Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4."— Sunum transkripti:

1 4

2 3

3 2

4 1

5 NEWCOMB DENGE KURAMI

6 Konu Başlıklarımız DENGE KURAMI NEDİR? ABX SİSTEMİNİN YÖNELİMLERİ
KURAM ÖRNEKLEMELERİ KURAMA GÖRE İLETİŞİM KOŞULLARI NEWCOMB HAKKINDA KAYNAKLAR

7 DENGE KURAMI NEDİR? Newcomb modeli (1953), psikolog Heider’ın (1946) önceki çalışmalarının uzantısıdır. Bakışım veya simetri teorisi olarakta adlandırılır. Theodora Newcomb, iki insanın birbirine ve çevredeki nesnelere karşı aynı anda yönelmelerini sürdürmeleri için iletişimin önemli bir fonksiyon olduğunu ileri sürmüştür. 

8 Başkaları hakkında aynı duyguları besleyen yada
Kurama göre: Başkaları hakkında aynı duyguları besleyen yada Aynı şekilde düşünen kişiler birbirlerinden hoşlanacaklardır. Böylece kişiler arasında genel denge temeline dayanan bir simetri oluşacaktır. Toplumsal ilişkilerde iletişim rolü ve önemi üzerinde duran ilk model olma özelliğini taşıması nedeniyle son derece önem kazanmaktadır. 

9 Newcomb denge kavramını kişiler arası algılama
ve etkileşim alanına uygulamaya çalışmıştır. Yani öznel dengeden nesnel dengeye geçişi sağlamıştır. Bu kuram toplumsal uzlaşma sorununu açıklamakta kullanılmaktadır. Ancak bireylerin içsel süreçler konusunda yapılan genellemelerin makro düzeyde uygulanmayacağını unutmamak gerekir.

10 ABX sisteminin yönelimleri şunlardır:
A’nın B’ye B’nin A’ya B’nin X’e A’nın X’e

11 Kişi,grup veya halk olabilir. X ise bir olay,nesne veya başka
A ve B iletişimcidir. Kişi,grup veya halk olabilir. X ise bir olay,nesne veya başka Kişi yada gruplardır. Kurama göre ; A değişirse, B ve X’de değişir. A,X’e olan ilişkisini değiştirirse B ya X’le yada A ile ilişkisinini değiştirir.

12 Böylece sistem kendini dengede tutar.

13 Ya X değişirse ne olur? A ve B yeni X’e ortak yönelim saptamak için iletişime geçer.

14 İletişim hangi koşullarda harekete geçer?
Kişiler arasında kuvvetli bir çekicilik olduğunda, X’in katılımcılardan en az biri için önemli olduğu durumlarda, X’in her iki taraf için ortak bir uygunluğunun olduğu durumlarda harekete geçer.

15 Dengesizlik ve belirsizlik durumlarında insanlar daha çok iletişim faaliyeti içinde (enformasyon verme, arama ve değişimi) bulunur.         Not : Newcomb bu kuramı birer yabancı olarak başlayıp aynı öğrenci birimlerinde birlikte zaman geçiren  öğrenciler arasındaki anlaşmanın gelişme göstermesi üzerine yaptığı araştırma ile sınadı ve değerlendirdi.

16 İnsanlar var olan durumlarıyla uygunluk gösteren enformasyon kaynaklarına açıktırlar. Kendi davranışlarını destekleyen ve onaylayan enformasyon ararlar.

17 Her ne kadar bu kuram toplumsal uzlaşma sorununu açıklamakta kullanılmakta olsada…
“Toplumların tek tek bireyler veya küçük gruplarda olduğu gibi aynı anlaşmaya ulaşma ihtiyaçları yoktur; Belki de gelişmeleri açısından çelişki ve farklılaşmaya ihtiyaçları vardır.” McQail ve Windahl

18 Theodore Mead Newcomb (1903 - 1984 )
Amerikalı bir sosyal psikolog , profesör ve yazar.

19 Dinlediğiniz için Teşekkür ederim…

20 Kaynaklar: İletişim araştırmaları ve kuramları ( Şermin Tekinalp ,Ruhdan Uzun) İletişim Modelleri ve Etkileşim (Baha Kurtboğanoğlu) İnsan ve İnsanlar (Çiğdem Kağıtçıbaşı ) İletişim Modelleri (Mcqail Denis e Sven Windahl)


"4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları