Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bitki Örtüsü – Iklim Iliskisi Sıcaklık-Nem-Isık-Ruzgar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bitki Örtüsü – Iklim Iliskisi Sıcaklık-Nem-Isık-Ruzgar."— Sunum transkripti:

1 Bitki Örtüsü – Iklim Iliskisi Sıcaklık-Nem-Isık-Ruzgar

2 İklim – Bitki Örtüsü iliskisi SıcaklıkNemIşıkRüzgar Konu Seması

3 Türkiye İklim haritası ve Bitki Örtüsü haritası uyum halindedir. Dünya’nın tamamında İklim ve Bitki Örtüsü uyum halindedir.

4 Tundra Bitki Örtüsü Kutup İklimi Çöl Bitki Örtüsü Çöl İklimi

5 SICAKLIK

6

7 Bitkilerin dayanabilecegi en yuksek ve düsük sıcaklık degeri

8 SICAKLIK *Yüksek Sıcaklık isteyen Bitkilerdir. *Bu Bitkilerin Yıllık ortalama Sıcaklık istekleri 20 derece üzerindedir. Başlıca Örnekler: Kestane(Castanea), Akasya(Acacia), Servi (Cupressus) *Orta derecede Sıcaklık isteyen Bitkilerdir. *Bu Bitkilerin Yıllık ortalama Sıcaklık istekleri 15-20 derece arasındadır. Başlıca Örnekler: Kavak(Populus), Gürgen(Carpinus), Ihlamur(Tilia), *Düşük sıcaklıkla yetinen bitkilerdir. *Bu Bitkilerin Yıllık ortalama Sıcaklık istekleri 0-15 derece arasındadır. Başlıca Örnekler: Ladin(Picea), Sarıçam(Pinus Silvestris) Huş(Betula)

9 Megaterm Bitkiler(Sıcaklık istegi Yüksek) Fıstık Çamı (Pinus pinea) Gümüşi Akasya(Acacia)

10 Megaterm Bitkiler(Sıcaklık istegi Yüksek) Karaağaç (Ulmus campestris) Kestane(Castanea)

11 Megaterm Bitkiler(Sıcaklık istegi Yüksek) Kızılçam(Pinus brutia)Servi (Cupressus)

12 Mezoterm Bitkiler Akça Ağaç (Acer campestre) Gürgen (Carpinus)

13 Mezoterm Bitkiler Ihlamur (Tilia) Gürgen (Carpinus)

14 Mezoterm Bitkiler Dişbudak (Fraxinus)

15 Nem

16  Bitkiler için suyun kaynagı Yagıslar ve Havanın Nemidir.  Yagıs ve Nemlilik sartları bitkilerin iç ve dıs yapılarının sekillenmesini saglar.  Bitki Türlerinin dagılısında En önemli faktör Bitkilerin Suya olan istekleridir.

17 1 2 3 1 ve 2 numaralı resimlerde Nem yeterli olduğu için bitki örtüsü yaygındır. 3 numaralı resimde Nem yetersizliğinden dolayı Bitki örtüsü gelişememiştir.

18 Nem  Bitkiler Terleme yoluyla su kaybeder.  Havadaki nem miktarı ne kadar artarsa bitkilerin nem ihtiyacıda aynı oranda azalır.  Sıcaklıgın Yükselmesi Buharlasmayı arttırır.  Bitkiler Kuraklıkla mücadele için daha çok su toplamaya çalısırlar.Bunun sonucunda kök,Gövde ve yaprakta çesitli Fizyolojik degismeler olur.

19 Nem konusundaki Metotlar  Bir sahada yagısların Nem,Buharlasma ve terleme olayları ile olan baglantıları ortaya koyabilmek için metotlar olusturulmustur.  BASLICALARI: -THORNTHWA İ TE -DE MARTONNO -KÖPPEN -ER İ NÇ

20 THORNTHWA İ TE YÖNTEM İ  Bu Metot yagısla Evapotranspirasyon ve sıcaklıkla Evapotranspirasyon arasındaki arasındaki iliskiye dayanır.  BU METODUN FORMÜLÜ: S: Yıllık Su fazlası d: Yıllık Su noksanı N: Yıllık Su Evapotranspirasyon

21 THORNTHWA İ TE YÖNTEM İ  Yagısın Evapotranspirasyondan sürekli fazla oldugu yerlerde toprak daima doymus haldedir.  Buna göre bu bölgenin iklimi Nemlidir.Buna baglı olarak bitki örtüsüde nemli olacaktır.  Örnek: Urfa’da, s=193mm d=770 mm n= 1030 mm dir. I m= - 26

22 Thorntwaite Metoduna Göre Sınıflandırma Tablosu Yağış Tesirlilik indisiİklim TipiBitki Topluluğu 100 >Çok NemliÇok Nemli Orman 80-100NemliNemli Ormanlar 60-80NemliNemli Ormanlar 40-60NemliNemli Ormanlar 20-40NemliNemli Ormanlar 0-20Yarı NemliYarı nemli orman (-20) - (0)Kurak-Az NemliAğaçlı Stepler (-40) - (-20)Yarı KurakStep Bitk. Topl. >> (-40) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3225850/slides/slide_22.jpg", "name": "Thorntwaite Metoduna Göre Sınıflandırma Tablosu Yağış Tesirlilik indisiİklim TipiBitki Topluluğu 100 >Çok NemliÇok Nemli Orman 80-100NemliNemli Ormanlar 60-80NemliNemli Ormanlar 40-60NemliNemli Ormanlar 20-40NemliNemli Ormanlar 0-20Yarı NemliYarı nemli orman (-20) - (0)Kurak-Az NemliAğaçlı Stepler (-40) - (-20)Yarı KurakStep Bitk.", "description": "Topl. >> (-40)

23 DE MARTONNO METODU  Yıllık ortalama yagıs ile tutarı ve yıllık ortalama sıcaklık arasındaki iliskiye göre yıllık kuraklık indisini bulmak için kullanılır.  Bitki ve İ klim kusaklarının kesistigi yerlere göre bitki toplulukları ayırt edilir. P =Yıllık Yagıs Miktarı(mm) T=Yıllık ortalama Sıcaklık Formulün Son hali

24 DE MARTONNO METODU İndis 5< Çöl İkliminin hüküm sürdüğü yerlerdir.Bitki örtüsü,kurakçıl dikenli bitkilerdir. 5 – 10 Yarı kurak iklimlerin hüküm sürdüğü yerlerdir.Step bitki topluluğu yaygındır 10 - 20Yarı kurak ve Nemli iklimler arasındaki geçiş sahalarıdır. 20 >Nemli iklimler Hüküm sürer.Çok gelişmiş ormanlar vardır. Konya’da; T=11,5 t=23 Derece (Ağustos) P=315mm p= 3 mm (Ağustos) Konya’nın İndisi= 7,8 dir.

25 KÖPPEN YÖNTEM İ  Köppen’in formülünde *Yıllık Sıcaklık *Yıllık yagıs tutarı *Aylık sıcaklık Miktarları *Yagısın yıl içi dagılısı Bu yöntemin en önemli özelligi ayırmıs oldugu büyük iklim kusakları ve bitki kusaklarının uyum göstermesidir. FORMÜL r= Yıllık yağıs(cm) t= Yıllık ort. Sıcaklık

26 Erinc Metodu  Yıllık ve Aylık Sıcaklık ortalamalarının yanında,ortalama max sıcaklık degerlerinide kullanmıstır. Kurak<8Çöl Yarı Kurak8-23Step Yarı Nemli23-40Park görünümlü kuru orman Nemli40-55Nemli Orman Çok Nemli>55Çok nemli Orman İndis Tablosu

27 Bitkiler Su isteklerine Göre 4’de ayrılır. Su İsteklerine Göre Bitkiler Kurakçıl Bitkiler (Kserofit) Orta Derecede Su isteyen Bitk. Nemcil Bitkiler (Higrofit) Su Bitkileri

28 Kurakçıl(Kserofit) Bitkiler  Su istekleri en az olan bitkilerdir.  Çöl ve Step gibi kurak sahalarda yayılırlar.  Yagısın az ve Buharlasmanın fazla oldugu yerlerde bulunurlar  Buharlasmayı azaltmak için de yapraklarını daraltırlar.  Bu bitkiler su ihtiyaclarını karsılayabilmek icin cok derin ve yaygın bir kök sistemine sahiptir.

29 Kurakçıl Bitkilere Örnekler Kızılçam (Pinus brutia) Fıstık Çamı (Pinus pinea)

30 Kurakçıl Bitkilere Örnekler Servi (Cupressus) Huş (Betula)

31 Kurakçıl Bitkilere Örnekler Gümüşi Akasya (Acacia)

32 Orta Derecede Su isteyen Bitkiler  Kurakçıl Bitkiler kadar susuzluga dayanamayan,nemcil bitkiler kadar su istemeyen bitkilerdir.  Daha çok Kurak ve Nemli iklim sahaları arasındaki geçis sahalarında bulunurlar Sarı Çam (Pinus silvestris )

33 Orta Derecede Su isteyen Bitkiler Kara Ağaç (Ulmus) Tüylü Meşe (Quercus pubescens)

34 Nemcil (Higrofit) Bitkiler  Su İ stekleri en yüksek olan bitkilerdir.  Yeryüzünde en genis sahalara yayılmıs bitkilerdir.  Yetistikleri sahalarda suyun bol olması köklerinin fazla derinlere gitmesini gerektirmez.  Fazla Suyun yaratacagı zararlardan dolayı terleme yüzeyleri olan yapraklar büyük ve genistir.  En yaygın oldukları sahalar Nemli Ekvatoral Sahalardır.

35 Nemcil (Higrofit) Bitkiler Kızılağaç (Alnus) Söğüt (Salix)

36 Nemcil (Higrofit) Bitkiler Fındık (Corylus) Ladin (Picea)

37 Nemcil (Higrofit) Bitkiler Muşmula (Mespilus germenica) Kavak (Populus)

38 Su Bitkileri  Su içinde yetisen bitkilerdir.  Kökleri ya hiç yok yada çok az gelismistir.  Çok sayıda yaprak ihtiva ederler  Durgun sularda görülen Nilüfer en güzel örnegidir. Nilüfer(Nymphaea)

39 Sucul(Higrofit) Bitkiler Nilüfer(Nymphaea) Su Papatyası

40

41 Isık

42  Dünyamıza gelen ısık enlemden dolayı her yere farklı açıyla gelir.  Ekvatordan kutuplara dogru gidildikce güneslenme süresi giderek artar.  Her bitkinin güneslenme süresi farklıdır.  Bitki için en uygun sıcaklık degerine Optimum sıcaklık denir.  Bitkilerin güneslenme süreleri olgunlasma süreclerini önemli derecede etkiler. Mesela,Bugday Orta kusakta ortalama 200 günde olgunlasırken, İ skandinavya ve Kanada’nın kuzeyinde 120 günde olgunlasır

43 Olgunlasma Süresi: 120-150 Gün Olgunlaşma Süresi: Ortalama 200 gün

44

45 Rüzgar

46 Rüzgarın Bitkileri Etkileme sekilleri Rüzgarın Etki şekilleri ŞiddetiEsme YönüEsme Süresi

47 Rüzgarın Siddeti  Siddetli Rüzgarların estigi yerlerde dallar,ince gövdeler kırılır,filizler kopar,agaclar bir yana yatar ve sekilleri bozulur.

48 Rüzgarın Siddeti  Rüzgarın etkisiyle yana yatan bir agac…

49  Rüzgarın estigi kısımda dallar kırılmıs ve ortadan kalkmıstır.Rüzgarın estigi taraf kurumustur.Diger kısım ise yesildir.

50 Nemli yamaclar Bitki örtüsü bakımından daha zengin olur

51 Nem tasıyan Rüzgarlar Bitki örtüsünün gelişiminde önemli katkılar saglar. Mesela ülkemizde D.Karadeniz Kıyılarına gelen Nemli Rüzgarlar burada Gür bitki örtüsünün olusmasını saglamıstır.

52 Rüzgarlar kar örtüsünün savrularak bir yerde toplanmasını sağlayabilirler. Bitkiler üzerinde agırlık yapan kar örtüsü bitkilerin egilmesine neden olur.

53 Ağaçlar fidan haldeyken kar örtüsünün gövdeye baskı yapması sonucunda Pala Gövde oluşur..

54


"Bitki Örtüsü – Iklim Iliskisi Sıcaklık-Nem-Isık-Ruzgar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları