Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜTF Asistan Etik Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜTF Asistan Etik Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 HÜTF Asistan Etik Eğitimi
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar

2 Etik Eğitimi Üniversitelerin Temel İşlevlerinden Biri Olmalıdır
Etik davranış kurumlar içinde sürekli konuşulan ve paylaşılan bir konu olmalıdır. Etik konular ile ilgili toplantılar,duyurular ve etkinlikler ile etik farkındalık artırılmalıdır.

3 Etik, bir eğitim konusu mudur ?
Etik eğitiminde, üç hareket göze çarpmaktadır; Değerlerin netleşmesi ve kendine saygı geliştirme gibi etkileyici yaklaşımlar Etik karar verme ve etik sorun çözme becerisi Karakter eğitimi

4 Neden Etik Eğitimi? Eğitim, bireylerde istendik davranış değişiklikleri meydana getirme sürecidir ve eğitimin kendisi aslında etik bir çabadır.

5 Mesleki Etik Eğitimi Neden Gereklidir?
Etik eğitimi, insanların verecekleri kararlarda, davranışlarında, mesleki faaliyetlerinde etik bir boyut olduğunu kavramalarına yardım eder. Etik eğitimi, bireylerin kişisel, örgütsel ve başkalarına ait değerleri anlamalarını sağlar, meslek alanında yaşanan etik sorunlara ilişkin duyarlılıklarını geliştirir. Etik eğitimi insanların, değerlerin mesleki yaşamdaki farklı davranış seçenekleri üzerindeki etkilerini tartmalarına, verecekleri kararın sonuçlarını hesaba katarak sorgulamalarına yardım eder. Bireyler arasındaki görüş ve anlayış farklılıklarına karşı hoşgörü geliştirir, çıkar çatışmaları, örgütsel normlar, etik ilkeler ve standartlar hakkında bilgilendirir. Mesleki örgütsel kültürü besler, etik davranışlar sergilemenin önemi ve etik sorunların çözümü konusunda beceri kazandırır. Etik eğitimi, insanlara özgür yaşamayı öğretir…

6 Her insan kendi kararlarını, kendi özgür düşüncesi ile verebilmelidir.
Etik eğitimi ile normları öğretilebilirsiniz ancak normlara uygun davranılmasını sağlayamazsınız… Bireylerin etik dışı yollara başvurmalarının önemli etkenlerinden biri de bilgisizliktir. O halde iyi düzenlenmiş eğitim çalışmaları ile bireylerin etik değerler ve ilkeler konusunda bilgilendirilmesi ve bunları uygulaması sağlanabilir Etik eğitiminin amacı, insanları, ahlak üzerinde kendi kendine yargılama yapabilecek duruma getirmek olmalıdır. Her insan kendi kararlarını, kendi özgür düşüncesi ile verebilmelidir.

7 Bir mesleğin etik değerlerinin öğretilmesi, meslek eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır
Görev ve sorumluluklar, mesleğe ilişkin kuramsal ve teknolojik bilgi kadar değer yaratan ve normatif gelenekleri de içerir Eğitim sonunda edinilen yetkinlik, kişinin iradesini, kuramsal yoldan edindiği bilgiyi, uygulamaya aktarması, pratikte kanıtlamasıyla ve bu iradeye uygun eylemleri yapabildiğini göstermesiyle kendini belli eder, ispatlar…

8 HÜTF Asistan Etik Eğitimi 2001’den – 2013’e…
Asistan Etik Eğitimi Kursu, Ekim 2014 Asistan Etik Eğitimi. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Eylül 2013 Asistan Etik Eğitimi. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Nisan 2013 Asistan Etik Eğitimi. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Eylül 2012 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Mart 2010 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Ana Bilim Dalı Ocak 2009 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Ana Bilim Dalı. 6-7 Aralık 2007 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Ana Bilim Dalı 1-2 Mart 2007 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Ekim 2005 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 7-8 Aralık 2004 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Aralık 2003 Tıp Etiği Asistan Eğitimi HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Nisan 2003 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Kasım 2002. Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Haziran 2002 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Mart 2002 Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Ocak 2002 Tıp Etiği Asistan Eğitimi HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 3-4 Aralık 2001

9 HÜTF Asistan Etik Eğitimi, 30-31 Ekim 2014
Açılış Konuşmaları Etik, Biyoetik, Biyoteknoloji - Tıp Etiğinde Temel Kavramlar Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Biyoetikte Sorun Kümeleri, Yaşamın Başı ve Sonu ile İlgili Etik Konular Kahve arası Hekim - Hasta İlişkisinin Belirleyenleri Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Aydınlatılmış Onam Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar Etik Vaka Tartışmaları Öğle yemeği Hekimin Etik Sorumluluğu ve Hekim Hakları Klinik Etik - Hastane Etik Kurulları Tıpta Örselenebilir Gruplar ve Hekim Yaklaşımı Doç. Dr. Aysun Balseven Odabaşı Kahve arası Hekimin Hukuki Sorumluluğu ve Malpraktis Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Etik Vaka Tartışmaları

10 ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI 12-13 Eylül 2013
Etik, Biyoetik, Biyoteknoloji- Tıp Etiği'nde Temel Kavramlar Biyoetikte Sorun Kümeleri, Yaşamın Başı ve Sonu ile İlgili Etik Konular Aydınlatılmış Onam Hekim - Hasta İlişkisinin Belirleyenleri Klinik Etik - Hastane Etik Kurulları Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Araştırma Etiği Yayın Etiği Hayvan Araştırmalarında Etik Kurul Başvurusu Klinik Araştırmalarda Etik Kurullar Akademik Etik Konular ve HÜ Akademik Etik Kurulu Ölü Vericiden Organ Aktarımının Etik Yönleri Tıpta Örselenebilir Gruplar ve Hekim Yaklaşımı Hekimlikte Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yaklaşımlar AIDS ve Etik Hekimlerin Etik Sorumlulukları ve Hekim Hakları

11 ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI 16-17 Nisan 2013
Tıp Etiği'nde Temel Kavramlar Klinik Etik - Hastane Etik Kurullar Hekim - Hasta İlişkisinin Belirleyenleri Etik Vaka Tartışmaları Aydınlatılmış Onam Hekim - Hasta Arasında Sınır Aşımları Hekimlerin Etik Sorumlulukları ve Hekim Hakları Hekim Örgütlerinin Etik Sorumluluğu Araştırma Etiği Hayvan Araştırmalarında Etik Kurul Başvurusu Klinik Araştırmalarda Etik Kurullar Akademik Etik Konular Bilimsel Çalışmalarda Etik Konular Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Hekimlikte Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yaklaşımlar Diş Hekimlerinin Etik Sorumlulukları'nın "Türk Diş Hekimleri Birliği Meslek Etiği Kuralları" Üzerinden Değerlendirilmesi

12 09.30–10.20 Klinikte etiğin önemi Serhat Ünal (Dekan)
TIP ETİĞİ ASİSTAN EĞİTİMİ Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı 4–5 Mart 2010 HÜ. Kültür Merkezi S salonu I. Gün 09.30–10.20 Klinikte etiğin önemi Serhat Ünal (Dekan) 10.30–11.20 Tıp etiğinde temel kavramlar Erdem Aydın 11.30–12.20 Hasta hakları Erdem Aydın 12.20–13.30 Yemek Arası Biyoetik konuları-I Nüket Örnek Büken 14.30–15.20 Biyoetik konuları-II Nüket Örnek Büken 15.30–16.20 Komplikasyon ve malpraktis Ali Rıza Tümer II. Gün 09.30–10.20 Hemşirelik hizmetlerinde etik Hülya Uçar 10.30–11.20 Klinik ilaç araştırmaları Ümit Yaşar 11.30–12.20 Etik kurul başvurusu Ediz Demirpençe 13.30–14.20 Araştırma ve yayın etiği Mustafa İlhan 14.30–15.20 Halk sağlığı ve etik Dilek Aslan

13 TIP ETİĞİ ASİSTAN EĞİTİMİ Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı 15–16 Ocak 2009 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi S salonu 15 Ocak Perşembe 09.30– Etiğin önemi Dr. Meral Özgüç (Dekan Yardımcısı) 10.30– Tıp etiğinde temel kavramlar Dr. Erdem Aydın 11.30– Hasta hakları Dr. Erdem Aydın 12.20– Yemek Arası 13.30– Biyoetik konuları-I Dr. Nüket Örnek Büken 14.30– Biyoetik konuları-II Dr. Nüket Örnek Büken 15.30– Yayın etiği Dr. Şevket Ruacan 16 Ocak Cuma 09.30– Hemşirelik hizmetlerinde etik Dr. Leyla Dinç 10.30– Yasalarımızda hekim sorumluluğu Dr. Ali Rıza Tümer 11.30– İlaç Araştırmalarında iyi klinik uygulamalar Dr. Oğuz Güç 13.30– Etik kurul başvurusu Dr. Ediz Demirpençe 14.30– Etik yönünden tıpta araştırma Dr. Nüket Örnek Büken 15.30– Mesleki yükümlülük ve Toplum sağlığı hizmetlerinde etik Dr. Dilek Aslan


"HÜTF Asistan Etik Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları