Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER
HENDEK SAVAŞI

3

4

5

6 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Ey İman iddiasında bulunanlar. İddianızda samimi iseniz eğer, Allah’ın üzerinizdeki nimetini iyi hatırlayın. Unutmayın. Hani bir zamanlar üzerinize düşman orduları gelmişti. Saldırmışlardı. Sizi yok etmeye kalkışmışlardı. Varlığınızı ortadan kaldırmak için çabalamışlardı.

7 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Ancak Biz, onların üzerine bir rüzgar gönderdik. Korku rüzgarı, yılgınlık rüzgarı, bıkkınlık rüzgarı ve uyuşukluk rüzgarı. Ve bir de ordu gönderdik. Manevi ordularımızı. Onların yüreklerine indirdik ordularımızı. Düşmana gelen korku, Allah’ın müslümana gönderdiği ordudur.

8 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Siz o gönderdiğimiz manevi orduları görmüyordunuz. Allah, yaptığınız her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar görmekteydi. Hani o zaman, hatırlayın, altınızdan üstünüzden saldırıyorlardı. Ve gözünüz kayıyordu. Kalpler gırtlağa gelip dayanmıştı.

9 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) O kadar zorlanmıştınız ki, O zaman, Allah hakkında zihinlerinizde ve yüreğinizde ne zanlar gelip geçiyordu. Acaba Allah bizi bıraktı mı? Acaba Allah bizimle değil mi? Acaba bize vadedilen yardım gerçek değil mi?

10 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) İşte o anda, orada mü’minlerin imanı sınanıyordu. Ve insanlar, imanları sallanıyor, sarsılıyor, şiddetli bir biçimde çırpınıyorlardı. Ahzab 9-11

11 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Ahzab suresi baştan sona, bugün anlatmaya çalışacağımız Hendek imtihanıyla dolu. Efendimiz (a.s), Uhud yenilgisinin, sınavının ardından bir takım sosyal problemleri halletti ve Medine’deki islam toplumunu, artık mustakil bir toplum denebilecek seviyeye getirmeye çalıştı.

12 Hz Muhammed (s.a.v) EŞLERİ ÇOCUKLARI 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ
Hz Hatice M25/H40 Sevde b. Zem’a (Dul) M53 Hz Aişe H1-H2 evlendi Hz Hafsa b. Ömer Hz Zeynep b. Hüzeyme Hz Zeynep b. Cahş (H4) Hz Ümmü Seleme Hz Ümmü Habibe (H7) Hz Cüveyriye b.Haris Hz Safiyye b. Huyey (H7) Hz Meymune b. Haris (H7) Hz Mariyetül Kıptiyye Ebu Leheb’in çocukları ilkEşi: Utbe ilkEşi: Utbe İlk Eşi: Uteybe İlk Eşi: Uteybe ÇOCUKLARI Kasım ( ) Zeynep ( ) Rukiye ( ) Ümmü Gülsüm (22) Fatıma (605,633) Abdullah (3 ay) İbrahim (17 Ay) Eşi : Ebu’l As Eşi : Ebu’l As Eşi : Ebu’l As Eşi : Ebu’l As Eşi : Ebu’l As Eşi: HzOsman Eşi: HzOsman Eşi: HzOsman Eşi: HzOsman Eşi: HzOsman Eşi: Hz Ali Eşi: Hz Ali Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Ali Öl: çocuk Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep TORUNLARI TORUNLARI

13 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bu arada Rasulullah’ın Medeni halinde de değişiklikler oluyordu. Hemen Hendek öncesinde bir evlilik daha gerçekleştiriyordu. Hz Zeynep ile. (Zeynep b. Cahş). Hz Zeynep, Rasulullah’ın oğulluğu sayılan Hz Zeyd ile evliydi.

14 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hz Zeyd asil bir aileye mensup olmasına rağmen (Beni Esed) annesi ile yaptığı bir yolculuk esnasında esir düşmüş ve köle olarak satılmıştı. Hz Hatice vasıtasıyla Rasulullah’a hediye edilmişti. Statü olarak köle konumundaydı. Hz Zeynep ile olan evliliği gönülsüz bir evlilik olmuştu.

15 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Asıl önemli olan husus ise, o toplumda, insanların yanlarına aldıkları evlatlıklarının boşadığı kadınlarla efendilerinin evlenemiyor olması idi. Adeta evlatlıklar bir öz çocuk gibi sayılıyorlardı. Allah, cahiliye geleneğinden gelen bu durumu yıkmak için adeta ilahi bir mizansenle böyle bir şeyi takdir etti.

16 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Netice olarak Hz Zeyd Zeyneb’i boşadı ve Hz Peygamber Hz Zeynep ile evlendi. Böylece cahiliyeden gelen kötü bir gelenek yıkılmış oldu.

17 4. Hicret ve Medinede İslam Toplumunun Oluşumu

18 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bu evliliğin ardından çok geçmeden, Hicretin 5. Yılında, Medine’den kovulan Nadiroğulları reisi Huyey b. Ahtab Hayber’i ve Hayber Yahudilerini müslümanlar üzerine kışkırttı.

19

20

21 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hayber, Medine’nin can damarı idi. Medine için en stratejik bölge idi.

22

23 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Yahudiler, Nadiroğullarının ve daha önce Medine’den çıkartılan Kaynukaoğullarının can acısını çıkartmak için Mekke müşriklerine başvurdular. Mekke müşrikleri de zaten fırsat kolluyorlardı. Mekke’ye giden yahudi reisleri Mekke’de kırallar gibi karşılandılar. Mekkelilerle anlaşma yaptılar.

24 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bu anlaşmaya göre, herkes, müttefikleri ile birlikte, bölgeden islamın izini, imanın izini söküp atmak için Medine üzerine yürüyecek ve yeryüzünde bir tek müslüman bile bırakmamak üzere savaşacaklardı. Artık bu sefer karşımızda kimse duramaz diyorlardı.

25 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Uhud’da 3000 kişinin önünde dayanamayan müslümanlar, müttefiklerimizle birlikte çıkaracağımız ‘i aşkın bir ordunun karşısında hiç dayanamazlar diyorlardı. Hatta, Kabe’ye kadar giderek, birbirimizle olan anlaşmamıza güvenebilmemiz için Allah’ın Beyt’inde birbirimize söz vermemiz lazım. Söz verdiler.

26 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bu arada verdikleri sözü de test ediyorlardı. Dediler ki Yahudilere; Allah’ınızın aşkına, Musa’ya gönderilen kitap aşkına, siz bize doğruyu söyleyin, biz mi hak üzereyiz yoksa Muhammed mi? Yahudice bir cevab aldılar Huyey b. Ahtab’tan. Elbetteki siz.

27 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Neden siz? Yahudice mantık şu; hakikati dinleri değil kinleri belirledikleri için siz. Mekke’ lilerin büyük müttefiki Beni Gatafan da bu birlikteliğe katıldı. Beni Gatafan, birçok kabileden oluşan kabileler birliği gibi bir oluşumdur.

28 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Yine Beni Huzaa da katıldı. 700 kişi ile. Ve sur’atle hazırlıklar yapılmaya başlandı. Hazırlıklar hem Hayber’de hem de Mekke’de devam ediyordu. Bunun dışında daha başka birçok kabile de bu ittifaka katıldılar. Bu bir, imana karşı küfür ittifakı hareketi idi. Bu büyük hazırlığı haber aldı Allah Rasulü.

29 4. Hicret ve Medinede İslam Toplumunun Oluşumu

30 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Haberi Hz Abbas göndermişti. Haberi alır almaz hemen savaş konseyini topladı. Bu konseyde, müslümanların tek müttefiki olan Yahudilerden Beni Kurayza da vardı. Evs ve Hazrec’in iki Sa’d’ı da vardı. Sa’d b. Muaz ve Sa’d. B. Ubade.

31

32 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Uhud’da yapılan hatanın tekrarlanmaması için savaş şehirden çıkılmadan yapılacak idi. Ama nasıl yapılacaktı bu? Bunun üzerinde düşünülürken, ihtiyar delikanlı Selman oradan bir teklif getirdi. Dedi ki; Ya Rasulallah, bizim memlekette böylesi durumlarda uyguladığımız bir savaş tekniği var. Onu teklif ediyorum.

33 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hendek tekniğini teklif ediyorum. Rasulullah’ın hoşuna gitmişti bu teklif. Ashab da bu teklifi benimsediler. Selman, sadece bu tekniği teklif etmekle kalmadı, Hendek’in plan ve projelerini de çizmeyi üstlendi. Şehrin güneybatı kısımları, bugünkü Sel dağı bölgesi kayalık idi.

34 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hz. Peygamber bir grup sahabe ile birlikte keşfe çıkarak kazılacak yerleri belirledi. Kurayza Yahudilerinden de ödünç olarak kazı aletleri aldı. Hendeğin kazılmasında ve savunulmasında üç bin Müslüman görev aldı. Her on kişilik takıma 20 m. yer ayırdı.

35 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hendek, içine düşenin çıkamayacağı derinlikte ve karşıdan karşıya bir süvarinin atlayamayacağı genişlikte planlandı. Buna göre derinlik ve genişlik ölçüleri de tespit edildi. Hendeğin bugünkü ölçülerle yaklaşık 5500 m. uzunluğunda, 9 m. eninde ve 4,5 m. derinliğinde olduğu tahmin edilmektedir.

36 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Şehrin dışındaki tüm evleri boşalttı. Çadırlar kurdurarak bu evlerin çadırlara taşınmasını sağladı. Çocukları ve kadınları, tam koruma sağlanması için Sel dağının tepesine çıkarttı. Bu savaş bir ölüm kalım savaşı, olmak ya da olmamak savaşı olacak idi.

37 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Sel dağının önündeki alan oldukça büyük bir alan olduğundan müşrikler, kişilik bir orduyu ancak böyle bir alanda tutabileceğinden buraya karargah kurdular. Müşrikler ‘e yakın atla geliyorlardı. Atlar develer gibi değildi. Uzun süre açlık ve susuzluğa dayanamazlardı.

38 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Atları, Medine’nin taze otlaklarından besleyeceklerdi. Ama bir şeyi hesap etmemişlerdi. Rasulullah’ın ferasetli bir görüşü ile mü’minler, arazideki tüm ekinleri, otları hasat etmişlerdi. Atalara beslenecek hiçbir şey bırakmamışlardı.

39 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hendek kazılmaya başlandı. Bir haftaları vardı. Mekke ordusu yola çıkmıştı. Bir hafta sonra Medine’ye geleceklerdi. Mü’minleri topladı ve bunun bir varolma ve olmama mücadelesi olduğunu söyledi. Rasulullah sadece karargah komutanı gibi davranmadı. Sabah namazında başlayıp gece yarısı evlerine dönüyorlardı.

40 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Tüm alet ve edavatları Beni Kurayza’dan almışlardı. Onlar bu konularda çok deneyimli idiler. Hızla hendek kazılıyor, topraklar hurma liflerinden yapılmış sepetlerle taşınıyordu. Rasulullah seyretmiyordu. Herkes ne yapıyorsa o da onu yapıyordu.

41 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bazen kaya çıkıyordu. Ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Yine böyle bir durumda Hz Ömer Rasulullah’a haber verdi. Rasulullah balyozu aldı ve kayaya vurmaya başladı. Her vuruşta bir parça kopuyordu. Her parça kopuşta taştan bir çıngı çıkıyordu.

42 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Ey Ömer diyordu. Birinci çıngıda ben Yemen’in saraylarını görüyorum. İkinci çıngıda Bizans’ın saraylarını görüyorum. Üçüncüsünde ben Kisra’nın saraylarını görüyorum diyordu.

43 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bu bir imandı. Rasulullah bu sözleri söylerken, hiçbir sahabi, şaka mı yapıyorsun bize, dalga mı geçiyorsun bizimle demiyordu. Daha sonra Hz Ömer, Halife iken Kisra sarayının hazineleri önüne getirildiğinde ağlamaya başlayacaktır.

44 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Kendi kendine; ‘’Ya Rasulallah, o karnımıza taş bağladığımız açlık günlerimiz bundan çok daha güzeldi’’ diyecek. 6 günlük muhteşem bir çalışma neticesinde, bölgede daha önce hiç görülmemiş bir hendekler silsilesi oluştu. Herkes açtı. Açlıktan karınlarına taş bağlıyorlardı.

45 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Rasulullah, sahabesinden daha tok değildi. Hatta onlardan daha açtı. Cabir anlatıyor. Açlıktan biz karnımıza bir iki taş bağlarken o, 6 taş bağlıyordu. Sanırım 2-3 gün hiçbir şey yememişti. Bunun üzerine daha fazla dayanamadım ve eve gelip eşime sordum, evde yiyecek ne var.

46 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hiçbir şey yok, sadece şu küçük oğlak var dedi. Hazırla, Rasulullah çok aç. Yemek hazırlanınca Rasulullah’ı davet ettim. Rasulullah çok sevindi ve sahabelere dönerek, Ey Ashabım, Cabir bizi davet ediyor dedi.

47 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) İşte şimdi yandık. Ben sadece Rasulullah’ı davet etim, çünkü yemek ancak bize yeterdi. Hemen durumu hanımına haber verdi. Hanım dedi ki, Cabir; sen mi davet ettin yoksa Rasulullah mı davet etti. Rasulullah davet etti dedi. O zaman niye telaşlanıyorsun ki.

48 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) O davet ettiyse bir bildiği vardır. İmana bakın imana. Ve herkes geldi, yediler ve bir miktar da bize yemek artmıştı diyordu hanımı. Böyle geçen altı günün ardından yedinci gün ordu göründü uzaklarda.

49 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Mü’minlerin en büyük destekçileri ise Yahudi kabilelerden Beni Kurayza idi. Beni Kurayza, şehrin Güney ve Güneybatı tarafını tutuyordu. Evleri adeta burç gibiydi. Hem evdi, hem kaleydi. Dolayısıyla bu taraf sağlam duruyordu.

50 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bu arada, Huyey b. Ahtab, Beni Kureyza’nın lideri olan Ka’ab’a geldi. Kapıyı çaldı. Beni alır mısın dedi. Yahudiler, ne zaman Huyey gelse, tamam uğursuzluk geldi derlerdi. Kaab, evine almak istemedi.

51 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Sofrana oturtmamdan mı korkuyorsun deyince, beni soframla mı korkutacaksın diyerek içeri aldı. Huyey amacına ulaşmıştı. Çünkü o birine bir şey söylediğinde onu ikna etmeden oradan ayrılmazdı. Öyle biliniyordu. Müslümanlarla olan anlaşmasını bozmasını istiyordu, Kaab ise bozmayacağım diyordu.

52 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Huyey diyordu ki, bu bildiğin gibi değil, bu sefer bittiler, bu daha öncekilere benzemeyecek, bak şu,şu,şu da katıldı diyerek ittifakın büyüklüğünü anlattı ve ikna etti. Ayrılırken de Kaab’a şu sözü verdi. Eğer bunlar Muhammed’i halledemezse, Muhammed sana ne yaparsa bana da onu yapması için yanında olacağım diyordu.

53 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Ve anlaşmayı herkesin gözü önünde yırttılar. Bu haberi ilk duyan Ömer’di. Duyunca rengi attı. Rasulullah’a nasıl söyleyeceğini düşündü. Rasulullah’a söyleyince Rasulullah bu habere çok üzüldü. Adeta kanadının biri kırılmıştı.

54 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bunun üzerine Rasulullah, Hendek bölgesindeki 200 kişilik atlı gurubunu çekerek Kurayza Mahallesinde devriye gezmek için gönderdi. Devriye gezerken de yüksek sesle devamlı tekbir getireceksiniz dedi. Hendek başındaki mü’minlerin sayısı azalmıştı.

55 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Ertesi gün, hendeği geçme girişimlerine başladı Mekke ordusu ve müttefikleri. Bir türlü geçemiyorlardı hendeği. Hendeğin en zayıf yerinde yapılan girişimlerde birkaç kişi hendeğin içerisine düştü ve müslümanlar onların işini orada bitirdiler.

56 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Mü’minler tarafından ok atıldığından hendeğe çok fazla da yaklaşamıyorlardı. Böylesini ilk defa görüyorlardı. Gün geçtikçe erzakları da tükeniyordu. Mü’minler o kadar kritik bir durumda idiler ki, mesela üçüncü gün yatsı namazına kadar namaz dahi kılamamışlardı.

57 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Yatsıya kadar imanın ölüm kalım savaşı vardı. Onlar hendeğe hücüm ediyor, müslümanlar püskürtüyorlar. Yatsıya kadar bu böyle devam etti. Allah’la randevularını engelledikleri için Rasulullah o gün beddua etmiştir.

58 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Müşriklerin başarısızlığı mü’minlere güç veriyor, onları cesaretlendiriyor, müşrikler ise bu başarısızlıktan dolayı güç kaybediyorlardı. Bu arada bir şey gerçekleşti. Gatafan’ın üçüncü kolu olan Esca Kabilesi reisi Nuaym b. Mesud bu manzarayı günlerdir izliyor.

59 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Baktı ki bir avuç imanlı yiğit, kişilik bir orduya karşılık iki haftadır direniyor. Bunun sırrını öğrenmek istedi ve Rasulullah’a kadar bir şekilde geldi. Dedi ki, Ya Muhammed, ben sizde, daha önce katıldığım savaşlarda görmediğim bir şeyi gördüm.

60 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Siz, bu sayınızla, bu gücünüzle böylesine bir savaşı veremessiniz, sizi birileri destekliyor olmalı ama ben o birilerini göremiyorum. Rasulllah; doğru söylüyorsun dedi. Bizi Allah destekliyor. Bunun üzerine Nuaym iman ediyor.

61 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bana ne görev veriyorsun dedi. Benim iman ettiğimi söylememen bizim için hayırlıdır diyerek müslümanlar safında olduğunu söylüyordu aslında. Git dedi, mümkün olduğunca bunları birbirine düşür. Nuaym, İman etmekle ne yaptığının bilincinde olduğu için ‘’yalan da söyleyebilir miyim’’ dedi.

62 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Henüz bir saatlik müslüman bu. Aslında onlar da biliyordu. İman edince ne olacağını bildikleri için iman etmiyorlardı. Onlar, iman etmekle hangi listenin altına imza attıklarını, atacaklarını çok iyi biliyorlardı. Rasulullah, bu şartlarda, imanın selameti için yalan söyleyebilirsin dedi.

63 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Önce Beni Kureyza’ya vardı. Tabi ki eski dostlar. Hemen kapılarını açtılar. Sofra serildi, şaraplar açıldı. Nuaym, durun hele bir, bunları bırakın hele dedi. Sizlere söyleyeceklerim daha önemli. Ama bunu kimden duyduğunuzu kimseye söylemeyeceksiniz. Tamam dediler.

64 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bakın, Mekkeliler ve Gatafan’lılar zamanı geldiğinde geri dönüp gidecekler, size güvenmiyorlar. Eğer siz onları garantiye almak istiyorsanız, önemli birkaç adamını size garanti maksatlı rehin vermedikçe onlar adına Muhammed’le savaşa girmeyin. Anlaşmayı bozmakla, erken davrandınız, kellenizi tehlikeye attınız dedi.

65 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Doğru söylüyorsun dediler. Onlar gidecek biz Muhammed’le baş başa kalacağız. Nuaym, hemen oradan çıktı ve Müşriklerle Gatafanlıların yanına vardı ve dedi ki, siz aldatılıyorsunuz, Beni Kurayza sizi gaza getirdi. Sizinle yaptığı anlaşmayı bozdu, Muhammed’le anlaşma yeniledi.

66 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Muhammed ile anlaşmayı bir şartla yaptılar. Sizden birkaç kişiyi, rehin alıp Muhammed’e verecekler ki, Muhammed onlara öyle inanacak ve anlaşmayı geri tazeleyecekler. Ortam bir anda gerildi. Ebu Sufyan, onları denemek için akşam haber gönderdi, hazırlansınlar yarın top yekün saldırıya geçeceğiz. Siz içerden biz dışardan.

67 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bunun üzerine Beni Kurayza, yoo hele durun bakalım, biz size güvenebilmemiz için önce şu, şu, şu kişileri bize rehin olarak gönderin ki size güvenebilelim. Ebu Sufyan, bunun üzerine ‘Haa demek aldığımız haber doğruymuş’ dedi ve adeta tüm planları bozulmuştu.

68 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bunun üzerine Huyey b. Ahtab’a geldiler ve hani Beni Kurayza’yı ikna etmiştin, böyle mi ikna ettin dediler ve korkudan Huyey b. Ahtab’ın benzi attı. Ölüm korkusundan hemen Kurayza’ya iltica etti. Böylece Gatafan’ın üçüncü kolu bu savaşta çok önemli bir rol üstlenmiş oldu.

69 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Savaş alanından, Önce Gatafan çekildi. Sırasıyla diğer müttefikler de çekildi. Hareketliliğin azalması üzerine Rasulullah, müşrik ordugahında ne oluyor diye bir gece Ebu Huzeyfe’yi karargahın içine kadar gönderdi. Ebu Sufyan, çekilmeyi konuşuyordu.

70 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Ertesi sabah düşmandan eser kalmamış hepsi gitmişlerdi. Bu durumu görünce mü’minler ‘’ Demek ki Allah’ın vadettiği buymuş, Allah’ın Rasulü doğru söylemiş’ diyerek imanlarını ve teslimiyetlerini artırdılar. Her sınav, Mü’minin imanını, Kafirin küfrünü, Münafıkın da nifakını artırır. Burada olduğu gibi.

71 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bu savaşta, büyük bir reis, büyük bir iman eri Sa’d b. Muaz bir ok darbesiyle büyük bir yara almıştı. Sa’d b. Muaz, müşrik ordusu gider gitmez Beni Kureyza ile Rasulullah arasında aracılık yapması için Beni Kureyza tarafından teklif edildi. Beni Kurayza’nın tüm umutları, kurutuluşları, Sa’d’ın vereceği karara bağlıydı.

72 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Rasulullah, Sa’d’ın hakemliğini onayladı. Ve onun vereceği karara uyacağını söyledi. Yahudiler de Sa’d’ın kararına uyacaklarını söyledi. Yahudilere; sizin kararınızı sizin hukukunuza göre vereceğim dedi. Açın kitabınızı. Savaşta ihanet edenlere ceza belliydi. Ölüm.

73 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Erkekleri infaz edildi, kadın ve çocuklarına dokunulmadı, Malları da müslümanlara teslim edildi. Savaşın tam ortasında anlaşmayı bozarak müslümanları arkadan vurmak gibi bir ihanete girdikleri için öldürüldüler. arasında.

74 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) İşte, İslam tarihinde var olma ya da yok olma mücadelesinin biri daha böyle verildi.

75 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hendek Savaşı'nda Hz. Peygamber'in izlediği hareket tarzında altı çizilmesi gereken noktalar şu şekilde özetlenebilir: Hz. Peygamber düşman ordusunun hazırlığını duyar duymaz gerekli önlemleri almış ve hazırlıkları başlatmıştır. Kısa sürede dikkatle ve titizlikle hazırlamış olduğu projeyi hiç yılmadan ve her türlü güçlüğe göğüs gererek uygulama alanına koymuştur.

76 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hendeğin projesinin hazırlanmasında, kazılmasında ve savunma süresince en ince detayları bile ihmal etmemiştir. Müslümanlar için çok tehlikeli sayılabilecek gelişmelerde paniğe kapılmamış, azmini yitirmemiş ve gerekli sebeplere bağlanmıştır.

77 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Ayrıca gerektiğinde soğuk savaş taktiği uygulamıştır. Sonunda büyük bir tehlike, her iki taraftan da çok az sayılabilecek bir can kaybıyla atlatılmıştır. Halbuki müşrikler, Müslümanların üç katından fazla bir kuvvetle onların işini bitirmek amacıyla gelmişlerdi.

78 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Bu savaşta düşman safında yer alan Amr b. As, Halid b. Velid ve Dırâr b. Hattâb gibi pek çok cengâver daha sonra İslâm saflarına katılmıştır.

79 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Peygamberimiz Hendek kazımında ve savunma esnasında Müslümanlar arasında herhangi bir ayırım gözetmemiş, adalet ve eşitlik prensiplerine uymuştur. Her zaman olduğu gibi, olayın başından sonuna kadar attığı adımlarda ve ciddi gelişmelerde danışmaya ve görüş alışverişinde bulunmaya önemli yer vermiştir.

80 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Haber alma ve düşman hakkında bilgi toplama konusunda titiz davranmış ve bu hususta uygun gördüğü kimseleri görevlendirmiştir.

81 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Biraz evvel söylendiği gibi, Yahudi lideri Ka'b b. Esed, kendisine antlaşmayı bozmayı teklif eden Huyey b. Ahtab'a, Peygamberimizin "Sözünde duran, doğru bir insan ve iyi bir komşu olduğunu" söylemiştir. Bu, Hz. Peygamber'in iyi bir karaktere sahip olduğunun düşman tarafından bile itiraf edildiğini ortaya koymaktadır.

82 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hendek Savaşı (H5 / 627) Hz. Peygamber kuşatma esnasında gelişen olumsuz durumlar karşısında Müslümanların maneviyatını bozmamaya, hatta bilakis yükseltmeye ve güçlendirmeye özen göstermiştir


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları