Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü"— Sunum transkripti:

1 İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü
Önemlilik Testleri İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü

2 Normal dağılım gösteren ve ölçümle belirtilen sürekli bir değişken yönünden aynı bireylerin değişik 2 zamanda ölçümleri arasında fark olup olmadığını test etmek için kullanılan bir önemlilik testidir.

3 Uygulandığı Durumlar 1- Ölçümle belirtilen bir karakter yönünden değişik iki zamanda ölçümlerin farklılığının araştırılmasında Örnek: Bir grup yumurta tavuğuna karnitin verilemeden ve verildikten sonra yumurtaların kabuk kalınlıklarının farklı olup olmadığının incelenmesinde

4 II- Değişik iki ölçüm aracının aynı hayvanlarda aynı ölçümü yapıp yapmadığının incelenmesinde
Örnek: Koyunlarda akciğer kistininin çapını ölçmek için kullanılan 2 farklı metodun benzer sonuçlar verip vermediğinin testi

5 III- Değişik 2 ölçümcünün aynı ölçüm aracıyla aynı hayvanları benzer doğrulukta ölçüp ölçmediklerinin testinde kullanılır. Örnek: İki farklı teknisyenin aynı mikroskopta sütteki somatik hücre sayılarını aynı duyalılıkta sayıp sayamadıklarının testinde

6 İki Eş arası farkın önemlilik testi
Örnek: Karaciğerde meydana gelen yağlanmayı düşürmek için kullanılan rasyon programının etkinliğini ölçmek için kandaki HDL ve Trigliserid değerlerinin yemlemeden önce ve sonraki değişimlerinin farklılığını test etmek için kullanılır.

7 İki eş arasındaki farkın önem kontrolü
Örnek: İki farklı model ölçüm cihazının aynı deneklerde ALP (alkalen fosfat)değerini aynı biçimde ölçüp ölçmediğinin testinde kullanılır. Örnek: İki veteriner hekimin aynı örnek üzerinde alınan hücredeki alyuvar sayısını aynı olarak ölçüp ölçmediğinin testinde kullanılır.

8 Hayvan No Önce Sonra D=fark d2 1 12 16 -4 2 17 -1 3 18 15 9 4 20 21 5 23 25 -2 6 31 -6 36 7 13 8 11 10 22 24 toplam -8 64 10 adet laboratuvar faresinin tedaviden önceki ve sonraki kandaki demir miktarları ölçülmüştür. Tedaviden önceki ve sonraki dönemde, kandaki demir (Fe) miktarındaki değişimin önemli olup olmadığını 0,05 yanılma düzeyinde araştırınız.

9 İki eş arası farkın önem kontrolü
Adım 1:Farklar alınır ve farkın ortalaması ile standart sapması hesaplanır. Adım 2: Standart sapma denek sayısının kareköküne bölünerek farkın standart hatası hesaplanır.

10 İki eş arası farkın önem kontrolü
Adım 3: Farkın ortalaması standart sapmasına bölünerek hesapla bir t değeri bulunur. Adım4: Hesapla bulunan t değeri n-1 serbestlik derecesinde α hata olasılığındaki t tablo değeri ile karşılaştırılır. Ho: Xö=Xs Ha: X≠Xs

11 Test İşlemleri 30 tavuğun rasyonlarına karnitin ilave edilmeden ve ilave edildikten sonraki kandaki kalsiyum miktarı ölçülmüştür. Karnitin ilavesinin kalsiyuma etkisi olmuş mudur? No Karnitin Öncesi Karnitin Sonrası Fark D D2 1 11.0 11.4 -0.4 0.16 2 10.2 -0.8 0.64 3 11.5 0.1 0.01 . Toplam -15.0 11.67

12 Hazırlık İşlemleri 1- Karnitin öncesi ve sonrası için her bir tavuktan alınan kalsiyum ölçümleri arası fark alınır II- farkların karesi alınır D2 III- Farkların ortalaması bulunur.

13 Ho: Xonce=Xsonra Ha: Xonce≠ Xsonra T tablo ‘c’n serbestlik derecesi =n-1=30-1=29 T29 serbestlik derecesindeki tablo degeri=1.70 T hesap=7.25 > t tablo=1.70 oldugundan Ho hipotezi red edilecektir Karar: Karnitin ilavesi kandaki kalsiyum degerini yukseltmistir.

14 Bağımsız gruplarda iki yüzde arası farkın önem Kontrolü
Nitelik özellik gösteren birbirinden bağımsız iki gruptan elde edilen iki yüzde arası farkın anlamlılığını test etmek için kullanılır. Tek ve ikiz doğumlarda kuzuların yaşama gücü arasında farklılığın incelendiği Sigara içen ve içmeyenlerin akciğer kanserine yakalanma yüzdeleri arası farklılığın araştırıldığı durumlarda kullanılır.

15 İki yüzde arası farkın önemlilik testi
Örnek: İki farklı ilacın mastitis hastalığını iyileştirme yönünden başarı yüzdeleri arasında farklılık araştırıldığı bir deneme. ilaç Toplam Hasta İyileşen İyileşme yüzdesi% A 40 20 50 B 35 11 31 Toplam 75 41

16 İki yüzde arası farkın önemlilik testi
Ho: pA=pB Ha:pA≠pB n1+n2-2 serbestlik derecesindeki t tablo değeri t =t73=2.00 dır. th=1.67≤tt=2.00 olduğundan Ho hipotezi kabul edilir. Karar: ilaçlar arasında iyileştirme yüzdeleri arasında%19’luk fark varsa da bu fark anlamlı bulunamamıştır.

17 Wilcoxon Testi eşleştirilmiş gruplara ilişkin farklılıkların boyutlarını da dikkate alarak iki değişkene ait dağılımın aynı olup olmadığını test etmek amacıyla geliştirilmiş bir analiz yöntemidir.

18 "Paired" eşleştirilmiş "t" testinin parametrik olmayan karşılığıdır, n birimlik örnekten elde edilen iki gözlem grubu farkının ortancası sıfır olan toplumdan çekilmiş rasgele örnek olup olmadığını test eder. Bağımlı değişkenlere ilişkin veriler; - Sayısal karakterler ile ifade edilmelidir. - Sürekli veri olmalıdır. - Aralık veya oran ölçeğindedir.


"İki Eş Arası Farkın Önem Kontrolü İki Yüzde Arası Farkın Önem Kontrolü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları