Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK EĞİTİMİ ve HALK EĞİTİM REFORMLARI Hazırlayan Emine ÇENGELCİ EĞİTİM BİLİMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK EĞİTİMİ ve HALK EĞİTİM REFORMLARI Hazırlayan Emine ÇENGELCİ EĞİTİM BİLİMLERİ."— Sunum transkripti:

1 HALK EĞİTİMİ ve HALK EĞİTİM REFORMLARI Hazırlayan Emine ÇENGELCİ EĞİTİM BİLİMLERİ

2 HALK EĞİTİMİ Tanım: ”Kitle eğitimi”, “yetişkinler eğitimi”, “yığın eğitimi”, “toplum eğitimi”, “temel eğitim”, “sosyal eğitim”, “yaygın eğitim”, vb. adlar altında girişilen halk eğitimi, yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelmiş, düzenli, dizgili ve örgütlü bir eğitim sürecidir. (Geray,Cevat: Halk Eğitimi, Ankara, 2002, s.3)

3 Halka Yönelik Eğitsel Faaliyetlerin Hareket Noktası 1. İktisadi ve teknik sebepler 2. Sosyal ve politik sebepler (Ergün,Mustafa. Halk eğitimi ve Türkiye’de Halkevleri. pedagoji lisans tezi, Ankara DTCF, 1971,s.2-4)

4 HALK EĞİTİMİNİN ANA GÖREVLERİ 1. Kitle ile seçkinler arasındaki ayrılığın,kopukluğun giderilmesi 2. Demokrasi eğitimi 3. Değişime uyum sağlama 4. Boş zamanları değerlendirme 5. Bireysel gelişme (Geray,Cevat,Halk Eğitimi,Ankara,2002,s:14-17)

5 HALK EĞİTİMİNİN TEMEL GÖREVLERİ 1. Eksiklik giderici,tümleyici eğitim 2. Meslek ve sanat öğretimi 3. Toplum eğitimi 4. Genel kültür 5. Siyasal katılma

6 HALK EĞİTİMİ ÖRGÜTLERİ 1. Gönüllü Kuruluşlar 2. Kamusal Kuruluşlar Türkiye’deki kuruluşlar Türkiye’deki kuruluşlar Dünyadaki kuruluşlar Dünyadaki kuruluşlar

7 TÜRKİYE’DE HALK EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Cumhuriyetten Önce Halk Eğitimi Cumhuriyetten Önce Halk Eğitimi a) Selçuklu Dönemi a) Selçuklu Dönemi b) Osmanlı Dönemi b) Osmanlı Dönemi i) Düzensiz Halk Eğitimi Kurumları i) Düzensiz Halk Eğitimi Kurumları ii) Düzenli Halk Eğitimi Kurumları ii) Düzenli Halk Eğitimi Kurumları Cumhuriyet Dönemi Halk Eğitimi Cumhuriyet Dönemi Halk Eğitimi

8 OSMANLI DÖNEMİ DÜZENSİZ HALK EĞİTİM KURUMLARI 1. Medreseler 2. Enderun Okulları 3. Ahilik 4. Loncalar 5. Ordu

9 OSMANLI DÖNEMİ DÜZENLİ HALK EĞİTİMİ KURUMLARI Üniversitelerde serbest derslerin başlatılması Üniversitelerde serbest derslerin başlatılması Gönüllü derneklerin çalışmaları Gönüllü derneklerin çalışmaları a) İslam Öğretim Derneği (1864) a) İslam Öğretim Derneği (1864) b) Osmanlı Bilim Derneği (1860) b) Osmanlı Bilim Derneği (1860) c) Beşiktaş Bilim Derneği (1868) c) Beşiktaş Bilim Derneği (1868) d) İttihat ve Terakki Fırkası (1910) d) İttihat ve Terakki Fırkası (1910) e) Türk Ocağı (1911) e) Türk Ocağı (1911)

10 Ethem Nejat’ın Broşürü (1911) Ethem Nejat’ın Broşürü (1911) İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Konferansı (1914) İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Konferansı (1914) TBMM Hükümeti İzlencesi (1922) TBMM Hükümeti İzlencesi (1922) Yasalar Yasalar a) İlköğretim Geçici Yasası (1913) a) İlköğretim Geçici Yasası (1913) b) Özel Okullar Yönetmeliği (1913) b) Özel Okullar Yönetmeliği (1913) c) İl Genel Yönetimi Geçici Yasası (1914) c) İl Genel Yönetimi Geçici Yasası (1914)

11 CUMHURİYET DÖNEMİ HALK EĞİTİMİ İsmail Safa’nın Genelgesi (1923) İsmail Safa’nın Genelgesi (1923) Eğitimin Birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat) Yasası(1924) Eğitimin Birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat) Yasası(1924) Eğitim Örgütüne İlişkin Yasa (1926) Eğitim Örgütüne İlişkin Yasa (1926) Halk Eğitimi Bölümü (1926) Halk Eğitimi Bölümü (1926) Halk Derslikleri (1927) Halk Derslikleri (1927) Harf Devrimi (1928) Harf Devrimi (1928) Millet Mektepleri (1928) Millet Mektepleri (1928) Akşam Sanat ve Ticaret Okulları (1928) Akşam Sanat ve Ticaret Okulları (1928) Halk Okuma Odaları (1930) Halk Okuma Odaları (1930) Halkevleri (1932) Halkevleri (1932) Köy Eğitmen Kursları (1936) Köy Eğitmen Kursları (1936) Köy Enstitüleri (1942) Köy Enstitüleri (1942)

12 Halk Eğitim Toplu Çalışması(semineri) (1951) Halk Eğitim Toplu Çalışması(semineri) (1951) Halk Eğitimi Sormacası(anketi) (1952) Halk Eğitimi Sormacası(anketi) (1952) Er Okuma yazma okulları (1959-1975) Er Okuma yazma okulları (1959-1975) Ulusal Temel Eğitim Merkezi (1960) Ulusal Temel Eğitim Merkezi (1960) Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü (1960) Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü (1960) Devrimci Eğitim Şurası (1968) Devrimci Eğitim Şurası (1968) Okuma-Yazma Seferberliği (1981) Okuma-Yazma Seferberliği (1981) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Md.(1983) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Md.(1983) Eğitim Şuralarında Halk Eğitimi Eğitim Şuralarında Halk Eğitimi Kalkınma Planlarında Halk Eğitimi Kalkınma Planlarında Halk Eğitimi

13 Eğitim Şuralarında Halk Eğitim a)1. Milli Eğitim Şurası (1939) b)4. Milli Eğitim Şurası (22-31 ağustos 1949) c)6. Milli Eğitim Şurası (18-23 mart 1957) d)7. Milli Eğitim Şurası (5-15 şubat 1962) e)10.Milli Eğitim Şurası (23-26 haziran 1981) f)11. Milli Eğitim Şurası (8-11 haziran 1982) g)12. Milli Eğitim Şurası (18-22 temmuz 1988) h)13. Milli Eğitim Şurası (15-19 ocak 1990) i)15. Milli Eğitim Şurası (13-17 mayıs 1996)

14 Kalkınma Planlarında Halk Eğitimi a) 1. 5 Yıllık Kalkınma Planı (1963-68) b) 2. 5 Yıllık Kalkınma Planı (1968-72) c) 3. 5 Yıllık Kalkınma Planı (1973-77) d) 4. 5 Yıllık Kalkınma Planı (1979-83) e) 5. 5 Yıllık Kalkınma Planı (1985-89) f) 6. 5 Yıllık Kalkınma Planı (1990-94) g) 7. 5 Yıllık Kalkınma Planı (1995-00)

15 KAYNAKÇA Ergün, Mustafa:Halk Eğitimi ve Türkiye’de Halkevleri,Pedagoji lisans tezi,Ankara,1971 Ergün, Mustafa:Halk Eğitimi ve Türkiye’de Halkevleri,Pedagoji lisans tezi,Ankara,1971 Geray, Cevat:Halk Eğitimi,Ankara,2002 Geray, Cevat:Halk Eğitimi,Ankara,2002 Ergün,Mustafa: www.egitim.aku.edu.tr Atatürk Devri Türk Eğitimi,Ankara:D.T.C.Fakültesi yay.1982 Ergün,Mustafa: www.egitim.aku.edu.tr Atatürk Devri Türk Eğitimi,Ankara:D.T.C.Fakültesi yay.1982www.egitim.aku.edu.tr Celep,Cevat:Halk Eğitimi, Ankara, 2002 Celep,Cevat:Halk Eğitimi, Ankara, 2002 Okçabol,Rıfat:Halk Eğitimi, İstanbul, 1996 Okçabol,Rıfat:Halk Eğitimi, İstanbul, 1996 Halk Eğitimi Müdürlüğü,Afyonkarahisar Halk Eğitimi Müdürlüğü,Afyonkarahisar


"HALK EĞİTİMİ ve HALK EĞİTİM REFORMLARI Hazırlayan Emine ÇENGELCİ EĞİTİM BİLİMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları