Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma"— Sunum transkripti:

1 I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU

2 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Amaçlar Entelektüel sermayenin faktör-analitik yapısını ortaya çıkarmak Entelektüel sermaye bileşenlerinin aralarındaki ilişkileri saptamak Entelektüel sermayenin firma performansı üzerine etkisinin derece ve biçimini araştırmak

3 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Veri Bu çalışmada entelektüel sermayenin bileşenlerini ölçen 53, firma performansını ölçen 10 soru olmak üzere toplam 63 sorunun yer aldığı uluslararası bir anket (Bontis, 1998) kullanıldı. Entelektüel sermaye bileşenlerini ölçen 53 sorudan yirmisi “İnsan”, on altısı “Yapısal” ve on yedisi “İlişki” sermayesini ölçmek üzere hazırlanmıştır. Gerek söz konusu 53 soru gerekse firma performansına ilişkin 10 soru onlu likert ölçeğiyle hazırlanmıştır. Anket İSMMMO’ya kayıtlı 385 firma sahibi ya da yöneticisine uygulandı.

4 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Başvurulan İstatistik Yöntemler Betimsel istatistikler Güvenirlik analizleri Normallik testleri Açıklayıcı faktör analizi Doğrulayıcı faktör analizi Yapısal eşitlik modellemesi

5 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Modeller : Birinci Yapısal Eşitlik Modeli

6 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Modeller : Birinci Yapısal Model

7 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Modeller : İkinci Yapısal Eşitlik Modeli

8 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Modeller : İkinci Yapısal Model

9 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Sonuçlar Eldeki veri için entelektüel sermayenin 3 bileşenli bir yapıya sahip olduğu görüldü İlişki ve yapısal sermayenin firma performansını doğrudan, insan sermayesinin ise dolaylı olarak etkilediği saptandı.

10 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Tartışma ve Gelecek Çalışmaları İstatistik açıdan anlamlı sonuçların muhasebe ve mali müşavirlik sektörü açısından da anlamlandırılması. Anket verileri yerine Scandia ve/veya Dengeli Skor Kartı yöntemlerinin göstergelerini kullanarak analizi tekrarlamak. Entelektüel Sermaye Endeksi yönteminde göstergelerin sübjektif süreçte tartılandırılmasıyla birleşik tek bir skor elde edilmesi amaçlanır. Tartıların sübjektif değil yapısal eşitlik modellemesinden elde edilen parametre tahminleri ile objektif olarak hesaplanması

11 Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Teşekkürler…


"Entelektüel Sermaye ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları