Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Aylin Sena BELİNER1, Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Aylin Sena BELİNER1, Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu2"— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAŞLI SAĞLIĞINA YÖNELİK İZLEM MODELİ ÖRNEĞİ
Dr. Aylin Sena BELİNER1, Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu2 1 İzmir Sağlık Müdürlüğü Konak Toplum Sağlığı Merkezi 2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

2 GEREKÇE Dünya nüfusu hızla yaşlanmakta
Toplumun tüm bileşenlerini etkileyecek güçte bir demografik dönüşüm

3 İleri yaşta Daha yüksek sıklıkta görülen hastalıkların önlenmesi veya ötelenmesi, Kazaların birincil korunma yöntemleri ile önlenmesi; Özellikle kendi yaşadıkları ortamda bakımlarının sağlanması ÖNEMLİ ve MÜMKÜN

4 Birinci basamak sağlık kurumu
Hasta ya da sağlam olsun, bütün kişilerin ilk başvuru yeri Bireylerin kolaylıkla ulaşabileceği uzaklıkta Her yaş grubuna Temel sağlık hizmetleri kapsamında bir çok koruyucu sağlık hizmeti başta olmak üzere Evden veya ayaktan tanı ve tedavi hizmeti Entegre Kesintisiz Sağlık hizmet sunumunun % 80’ini sağlar Sağlık hizmetlerinin omurgası

5 Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri örgütlenmesi içinde yaşlılara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri temelinde ev ziyaretini de kapsayan standardize ulusal bir uygulama ve eğitim programı bulunmamakta Ülkemizde gerek birinci basamak sağlık örgütlenmesi içinde gerekse evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı sağlığı hizmetlerine yönelik birçok proje ve uygulama çok sayıda kamu ve özel sektör tarafından yapılmış ve yapılmaya devam etmekte

6 “Birinci Basamakta Ev Ziyareti İle Yaşlıların Düzenli İzleminin Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi” Halk Sağlığı Doktora tez çalışması Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Hizmet Sunum Modeli

7 AMAÇ “Birinci Basamakta Ev Ziyareti İle Yaşlıların Düzenli İzleminin Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi” doktora tez çalışması kapsamında birinci basamak sağlık kurumu tarafından yürütülecek yaşlı sağlığı izlem modeli oluşturmak.

8 GEREÇ VE YÖNTEM Birinci basamak sağlık hizmet sunumu kapsamında
Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Birinci Basamak Enstrümanı Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Geriatri Modülü Ulusal / uluslararası birinci basamakta yaşlı sağlığına yönelik hizmet sunum modelleri Birinci basamak sağlık kurumları tarafından sunulacak yaşlı sağlığı izlemine yönelik Eğitim programı Hizmet sunum modeli

9 1. Eğitim modeli İnteraktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı görsel – işitsel araçlarla desteklenmiş soru cevap sınıf dersi

10 Hedef grup: Birinci basamak sağlık kurumunda çalışan hekim ve hekim dışı sağlık personeli
Süre: Mesai saatleri içinde hizmet verilen kurumda 5 iş günü öğleden sonrası 45 dakikalık 2 ayrı oturum

11 2. Hizmet Sunum Modeli Kurum: Birinci basamak sağlık kurumu
Kime: 65 yaş ve üzeri bireylere Kim tarafından: Hekim ve / veya hekim dışı sağlık personeli Nerede: Kurumda ve / veya evde Ne kadar sıklıkta: Yılda 2 kez

12 Ne kadar sıklıkta ? Bir yıl içinde en az 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez Riskli bireylere yılda 3 kez 80 yaş ve üzeri olanlar, Yalnız yaşayanlar, Bekar veya dul olarak yaşayan kadınlar, Ciddi hastalık ve engeli olanlar, Beraber yaşayan eşinin çok ciddi hastalığı veya engeli olanlar, Devlet veya sosyal güvenlik kuruluşlarından çok az yardım alanlar

13 İzlem sırasında Tansiyon aleti Steteskop Mezura
Glukometre cihazı ve çubukları Eğitim kapsamına uygun broşür

14 İzlem Akış Şeması

15 İzlem içeriği İlk değerlendirme Tetkik
Yılda 1 kez Kan şekeri ölçümü Santral obezite değerlendirmesi Her izlemde ise kan basıncı ölçümü Sonraki yıllar için ölçeklerin yılda 1 kez yenilenmesi

16 Sağlık eğitimi içeriği
Kronik hastalıklar ve ilaç kullanımı, Ev güvenliği ve ev kazaları, Beslenme ve egzersiz. Konulara uygun broşür

17 Yaşlı İzlem Formu Sosyodemografik değişkenler, Medikal durum,
Katz'ın Günlük Yaşam Aktiviteleri, Lawton ve Brody'nin Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi, Yesavage Geriatrik Depresyon Ölçeği, DSÖ Yaşlı Dostu Birinci Basamak Enstrümanı’nın 10 dakikalık kapsamlı tarama testi

18

19

20

21

22

23

24 SONUÇ Bütüncül sağlık hizmeti sunan birinci basamak kurumlarında görevli hekim ve hekim dışı sağlık personeli için Hızla artmakta olan yaşlı nüfusa uygun koruyucu - tedavi edici hizmet sunumuna yönelik Başta koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere sağlık hizmet sunumuna yönelik gerek kurumda gerekse evde uygulanabilen ulusal standardize bir hizmet modeli ile izlemler gerçekleştirilmeli Hem lisans eğitimi sırasında hem de mezuniyet sonrasında gereksinimlere uygun eğitimler yürütülmeli

25 Özel teşekkür Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Prof. Dr. Reyhan Uçku
Prof. Dr. Ali Osman Karababa

26 Rüya ile Hedef arasındaki fark, Eylemdir. Teşekkür ederim…

27 1. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı
Sağlık personelinin doğal yaşlanma ve bu süreç sırasında sık karşılaşılan sorunlara birincil, ikincil ve üçüncül koruma kapsamında Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Batı Pasifik DSÖ Yaşlı Dostu Birinci Basamak Enstrümanı Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Geriatri Modülü programları Birinci basamak sağlık çalışanına yönelik ulusal ve uluslararası eğitimler

28 Amaç Birinci basamak sağlık kurumunda çalışan sağlık personelinin yaşlı sağlığı ve belirlenmiş kronik hastalıklarında ev ziyareti için gerekli bilgi ve beceri kazanma ve tutum geliştirmelerine yönelik eğitim planlamak ve günlük mesleki pratiği sırasında yürütmek.

29 AMAÇ: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim ve hekim dışı sağlık personeli, iletişimin önemi ve temel ögeleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: İletişimin tanımını yapabilecek, önemini açıklayabilecek İletişimin temel ögelerinin özelliklerini açıklayabilecek İletişim tiplerini sayabilecek, uygulayabilecek Empati –sempati kavramlarını tanımlayabilecek Yaşlılarda iletişim özelliklerini sayabilecek Yaşlılarda iletişimdeki engelleri tanımlayabilecek Etkin dinleme özelliklerini sayabilecek, uygulayabilecek ve engelleyen tutumları söyleyebilecek Geri bildirim kavramını tanımlayabilecek ve uygulayacaklardır. İletişim

30 AMAÇ: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim ve hemşire / ebe yaşlı sağlığı ve belirlenmiş kronik hastalıklarda ev ziyareti için gerekli bilgi, beceri kazanacak ve tutum geliştireceklerdir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Yaşlı bireylerin özel gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olma gereksinimi nedenlerini açıklayabilme Geriatrik değerlendirme (fiziksel sağlık, mental sağlık, sosyal ve ekonomik durum, fonksiyonel durum ve çevresel durum) yapabilme Değerlendirme ve sonuçları “Yaşlı İzlem Formu”na işleyebilme Cilt, görme, işitme, tatma, koku, dokunma ve denge üzerine yaşlanmaya bağlı değişiklikleri tanımlayabilme Yaşlılıkta sıklıkla görülen hastalıklarından Geraitrik 4 dev (hafıza kaybı, depresyon, üriner inkontinans, düşmeler, immobilite), Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon ve eşlik eden risk faktörlerini tanıma ve bakım ve izlem planı oluşturabilme Yaşlılıkta sağlığın esenlendirilmesi için uyku, beslenme, egzersiz, sigara ve alkol kullanımı, bağışıklama, kaza önleme, ilaç kullanımı konularında yaşlılara eğitim verebilme Geriatri


"Dr. Aylin Sena BELİNER1, Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları