Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ. GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  MERKEZİ PLANLAMA  MERKEZİ YÖNETİM VE KONTROL  MEVZUAT ODAKLI-KURALLARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ. GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  MERKEZİ PLANLAMA  MERKEZİ YÖNETİM VE KONTROL  MEVZUAT ODAKLI-KURALLARA."— Sunum transkripti:

1 YENİ KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ

2 GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  MERKEZİ PLANLAMA  MERKEZİ YÖNETİM VE KONTROL  MEVZUAT ODAKLI-KURALLARA DAYALI  GİRDİ ODAKLI  HATA ARAMAYA ODAKLI, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUĞU ARAŞTIRAN DENETİM  TEK TARAFLI VE KAPALI

3 ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  KATILIMCI VE PAYLAŞIMCI  ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR  STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS YÖNETİMİNE DAYALI  GELECEK YÖNELİMLİ  SONUÇ VE HEDEF ODAKLI  YEREL VE YERİNDEN YÖNETİM AĞIRLIKLI  YATAY ORGANİZASYON YAPISI VE YETKİ DEVRİ  YÖNETİME DEĞER KATAN SİSTEM ODAKLI DENETİM

4 KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KANUNU 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN

5 KAMU MALİ YÖNETİMİ  KAMU MALİYESİ;GELİRLERİN TOPLANMASI, HARCAMALARIN YAPILMASI, AÇIKLARIN FİNANSMANI, KAMUNUN VARLIK VE BORÇLARI İLE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KAPSAR.  KAMU MALİ YÖNETİMİ, KAMU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KURUMLARI VE SÜREÇLERİ KAPSAR.

6 MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI PERFORMANSA DAYALI ÇOK YILLI BÜTÇE EKONOMİK VE MALİ ANALİZLERE UYGUN BÜTÇE KODLAMA SİSTEMİ GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİNE UYGUN TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE NAKİT PLANLAMASINA DAYALI NAKİT YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMLI VE ŞEFFAF BORÇ YÖNETİMİ İÇ KONTROL İÇ DENETİM DIŞ DENETİM MALİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

7 KAMU MALİ YÖNETİMİ-1 KAMU MALİ YÖNETİMİ, KAMU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KURUMLARI VE SÜREÇLERİ KAPSAR. BU SÜREÇ ÜÇ AŞAMADAN MEYDANA GELİR.  POLİTİKALARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ  KAYNAKLARIN BELİRLENEN POLİTİKALARA UYGUN OLARAK TAHSİS EDİLMESİ  KAMU KAYNAKLARININ EKONOMİK, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAYA YÖNELİK KONTROL VE DENETİM MEKANİZMALARININ KURULMASI MALİYE POLİTİKASINI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTME YETENEĞİ KAMU MALİ YÖNETİMİNİN KAPASİTESİNE BAĞLIDIR.

8 KAMU MALİ YÖNETİMİ-2 POLİTİKALARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ  TÜRKİYE’NİN TEMEL POLİTİKA BELGELERİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARI VE YILLIK PROGRAMLARDIR.  POLİTİKA VE ÖNCELİKLER BELİRLENİRKEN ÖZELLİKLE ÜLKENİN MAKROEKONOMİK DENGELERİ VE KAYNAK KISITI DİKKATE ALINIR.  ETKİN ÇALIŞAN BİR DEVLETİN, KAYNAK KISITINI DA DİKKATE ALARAK STRATEJİK KARARLAR VERMESİ, BU KARARLARI UYGULAMAK İÇİN ORTA VADELİ PLANLAR YAPMASI VE BU POLİTİKALARI DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE BÜTÇE YAPMASI GEREKİR.  BU DA POLİTİKA ÜRETME KAPASİTESİNİN VE BÜTÇE SÜREÇLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE BAĞLIDIR.

9 KAMU MALİ YÖNETİMİ-3 KAYNAKLARIN BELİRLENEN ÖNCELİKLERE UYGUN OLARAK TAHSİSİ BÜTÇE;  KIT KAYNAKLARIN TAHSİS ARACIDIR.  İKTİSADİ PLAN VE POLİTİKALARIN GERÇEKLEŞTİRİLME ARACIDIR.  KAMUNUN ORTAK İHTİYAÇLARININ NE KADARININ DEVLET ELİYLE KARŞILANACAĞINI GÖSTEREN TEMEL BİR SİYASİ TERCİHTİR.  HÜKÜMET POLİTİKASININ MALİ YANSIMASIDIR.

10 KAMU MALİ YÖNETİMİ-4 KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMININ KONTROL VE DENETİMİNE İLİŞKİN MEKANİZMALARIN KURULMASI BU MEKANİZMALAR MALİ KONTROL OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR.  İÇ KONTROL  İÇ DENETİM  DIŞ DENETİM DENETİM MEKANİZMASININ DİĞER BİR UNSURU İSE MALİ RAPORLAMA VE BUNA UYGUN BÜTÇE KOD YAPISI VE DEVLET MUHASEBESİNİN VARLIĞIDIR. MALİ RAPORLAMANIN GELİŞMESİ, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN TEMEL UNSURLARINDANDIR.

11 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM MEVCUT SİSTEMİN AKSAKLIKLARI İÇ ETKENLER  KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMI KONUSUNDA ARTAN KAMUOYU HASSASİYETİ  KAMU KESİMİNDE VE AKADEMİK ÇEVRELERDE OLUŞAN DEĞİŞİM TALEPLERİ DIŞ ETKENLER  AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ  IMF VE DÜNYA BANKASI İLE İLİŞKİLER

12 KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİMİZE YÖNELİK ELEŞTİRİLER-1 MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN VE BÜTÇENİN KAPSAMININ DAR KALDIĞI BÜTÇE DIŞI HARCAMALARIN ARTTIĞI KALKINMA PLANI İLE BÜTÇELER ARASINDAKİ BAĞIN KOPTUĞU KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILAMADIĞI HARCAMA SÜRECİNİN KATI ÖN KONTROLE TABİ OLDUĞU HARCAMA SÜRECİNDE YETKİ-SORUMLULUK DENGESİNİN İYİ KURULAMADIĞI BÜTÇE HAZIRLAMA, UYGULAMA VE KONTROL SÜRECİNDE İDARELERE YETERLİ İNİSİYATİF TANINMADIĞI

13 KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİMİZE YÖNELİK ELEŞTİRİLER-2 SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMININ DAR KALDIĞI BÜTÇE KOD YAPISININ YETERSİZ OLDUĞU MUHASEBE SİSTEMİNİN YETERSİZ OLDUĞU ÇAĞDAŞ KAMU MALİ YÖNETİM ANLAYIŞINDA HAKİM OLAN; STRATEJİK PLANLAMA, ÇOK YILLI BÜTÇELEME, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME, HESAP VEREBİLİRLİK, MALİ SAYDAMLIK, ETKİN İÇ MALİ KONTROL İLKELERİNİN SİSTEMDE YER ALMADIĞI MALİ YÖNETİMİN OTOMASYON VE ENFORMASYON SİSTEMİNİN YETERSİZ OLDUĞU

14 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNDA 2001, 2002, 2003 YILLARI PROGRAMLARINDA ULUSAL PROGRAMDA (2001),(2003) KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNDE IMF’YE VERİLEN NİYET MEKTUPLARINDA TÜRKİYE’DE SAYDAMLIĞIN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANINDA 59. HÜKÜMET PROGRAMINDA VE ACİL EYLEM PLANINDA ELEŞTİRİLEN KONULARDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE YER VERİLMİŞTİR.

15 MALİ KONTROL SİSTEMİ REFORMLARI İÇİN AB STANDARTLAR 1.MALİ KONTROL SÜRECİNİ TANIMLAYAN BİR YASA 2.AMACA UYGUN İÇ KONTROL SİSTEM VE YÖNTEMLERİ -Muhasebe ve Raporlama Standartları ile Politika Belgesi -Otomasyona Dayalı Muhasebe -Fonların Denetimini Ortaya Koyan Mekanizma -Ödeme Ve Taahhütler Üzerinde Ön Mali Kontrol -İhale Kontrol Sistemi -Kamu Gelirleri Kontrolü 3. FONKSİYONEL OLARAK BAĞIMSIZ BİR İÇ DENETİM 4. USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARI ÖNLEYİCİ BİR MEKANİZMA

16 AB’YE ÜYE ÜLKELERDE MALİ KONTROL 1.KUZEY MODELİ (İNGİLTERE, HOLLANDA, İSVEÇ, DANİMARKA) -YÖNETİM SORUMLULUĞU ANLAYIŞI HAKİMDİR. -KURUMUN MALİ KONTROL SİSTEMİNE KURUM DIŞINDAN MÜDAHALE YOKTUR. 2.GÜNEY MODELİ (FRANSA, PORTEKİZ, İSPANYA, YUNANİSTAN) -DENETİM HARCAMACI KURULUŞ DIŞINDA ÖRGÜTLENMİŞTİR. -MALİYE BAKANLIĞI VE BENZERİ İDARELERİN MÜDAHALESİ VARDIR.

17 ULUSAL PROGRAM(2003)-1 MÜZAKERE KONULARINDAN “28-MALİ KONTROL” BÖLÜMÜNE İLİŞKİN OLARAK; AB UYGULAMALARINA, ULUSLARARASI KONTROL VE DENETİM STANDARTLARINA UYUMLU OLARAK KAMU İÇ MALİ KONTROL MEVZUATININ KABUL EDİLMESİ USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN İDARİ KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ DIŞ DENETİM ALANLARININ ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN ŞEKİLDE GELİŞTİRİLMESİ

18 ULUSAL PROGRAM(2003)-2 KAYNAKLARIN EKONOMİK, ETKİLİ VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ ZAMANINDA VE GÜVENİLİR BİLGİ EDİNİLMESİ KONTROL VE DENETİM FAALİYETLERİNİN NESNEL RİSK YÖNETİM ANALİZLERİNE GÖRE BELİRLENMİŞ EN RİSKLİ ALANLAR ÜZERİNE YOĞUNLAŞMASI

19 ULUSAL PROGRAM(2003)-3 KURUMSAL YAPILANMAYA İLİŞKİN OLARAK İÇ KONTROL UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN KURULMASI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KURULMASI İÇ DENETÇİLERİN VE ÖN MALİ KONTROL SÜRECİNDE YER ALANLARIN YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA SİSTEMLİ VE KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMLARININ UYGULAMAYA KONULMASI KURUL, MALİYE BAKANLIĞI VE HARCAMACI KURULUŞLAR ARASINDA BİLGİSAYAR AĞI KURULMASI YETERİ KADAR İÇ DENETÇİ GÖREVLENDİRİLMESİ

20 ULUSAL PROGRAM(2003)-4 DIŞ DENETİME İLİŞKİN OLARAK SAYIŞTAY KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ DIŞ DENETİM STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ İDARİ VE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİNDEN YARARLANILMASI

21 YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN ANAHTAR KAVRAMLARI YÖNETİM SORUMLULUĞU MODELİ KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK, VERİMLİ KULLANIMI STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME ÇOK YILLI BÜTÇELEME HESAP VEREBİLİRLİK MALİ SAYDAMLIK TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE İÇ KONTROL İÇ DENETİM GENİŞ KAPSAMLI DIŞ DENETİM

22 KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİM 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BÜTÇE KODLAMA YAPISI MUHASEBE SİSTEMİ 5217 SAYILI ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEK KANUNU SAYIŞTAY KANUN TASARISI PERSONEL KANUNU TASARISI

23 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MALİ YÖNETİM VE BÜTÇENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTEDİR ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTEDİR HESAP VEREBİLİRLİK VE MALİ SAYDAMLIK SAĞLANMAKTADIR KAYNAKLARIN ETKİLİ EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASI İLKESİ GETİRİLMEKTEDİR KAMUDA MUHASEBE BİRLİĞİ SAĞLANMAKTA VE MALİ İSTATİSTİKLERİN YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR İÇ KONTROL SİSTEMİ KURULMAKTADIR İÇ DENETİM SİSTEMİ KURULMAKTADIR SAYIŞTAY’IN DENETİM KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

24 MALİ YÖNETİM VE BÜTÇENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.  GENEL VE KATMA BÜTÇE YERİNE, GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER, ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İLE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN BÜTÇELERİNİ KAPSAYAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ HAZIRLANMAKTADIR  GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ AYNI MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNE TABİ TUTULMAKTADIR  BÜTÇELER ÜÇ YILLIK OLARAK HAZIRLANACAKTIR  İDARELERİN TÜM GELİR VE GİDERLERİ BÜTÇELERİNDE YER ALACAKTIR

25 İŞ VE İŞLEMLER İTİBARİYLE KANUNUN KAPSAMI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ KAMU BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI TÜM MALİ İŞLEMLERİN MUHASEBESİ VE RAPORLANMASI MALİ KONTROL

26 İDARELER İTİBARİYLE KANUNUN KAPSAMI GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER KURUMLARI GENEL BÜTÇEÖZEL BÜTÇE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

27 HESAP VEREBİLİRLİK SAĞLANMAKTADIR. MALİ AÇIDAN HESAP VEREBİLİRLİK; HÜKÜMETİN, KAMU İDARELERİNİN VE MALİ YÖNETİMDE GÖREVLİ OLANLARIN KAMU KAYNAKLARININ ELDE EDİLMESİ, YÖNETİMİ VE KULLANILMASINDA YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLER İLE İŞ VE İŞLEMLERİ NEDENİYLE HİYERARŞİK ÜSTLERİNE, DENETİM VE DEĞERLENDİRME YAPMAKLA GÖREVLİ KURULUŞA (SAYIŞTAY), PARLAMENTOYA VE KAMUOYUNA HESAP VERMELERİDİR. HESAP VERME SORUMLULUĞU İDARİ BİR SORUMLULUKTUR. HESAP VERME SORUMLULUĞUNUN GEREĞİ ESAS İTİBARİYLE RAPORLAMAYLA YERİNE GETİRİLMEKTEDİR. BU AMAÇLA KANUNDA;  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN AÇIK OLARAK TANIMLANMASI  KAYNAKLARIN ELDE EDİLMESİ, KULLANILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN BELİRLENMESİ  KAMU İDARELERİNİN FAALİYET RAPORU DÜZENLEMELERİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

28 MALİ SAYDAMLIK TÜM GELİR VE GİDERLERİN BÜTÇELERDE YER ALMASI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BÜTÇELER DIŞINDA BÜTÇE YAPILMAMASI STRATEJİK PLANLAR, BÜTÇELER, KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLERİN KAMUOYUNA AÇIK OLMASI KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAP VE FAALİYET RAPORLARI DÜZENLEMEK SURETİYLE YETKİLİ MERCİLERİ VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMELERİ AMAÇLANMIŞTIR

29 STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU (DPT) PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME REHBERİ (MALİYE BAKANLIĞI) BÜTÇELERİN STRATEJİK PLANLARA DAYANDIRILMASI BÜTÇELERİN STRATEJİK PLANLARDA YER ALAN MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLARLA UYUMLU OLMASI BÜTÇELERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS DENETİMLERİNİN BU GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ RAPORLAMA

30 PEB TEMEL UNSURLAR Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Faaliyet/Projeler

31 Hükümet Politikaları Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan İdare Stratejik Planı İdare Performans Programı İdare Bütçesi İdare Faaliyet Raporu Harcama Birimi B Performans Programı Uygulama (Faaliyet ve Projeler) Harcama Birimi B Faaliyet Raporu Harcama Birimi A Faaliyet Raporu Uygulama (Faaliyet ve Projeler) Harcama Birimi A Performans Programı Performans Değerlendirmesi (Kurum İçi Değerlendirme Kurum Dışı Değerlendirme) Performans Denetimi (İç Denetim ve Sayıştay) Kamu İdaresi Düzeyi Ülke Düzeyi 1 Yıllık Orta ve Uzun Dönemli

32 Teklif Performans ProgramıTasarı Performans Programı Bütçe Kanun Tasarısı ile birlikte T.B.M.M.’ne sunulur Nihai Performans Programı Bakan tarafından Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır. Stratejik Plan, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Bütçe görüşmeleri ve Yüksek Planlama Kurulu Kararı T.B.M.M.’nde kabul edilen bütçe büyüklükleri Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilir

33 Hükümet politikaları Kalkınma planı ve programlar Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan İdare stratejik planı Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi Faaliyet/Projelerin belirlenmesi Kaynak İhtiyacının belirlenmesi Performans Göstergelerinin belirlenmesi Birim ve İdare Performans Programının hazırlanması İdare ve birim performans programları İdare Bütçesi İdare ve birim faaliyet raporları Performans değerlendirmesi ve denetimi

34 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ ANALİZ EDİLMESİ DEĞERLENDİRMERAPORLAMA BİLGİNİN DÜZENLİ OLARAK TOPLANMASI

35 PLANLAMA-BÜTÇELEME İLİŞKİSİ SAĞLANMIŞTIR  ORTA VADELİ PROGRAM HAZIRLANMASI  ORTA VADELİ MALİ PLAN HAZIRLANMASI  İDARELERİN STRATEJİK PLAN YAPMALARI  İDARELERİN YILI VE İZLEYEN İKİ YILIN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİNİ İÇEREN ÜÇ YILLIK BÜTÇE YAPMALARI BUNA GÖRE ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE PLANLAMA-BÜTÇELEME İLİŞKİSİ KURULMAKTADIR.

36 YETKİ-SORUMLULUK SİYASİ VE YÖNETSEL YETKİ VE SORUMLULUKLAR AYRILMIŞTIR.  BAKAN  ÜST YÖNETİCİ  HARCAMA YETKİLİSİ  MALİ HİZMETLER BİRİMİ  GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ  MUHASEBE YETKİLİLERİ  İÇ DENETÇİLER

37 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-1 BAKAN:  HÜKÜMET POLİTİKALARININ UYGULANMASINDAN  BÜTÇELERİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN  DİĞER BAKANLIKLARLA KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİNDEN  KAYNAKLARIN KULLANIMINDAN  KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNDEN SORUMLUDUR.

38 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-2 ÜST YÖNETİCİ: KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN SORUMLUSU ÜST YÖNETİCİDİR. ÜST YÖNETİCİLER;  İDARELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ VE BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN  KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLMESİ VE KULLANIMINI SAĞLAMAKTAN  MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN GÖZETİLMESİ VE İZLENMESİNDEN  BU KANUNDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUĞUN YERİNE GETİRİLMESİNDEN BAKANA KARŞI, MAHALLİ İDARELERDE İSE MECLİSLERİNE KARŞI SORUMLUDURLAR.

39 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-3 HARCAMA YETKİLİSİ: BÜTÇEYLE ÖDENEK TAHSİS EDİLEN HER BİR HARCAMA BİRİMİNİN ÜST YÖNETİCİSİ HARCAMA YETKİLİSİDİR. HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA TALİMATI VERİR VE ÖDEME EMRİNİ İMZALAR. HARCAMA YETKİLİLERİ; -HARCAMA TALİMATLARININ BÜTÇE İLKE VE ESASLARINA UYGUN OLMASINDAN -HARCAMA TALİMATLARININ KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER İLE DİĞER MEVZUATA UYGUN OLMASINDAN -ÖDENEKLERİN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINDAN SORUMLUDURLAR.

40 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-4 MALİ HİZMETLER BİRİMİ;  KAMU İDARESİNİN BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK  İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ YAPMAK  BÜTÇE İŞLEMLERİNİ YAPMAK VE BÜTÇE KAYITLARINI TUTMAK  İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASINI SAĞLAMAK  ÖN MALİ KONTROL YAPMAK  FAALİYET RAPORU HAZIRLAMAK  BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARINA İLİŞKİN VERİLERİ DERLEMEK VE RAPORLAMAK  MALİ İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAMAK  HARCAMA YAPILMASI VE GELİR TOPLANMASINA İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK  KESİN HESABI HAZIRLAMAK

41 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-5 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ: HARCAMA TALİMATI ÜZERİNE;  İŞİN YAPTIRILMASI  MAL VEYA HİZMETİN ALINMASI  TESLİM ALMAYA İLİŞKİN İŞLEMLERİN YAPILMASI  BELGELENDİRİLMESİ  ÖDEME İÇİN GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI GÖREVLERİNİ YÜRÜTÜRLER

42 YÖNETİM VE KONTROL SÜRECİNDE YETKİLİLER-6 MUHASEBE YETKİLİSİ:  ÖDEME BELGELERİNDE YETKİLİLERİN İMZASI  İLGİLİ MEVZUATINDA SAYILAN BELGELERİN TAMAM OLMASI  MADDİ HATA BULUNUP BULUNMADIĞI  HAK SAHİBİNİN KİMLİĞİ YÖNLERİNDEN KONTROL YAPAR, ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRİR VE MUHASEBE KAYITLARINI TUTAR

43 İÇ DENETİM İÇ DENETİM; KURUMUN HER TÜRLÜ ETKİNLİĞİNİ DENETLEMEK, GELİŞTİRMEK, İYİLEŞTİRMEK VE KURUMA DEĞER KATMAK AMACIYLA, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEKTİR. İÇ DENETÇİLER, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SİSTEMATİK YAKLAŞIMLAR GELİŞTİREREK KURUMUN HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLURLAR. (INSTİTUTE OF INTERNAL AUDİTORS, 1999)

44 İÇ DENETİM 5018/63: İÇ DENETİM, KAMU İDARESİNİN ÇALIŞMALARINA DEĞER KATMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN KAYNAKLARIN EKONOMİKLİK, ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK ESASLARINA GÖRE YÖNETİLİP YÖNETİLMEDİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK VE REHBERLİK YAPMAK AMACIYLA YAPILAN BAĞIMSIZ, NESNEL GÜVENCE SAĞLAMA VE DANIŞMANLIK FAALİYETİDİR. BU FAALİYETLER, İDARELERİN YÖNETİM VE KONTROL YAPILARI İLE MALİ İŞLEMLERİNİN RİSK YÖNETİMİ, YÖNETİM VE KONTROL SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK YÖNÜNDE SİSTEMATİK, SÜREKLİ VE DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIMLA VE GENEL KABUL GÖRMÜŞ STANDARTLARA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİR.

45 KMYKK’DA İÇ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ -1 5018 SAYILI KANUNA GÖRE İÇ DENETÇİLER: NESNEL RİSK ANALİZLERİNE DAYANARAK KAMU İDARELERİNİN YÖNETİM VE KONTROL YAPILARINI DEĞERLENDİRMEK KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASI BAKIMINDAN İNCELEMELER YAPMAK VE ÖNERİLERDE BULUNMAK HARCAMA SONRASI YASAL UYGUNLUK DENETİMİ YAPMAK MALİ YÖNETİM VE KONTROL SÜREÇLERİNİN SİSTEM DENETİMİNİ YAPMAK VE BU KONULARDA ÖNERİLERDE BULUNMAK

46 KMYKK’DA İÇ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ-2 İDARENİN HARCAMALARININ, MALİ İŞLEMLERE İLİŞKİN KARAR VE TASARRUFLARININ, AMAÇ VE POLİTİKALARA, KALKINMA PLANINA, PROGRAMLARA, STRATEJİK PLANLARA VE PERFORMANS PROGRAMLARINA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK VE DEĞERLENDİRMEK DENETİM SONUÇLARI ÇERÇEVESİNDE İYİLEŞTİRMELERE YÖNELİK ÖNERİLERDE BULUNMAK SORUŞTURULMASI GEREKEN DURUMLARIN TESPİTİ HALİNDE BUNU İDARENİN EN ÜST AMİRİNE BİLDİRMEK

47 ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI NİTELİK STANDARTLARI: İÇ DENETİM FAALİYETİNİ SÜRDÜRENLERİN VE BİRİMLERİN ÖZELLİKLERİNİ BELİRLER. HER DENETÇİ VEYA BİRİME UYGULANMASI MÜMKÜNDÜR. PERFORMANS STANDARTLARI:İÇ DENETİM FAALİYETİNİN İÇERİĞİNİ, YAPILIŞ YÖNTEMLERİNİ VE PERFORMANSININ NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ AÇIKLAR. UYGULAMA STANDARTLARI: ÖZEL DENETİM GÖREVLERİNDE UYULACAK ÖZEL AÇIKLAMALARI VE TALİMATLARI İÇERİR.

48 İÇ DENETİMİN UNSURLARI ULUSLARARASI İÇ DENETİM UYGULAMALARINA GÖRE; BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLUNMASI GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ KURUMUN FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞER KATILMASI, KURUM HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLUNMASI RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL SÜREÇLERİ VE YÖNETSEL SÜREÇLERİN DENETİMİ SİSTEMATİK VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA İÇ DENETİMİN TEMEL UNSURLARIDIR

49 İÇ DENETİM ALANI ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARINA GÖRE İÇ DENETİM ALANI; RİSK YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN DENETİMİ İÇ KONTROL SÜREÇLERİNİN DENETİMİ –KURUM İÇİNDE ÜRETİLEN BİLGİ VE RAPORLARIN TAMLIĞI, DOĞRULUĞU VE GÜVENİLİRLİĞİ –OPERASYONLARIN ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ –MEVZUATA UYUM, –KURUM VARLIKLARININ KORUNMASI YÖNETSEL SÜREÇLERİN DENETİMİ

50 MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN ORGANİZASYONEL YAPISI MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM İÇ KONTROL MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİ KAMU İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİMALİ HİZMETLER BİRİMİ

51 Mali Yapıda Maliye Bakanlığı MALİYE BAKANLIĞI İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi

52 ÜST YÖNETİCİ Mali Hizmetler Birimi İç Denetim Birimi Harcama Birimi Ön Mali Kontrol Harcama sonrası Denetim İç Kontrol Harcama Birimi Harcama Birimi Mali Yönetim ve İç Kontrol Yapısı Muhasebe Birimi

53 Harcama Süreci MERKEZ Harcama Yetkilisi Mali Hizmetler Birimi Gerçekleştirme Görevlileri HarcamaTalimatı Ödeme Emri (Sadece GenelBütçeli İdarelerde) Ödenek Gönderme Belgesi Stratejik plan Performans programı Bütçe Kesin hesap Muhasebe Ön mali kontrol Faaliyet raporu Mali istatistikler Diğer Raporlar Görevler Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi TAŞRA Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri HarcamaTalimatı Ödeme Emri Muhasebe Yetkilisi


"YENİ KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ. GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  MERKEZİ PLANLAMA  MERKEZİ YÖNETİM VE KONTROL  MEVZUAT ODAKLI-KURALLARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları