında Genel Notlar Program açık ve anlaşılırlığı –İçiçe ve karışık yazılmış programların okunması, anlaşılması ve değiştirilmesi zordur. C makineden bağımsız bir dildir. –C ile yazılmış programlar farklı türdeki bilgisayarlarda çalışabilir.

26 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 26 QUIZ 1-İnternetin kullanılmaya başlaması dünyada ne gibi önemli gelişmelere sebep olmuştur. İnternet olmasaydı şu an hayatımızda neler eksik olurdu. 2-Gelecekte bilgisayar sektöründe ne gibi gelişmeler olacak, tahminlerinizi yazınız.

27 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 27 İnternet İnternet hesaplama ve haberleşme teknolojilerini birleştirir ve işimizi kolaylaştırır. Bilgilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde dünya çapında ulaşılabilirliğini sağlar. Kişilerin ve küçük işletmelerin dünyaya açılmalarını sağlar ve bu sebeplerden bütün iş yaşantısını değiştirmiştir.. İnsanlar bir ürünün yada servisin mümkün olan en iyi fiyatını araştırabilirler. Belli bir konu üstünde gruplar birbirleriyle haberleşebilirler. Araştırmacılar dünya çapındaki en son gelişmeleri anında takip edebilirler.


"© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Bölüm 1 – Bilgisayar ve C++ Programlamaya Giriş İçerik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları