Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME MATERYALLERİ Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME MATERYALLERİ Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME MATERYALLERİ Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem
H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2

3 Öğrenme Materyalleri

4 Öğrenme materyalleri Bilgiyi bilenden bağımsız kılar. Öğrenmenin kendiliğinden başlaması, sürmesi ve sonuçlanmasını sağlar. Etkileşimi artırır ve süreci öğrenenin yönlendirme ve inisiyatifine açık hale getirir. Bildiklerimizi görselleştirmeyi gerektirir. Bu, hem güçtür hem de risk almak demektir. Materyali öğrenen hazırlarsa ki öğrettiklerimizin %90’ını öğreniyoruz, öğrenme çok daha etkili olur.

5 Öğrenme Materyali Kuramsal Temelleri Çeşitleri, Örnekleri
Geliştirme Süreci Bilişsel Yük Kuramı Gerçek Eşyalar Tasarımlar Bilgiyi İşleme Kuramı ve Bellek Mimarisi İkili Kodlama Kuramı Bilginin (İçeriğin) Organizasyonu Görsel Tasarım İlkeleri

6 Materyalin Unsurları GÖRSEL TASARIM Görsel Unsurlar
Yazılı/İşitsel Unsurlar Destekleyici Unsurlar

7 Görsel Unsurlar Analojik Gerçekçi Örgütleyici Yazılı Görsel işitsel
Ögretim Materyalleri

8 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesine İlişkin Bazı İpuçları (Görsel Tasarım İlkeleri)

9 Materyaldeki görsel unsurlar olabildiğince basit ve kolay anlaşılır olmalıdır.

10 Karşılaştırma yapılmıyorsa bir materyalde, farklı konulara ilişkin resimler bulundurmamaya özen gösterilmelidir. Dişlerin Bakımı Göz Muayenesi Diş ve Göz Muayenesi Arasındaki Farklar

11 Bir konu ile ilgili verilmesi gereken çok fazla bilgi varsa, bölerek vermek tercih edilmelidir.

12 En önemli görsel öge sol üst köşeye ya da merkeze yerleştirilmeli ya da dikkati çekecek biçimde vurgulanmalıdır. (Egemenlik noktası)

13 Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem, yönlendirme işlevi görür
Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem, yönlendirme işlevi görür. Bu nedenle oluşum ya da gelişim sürecini yansıtan bir düzlem seçmek önerilmektedir

14 Materyallerde renk, aslına uygunluğu artırmak, vurgulamak, duygusal etki yaratmak için kullanılmalı ve zemin figür ilişkisine dikkat edilmelidir.

15 Tasarım yüzeyleri çerçevelenerek kullanılmalıdır
Tasarım yüzeyleri çerçevelenerek kullanılmalıdır. Bu durum dikkatin dağılmasını engeller.

16 Yazılı Unsurlar Arka fon Bir slaytta 8 satır iyi belirlenmeli,
Renkleri anlamlı bir içerik için kod olarak kullanıp, bir slaytta uyumlu 4 renkten fazla seçim yapmayın. Sözcük ve maddeleri takım halinde, bütünlük içinde, mesafelere dikkat ederek gruplandırın Sembol ve işaretlemeleri İşlevsellik amacıyla organizasyon için kullanın Uzun cümlelerden kaçınıp takım sözcükler ve maddeler kullanın Anahtar kelimeler kullanın Büyük veya küçük harf seçimini belirleyin. En uygun: Küçük harf Font büyüklüğünü saptayın En uygun: Başlıklar: Metin: Gerek olmadıkça Italic kullanımından kaçının Yazım biçimini belirleyin. En uygun: Düzgün,Bold Yazım şeklini seçin. En uygun: Arial/ Times New Roman Arka fon iyi belirlenmeli, Fon ile yazı zıt renklerde olmalı Bir slaytta 8 satır Bir satırda 8 kelime Olmasına Dikkat edin

17 BU YIL LİSE 1. SINIFTA OKUMA YAZMA BİLMEYEN BİR ÖĞRENCİ VAR.
BİR ÖĞRENCİ OKULA "SATIR" GETİRMEKTEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI. İKİ HAFTA ÖNCE OKULUN ÖNÜNDE ÇIKAN BİR KAVGADA BİR ÖĞRENCİMİN BOYNU DÖNER BIÇAĞI İLE KESİLDİ; 28 DİKİŞ ATILDI. BU ÇEVREDE KİMSE KIŞIN AKŞAM BEŞTEN SONRA SOKAKTA YALNIZ YÜRÜMÜYOR. GEÇTİĞİMİZ HAFTA, BEBEK BEKLEYEN MÜDÜR YARDIMCIMIZ BİR ÖĞRENCİ TARAFINDAN KARNI TEKMELENMEKLE TEHDİT EDİLDİ. DIŞARIDAN ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GİREN BİR ADAM, KENDİSİNİ DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞAN KAT NÖBETÇİSİ BAYAN ÖGRETMENİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİ.

18 Renk kullanımına ve zemin şekil ilişkisine dikkat edilmelidir.

19 Yazılar okunabilir düzen ve büyüklükte olmalı, süslü yazı biçimlerinden olabildiğince kaçınılmalıdır. Yazılar okunabilir düzen ve büyüklükte olmalı, süslü yazı biçimlerinden olabildiğince kaçınılmalıdır.

20 Koyu ya da renkli yazılmış kısımlar
Öğrenenin dikkatini çekmek için bazı işaretleyiciler kullanmaya yönelmek gerekir. Başlıklar Madde Numaraları Koyu ya da renkli yazılmış kısımlar Çizgilerle belirlenmiş yerler .

21 Destekleyici Unsurlar
Şaşırtıcı, Dikkat Çekici Çok boyutlu Etkileşimli

22 Modeller Modeller gerçek cisimden daha büyük, küçük ya da aynı büyüklükte olabilen başka bir maddeden yapılmış örneklerdir. Soyut kavramların somutlaştırılarak öğrenilmesinde oldukça yararlı olan modeller, öğrenenlerin dokunarak, yaşantı geçirmelerini sağlarlar.

23 Numuneler Numuneler doğal ortamdan ya da bir bütünden alınıp, sınıfa getirilmiş küçük parçalardır. Somut kavramların öğrenilmesinde oldukça yaralı olan bu materyaller, öğrencilerin dokunarak, koklayarak, tadarak yaşantı geçirmelerini sağlarlar. Numune alma noktalarının işaretlenmesi

24 Kara Tahta: Kara tahta belki de dünyada en fazla kullanılan araçtır
Kara Tahta: Kara tahta belki de dünyada en fazla kullanılan araçtır. Ders hızına uygundur ve hatalar kolaylıkla silinebilir. Ancak, tekrarlama fırsatı vermezler ve kötü kullanılmaları durumunda zihinsel karmaşaya, kodlama hatalarına yol açabilirler.

25 Poster: Posterin amacı dikkat çekmek ve vermek istediğimiz mesajı kısa yoldan göndermektir. Etkili posterler öğrencinin öğrenme ve hatırlamasını hızlandırır ve poster hazırlanırken, konular çok iyi öğrenilir.

26

27

28

29

30 Diyagramlar: Sözlü olarak anlatıldığında anlaşılması zor olan yapıları göstermek için kullanılır. Diyagramlar en çok nesneleri ya da parçacıkları birbirlerine monte etmek için kullanılır. Çünkü bir şeyin nasıl yapılacağını diyagramlarla gösterebiliriz.

31 Grafikler: Sayısal bilgileri görselleştirmek için kullanılabilecek materyallerdir. Sütun, çizgi ve pasta grafikleri yüzde, nicelik, büyüklük ve değişimleri göstermek için kullanılır.

32 Tepe Göz: “Tepegöz projektörleri metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal üzerine hazırlanmış bilgilerin ekrana büyütülerek yansıtılması için ya da ders sırasında doğrudan üzerine yazılıp çizilerek ve gerektiğinde silinerek saydam bir yazı tahtası gibi kullanılabilen çok yönlü bir araçtır.” 

33 Film Gösterimi: Film, öğrencinin her zaman ilgisini çeker ve gerçek yaşamda göremeyecekleri olay ya da sahneleri görme imkanı verir. Filmi hızlandırıp yavaşlatmak suretiyle, özellikle bazı konularda öğrencinin dikkatini çekmek mümkündür. Psikoloji

34 Örümcek Harita Temel bir fikir veya kavramı anlatmak için kullanılır.
Olgu Süreç Kavram Düşünce Merkezdeki düşünce nedir? Özellikleri nelerdir? Fonksiyonları nedir? gibi sorulara yanıt aranır.

35 Karşılaştırma Matrisi
Birden fazla insan, olay fikir vb. arasındaki benzerlik veya farklılıkları anlatmak için kullanılır. Neler karşılaştırılacak? Benzer/Farklı yönleri nedir? gibi sorulara yanıt aranır. Davranışsal Bakış Bilişsel Bakış Yapılandırmacı Bakış Öğrenme Bir davranışın gösterilme olasılığındaki değişim Bellekte depolanan bilgide meydana gelen değişim Yaşantılar sonucu, anlamda meydana gelen değişim Öğrenme Süreci Etki-tepki-davranış Dikkat-kodlama-bellekten geri çağırma Tekrarlanan grup diyalogları ve katılımcı problem çözme Öğretmenin Rolü Dış etkenlerin düzenlenmesi Bilişsel süreci destekleyen koşulların düzenlenmesi Örnek olma ve rehberlik sağlama

36

37 Çalışma Yaprağı

38

39 Öğrenme ortamları, bireylere kendi öğrenme gereksinimlerini karşılama fırsatı verecek nitelik ve çeşitlilikte olmalıdır.

40 Öğrenme sadece zihinsel bir eylem değildir, aynı zamanda sosyal, duygusal, ve fizyolojik bir olgudur. Öğrenme sorunları dediğimiz şey çoğu zaman, bireyin kendi öğrenme gereksinimleriyle uyuşmayan ortamlarda bulunmasından kaynaklanır.

41 Öğrenme-Öğretme.ppt


"ÖĞRENME MATERYALLERİ Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları