Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. İsmail Tosun 15 Aralık 2003 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. İsmail Tosun 15 Aralık 2003 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. İsmail Tosun 15 Aralık 2003 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI

2 Prof. Dr. Şakire Pöğün (Evaluator) Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu (ToK – Coordinator) Ege Üniversitesi – Tekstil Mühendisliği

3 AVRUPA ARAŞTIRMA ALANININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ (13.345 M€) TEMATİK ÖNCELİKLER (11.285 M€) ÖZGÜN ETKİNLİKLER (1.300 M€) Hayat bilimleri, genbilim ve sağlık biyoteknolojisi (2.255 M€) Destekleyici politikalar & bilimsel ve teknolojik gereksinimleri öngörme (555 M€) Bilişim toplumu teknolojileri (3.625 M€) Nanoteknolojiler, malzeme ve yeni üretim teknolojileri (1.300 M€) Yatay KOBİ etkinlikleri (430 M€) Havacılık ve uzay (1.075 M€) Gıda kalitesi ve güvenliği (685 M€) Uluslararası işbirliği etkinlikleri (315 M€) Sürdürülebilir kalkınma, global değişim ve ekosistemler (2.120 M€) Bilgi toplumunda yurttaşlık ve yönetim (225 M€) Ortak Araştırma Mekezi etkinlikleri (760 M€) ERA YAPILANDIRILMASI (2.605 M€) ERA GÜÇLENDİRİLMESİ (320 M€) Araştırma & inovasyon (290 M€) Araştırmaaltyapısı (655 M€) Bilim & toplum (80 M€) Araştırma & inovasyon politikalarının gelişimi İçin destek (50 M€) AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (2002-2006) Etkinliklerin eşgüdümü için destek (270 M€) ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI (1.580 M€)

4  Tüm bilimsel araştırma alanlarına açık  Yaş sınırlaması yok MARIE CURIE EYLEMLERİ

5  Chemistry (CHE)  Economics (ECO)  Social and Human Sciences (SOC)  Engineering Sciences (ENG)  Environmental and Geo-Sciences (ENV)  Life Sciences (LIF)  Mathematics and Information Sciences (MAT)  Physics (PHY) PANELS

6 DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI Doktora derecesine sahip olmayan ve araştırma deneyimi 4 yıldan az DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - I Araştırma deneyimi 4 ile 10 yıl arasında veya doktora derecesine sahip DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - II Araştırma deneyimi 10 yıldan fazla ARAŞTIRMACI TANIMI

7  Kurumsal Eylemler (Host-driven actions) (Host-driven actions)  Bireysel Eylemler (Individual-driven actions) (Individual-driven actions)  Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi (Excellence Promotion and Recognition) (Excellence Promotion and Recognition)  Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon Mekanizmaları (Return and Reintegration Mechanisms) (Return and Reintegration Mechanisms) MARIE CURIE EYLEMLERİ

8 Conferences & Courses RTNs Early Stage Training In/Out International Fellowships Intra-European Fellowships ToK Fellowships Excellence Grants & Excellence Awards Re-integration Grants MC Chairs 4 Yıl/PhD Deneyimli - I Deneyimli - II Deneyimsiz Host-driven actions Individual-driven actions Excellence Promotion Return & Reintegration

9  Avrupa İçi Burslar (Intra-European Fellowships – EIF) (Intra-European Fellowships – EIF)  Avrupa Dışı Uluslararası Burslar (Outgoing International Fellowships – OIF) (Outgoing International Fellowships – OIF)  Avrupa İçi Uluslararası Burslar (Incoming International Fellowships – IIF) (Incoming International Fellowships – IIF) BİREYSEL EYLEMLER (Individual-Driven Actions)

10  Intra-European Fellowships Avrupalı araştırmacıların Avrupa’da Avrupalı araştırmacıların Avrupa’da eğitilmelerini sağlamak eğitilmelerini sağlamak  Outgoing International Fellowships Avrupa’lı araştırmacıların 3. ülkelerde Avrupa’lı araştırmacıların 3. ülkelerde eğitilmelerini sağlamak eğitilmelerini sağlamak  Incoming International Fellowships 3. ülkelerdeki araştırmacıların Avrupa’da 3. ülkelerdeki araştırmacıların Avrupa’da eğitilmelerini sağlamak eğitilmelerini sağlamak

11 SON BAŞVURU TARİHİ Intra-European 18 Şubat 2004 (55 M€) Outgoing Int.12 Şubat 2004 (18 M€) Incoming Int.12 Şubat 2004 (11 M€)

12 INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS (EIF)  Aday ve kurum birlikte Komisyon’a başvurur Komisyon adayı seçer, kurum ile kontrat  Komisyon adayı seçer, kurum ile kontrat imzalar imzalar  Aday, kurum ile anlaşma imzalar  Süre: En az 1, en çok 2 yıl

13 EXPERIENCED RESEARCHER  Doktora derecesine sahip olanlar  Son başvuru tarihinden sonraki 8 ay içinde (18 Ekim 2004) doktora derecesini alacak olanlar  Lisans derecesini aldıktan sonra en az 4 yıl (tam-gün) araştırma yapanlar (... researchers having at least 4 years of research experience since gaining a university diploma giving them access to doctoral studies.) Intra-European Fellowships (EIF)

14  Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar)  Uluslararası Avrupa Çıkar Örgütleri (CERN, EMBL, vb) (CERN, EMBL, vb)  Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) HANGİ KURUMLAR KATILABİLİR? Intra-European Fellowships (EIF)

15 MEMBER STATES: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ASSOCIATED-CANDIDATE COUNTRIES: Bulgaristan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, Türkiye Slovenya, Türkiye ASSOCIATED COUNTRIES: İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç Lichtenstein, Norveç HANGİ ÜLKELERDEKİ KURUMLAR? Intra-European Fellowships (EIF)

16  Araştırmacı, kurumun bulunduğu ülkenin vatandaşı olmamalıdır.  Araştırmacı, proje başlama tarihinden önceki 3 yıl içinde kurumun bulunduğu ülkede 12 aydan fazla yaşamamalıdır. DOLAŞIM KOŞULU Intra-European Fellowships (EIF)

17 DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL Intra-European Fellowships (EIF) Proje başlama tarihinden önceki 5 yılın en az 4 yılında 3. ülkelerde (ABD, Kanada, Avustralya, vb) yaşayan TC vatandaşları, Türkiye’deki kurumlarda doktora sonrası araştırma yapabilir.

18 Birden fazla ülke vatandaşlığına sahip bir araştırmacı, vatandaşlığına sahip olduğu ülkede eğitim görebilmek için, proje başlama tarihinden önceki 5 yıl süresince o ülkede yaşamamalıdır (tatil hariç). DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL Intra-European Fellowships (EIF)

19 CERN, EMBL gibi uluslararası Avrupa çıkar örgütlerinde araştırma yapacaklar için dolaşım koşulu uygulanmaz. Örnek: Doktorasını İsviçre’deki Lozan Üniversitesinde tamamlayan bir TC vatandaşı, EIF kapsamında CERN’e başvuru yapabilir. DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL Intra-European Fellowships (EIF)

20  Toplam başvuru = 1877  Değerlendirmeye alınan = 1672  Desteklenen = 394  Başarı yüzdesi = % 23,6  Değerlendirme süresi = ~ 9 ay  18 Şubat 2004 çağrısı = ~ 400 kişi (55 M€) 1. ÇAĞRI SONUÇLARI (12 Mart 2003 – 55 M€) Intra-European Fellowships (EIF)

21 DESTEKLENEN ADAYLAR % 19 Fransa % 13 Danimarka % 15 İspanya % 8 İtalya % 7 İngiltere % 5 Belçika, Macaristan, Polonya ∑ = % 77 (Geriye kalan 25 ülke % 23) Intra-European Fellowships (EIF)/1. Çağrı Sonuçları 394 kişiden sadece 1 tanesi Türk

22 ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR % 36 İngiltere % 16 Fransa % 12 Almanya % 9 Hollanda % 6 İtalya % 5 İspanya Intra-European Fellowships (EIF)/1. Çağrı Sonuçları

23  Aday, araştırma ve mecburi hizmet yapacağı kurumlar ile birlikte Komisyon’a başvurur kurumlar ile birlikte Komisyon’a başvurur  Komisyon adayı seçer, adayın mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurum ile kontrat hizmetle yükümlü olduğu kurum ile kontrat imzalar imzalar  Aday, mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurumla anlaşma imzalar kurumla anlaşma imzalar OUTGOING INTERNATIONAL FELLOWSHIPS (OIF)

24  Aday, 3. ülkede en az 1 yıl, en çok 2 yıl kalabilir kalabilir  Mecburi hizmet süresi, 3. ülkede geçirilen sürenin yarısıdır sürenin yarısıdır  Mecburi hizmet, 3. ülkedeki eğitim süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar tamamlandıktan hemen sonra başlar (Zorunlu hallerde en fazla 6 aylık gecikme) (Zorunlu hallerde en fazla 6 aylık gecikme) SÜRE Outgoing International Fellowships (OIF)

25 EXPERIENCED RESEARCHER  Doktora derecesine sahip olanlar  Son başvuru tarihinden sonraki 8 ay içinde (12 Ekim 2004) doktora derecesini alacak olanlar  Lisans derecesini aldıktan sonra en az 4 yıl (tam-gün) araştırma yapanlar (... researchers having at least 4 years of research experience since gaining a university diploma giving them access to doctoral studies.) Outgoing International Fellowships (OIF)

26  Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar)  Uluslararası Avrupa Çıkar Örgütleri (CERN, EMBL, vb) (CERN, EMBL, vb)  Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) MECBURİ HİZMET HANGİ KURUMLARDA YAPILACAK? Outgoing International Fellowships (OIF)

27 MEMBER STATES: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ASSOCIATED-CANDIDATE COUNTRIES: Bulgaristan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, Türkiye Slovenya, Türkiye ASSOCIATED COUNTRIES: İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç Lichtenstein, Norveç MECBURİ HİZMETİN YAPILACAĞI KURUMLAR HANGİ ÜLKELERDE OLABİLİR? Outgoing International Fellowships (OIF)

28 Afganistan, Batı Sahara, Irak, İran, Kuzey Kore, Afganistan, Batı Sahara, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya ve Myanmar dışındaki tüm 3. ülkeler Libya ve Myanmar dışındaki tüm 3. ülkeler ARAŞTIRMANIN YAPILACAĞI KURUM HANGİ ÜLKELERDE OLACAK? Outgoing International Fellowships (OIF)

29 Türk araştırmacılar, OIF kapsamında 3. ülkelerdeki kurumlarda çalışma yapabilir. DOLAŞIM KOŞULU Outgoing International Fellowships (OIF)

30 DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL Proje başlama tarihinden önceki 5 yılın en az 4 yılında 3. ülkelerde (ABD, Kanada, Avustralya, vb) yaşayan TC vatandaşları, 3. ülkelerdeki kurumlarda doktora sonrası araştırma yapabilir. Ancak, araştırma sonrasında Avrupa’daki bir kurumda mecburi hizmet yapılması koşulu vardır. Outgoing International Fellowships (OIF)

31 CERN, EMBL gibi uluslararası Avrupa çıkar örgütlerinde araştırma yapacaklar için dolaşım koşulu uygulanmaz. Örnek: Doktorasını Almanya’da tamamlayan bir TC vatandaşı, OIF kapsamında EMBL’e (Heidelberg) başvuru yapabilir. DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL Outgoing International Fellowships (OIF)

32  Toplam başvuru = 287  Değerlendirmeye alınan = 239  Desteklenen = 42  Başarı yüzdesi = % 17,6  Değerlendirme süresi = ~ 7 ay  12 Şubat 2004 çağrısı = ~ 75 kişi (18 M€) 1. ÇAĞRI SONUÇLARI (21 Mayıs 2003 – 10 M€) Outgoing International Fellowships (OIF)

33 ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR % 50 ABD % 15 Avustralya % 14 Kanada % 9 İsviçre Outgoing International Fellowships (OIF)/1. Çağrı Sonuçları Türkiye’den yapılan 5 başvuru başarısız olmuştur.

34  Aday ve kurum birlikte Komisyon’a başvurur  Komisyon adayı seçer, kurum ile kontrat imzalar imzalar  Aday, kurumla anlaşma imzalar INCOMING INTERNATIONAL FELLOWSHIPS (IIF)

35  Eğitim süresi en az 1, en çok 2 yıl  Gelişmekte olan ülkeler ile geçiş dönemi ekonomilerden gelen araştırmacılara, ekonomilerden gelen araştırmacılara, ülkelerine geri dönmeleri halinde mali destek ülkelerine geri dönmeleri halinde mali destek imkanı (üye/aday ülkede geçirilen sürenin imkanı (üye/aday ülkede geçirilen sürenin yarısı) yarısı) Incoming International Fellowships (IIF) SÜRE

36 EXPERIENCED RESEARCHER  Doktora derecesine sahip olanlar  Son başvuru tarihinden sonraki 8 ay içinde (12 Ekim 2004) doktora derecesini alacak olanlar  Lisans derecesini aldıktan sonra en az 4 yıl (tam-gün) araştırma yapanlar (... researchers having at least 4 years of research experience since gaining a university diploma giving them access to doctoral studies.) Incoming International Fellowships (IIF)

37  Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar)  Uluslararası Avrupa Çıkar Örgütleri (CERN, EMBL, vb) (CERN, EMBL, vb)  Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) HANGİ KURUMLAR KATILABİLİR? Incoming International Fellowships (IIF)

38 MEMBER STATES: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ASSOCIATED-CANDIDATE COUNTRIES: Bulgaristan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, Türkiye Slovenya, Türkiye ASSOCIATED COUNTRIES: İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç Lichtenstein, Norveç HANGİ ÜLKELERDEKİ KURUMLAR? Incoming International Fellowships (IIF)

39  Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) GERİ DÖNÜŞ DESTEĞİ İÇİN 3. ÜLKELERDEKİ KURUMLAR Incoming International Fellowships (IIF) Afganistan, Batı Sahara, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya ve Myanmar dışındaki tüm 3. ülkeler

40  Proje başlama tarihinden önceki 5 yılın en az 4 yılında üye/aday ülkelerde yaşayan 3. ülke vatandaşları dışındakiler IIF kapsamında başvuru yapabilir.  Proje başlama tarihinden önceki 3 yıl içinde üye/aday ülkelerde 12 aydan fazla yaşayan bir araştırmacı, aynı üye/aday ülkedeki bir kuruma başvuramaz. DOLAŞIM KOŞULU Incoming International Fellowships (IIF)

41  Toplam başvuru = 437  Değerlendirmeye alınan = 363  Desteklenen = 56  Başarı yüzdesi = % 15,4  Değerlendirme süresi = ~ 7 ay  12 Şubat 2004 çağrısı = ~ 65 kişi (11 M€) 1. ÇAĞRI SONUÇLARI (21 Mayıs 2003 – 9 M€) Incoming International Fellowships (IIF)

42 DESTEKLENEN ADAYLAR % 16 Rusya % 12 Çin % 9 Hindistan % 5 ABD % 5 Kanada Incoming International Fellowships (IIF)/1. Çağrı Sonuçları

43 ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR % 18 İngiltere % 16 Fransa % 15 Almanya % 8 İspanya % 8 İtalya Incoming International Fellowships (IIF)/1. Çağrı Sonuçları Türkiye’deki herhangi bir kuruma başvuru yok

44  Yıllık maaş (Basic living allowance)  Seyahat ödeneği (Yearly travel allowance)  Taşınma ödeneği (Mobility allowance)  Mesleki gelişme ödeneği (Career exploratory allowance) ARAŞTIRMACI ÖDENEĞİ

45 YILLIK MAAŞ (Basic Living Allowance) AraştırmacıDüzeyi Miktar (€/Yıl) Employment Contract Stipend Deneyimsiz30.55015.275 Deneyimli - I 47.00023.500 Deneyimli - II 70.50035.250 EXC ve EXT için % 30 fazla ödeme

46 ÜlkeEndeksÜlkeEndeks Almanya 103,8 103,8 İspanya İspanya 93,7 93,7 Avusturya 104 104 İsveç İsveç 110,7 110,7 Danimarka 129,1 129,1 İtalya İtalya 99,3 99,3 Finlandiya 115,9 115,9 Portekiz Portekiz 88,7 88,7 Fransa 104,7 104,7 TÜRKİYE TÜRKİYE 81,3 81,3 Hollanda 103,9 103,9 Yunanistan Yunanistan 87,6 87,6 İngiltere 112,5 112,5 ABD ABD 132,5 132,5 DÜZELTME KATSAYISI (Correction Coefficient )

47 YILLIK SEYAHAT ÖDENEĞİ (Yearly Travel Allowance) Mesafe (km) Ödenek (€/yıl) < 500 250 250 500 – 1.000 500 – 1.000 500 500 1.000 – 1.500 750 750 1.500 – 2.500 1.000 1.000 2.500 – 5.000 1.500 1.500 5.000 – 10.000 2.000 2.000 > 10.000 > 10.000 2.500 2.500

48 TAŞINMA ÖDENEĞİ (Mobility Allowance)  Evli = 800 €/ay  Bekar = 500 €/ay (Bu rakamlar düzeltme katsayısı ile çarpılacaktır)

49 MESLEKİ GELİŞME ÖDENEĞİ (Career Exploratory Allowance) Bir kereye mahsus olmak üzere 2.000 € (En az 1 yıl çalışmak koşuluyla) GEÇERLİ ETKİNLİKLER  Research Training Networks  Early Stage Training  Transfer of Knowledge – Development scheme  Intra-European Fellowships

50 MALİ HUSUSLAR Yapılacak harcamalar  Projenin yürütülmesi için gerçek, ekonomik ve gerekli olmalı  Projenin yürürlük süresi içinde yapılmalı  Dolaylı vergiler (KDV gibi), harç, faiz gibi kalemleri kapsamamalı  Kar elde etmek amacına yönelik olmamalı  Başka bir AB projesi için yapılmamalı

51 BÜTÇE (INDIVIDUAL FELLOWSHIPS)  Expenses for the researcher ― Living allowance ― Travel allowance ― Mobility allowance ― Career explaratory allowance (only for EIF) ― Cont. to participation expenses Laboratory-based (750 €/ay) Non Laboratory-based (500 €/ay)  Overheads (% 10 of Direct Cost)  Management (% 3 of the total budget) Direct Cost

52 ÖRNEK (INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS) Lizbon’dan Fransa’ya farmakoloji alanında doktora sonrası araştırma yapmak için 2 yıllığına giden evli, Deneyimli Araştırmacı - I kategorisindeki Portekizli bir araştırmacı Living allowance = 47.000 x 2 = 94.000 € Mobility allowance = 800 x 24 = 19.200 € Σ = 113.200 € Correction factor = 113.200 x 1.047 = 118.520 € Travel costs (1.500-2.500 km) = 1.000 x 2 = 2.000 € Career exploratory allowance = 2.000 € Σ = 122.520 €

53 Contribution to the researcher = 122.520 € Part. expenses (lab based) = 750 x 24 = 18.000 € Total Direct Cost Σ = 140.520 € Overheads = 140.520 x 0.1 = 14.052 € Toplam Bütçe = (140.520 + 14.052)/0.97 = 159.353 € Management costs = 159.353 x 0.03 = 4.781 € Bütçe/Intra-European Fellowships

54 ÖRNEK (OUTGOING INTERNATIONAL) Lizbon’dan Harvard Üniversitesine (ABD) kimya alanında doktora sonrası araştırma yapmak için 2 yıllığına giden evli, Deneyimli Araştırmacı - I kategorisindeki Portekizli bir araştırmacı (1 yıl Portekiz’de mecburi hizmet) OUTGOING PHASE Living allowance = 47.000 x 2 = 94.000 € Mobility allowance = 800 x 24 = 19.200 € Σ = 113.200 € Correction factor = 113.200 x 1.325 = 149.990 € Travel costs (5.000-10.000 km) = 2.000 x 2 = 4.000 € Σ = 153.990 €

55 Contribution to the researcher = 153.990 + 50.204 = 204.194 € Participation expenses (lab based) = 750 x 36 = 27.000 € Total Direct Cost Σ = 231.194 € Overheads = 231.194 x 0.1 = 23.119 € Bütçe/Outgoing International Fellowships REINTEGRATION PHASE Living allowance = 47.000 x 1 = 47.000 € Mobility allowance = 800 x 12 = 9.600 € Σ = 56.600 € Correction factor = 56.600 x 0.887 = 50.204 € Travel costs = 0 € Σ = 50.204 €

56 Toplam Bütçe = (231.194 + 23.119)/0.97 = 262.178 € Management costs = 262.178 x 0.03 = 7.865 € Bütçe/Outgoing International Fellowships

57 ÖRNEK (INCOMING INTERNATIONAL) Sao Paulo’dan Montpellier Üniversitesine (Fransa) biyoloji alanında doktora sonrası araştırma yapmak için 2 yıllığına giden bekar, Deneyimli Araştırmacı - I kategorisindeki Brezilyalı bir araştırmacı Living allowance = 47.000 x 2 = 94.000 € Mobility allowance = 500 x 24 = 12.000 € Σ = 106.000 € Correction factor = 106.000 x 1.047 = 110.982 € Travel costs (5.000-10.000 km) = 2.000 x 2 = 4.000 € Σ = 114.982 €

58 Contribution to the researcher = 114.982 € Part. expenses (lab based) = 750 x 24 = 18.000 € Total Direct Cost Σ = 132.982 € Overheads = 132.982 x 0.1 = 13.298 € Toplam Bütçe = (132.982 + 13.298)/0.97 = 150.804 € Management costs = 150.804 x 0.03 = 4.524 € Bütçe/Incoming International Fellowships

59 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Activity EIFOIFIIF WTWTWT Content of the proposal 15─15─15─ Training activities 153153153 Quality of the host 15─15─15─ Quality of the Researcher 154154154 Menagement & Feasibility 5─ 5─ 5─ Relevance to the objectives 25─15─15─ Added value to community 10─20─20─

60 INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS Activity EIFEvaluation Score WTWT Content of the proposal 15─4.7─ 0.705 0.705 Training activities 1534.44 0.66 0.66 Quality of the host 15─4.9─ 0.735 0.735 Quality of the Researcher 1544.45 0.66 0.66 Menagement & Feasibility 5─4.2─ 0.21 0.21 Relevance to the objectives 25─4.3─ 1.075 1.075 Added value to community 10─4.4─ 0.44 0.44 Total Score = (4.485/5) x 100 = 89.7

61 NE YAPILMALI? (ADAYLAR İÇİN) 1. EIF ve OIF için kurum bulunması Alandaki tanınmış bilim insanları ile temas Mobility NCP’leri ile temas (CV ve özet) JRC’ler ile temas 2. İlgili dokümanların okunup anlaşılması Handbook Guide for Proposers Guide for Evaluators 3. Proje özenle hazırlanmalı, gereken tüm konulara açıklık getirilmeli, kesinlikle son dakikaya bırakılmamalı

62 3. Şu anda neredesiniz? Eğitim sonunda nereye ulaşmak istiyorsunuz? Bu eğitim ilerideki kariyerinizi nasıl etkileyecek? 4. EIF için birden fazla başvuru veya, EIF ve OIF için aynı zamanda başvuru??? 5. Değerlendirme kriterlerinin tümü bilimle alakalı değil ! Projede değerlendiricileri eğitmeye (!) özen gösterin (AB dokümanlarından alıntı, istatistiksel bilgi). Ne Yapılmalı? (Adaylar İçin)

63 NE YAPILMALI? (KURUMLAR İÇİN) 1. Gerek Avrupa’da, gerekse 3. ülkelerde ikili anlaşma yapılan üniversitelerle temas 2. Türk Cumhuriyetleri ile daha yakın ilişki, tanıtım çalışmaları

64 The pan-European Researcher’s Mobility Portal Directorate D: The Human Factor, Mobility and Marie Curie Actions   What services will be offered? General information about research/fellowship programmes or grants grants opportunities and job offersAvailable opportunities and job offers administrative andInformation about administrative and legal issues legal issues (conditions of entry, social security and tax schemes etc) Tailored and customised help deskTailored and customised help desk- function researchGeneral information about research policy issuescareer policy issues relevant for the career development development of a researcher ForumForum and other services of particular interest for mobile researchers

65 The Researcher’s Mobility Portal http://europa.eu.int/eracareers Marie Curie Actions Web Site http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions

66  Araştırma Eğitim Ağları (Research Training Networks – RTN) (Research Training Networks – RTN)  DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI BURSLARI (Early Stage Research Training – EST) (Early Stage Research Training – EST)  Bilgi Aktarım Bursları (Transfer of Knowledge – ToK) (Transfer of Knowledge – ToK)  Konferansları ve Eğitim Kursları (Conferences and Training Courses – SCF/LCF) (Conferences and Training Courses – SCF/LCF) KURUMSAL EYLEMLER HOST-DRIVEN ACTIONS

67 AMAÇ Deneyimsiz araştırmacılara bilimsel/teknolojik eğitim vermek ve ek beceriler (araştırma yönetimi, etik, iletişim) kazandırmaktır. DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI BURSLARI (EARLY STAGE TRAINING – EST) Son Başvuru Tarihi: 11 Şubat 2004 (70 M€)

68  Kurumlar Komisyon’a başvurur  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar kontrat imzalar  Kurumlar araştırmacıları kendileri belirler  Araştırmacılar 3 ile 36 ay arasında eğitim görebilir görebilir Early Stage Training (EST) NASIL ÇALIŞACAK?

69  Tek bir kurum (veya aynı ülkede benzer konularda çalışan gruplar) konularda çalışan gruplar) veya veya  İki tanesi üye/aday ülkeden olmak üzere en az üç katılımcı (uluslararası doktora) en az üç katılımcı (uluslararası doktora) KATILIMCI SAYISI Early Stage Training (EST)

70  Üniversiteler, araştırma kurumu/merkezi  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar) (Sivil Toplum Örgütleri – NGO, Vakıflar)  Uluslararası Avrupa Çıkar Örgütleri (CERN, EMBL, vb) (CERN, EMBL, vb)  Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) HANGİ KURUMLAR KATILABİLİR? Early Stage Training (EST)

71 SÜRE Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl BÜTÇE  300.000 – 2.0000.000 € (En fazla % 40’ı bir ülkeye ayrılabilir)  Sanayiden katılacak kurumlara teşvik (Bütçenin % 15’i) Early Stage Training (EST)

72  Toplam başvuru = 741  Değerlendirmeye alınan = 706  Desteklenen = 47 (11’i çok ortaklı)  Başarı yüzdesi = % 6,7  Değerlendirme süresi = ~ 9 ay  11 Şubat 2004 çağrısı = ~ 55 (70 M€) 1. ÇAĞRI SONUÇLARI (2 Nisan 2003 – 60 M€) Early Stage Training (EST)

73 BÜTÇE (EST)  Expenses for the researcher ― Living allowance ― Travel allowance ― Mobility allowance ― Career explaratory allowance ― Cont. to participation expenses Laboratory-based (500 €/ay) Non Laboratory-based (250 €/ay)  Cont. to research/training (real expenses – max. 250 €/res-month)  Overheads (10 % of Direct Cost)  Management (% 3 of the total budget) Direct Cost

74 ÖRNEK İngiltere’de biyoloji konusunda uzmanlaşmış bir araştırma kurumu, EST çerçevesinde 5 doktora öğrencisine 3 yıl boyunca (toplam 180 ay), 10 doktora öğrencisine ise 9 ay boyunca (toplam 90 ay) eğitim verecektir. Bütçe hesaplamaları aşağıdaki varsayımlara göre yapılacaktır: 9 ay süreyle eğitim görecek 10 doktora öğrencisi stipend- based maaş alacaktır. 3 yıl süreyle eğitim görecek 5 doktora öğrencisinden 1’i evli, 4’ü bekar; 9 ay süreyle eğitim görecek 10 doktora öğrencisinden 2’si evli, 8’i bekardır. Ortalama seyahat ödeneği olarak 1.275 €/yıl kullanılacaktır. Early Stage Training (EST)

75 Living allowance 30.550 x 3 x 5 + 15.275 x (9/12) x 10 = 572.813 € Mobility allowance (800 x 36 + 500 x 36 x 4) + (800 x 9 x 2 + 500 x 9 x 8) = 151.200 € Σ = 724.013 € Correction factor = 724.013 x 1.125 = 814.515 € Travel costs = 1.275 x [(5 x 3) + 10] = 31.875 € Career exploratory allowance = 2.000 x 5 = 10.000 € Σ = 856.390 € Early Stage Training (EST)

76 Contribution to participation expenses 500 x (180 + 90) = 135.000 € Contribution to research/training 250 x (180 + 90) = 67.500 € Total Direct Cost = 856.390 + 135.000 + 67.500 = 1.058.890 € Overheads = 1.058.890 x 0.1 = 105.889 € Early Stage Training (EST) Toplam Bütçe = (1.058.890 + 105.889)/0.97 = 1.200.803 € Management costs = 1.200.803 x 0.03 = 36.024 €

77 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Activity EST WT Content of the proposal 103 Training activities 154 Quality of the host 25─ Quality of the Researcher Menagement & Feasibility 153 Relevance to the objectives 20─ Added value to community 15─

78  Araştırma Grubuna Destek (Excellence Grants – EXT) (Excellence Grants – EXT)  KÜRSÜLER (Chairs – EXC) (Chairs – EXC)  Mükemmeliyet Ödülleri (Excellence Awards – EXA) (Excellence Awards – EXA) MÜKEMMELİYETİN TANINMASI VE DESTEKLENMESİ

79 AMAÇ  Dünya çapındaki araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini Avrupa’lı araştırmacılarla paylaşımı  Avrupa’nın eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirme  Avrupa’yı terk etmiş dünya çapındaki araştırmacıları geri kazanma KÜRSÜLER (CHAIRS – EXC)

80  Dünya çapında deneyimli araştırmacı  Tüm ülke vatandaşlarına açık  Doktora ve doktora sonrası düzeyde ders verme, araştırma yapma, tez yönetme  Tam zamanlı veya tam zamanın en az % 70’i  Süre: Genellikle 3 yıl (en az 1 yıl) Chairs (EXC) KÜRSÜ SAHİBİ

81  Aday ve kurum birlikte Komisyon’a başvurur  Komisyon kürsü sahibini seçer, kurumla kontrat imzalar kontrat imzalar  Kürsü sahibi, kurumla anlaşma imzalar NASIL ÇALIŞACAK? Chairs (EXC)

82  Kürsü sahibi, kurumun bulunduğu ülkenin vatandaşı olmamalıdır.  Proje başlama tarihinden önceki 3 yıl içinde üye/aday ülkelerde 12 aydan fazla yaşayan bir araştırmacı, aynı üye/aday ülkedeki bir kuruma kürsü sahibi olmak için başvuramaz. DOLAŞIM KOŞULU Chairs (EXC)

83 DOLAŞIM KOŞULU - ÖZEL  Proje başlama tarihinden önceki 5 yılın en az 4 yılında üye/aday ülkelerde yaşayan 3. ülke vatandaşları, bu zaman diliminde en fazla süre ile yaşadıkları üye/aday ülke vatandaşı olarak kabul edilir.  Proje başlama tarihinden önceki 5 yılın en az 4 yılını 3. ülkelerde yaşayan TC vatandaşları, kürsü sahibi olarak Türkiye’deki kurumlarda görev yapabilir. Chairs (EXC)

84 SON BAŞVURU TARİHİ 21 Ocak 2004 (5 Milyon €) BÜTÇE 450.000 – 750.000 € Chairs (EXC)

85  Toplam başvuru = 43  Değerlendirmeye alınan = 36  Desteklenen = 11 (6’sı Avrupa dışı)  Başarı yüzdesi = % 30,6  Değerlendirme süresi = ~ 8 ay  21 Ocak 2004 çağrısı = ~ 11 (5 M€) 1. ÇAĞRI SONUÇLARI (20 Mayıs 2003 – 5 M€) Chairs (EXC)

86 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Activity EXC WT Content of the proposal 15─ Training activities 154 Quality of the host 10─ Quality of the Researcher 154 Menagement & Feasibility 10─ Relevance to the objectives 15─ Added value to community 20─

87 BÜTÇE (EXC)  Expenses for the researcher ― Living allowance ― Travel allowance ― Mobility allowance  Contribution to research/training (real expenses)  Equipment expenses (önceden izin)  Management (% 3 of the total budget)  Overheads (10 % of Additional Direct Cost) Additional Direct Cost

88 ÖRNEK (CHAIRS-EXC) Kürsü sahibi olarak Varşova’daki bir kuruma 3 yıllığına gidecek olan ve halen Tokyo’da çalışan evli ve 10 yıldan fazla deneyime sahip Finli bir araştırmacı Living allowance = (70.500 x 1.3) x 3 = 274.950 € Mobility allowance = 800 x 36 = 28.800 € Σ = 303.750 € Correction factor = 303.750 x 0.887 = 269.426 € Travel costs (> 10.000 km) = 2.500 x 3 = 7.500 € Expenses related to the chair holder Σ = 276.926 €

89 Contribution to research/training Bu etkinlikler için yıllık giderin 16.000 € olduğu varsayılarak 16.000 x 3 = 48.000 € Management costs Yılda 6.000 € (tam-zamanlı) kazanan bir sekreter zamanının % 20’sini bu proje için harcayacak; mali denetim sertifikası masrafı ise 6.000 € (6000 x 0.2 x 3) + 6.000 = 9.600 € Equipment cost Kürsü sahibinin çalışmaları için gerekli cihazın maliyetinin 1.000.000 € ve cihaz ömrünün 15 yıl olduğu varsayılarak 1.000.000 x (3/15) = 200.000 € Bütçe/Chairs (EXC)

90 Additional Direct Cost 276.926 + 48.000 + 9.600 + 200.000 = 534.526 € Overheads = 534.526 x 0.1 = 53.453 € Toplam Bütçe = 534.526 + 53.453 = 587.979 € Bütçe/Chairs (EXC) Dikkat edilecek olursa management cost, toplam bütçenin % 1.6’sıdır.

91 Avrupa Komisyonu Politikacılar Araştırmacılar POLİTİKA MADDİ DESTEK AB POLİTİKASI VE AB DESTEK PROGRAMLARI http://europa.eu.int www.cordis.lu

92 AB SÜRECİNDEKİ AKTÖRLER AVRUPA KOMİSYONU POLİTİKACILAR ARAŞTIRMACILAR Konsey Avrupa Parlamentosu Sayıştay Bölgeler KomitesiEkonomik/Sosyal Komite Kamu Kuruluşları Üniversiteler Araştırma Merkezleri Şirketler Kobiler Politika Maddi Destek

93 Vatandaş Bölge AB Uluslararası ABD Japonya Ekonomik Fark Bölgesel Fark Sosyal Fark AB POLİTİKALARI VE ÇERÇEVE PROGRAMI

94 AB’NİN POLİTİKA DOKÜMANLARI  Antlaşmalar http://europa.eu.int/abc/treaties  Green Papers Belirli bir politika alanı için yayımlanan Komisyon Bildirim Notlarıdır. http://europa.eu.int/comm/off/green  White Papers Green Paper’ın nihai şekli http://europa.eu.int/comm/off/white

95 İSTATİSTİKSEL BİLGİ  EUROSTAT http://europa.eu.int/comm/eurostat  OECD Statistics Portal http://www.oecd.org

96 http://www.europe.eu.int/mariecurie-actions rtd-mariecurie-actions@cec.eu.int HUMAN RESOURCES & MOBILITY

97 http://www.fp6.org.tr ncpmob@tubitak.gov.tr ismail.tosun@tubitak.gov.tr TÜBİTAK


"Prof. Dr. İsmail Tosun 15 Aralık 2003 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları