Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS ARTIŞI ve SORUNLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS ARTIŞI ve SORUNLAR"— Sunum transkripti:

1 NÜFUS ARTIŞI ve SORUNLAR
Dr. Necla Tugay Aytekin UÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 NÜFUS ARTIŞI VE SORUNLAR
ÖĞRENİM HEDEFLERİ Aşırı nüfus nedir Dünyada nüfus Nüfus artışının getirdiği bazı sorunlar

3 AŞIRI NÜFUS İnsan nüfusunun çevrenin taşıyabileceği kapasiteyi aşmasıdır. Önemli olan sayı ve yoğunluk değildir Nüfusla, elde olan kaynakların oranı ve kaynakların toplumda dağılım ve kullanımı önemlidir.

4 AŞIRI NÜFUS Yaşam için gerekli kaynaklar, kaynakların yenilenme hızından daha hızlı tüketiliyorsa aşırı nüfus vardır. Fosil yakıtlar Toprak üst tabakası

5 AŞIRI NÜFUS Doğumların artması Ölümlerin azalması İçe göç
Kaynakların azalması

6 GEREKLİ KAYNAKLAR Temiz su Temiz hava Gıda Barınak Isı
Tıbbi bakım, eğitim, çöp ve diğer atıkların uygun olarak yok edilmesi vd.

7 DÜNYADA NÜFUS ARTIŞI Dünya nüfusu 1900 yılında 1.6 milyar
2000 yılında nüfus 6.1 milyar Yüz yılda artış yaklaşık 4 kat Aralık 2009’da Dünya nüfusunun 2050 yılında 9.3 milyar olması bekleniyor ( 7.9 – 10.9 milyar arası ) Türkiye 99 milyon

8 DÜNYA NÜFUS ARTIŞI NÜFUS YIL 1 MİLYAR 1804 2 MİLYAR 1927 123 YILDA
1960 33 YILDA 4 MİLYAR 1974 14 YILDA 5 MİLYAR 1987 13 YILDA 6 MİLYAR 1999 12 YILDA 7 MİLYAR 2012 8 MİLYAR 2026

9

10 NÜFUS ARTIŞI Dünyanın yıllık büyüme hızı % 1,2 Her yıl 74 milyon kişi
Günde ~ kişi Yıllık artışın yaklaşık yarısı 6 ülkede: % 21 Hindistan % 4 Nijerya % 12 Çin % 4 Bangladeş % 5 Pakistan % 3 Endonezya

11

12 DOĞURGANLIK DÜŞÜYOR 1950 – 1955 toplam doğurganlık 5 çocuk
Beklenen 2,05 çocuk

13 ÖLÜM ve DOĞUM HIZLARINDA DEĞİŞİM
Ölüm ve doğum hızları yüksek düzeyde dengede Doğurganlık aynı, ölümler azalır Ölümler ve doğumlar azalır Doğum ve ölüm hızları alçak düzeyde dengede Doğum hızı ölüm hızından düşük

14 GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DURUM
Gelişmiş ülkelerde 1.2 milyar kişi yaşıyor 21. yüzyılın ortasında 39 ülke nüfusunda azalma bekleniyor: Almanya ve Japonya’da % 14 İtalya ve Macaristan’da % 25 Rusya federasyonu ve eski SSCB ülkelerinde %

15 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DURUM
Gelişmekte olan ülkelerde 4.9 milyar kişi yaşıyor 2050’de nüfusun 8.2 milyar olacağı öngörülüyor 1995 – 2000 yıllarında yaşam ümidi 63 yıl ( gelişmiş ülkelerde 75 yıl ) 2050’de yaşam ümidinin 75 yıl olması bekleniyor ( gelişmiş ülkelerde 82 yıl )

16 NÜFUS ARTIŞININ GETİRDİĞİ BAZI SORUNLAR
Yoksulluk Enerji İklim Tarım, Gıda Su

17 Y O K S U L L U K Dünya nüfusunun yarısı günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalışıyor Günde 1 dolardan az bir parayla geçinmeye çalışanlar 1.2 milyar Bu insanlar yeterli gıda, temiz içme suyu, eğitim, sağlık ve çağdaş enerjiden yoksunlar

18 Y O K S U L L U K Gelişmekte olan ülkelerdeki 4.6 milyar kişinin
800 milyonu yeterli gıda alamıyor 850 milyon okur – yazar değil 1 milyarı temiz sudan yoksun 2.4 milyarı temel sağlık hizmetinden yoksun 325 milyon çocuk okula gidemiyor Her yıl beş yaş altında 11 milyon çocuk önlenebilir hastalıklardan ölüyor

19 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
Dünya nüfusunun dörtte üçü Besin kaynaklarından % 30 Ticaret ürünlerinden % 18 Enerji kaynaklarından % 15 Sanayiden % 8 oranında yararlanmaktadır.

20 E N E R J İ Fosil yakıt tüketimi 1992 – 1999 arasında % 10 artmıştır
Gelişmiş ülkelerde kişi başına tüketim gelişmekte olanlara göre 10 kat fazladır Enerjinin % 80’i fosil yakıtlardan, % 16’sı nükleer kaynaklardan, % 4’ü jeotermik enerji, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır

21 ENERJİ TÜKETİMİ ENERJİ TÜKETİMİ
2000 yılında Kuzey Amerika’da kişi başına enerji tüketimi Avrupa’dan 2 kat Asya’dan 8 kat Afrika’dan 15 kat daha fazladır.

22 İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ Sanayi devrimi sonrası atmosferin karbondioksit yoğunluğu % 30, diğer sera etkisi yapan gazların yoğunluğu % 15 artmıştır.

23 ÜLKE Dünya nüfusuna oranı (%) Küresel kar- bon emis- yonu (%) Küresel orman alanı ( % ) Çin 21.0 13.5 4 Hindistan 16.5 4.5 2 Avrupa bir. 6.3 14.5 3 ABD 4.6 25.5 6 Endonezya 3.5 0.9 Brezilya 2.8 1.5 16 Rusya 2.4 22 Japonya 2.1 6.0 0.7

24 T A R I M 100den fazla ülke buğday 40 ülke pirinç ithal ediyor
Yetersiz beslenenler: - 1995’de 832 milyon - 2007’de 923 milyon - 2009’da 1,02 milyar

25 D Ü N Y A D A S U Dünya nüfusunun 1 / 3’ü su sıkıntısı olan ülkelerde yaşıyor Dünya nüfusunun % 18’i sağlıklı içme suyu olanağından yoksun Kuzey Çin ovası altındaki su yatakları yılda 1.6 m. alçalıyor

26 D Ü N Y A D A S U Dünyanın % 70’i suyla kaplıdır
Suların % 2.5’i tatlı sudur Tatlı suların % 1 kadarı kullanılabilir Karaların % 40’ı kurak / yarı kurak bölgelerdir İleriki 20 yılda su kullanımı % 40 artacaktır 2025’de dünya nüfusunun 2/3’ü orta / ileri derecede susuzluk çekecektir

27 DÜNYA YAŞLANIYOR 2000’de 60 yaş üstü nüfus 606 milyon; 80 yaş üstü nüfus 69 milyon. 2050’de 60 yaş üstü 2 milyar; 80 yaş üstü 379 milyon olması bekleniyor.

28 DÜNYADA 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ NÜFUSUN GERÇEKLEŞEN VE ÖNGÖRÜLEN GELİŞİMİ (%)

29 TÜRKİYE’DE 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ NÜFUSUN GERÇEKLEŞEN VE ÖNGÖRÜLEN GELİŞİMİ (%)

30 TÜRKİYE’DE 80 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ NÜFUSUN GERÇEKLEŞEN VE ÖNGÖRÜLEN GELİŞİMİ (%)

31 NE YAPMALI? Yoksulluk ve hastalıkları azaltmak için savaşa devam,
Kaynakların etkin kullanımı ve kirlenmenin önlenmesi, Nüfusu sürdürülebilirlik düzeyinde tutmak.

32 NÜFUS AÇISINDAN Herkesin aile planlaması hizmetine ulaşımının sağlanması, Gelişmekte olan ülke kadınlarının ekonomik, sosyal ve yasal olarak güçlendirilmesi, Vergi yasalarının insanları çocuk sayılarını iki ile sınırlamaya teşvik edecek biçimde değiştirilmesi. Yeni dünyalar bulunması.


"NÜFUS ARTIŞI ve SORUNLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları