Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardımıyla Belirlenmesi Asu OĞUZ 1 Şebnem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardımıyla Belirlenmesi Asu OĞUZ 1 Şebnem."— Sunum transkripti:

1 Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardımıyla Belirlenmesi Asu OĞUZ 1 Şebnem ELLİALTIOĞLU 2 Hülya İLBİ 3 Nejla ÇELİK 1 Aylin KABAŞ 1 Sinan ZENGİN 1 1 BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü), ANTALYA; ersoyasu@yahoo.com 2 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ANKARA 3 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İZMİR Domates, Dünya’da ve Türkiye’de en fazla yetiştirilen sebze türüdür. Domates üretimini sınırlayan etmenlerin başında hastalıklar gelmektedir. Üretim alanlarında görülen önemli hastalık etmenlerinden olan domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV=Tomato Spotted Wilt Virus) %42.1-%100 arasında ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Bu viral hastalık etmenine karşı alınacak en etkili önlem, genetik dayanıklılığın kullanılmasıdır. Daha önce yapılan çalışmalarla Solanum peruvianum’da bulunan Sw-5 genin en etkili dayanıklılık kaynağı olduğu ve bu genin varlığının CAPS moleküler işaretleyicileri ile tespit edilebildiği ortaya konmuştur. Araştırmada, ülkemizde ilk defa bu hastalık etmeni virüse karşı dayanıklılığın moleküler olarak tespiti sağlanmış; bu amaçla hem moleküler hem de mekanik inokulasyon yöntemi kullanılmış olmakla birlikte bu makalede sadece moleküler çalışmalardan bahsedilmiştir. Bitkisel materyal olarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) gen havuzunda bulunan bazı domates hatları ile TGRC (Tomato Genetic Resource Center)’den gelen ve Sw-5 geni taşıyan dayanıklı LA 3667 domates hattı ve yine dayanıklı ticari bir çeşit olan Formula F1 kullanılmıştır. Önceki uygulamalarımızda hastalıktan çok etkilenen Batem Özçelik F1 çeşidi, duyarlı çeşit olarak denemelere alınmıştır. Bu çalışma, ileride hastalık etmeni virüse karşı planlanacak ıslah programlarına yol gösterecek nitelik taşımaktadır. ÖZET MATERYAL VE METOT TSWV ile mücadele; Genetik dayanıklılık Solanum peruvianum’ da bulunuyor Dominant tek gen Stevens çeşidine aktarılmış CAPS moleküler işaretleyicisi ile moleküler olarak tespit ediliyor NoMateryal AdıMateryal Kaynağı 1BATEM 17BATEM 2BATEM 18BATEM 3BATEM 19BATEM 4BATEM 20BATEM 5BATEM 21BATEM 6BATEM 22BATEM 7BATEM 23BATEM 8BATEM 24BATEM 9BATEM Özçelik F1BATEM (hassas çeşit) 10LA 3667TGRC (Sw-5 geni taşıyor) 11FORMULA F1Dayanıklı ticari çeşit (Sw-5 geni taşıyor) Materyal Çalışmada kullanılan materyallerin listesi Çizelge 1’de verilmiştir. Metot DNA izolasyonu Doyle ve Doyle (1987) CTAB metoduna göre Sw-5 geninin moleküler olarak tespiti CAPS moleküler işaretleyicileri ile yapılmıştır (Stevens vd. 1992). Primer dizilişleri Çizelge 2’de verilmiştir. GİRİŞ Çin ABDTürkiye 3. sırada Domates Üretimi Dünyada 5.227.883 ha 129.649.883 ton üretimi Ülkemiz 300.000 ha 10.985.400 ton üretim (FAO, 2010) %42.1 ile %100’lere varan ürün kayıpları Hastalık semptomları; (Tomato Spotted Wilt Virus ) Tüm dünyada ve ülkemizde domates yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli etmenler hastalık ve zararlılardır (Rosello vd. 1996). 1906’larde Avusturalya’ da ortaya çıkmıştır. Dünyada 90’dan fazla ülkede özellikle Akdeniz ülkelerinde görülmektedir, Ülkemizde de domates yetiştirme alanlarında özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde Primerin adıPrimerin dizilişi Sw-5b-LRR-F5’-TCTTATATTGTGGAGTTTTTGTCG3’ Sw-5b-LRR-R5’-TCCACCCTATCAAATCCACC- ZUP6415’-AAGCCGAATTATCTGTCAAC- ZUP6425’-GTTCCTGACCATTACAAAAGTAC- Çizelge 1. Materyal Listesi Çizelge 2. Primer dizilişleri PCR Protokolü -1 x PCR buffer (2 µl), -50 ng genomik DNA (1 µl), -188 µM dNTP (0.4 µl), -Her primerden (4 adet primer) 100 nM (0.2 µl), -5.75 mM toplam MgCl 2 (4 µl), -0.1 unit Taq DNA polymerase (0.4 µl), olacak şekilde 20 µl toplam hacimde gerçekleştirmiştir. PCR döngüsü koşulları; DNA denatürasyon aşaması: 3 dak. 94 ºC Primer hibridizasyon aşaması: 35 döngü; 94 ºC’ de 30 sn, 56 ºC 30 sn,72 ºC’ 1 dak. Son yazılım aşaması: 72 ºC’ de 1 dak. BULGULAR ve TARTIŞMA Çalışmada dayanıklı kontrol olarak kullanılan Sw-5 genini taşıyan ve dayanıklı olduğu bilinen LA 3667, dayanıklı ticari çeşit FORMULA F 1 ‘in DNA analizinde 300bp’lik bantın varlığı ile dayanıklılığı net bir şekilde görülmüştür. Ancak BATEM domates hatları içerisinde Sw-5’ i taşıyan herhangi bir genotipe rastlanmamıştır (Şekil 1). SONUÇ Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, daha önce bu çalışmaya paralel olarak yürütülen dayanıklılığının mekanik inokulasyon ile tespiti araştırmaları sonuçlarını destekler niteliktedir. Her iki çalışmanın sonucuna göre Sw-5 geninin hastalık etmeni virüse karşı etkinliği ispat edilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda optimize edilen bu moleküler yöntemin kullanılmasıyla TSWV’ ye karşı dayanıklılık ıslahı programlarında daha kısa sürede daha kesin sonuçların elde edilmesi mümkün olabilecektir. Şekil 1. CAPS moleküler işaretleyici ile Sw-5 gen bölgesi taraması


"Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV) Etmenine Dayanıklılık Sağlayan Sw-5 Geninin Moleküler İşaretleyiciler Yardımıyla Belirlenmesi Asu OĞUZ 1 Şebnem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları