Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYIT DI Ş I EKONOM İ NED İ R KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N UNSURLARI KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N NEDENLER İ KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N ETK İ LER İ KAYIT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYIT DI Ş I EKONOM İ NED İ R KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N UNSURLARI KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N NEDENLER İ KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N ETK İ LER İ KAYIT."— Sunum transkripti:

1 KAYIT DI Ş I EKONOM İ NED İ R KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N UNSURLARI KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N NEDENLER İ KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N ETK İ LER İ KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N ÖLÇÜLMES İ

2 KAYIT DIŞI EKONOMİ NEDİR?  Kayıtdışı ekonomi,Gsmh hesaplarını elde etmede kullanılan bilimsel istatistiki yöntemlere göre elde edilemeyen gelir yaratıcı ekonomik faailiyetlerin tümüne denir.  Kısaca "devletin bilgisi dışında gerçekleşen ekonomik faaliyetler“dir.

3 KAYIT DIŞI EKONOMİNİN UNSURLARI  Yeraltı ekonomisi(yasa dışı faaliyetler)  Yarı kayıtlı ekonomi(beyandışı faaliyet)  Kayıtlara girmeyen ekonomi(enformel ekonomi)  Yeraltı ekonomisi,suç ekonomisi:Yasalarca gerçekleştirilmesi yasaklanmış olan tüm faaliyetler ile bu faaliyetler sonucu elde edilen gelirler yasa dışı ekonomi kapsamında değerlendirilir.  Yarı kayıtlı ekonomi:Vergi yasalarınca konulmuş kurallara göre vergi idaresine beyan edilmesi gerektiği halde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen faaliyetlerle bunlar sonucu elde edilen gelirler

4  Enformel Ekonomi:Yasalarda belirlenmiş resmi kurumlarca oluşturulmuş kuralların dışında kalan ekonomik faaliyetlerdir.  KAYIT DIŞI EKONOMİNİN NEDENLERİ!  Temel sebebi, insanların gelirlerini arttırmak istemeleridir.  Mali nedenler : Bunlar vergisel faktörlerdir,vergi oranlarının yüksekliği,vergilendirme yetersizliği,vergi denetimlerindeki yetersizlik,mali müşavirlik hizmetlerindeki yetersizlik  Siyasi nedenler:Siyasal iktidarlar,oy uğruna vergilendirmeden vazgeçebilmekte ve vergi yükünü belirli kesimlere yükleyebilmektedirler

5 Ekonomik nedenler: Ekonominin gelişmişlik düzeyi, ekonomik istikrarsızlıklar ve kriz, gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk,Enflasyon.  Sosyal nedenler:Nüfusun hızlı artışı ve işsizlik, halkın yeterli vergi bilincine ve kültürüne sahip olmaması ve alış verişlerde belge alma alışkanlığının gelişmemiş olması.  Hukuki nedenler: Vergi adaleti sağlayamayan vergi sistemi,yasal boşluklar,istisnalar muafiyetler,vergi mevzuatının sık sık değişmesi, vergi yasalarının karmaşık yapısı.

6 KAYIT DIŞI EKONOMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ Kayıtdışı Ekonominin Olumsuz Etkileri  Devletin vergi gelirleri azalır.  vergi yükünün adaletsiz dağılmasına yol açar.  ekonomi gerçek büyükleriyle izlenemez.  kalitesiz mal üretim ve tüketimine yol açar  kayıt dışı çalışanlar sendikal haklardan sosyal hizmetlerden yoksun kalırlar.  kayıtlı çalışan işletmeleri olumsuz etkiler,haksız rekabet yaratır.  devlet yeterli gelir elde edemeyince para basma yada borçlanmaya gider.

7 KAYIT DIŞI EKONOMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ  Yabancı sermayenin yatırım kararlarını olumsuz etkiler,kayıt dışı ekonomi haksız rekabet, plansızlık,güvensizlik,belirsizlik nedeniyle yatırım ortamına zarar verir.  Vergi kaçırmanın kanıksanması toplum yapısınında bozulmasına yol açar.  Kayıtlı faaliyette bulunanlar yaygın kayıtdışılığı görünce devlete olan güvenini kaybeder.

8 KAYIT DIŞI EKONOMİNİN OLUMLU ETKİLERİ  Niteliksiz iş gücüne istihdam yaratır.  kayıt dışı ekonominin vergi dışında kalması bu kaynağın yeni yatırımlarla birlikte üretime istihdama ve gelir dağılımına katkı sağlamaktadır.(yatırım ve üretime etkisi)  Kayıtlı ekonimiye canlılık getirir. Talep yaratır.ekonomik büyümeyi hızlandırır.  Sosyal patlamaları engeller.  Tüketici üzerindeki enflasyonist baskıyı hafifletir, düşük fiyatla mal arzı ve sermaye birikimine katkıda bulunur.

9 KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖLÇÜLMESİ  Doğrudan ölçme yöntemleri:Bu yöntemler, ulusal düzeydeki anket verilerine dayalı olarak, kayıt dışı ekonominin tamamının veya alt sektörlerinin belli bir zamandaki büyüklüğünü tahmin etmeye yöneliktirler.  “Anket yöntemi”  Dolaylı ölçme yöntemleri:Dolaylı yöntemlerde doğrudan yöntemlerin aksine makro ekonomik göstergelerin zamana bağlı değişimlerinden yararlanır.  GSMH yaklaşımı, Vergi İncelemeleri Yoluyla Ölçme Yaklaşımı,İstihdam Yaklaşımı ve Parasalcı Yaklaşımdır


"KAYIT DI Ş I EKONOM İ NED İ R KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N UNSURLARI KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N NEDENLER İ KAYIT DI Ş I EKONOM İ N İ N ETK İ LER İ KAYIT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları