Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 21

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 21"— Sunum transkripti:

1

2 AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 21
Olay Taraflar 1989 yılında evlenmişlerdir. Davacı Erkek 18/04/2005 tarihinde emekli olmuş ve emekli sandığından YTL emekli ikramiyesi, OYAK'dan da YTL peşin emekli ödemesi almıştır. Taraflar arasında uzun yıllardır geçimsizlik vardır ve davacı, emekli ikramiyesi ile kendisine yeni bir hayat kurabileceğini düşünerek 24/05/2005 tarihinde eşine boşanma davası açar. Bu davaya karşı da davalı kadın 18/06/2005 tarihinde karşı boşanma davası açar ve neticede erkeğin davası reddedilir, kadının davası ise kabul edilir ve taraflar boşanırlar. Boşanma kararından sonra kadın erkeğin aldığı emekli ikramiyesinin edinilmiş mal olduğunu ve tasfiyesini mahkemeden ister. Soru: Emekli ikramiyesi, edinilmiş mal mıdır? Tasfiyesi nasıl yapılacaktır?

3 AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 21
CEVAP: MK. md.219' a göre "Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler" edinilmiş mallardandır. Buna göre, Emekli sandığından alınan Emekli ikramiyesi ve Ordu Yardımlaşma Sandığından alınan emeklilik ödemesi edinilmiş mallardandır ve boşanma tarihi itibariyle tasfiyesi gerekir. Bu ödemelerin tasfiyesinin nasıl yapılacağı TMK md.228 de izah edilmiştir. Buna göre; sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyu irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır. Bu yasal düzenleme karşısında; tasfiye şu şekilde yapılacaktır: Erkek emekli olduğu tarihte 40 yaşındadır ve PMF yaşam tablosuna göre beklenen ömür süresi 29 yıldır. (29 yıl / 12 ay =) 348 ay daha ömrü vardır. Aldığı emeklilik ödemelerinin toplamı YTL dir ve bu miktarın peşin sermayeye çevrilmiş değeri aylık olarak ( / 348 =) 115 YTL dir. Emeklilik tarihi 18/04/2005, boşanma karanının verildiği davanın açılma tarihi ise 18/06/2005'dir. TMK md.225 gereğince mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona ermektedir. Bu durumda emeklilik ikramiyesinin alınmasından (18/04/2005) mal rejiminin sona erdiği tarihe (18/06/1005) kadar olan 2 aylık döneme isabet eden peşin sermaye değeri (115 x 2 =) 230-YTL edinilmiş mal, emekli ikramiyesinden kalan miktar ise kişisel maldır. Netice itirabiyle tasfiye isteyen davacı kadın, tasfiye sonucunda 230 YTL değerindeki edinilmiş malın TMK md.236 gereğince yarısı olan 115 YTL tutarında alacaklı durumdadır.


"AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 21" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları