Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PİNUS PİNEA.  Terminal durumlu dişi çiçek teker teker, bazen de 2-3 adeti bir arada bulunur. •Erkek çiçekler silindirik biçimde olup, uzundur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PİNUS PİNEA.  Terminal durumlu dişi çiçek teker teker, bazen de 2-3 adeti bir arada bulunur. •Erkek çiçekler silindirik biçimde olup, uzundur."— Sunum transkripti:

1 PİNUS PİNEA

2

3  Terminal durumlu dişi çiçek teker teker, bazen de 2-3 adeti bir arada bulunur. •Erkek çiçekler silindirik biçimde olup, uzundur.

4

5  Kozalak üç yılda oluşur.  Bol tohum yılı 3-4 yıldır. 7-8 yılda bir bol tohum verir.  1kg’ında ortalama 1330 adet tohum vardır. •25ºC altında ve rutubetli kum içinde çimlendirme deneyi 21 gün sürer.21 gün içinde %92-95 çimlenme gerçekleşir. •Sürme deneyinde bir ayda en yüksek sonuç %89-92 •Ekimden evvel tohumun 24-48 saat soğuk suda bırakılması çimlenmeyi hızlandırması bakımından şayanı tavsiyedir.Ortalama çimlenme nispeti%85dir.Çıkma ekimden 15-20gün sonra vaki olur. •Boyama da iyi sonuç verir. Çimlendirme deneylerinden alınan sonuçlar:

6 Fizyografik Faktörler Klimatik Faktörler Edafik Faktörler Biyotik Faktörler

7 •Bu tür Türkiye’de kısmen küçük sahalar üzerinde kısmen dağınık ve kısmen de toplu bir halde yaygındır. •Genel saha bakımından; İtalya ve İspanya’da Türkiye ve Yunanistan’a nazaran daha fazladır. •Fıstık çamı bütün Akdeniz havzasında ılıman Lauretum iklim sahalarında yayılmıştır.(İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Anadolu ve Arnavutluk)

8

9 İrtibatlıca yayılışı Batı Anadolu’nun Ege denizi sahasındadır(Kozak ve Mazon mıntıkalarıdır). Bu sahada Fıstıkçamı en fazla 860 m ye yükselir ve sahilden 60-70 km kadar içeriye girer.

10 •Toprak %60 ve üzerinde kum, %20’yi geçmeyen kil ve %40’ı geçmeyen toz+kil içermelidir. •Strüktürel bakımdan kök yayılışını engelleyen ve hava-su-besin dengesini bozan tane dizilişi ve geçirimsiz tabaka oluşumu bulunmamalıdır. •Özellikle vejetasyon döneminde, etkili kök derinliğinde nem açığı olmamalıdır. •Toprak mutlak veya fizyolojik derinliği 100 cm’den fazla olmalıdır. •Taban suyu üst seviyesi, yüzeyden en az 150 cm aşağıda olmalıdır.

11 Ülkemizdeki en geniş fıstıkçamı yayılışını bünyesinde bulunduran Kozak beldesi ele alındığında: •Ortalama yıllık toplam yağış 940mm •Yıllık ortalama sıcaklık 11.5°C •Hakim rüzgar yönü kuzey olduğu saptanmıştır. *En düşük -10°C’ye tahammül ettiği hatta İtalya’da yaşanan şiddetli kışta -23°C’ye kadar dayanabildiği saptanmıştır. *Işık isteği çok yüksek olması nedeniyle genellikle güney bakılarda yayılış yapar. *Akdeniz ikliminin hakim sürdüğü yerlerde yayılışını yapar.

12 Pinus pinea ya zarar veren bir çok etmen vardır. Bunların başında çam kese böceği gelir.

13 •Ege Bölgesindeki yayılış alanlarında pinus brutia, Quercus,juniperus •Kahramanmaraş-Hartlap Orman İşletme Şefliği sahalarındaki yayılışında pinus brutia,Quercus, Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Pistacia terebinthus •Trabzon-Kalenima Deresi’nde Juniperus oxycedrus ssp. Oxycedrus, Acer, Pistacia terebinthus, Carpinus betulus, C. Orientalis ssp. Orientalis, Salix alba, S. Caprea, S. Viminalis ve Ulmus minor •Artvin-Fıstıklı Köyünde Juniperus oxycedrus ssp. Oxycedrus, Quercus petreae ssp. İberica, Ficus carica; Olea europea ve Punica granatum ile birlikte bulunmaktadır.

14 Türkiye’de fıstıkçamı ormanları diğer çam türleri gibi çok geniş sahalar kaplamaz. Daha çok meyvesi için yetiştirilen yahut korunan sahalardan, eta alma genellikle yaşlı, tohum ürünü az bireylerin tek tek veya gruplar halinde kesilmesi suretiyle olur. Zengin bir tohum yılında yapılması gereken kesimler, meşçerelerin belirli alanlarında yeni generasyonun (gençliğin) meydana gelmesi için gereken şartları (özellikle ışık ekolojisi) yaratır. Söz konusu kesimler, esas itibarıyla tohumlama kesimi karakterini taşır. Fıstıkçamı gençliği siper baskısına ( gölgeye) dayanamaz. 2-3 yıl içinde gençliğin üstü tamamen açılmalıdır. Fıstıkçamında özel gençleştirme süresi 3-5 yıldır.

15

16 Menderes/Küner Köyü Volkanik Saha Üzerindeki Fıstıkçamlarından Bir Görünüm

17 Bartın/Gavurpınarı’nda Karstik Saha Üzerinde Yer Alan Fıstıkçamlarından Genel Bir Görünüm


"PİNUS PİNEA.  Terminal durumlu dişi çiçek teker teker, bazen de 2-3 adeti bir arada bulunur. •Erkek çiçekler silindirik biçimde olup, uzundur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları