Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Birinci basamakta kardiyovasküler ilaç kullanımı Dr. Meral Kayıkçıoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Birinci basamakta kardiyovasküler ilaç kullanımı Dr. Meral Kayıkçıoğlu."— Sunum transkripti:

1 1 Birinci basamakta kardiyovasküler ilaç kullanımı Dr. Meral Kayıkçıoğlu

2 2 1.Hipertansiyon 2.Hiperlipidemi 3.Koroner kalp hastalığı 4.Kalp yetersizliği 5.Kapak hastalıkları

3 3 KVS özellikleri  Hepsi kronik tedavi gerektiren hastalıklardır!....  Piyasada etkin çok sayıda ilaç var.  Yanlış tedavi, hastanın hayatına mal olabilir!...  Riskli hasta-riskli ilaç  Çoğunda birden fazla hastalık- çoğul ilaç tedavisi-ilaç etkileşimi problemi....  Hekimleri en çok ürküten hasta grubu

4 4 KVS özellikleri  Çoğunluğu pahalı ve ömürboyu tedavi gerektirir!  İlaç firmalarının yönlendirme çabası en fazladır!!!...

5 5 ???

6 6 Hiperlipidemi tedavisi  HMG-KoA redüktaz inhibitörleri (statinler)  Fibrik asit türevleri (fibratlar)  Safra asidi bağlayıcılar (reçineler)  Nikotinik asit (niasin)  Ezetimibe (ezetrol)

7 7 Lipid Profiline Göre tedavi LDL  130 LDL  130 HDL 400 TG<200 TG 200-400TG<400LDL<130 Statin+ Statin+ Niasin+ Fibrat+ 1.Reçine 1.Niasin 1.Fibrat 1.Niasin 2.Niasin 2.Fibrat 2.Statin 2.Statin Birimler mg/dl cinsindendir.

8 8 Piyasadaki statinler  Simvastatin(80mg) Zocor (10-20-40 mg) Zovatin Simvakol...  Fluvastatin(80mg) Lescol, lescol XL (80mg)  Atorvastatin(80mg) Lipitor (10-20-40 mg) Ator Tarden...  Pravastatin(40mg) Pravachol (10-20-40 mg) Rosuvastatin Crestor (5-10-20 mg)

9 9 simvastatin 10 mg lovastatin 20 mg pravastatin 20 mg fluvastatin 40 mg atorvastatin 5 mg T. Koles..... %22 LDL Koles....%27 Doz 2x Ek olarak T. Koles......%5 LDL koles....%7 HDL’de dozdan bağımsız yaklaşık %7 artış Roberts WC. Am J Cardiol 1997

10 10 CyP450 izoenzimleri ve statinler Lovastatin Simvastatin Atorvastatin Cerivastatin Fluvastatin Cerivastatin Pravastatin CyP450 3A4 CyP450 2C9 CyP450 2C8 Çeşitli metabolitler Belirli bir metabolizma yolu yok

11 11 Statinlerin yan etkileri Yan etkiye bağlı ilaç kesimi: %1.0-4.8 1. Asemptomatik KC enzim yükselmesi (en sık, doza bağımlı, reversible, %0,1) 2. Miyozit,miyopati,böbrek yetm. (<0.2, nadir, doza bağımlı) Sık yapılan yanlışlar.... KC yağlanmasından statinler kesilmez!...

12 12 Statin tedavisinde izlem 1. KCFT  Bazal, 6.hafta ve 3.ay  normal ise her 6-12 ayda tekrarlanmalı. 2. CPK  Sadece niasin, fibrat, siklosporin veya antibiyotik alındığında ölçülmeli,  Rutin ölçüm önerilmiyor,  Miyalji gelişirse ölçülmeli,  Statine bağlı miyopatide 10 kat artış görülür. 3. Niasin, siklosporin veya antibiyotik kullanırken miyopati riskini azaltmak için statin dozu maksimum dozun %25 ile sınırlandırılmalı. 4. Tedavinin kesilmesi: CPK> 10x NÜS veya KCFT> 3x NÜS

13 13 Fibrik asit türevleri

14 14 Fibratlar  KC’de VLDL TG sentezini azaltır  Kandan VLDL TG’i temizler  Kolelitiazis, KCFT bozukluğu, böbrek bozukluğu olanda myopati, LDL yüksekliği yapabilir  Gemfibrozil- Lopid 600 mg yan etkileri fazla (T. Kol % 10 , LDL-K % 10 , HDL-K %10 , TG % 50  )  Fenofibrat Lipofen SR 250 mg, lipanthyl 200 mg (T. Kol % 15 , LDL-K % 20 , HDL-K %10 , TG % 50  )

15 15 Antilipid ilaç reçetelerken  Risk kategorisi KAH veya eşdeğeri RF>1 RF=0-1  LDL hedef (mg/dL) <100 <130 <160  Lipid düzeyleri normale düşse de tedavi kesilmez- ömür boyu tedavi  Hedef lipid düzeyi- hastanın riskine göre belirlenir

16 16 Yaşam tarzı değişikliği ve diyet olmadan antilipid tedavi olmaz!

17 17 Primer korunmada ilaç tedavisi LDL hala yüksek ise Tedaviyi sıkılaştır LDL hala hedefe ulaşmadı ise lipid uzmanına gönder Tedaviye yanıtı ve hasta uyumunu değerlendir. Statin Reçine Niasin 6 hf 4-6ay LDL düştü ise diğer lipid RF ile uğraş. LDL düşürücü tedavi Statin Reçine Niasin Statin dozunu artır veya Niasin veya reçine ekle

18 18 Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç grupları : 1. Diüretikler 2. Beta blokerler 3. Ca antagonistleri 4. ACE-inhibitörleri ve ARB’ler 5. Alfa blokerler

19 19 Antihipertansif tedavi algoritması Yaşam tarzı değişiklikleri Hedeflenen kan basıncına ulaşılamamışsa (<140/90 mmHg ya da diyabetikler veya KBY için <130/80 mmHg) İlk ilaç seçenekleri Zorunlu endikasyonu olmayan HT Zorunlu endikasyonu olan HT Evre 1 HT (sistolik KB 140-159 mmHg veya diyastolik KB 90-99 mmHg) Çoğunlukla tiyazid diüretikleri kullanılır. ACE inhibitörü, ARB, beta bloker, KKB veya kombine tedavi de seçilebilir. Evre 2 HT (sistolik KB  160 mmHg veya diyastolik KB  100 mmHg) Çoğunlukla iki ilaç kombine edilir. (Çoğunlukla tiyazid diüretikleri ve ACE inhibitörü veya ARB veya beta bloker veya KKB) Zorunlu endikasyonlar için ilaçlar Gerektiğinde diğer antihipertansif ilaçlar (Diüretikler, ACE inhibitörü, ARB, beta bloker, KKB) JNC-7

20 20 Diüretikler : Thiazide grubu: Aldactazide : Hydrochlorothiazide + Spironolactone 25mg 25-50mg Triamteril : Hydrochlorothiazide + Triamterene 25 mg 50mg Moduretic : Hydrochlorothiazide + Amiloride 50mg 5mg Fludeks, Flupamid : İndapamid 2.5mg 1.5mg Loop diüretikleri: Lasix 40 mg tablet Desal 20 mg ampul Furosemid

21 21 Diüretikler : Potasyum tutucular : Aldactone : Spironolactone 25-50mg

22 22 Beta blokerler : *Selektivite mutlak değil, görecelidir. Doz  selektivite kaybolur. *(ISA):-Sempatik aktivite düşük olduğunda (istirahatte) düşük dereceli beta stimülasyon oluştururken, sempatik tonus artttıkça konvansiyonel ββ gibi davranırlar. Örnek: Pindolol vb. Kardiyoprotektif değil, KAH da İSA lı kullanma! Kardiyoselektif (Beta-1): Metoprolol : Beloc zok Lopresor 50-100mg 100mg Atenolol : Tensinor Nortan 50-100mg 50-100mg Bisoprolol : Concor 5-10mg Acebutolol : Prent 200mg Nonselektif : Propranolol :Dideral 40mg

23 23 Beta blokerler + diüretik kombinasyonları : Atenolol + chlorthalidone : Tenoretic 50-100mg Beta bloker etki + kalp hast. tedavisi için yararlı ikinci etki Carvedilol: Beta bloker + alfa1 bloker (Dilatrend) KKY Labetolol: Beta 1,2 bloker + alfa 1 bloker Nadolol:Renal vazodilatasyon (su ve tuz retansiyonu yapmaz) Sotalol: Beta bloker + III. Sınıf antiaritmik Ββ tedavisinde kontrendikasyonlar:

24 24 Ca antagonistleri : (Ca kanal blokerleri) Dihydropyridine grubu :* Amlodipin :Norvasc, Amlodis 5-10 mg Felodipin :Plendil2.5-5-10 mg Nifedipin :Adalat10-30-60 mg Nilvadipin :Nilvadis8-16 mg Nisoldipin :Syscor 5-10 mg Lacidipin :Lacipil4 mg Non-Dihydropyridine grubu : Benzothiazepine grubu: Diltiazem : Diltizem Altizem Dilticard ** 30-60-90-120 mg Phenylalkylamine grubu: Verapamil : İsoptin *** 80-120-240 mg

25 25 Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri : ACE-İ 1. kuşak : Kaptopril :Kaptoril 25 mg 2.kuşak: Enalapril : Enapril, Konveril, Renitec 5-10-20 mg 3.kuşak: Ramipril :Delix 2.5-5-10 mg Lizinopril :Sinopryl, Rilace,Zestril 5-10-20 mg Perindopril : Coversyl 2-4 mg Quinapril :Acuitel 5-20 mg Fosinopril :Monopril 10-20 mg Benazepril :Cibacen 5-10 mg Trandolapril :Gopten 0.5-2 mg Cilazapril :İnhibace 1-2.5-5 mg.......

26 26 Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri : ACE-İ Diüretikle kombine formlar : (+hydrochlorothiazide) 2.kuşak: Enalapril : Konveril plus 3.kuşak: Ramipril :Delix-plus Lizinopril :Sinoretik Perindopril : Coversyl-plus Quinapril :Accuzide Fosinopril :Monopril-plus Benazepril :Cibadrex Cilazapril :İnhibace-plus

27 27 ACE-İ + Ca antagonisti kombinasyonları : Verapamil + Trandolapril : Tarka180mg + 2mg

28 28 Anjiyotensin-1 reseptör blokerleri : ARB Valsartan :Diovan80-160 mg Losartan :Cozaar50-100 mg Candesartan :Atacand8-16 mg İrbesartan :Karvea 75-150-300 mg Telmisartan : Micardis80 mg Pritor Olmesartan:Olmetec, Hipersar Diüretikle kombine formlar : ( + hydrochlorothiazide) CoDiovan Hyzaar Atacand plus Karvezide Pritor plus

29 29 Alfa-1 reseptör blokerleri : Doxazosine :Cardura, Doxura 2-4 mg Prazosine :Minipres1-2-5 mg Terazosine :Hytrin 2-5 mg

30 30 Diüretik Beta bloker Alfa bloker ACE-İ Ca antagonisti ARB İlaç grubu kombinasyonları

31 31 Angina: Beta-bloker veya Ca antagonisti Atriyal taşikardi veya fibrilasyon: beta bloker veya n on-dihidropiridin Ca antagonisti : diltiazem veya verapamil. Diabetes mellitus (tip 1 ve 2), proteinüri +: ACE-İ, ARB Dislipidemi: alfa bloker. Kalp yetersizliği: Beta bloker, ACE-İ Hipertiroidizm: Beta-bloker. Migren: non-selektif beta-bloker, non-dihidropiridin Ca antagonisti. Preoperatif hipertansiyon: beta-bloker. Prostat hipertrofisi (BPH): alfa-bloker. Böbrek yetmezliği: ACE-İ, Diüretik

32 32 Diüretik : Fludeks Beta bloker : Belok, Tensinor Beta bloker + diüretik : Tenoretik Beta bloker + Ca antagonisti : Tenoretic + Amlodis Ca antag. + ACE-İ : İsoptin + Sinoretik ARB + diüretik + Ca antag.: CoDiovan + Diltiazem BB + Ca ant. + ACE-İ : Belok + Plendil + Enapril BB + Ca ant. + ACE-İ + Diür. + Alfa blok: Belok + Norvasc + Deliks plus + Cardura Örnek reçeteler :

33 33 ??? HT tedavisinin başarısızlığının en sık nedeni: 1.Hasta uyumsuzluğu 2.Hekimin hastayı tedavi konusunda bilgilendirmesi 3.Hergün – sürekli aynı saatte ilaç verilmesi

34 34  Anahtar kelime: Tuz kısıtlaması!!!  NSAİİ lerin antihipertansiflerin etkinliğini azalttığının unutulması!

35 35  HT tedavisinde sık yapılan hata: sıkı sık tedavinin değiştirilmesi  Eğer bir kontrendikasyon yoksa ve hastanın KB regüle olmuşşa ilacını değiştirmemek gerekli  HT, genellikle tek ilaçla düşürülmez, ideal kombinasyonu bulmak zordur.  Doktor doktor gezen hastalar, ellerinde ilaç torbaları olan hastalar!

36 36 Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar 1.Diüretikler 2.Beta blokerler (carvedilol, metoprolol, bisoprolol) 3.ACE-inhibitörleri ve ARB’ler 4.Digoksin Semptomları gidermek için kullanılanlar Yaşam süresini uzatan ilaçlar

37 37 Kalp yetersizliği etiyoloji

38 38  Digoksin – en sık yanlış kullanımı olan ilaç!!!!  KKY  Diyastolik kalp yetm kontrendike!  Aort darlığında kontrendike  Eski hekimler...  0,25 mg tb 0,5 mg amp

39 39 Stabil anjina veya kronik KAH tedavisi  Anti agreganlar  Anti anjinal  Nitratlar (kısa, uzun etkili, nitrat toleransı)  Beta blokerler  ACE-İ  Statinler

40 40 O 2 gereksinimi / O 2 sunum Diastolik perfüzyon Egzersiz vazokonst. Spazm artışı ? Kollateraller Subendokardiyal iskemi KAYNAK GEREKSİNİM Kalp Atım Hızı Afterload Kalp büyüklüğü Kontraktilite O 2 tüketimi Duvar Stresi O 2 açığı Beta Blokerlerin İskemik Kalbe Etkileri

41 41  Beta-blokerler: Metabolik Etkileri, -glikoz metabolizması üzerine etkileri: İnsülin salgısını (Hiperglisemi, DM) -Hipoglisemi belirtilerini maskeler. (İnsülin kullananlarda dikkat -Lipid profili: hipertrigliseridemiye yol açarlar. - AV blok, bradikardi de kontrendike - periferik arter hastalığında kontrendike -Doktorlar!

42 42  Hipertansiyon  AP (Stabil ve UAP)  Bazı Taşiaritmiler  MI tedavisi + profilaksi  Hipertrofik KMP  Aort Diseksiyonu  MVP Beta Bloker Endikasyonları Mitral Darlığı Konjestif KMP Uzun QT sendromları

43 43 Koroner arter hastalığı  Antiagregan  Aspirin 80-300 mg  GİS irritasyonu!  Dipiridamol  Drisentin, tromboliz vb 75 mg draje  Koroner vazodilatör etki-  ASP kullanamayanlarda  Clopidrogel Plavix 75 mg  Ticlopidine ticlid, ticlocard 250 mg  ADP antogosti etki  Stent sonrası kullanımı şart- en az 1 yıl süre ile  Uzman kaşesi  ASP kullanamayanlarda sağlık raporu varsa yazılabilir

44 44 Post-MI hastalarda total mortalite riski azaltımı(%) %10-50 %23 %20 %7-27 %22-30

45 45 özet  KVS hastalıklarına tedavi vermek zordur, bilgi, beceri ister!  Hekim, deneyimi olduğu ilacı güvenli bir şekilde kullanmalıdır.  Ancak, esas olan hastanın eğitimidir.  Bilmediğiniz zor hastalıkları bir bilene bırakın!  Piyasada yeteri kadar etkin ilaç vardır.

46 46 “ Öğrenmek, akıntıya karşı kürek çekmek gibidir, ilerlememek geriye gitmek demektir. “ (Çin atasözü)

47 47

48 48

49 49 Acil durumlarda : Nidilat kapsül 10 mg Kaptoril tablet 25 mg Lasix ampul 20 mg Belok ampul5 mg Na nitroprusside amp. İV infüzyon Perlinganit amp İV infüzyon

50 50 Maksimal dozda statinlerin kan lipidlerine etkileri Bersot T, 1999 Lp (a) etkisizler.

51 51  Lipofilikliğin Derecesi: Çoğu lipofiliktir.  Hidrofilikliğin Avantajları: Atenolol, bisoprolol vb. -KC’de ilk geçiş eliminasyonları az: Doz sayısını azaltır -Renal atılım: Yarı ömrü uzun; günde bir, iki doz -SSS’ye geçiş az: Mental depresyon ve psikozlarda tercih edilir.


"1 Birinci basamakta kardiyovasküler ilaç kullanımı Dr. Meral Kayıkçıoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları