Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN TURGAY EKŞİ 081205056.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN TURGAY EKŞİ 081205056."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN TURGAY EKŞİ

2 BATILI ÜLKELERDE ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ TARİHÇESİ

3 Arazi düzenlemesi nedir ?
. Arazi düzenlemesi nedir ? Batıda nasıl meydana gelmiş ve ne şekilde kullanılmıştır ?

4 Arazi düzenlemesi Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir.

5

6 Amaç ve faydaları nelerdir ?

7 Amaç  Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi. Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması. Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi.

8 Faydaları Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılığı ve dağınıklılığını ortadan kaldırarak işletmelerin uygun büyüklüğe getirmektedir. Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır. Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle doğacak ürün kayıplarını azaltmaktadır. Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğundan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır

9 Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir.
 Küçük parseller bir araya getirileceği için, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından; zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir.

10

11 Batıda arazi düzenlemesi
.

12 . Arazi düzenleme gelişmekte olan ülkelerde artan ihtiyaçların karşılanması amacıyla düşük insan gücüyle en iyi şekilde verim elde etmek için arazilerde bazı düzenlemeler yaparak geliri artırmaktır. Bu işlemin 7. yy dayandığı bilinmektedir. Avrupa ise 12 . Yy da arazi düzenlemeyle tesadüfi olarak tanışmıştır.

13 DEĞİŞİM Avrupa artan insan nüfusu toprakların daha küçük parçalara ayrılması insanların daha çok zaman kaybı ve daha fazla enerji harcamasına neden olmuştur. Çünkü toplamda daha kısada sürecek olan işlemler parçalı araziler yüzünden daha fazla zaman almış ve buda insanları tarım dan soğutmuştur . İnsanların buna çözümü de arazi değişimi ile başlamıştır .Başta tarlaları yanyana olan insanlar arasında başlayan bu reform daha sonraki süreçte gelişmiş ve benimsenmiştir.

14 . Halkın bunu kabul etmesi ve uygulamanın faydalı olması toprakların daha kullanılır bir şekile dönüşmesi bu alanda hukuki bir işlem gerektirmiştir Bu işlem ilk olara İngilterede 13 yy da görülmüştür. Halkın toprak değişimi devlet başlarının dikkatini çekmiş ve bir tüzük gereksinimi doğurmuştur.

15 . Bu alandaki İlk tüzel düzenleme ise İngiltere Kralı George I tarafından 1718 yılında gerçekleştirilmiştir yılında Almanya’nın Bavyera eyaletinde İngiltere’dekine benzer biçimde uygulamaları görülmüştür de ise Almanya’da ilk tüzel düzenlemeler yapılmıştır.

16 .

17 . .

18 2.kuşak 1970 - genel tarımsal kültürün geliştirilmesi
- kırsal gelişimi başlatma ve geliştirme .

19 .

20 . Avrupa bu gelişim sürecini çok iyi şekilde değerlendirmiş ve günümüzde bu alanda örnek alınabilecek bir duruma gelmiştir. Her alanda önde olan avrupa toprak reformunda doğayenedir ancak tarım alanlarının düzenli olması en iyi şekilde kullanıma uygun olması bazen yetmeyebilir.Çünkü insan gücü önemli bir etkendir ve bu yönden biraz sıkıntılıdırlar.

21 . Türkiyede arazilerin %0,9. u 50 hektardan daha fazla araziye sahiptir Avrupa birliği ort % 6,7 dir. Buda bizim ne kadar geride olduğumuzun açıkca bir göstergesidir. Batılı ülkelerden Fransa’da % 14,5, İngiltere’de % 33,1, Almanya’da % 4,7 dir. İşte buda bu ülkelerin gelişmiş olması için her alanda önde olunmasının göstergesidir. AB ülkelerinden İngiltere’de toplam tarım alanının %1,8 i,Fransa’da % 5,6 sı, Almanya’da % 13,3 ü 10 hektardan küçük işletmelere bırakılmışken, Türkiye’de % 42,06 sının bu tip işletmelere ayrılmış olması küçük işletmeciliğin Türkiye’de Avrupa’daki gelişmiş ülkelerden çok daha yaygın olduğunu göstermektedir.

22 Bu bağlamda yapılan çeşitli araştırmaların sonucuna göre
. Yapılan bu arazi toplulaştırmalarında bazı ortalamalar elde edilmiştir. Bu bağlamda yapılan çeşitli araştırmaların sonucuna göre Kişi başına üretim artışın iki katına, yerleşimin yeniden düzenlenmesi halinde üç katına kadar arttığı, Toplulaştırma sonucunda, % 40 – 60 varan işgücü ve masraf tasarrufu ile % 40 – 50 varan verim artışı sağlandığı tespit edilmiştir.

23 SONUÇ Sonuç olarak bu toprak düzenlemeleri hem insan iş gücünü azaltmakta hemde tarım alanlarının kullanımında sulama ulaşım gibi kolaylıklar sağladığı gibi veriminde aynı oranda artırmaktadır. Ülkemizinde hemen bu düzenlemelere hız vermesi ve yanlış tarımın önüne geçmesi gerekmektedir çünkü Türkiye nüfusunun %20 sini oluşturan kırsal kesim kaybedilebilir ve üretimimiz aşağıya inip belkide batılılara muhtaç olabiliriz…


"HAZIRLAYAN TURGAY EKŞİ 081205056." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları