Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

100 Yetişkine İlişkin Kolesterol Değerleri. Ortanca=(100/2)=50. Ve (102/2)= 51. Gözlemlerin aldığı değerlerin ortalaması=(223+224)/2=223,5 25. Yüzdelik=100x25=25.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "100 Yetişkine İlişkin Kolesterol Değerleri. Ortanca=(100/2)=50. Ve (102/2)= 51. Gözlemlerin aldığı değerlerin ortalaması=(223+224)/2=223,5 25. Yüzdelik=100x25=25."— Sunum transkripti:

1 100 Yetişkine İlişkin Kolesterol Değerleri

2 Ortanca=(100/2)=50. Ve (102/2)= 51. Gözlemlerin aldığı değerlerin ortalaması=( )/2=223,5 25. Yüzdelik=100x25=25. Gözlem değeri= Yüzdelik=100x75=75. Gözlem değeri=243

3 ÇAG = Ç3 - Ç1= =48 ÇS = (Ç3 - Ç1)/2 =( )/2 =24 R=EBD-EKD = =200 Dağılımdaki değerler ortalamaya göre %16,19’luk bir değişim gösterir

4 Sınıflandırılmış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması

5 A

6 Sınıflandırılmış Verilerde Standart Sapmanın Hesaplanması

7

8 L: Belirlenen yığılımlı yüzdenin içinde bulunduğu aralıktan öncekinin sınıf ara değeri f: Belirlenen yığılımlı yüzdenin içinde bulunduğu sınıfın frekansı Y: Belirlenen yığılımlı yüzdenin içinde bulunduğu aralıktan önceki sınıfın “den daha az” değeri

9 Y=47 L=219,5 F=23 =222,11

10 * *184185* * * * * * *243246* *250250* * * 270* *280280*284*288302*340* 100 Yetişkine İlişkin Kolesterol Değerleri *: Sigara İçenler Sigara 7575,0 2525, ,0 içmiyor içiyor Toplam SayıYüzde(%)

11 İncelenen 100 Yetişkinin Kolesterol Değerlerinin Histogramı

12 Yüzdelikler , , ,00 ÇAG 48 EKD 140 EBD 340 Aşırı değerin incelenmesi: 25. Yüzdelik-1,5 x ÇAG=195-1,5x48=123 Aşırı değerin incelenmesi: 75. Yüzdelik+1,5 x ÇAG=243+1,5x48=315 Çok Aşırı değerin incelenmesi: 25. Yüzdelik-3 x ÇAG =195-3x48=51 Çok Aşırı değerin incelenmesi: 75. Yüzdelik+3 x ÇAG =243+3x48=387 İncelenen 100 Yetişkinin Kolesterol Değerlerinin Kutu Çizgi Grafiği

13 100N = Kolesterol Ortalama Kolesterol Değeri +- 1 SD Ortalama 220,52 Std. Sapma 35,69 İncelenen 100 Yetişkinin Kolesterol Değerlerinin Ortalama Standart Sapma Grafiği

14 Frekans Dal Yaprak 4, , , , , , , , , , , , , , , , , İncelenen 100 Yetişkinin Kolesterol Değerlerinin Dal ve Yaprak Grafiği

15 İncelenen 100 Yetişkinin Kolesterol Değerlerinin Saçılım Grafiği

16 İncelenen 100 Yetişkinin Sigara İçme Durumu

17 Sigara İçme Durumu İncelenen 100 Yetişkinin Sigara İçme Durumu

18 100 yetişkine ait kolesterol değerleri 200’ün altı ve 200’ün üzeri olarak sınıflandırıldığında oluşturulan marjinal tablo 200 olarak sınıflandırılan kolesterol değerlerinin sigara içme durumuna göre dağılımı (Çapraz Tablo)

19 213,91240,36 30,82042, ,191779,5 140,00162,00 280,00340,00 217,00243, ,00178, Ortalama Std. Sapma Varyans E.K.Değer E.B.Değer Medyan 25. Yüzdelik 75. Yüzdelik Dağılım Aralığı N içmiyoriçiyor Sigara Sigara İçme Durumuna İlişkin Kolesterol Değerlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri Kolesterol Değerleri

20 Kolesterol Değerlerine Göre Sigara İçme Durumunun Dağılımı

21

22 Kolesterol Değerlerinin Sigara İçme Durumuna Göre Dağılımı

23 Kolesterol Değerlerinin Sigara İçme Durumuna Göre Ortalama Standart Sapma Grafiği Kolesterol Değerleri 213,9130,83 240,3642,18 SIGARA İçmiyor İçiyor OrtalamaStd. Sapma

24 Kolesterol Değerlerinin Sigara İçme Durumuna Göre Kutu Çizgi Grafiği 194,00 217,00 237, Yüzdelikler 203,50 243,00 273, Yüzdelikler Sigara İçmiyor Sigara İçiyor

25 Sigara Kolesterol Değerleri İçmiyorİçiyor Kolesterol Değerlerinin Sigara İçme Durumuna Göre Saçılım Grafiği


"100 Yetişkine İlişkin Kolesterol Değerleri. Ortanca=(100/2)=50. Ve (102/2)= 51. Gözlemlerin aldığı değerlerin ortalaması=(223+224)/2=223,5 25. Yüzdelik=100x25=25." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları