Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 5: Mineral Beslenme Hyacinthus L.. Öğrenilecek Konular Temel ve faydalı bitki mineral besinleri ve işlevlerini Mineral besinlerin sınıflandırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 5: Mineral Beslenme Hyacinthus L.. Öğrenilecek Konular Temel ve faydalı bitki mineral besinleri ve işlevlerini Mineral besinlerin sınıflandırılması."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 5: Mineral Beslenme Hyacinthus L.

2 Öğrenilecek Konular Temel ve faydalı bitki mineral besinleri ve işlevlerini Mineral besinlerin sınıflandırılması Mineral eksikliği ve mineral besinlerin bitkideki hareketi

3 Bitkiler: Çevrelerindeki inorganik bileşikler ve elementleri kullanarak gerekli organik bileşikleri yapabilirler (Ototrof) İhtiyaç duydukları Karbon, hidrojen ve oksijen karşılanır (CO 2, H 2 O) Gerekli diğer bütün elementler topraktan alınır (Toprak mineralleri)

4 Bitkiler mineral besinleri nasıl alır, dokularına dağıtır, metabolize eder ve kullanılır hale getirir. Mineral: İnorganik element Besin: hayatını devam ettirmesi ve gerekli organik maddeleri yapması için gerekli maddeler “Mineral Beslenme”

5 Mineral Besinlerin Sınıflandırılması Bitkilerin ihtiyacı ve dokularda bulunuşuna göre Biyokimyasal işlevleri ve fizyolojik görevlerine göre Bitkilerdeki hareketine göre

6 Mutlak Gerekli Besinler (Temel-Esansiyel -MGE ) Esansiyel; Esansiyel; B elli bir fizyolojik rolü olan elementler B elli bir fizyolojik rolü olan elementler Eksikliği bitkinin hayat döngüsünü engelleyen Eksikliği bitkinin hayat döngüsünü engelleyen Güneş Işığı + MGE  bitkide normal büyüme Faydalı; Faydalı; B azı bitkilerle sınırlı Büyüme ve gelişmeyi uyarıcı Bazı bitkiler için ihtiyaç olabilir Na, Si

7 Bitkilerin ihtiyaç duyma ve dokularda bulunuşuna göre; MakrobesinlerMikrobesinler

8 Mineral Makrobesinler

9 Mineral Mikrobesinler

10 Biyokimyasal işlevleri ve fizyolojik görevlerine göre - Mengel-Kirkby (1987) (Tablo 5.2) 1.Bitkilerin organik bileşiklerini oluşturan elementler; Bu elementler indirgenme ve yükseltgenmenin yer aldığı reaksiyonlar yoluyla özümsenir. 2.Enerji depolama reaksiyonlarında veya yapısal bütünlüğün sağlanmasında kullanılan elementler Genelde bir organik molekülün hidroksil grubuna bağlanarak bitki dokularında bulunurlar. Fosfat, silikat, borat esterleri (şeker-fosfat) 3.Dokular arasında serbest veya çeperde bulunan pektik asite bağlı olarak dolaşan iyonlar 1.Enzim kofaktörü veya ozmotik potansiyel düzenleyici olarak bulunurlar 4.Elektron transfer (redoks )reaksiyonlarında görev alanlar

11 Mineral Besinlerin Biyokimyasal fonksiyonları-1

12 Mineral Besinlerin Biyokimyasal fonksiyonları-2

13 Mineral Besinlerin Biyokimyasal fonksiyonları-3

14 Bitki yetiştiriciliğinde özel teknikler A. Hidrofonik büyütme sistemi B. Besin film büyütme sistemi C. Aerofonik büyütme sistemi D. Ebb ve akış büyütme sistemi

15 Figure 5.2 Various types of solution culture systems

16 Figure 5.2 Various types of solution culture systems (A,B)

17 Figure 5.2 Various types of solution culture systems (C,D)

18

19 Besin çözeltileri bitki büyümesini hızlandırabilir Hoagland çözeltisi; Hoagland çözeltisi; Bitkilerin büyümeleri için gerekli olan bütün mineral elementleri konsantrasyon ve toksik belirti veya tuzluluk stresi oluşturmadan verilebilecek mümkün olan en yüksek doz çözelti (Tablo 5.3). Örnek; fosfor toprakta 0.06 ppm Hoaglandda 62 ppm Hoaglandda 62 ppm pH düzenlenmesi: Azot amonyak (NH 4 + ) ve nitrat (NO 3 - ) olarak verilir. pH dengelenir.

20 Mineral Noksanlığı ve Belirtileri Bitkilerde minerallerin belirli seviyelerin altına düşmesi sonucu mineral besin eksikliği görülür. Zorunlu elementlerin eksikliği, karakteristik noksanlık belirtileriyle ortaya çıkan beslenme bozukluklarına sebep olur. Bazı elementlerin hem kronik (sürekli) hem de akut (şiddetli) noksanlık belirtileri bir arada görülebilir. Çeşitli elementlerin eksikliği bitkinin farklı dokularında kendini gösterebilir. Bir elementin eksikliği veya fazlalığı başka bir elementin birikimini eksiltme veya artırma yönünde etkileyebilir. Virüslerin sebep olduğu bazı hastalıklar elemental eksikliklerle karıştırılabilir.

21 Figure 5.1 Worldwide fertilizer consumption over the past five decades

22 Mineral elementler, bitkilerdeki hareketlilikleri ve eksiklikleri sırasındaki yer değiştirme eğilimleri temel alınarak sınıflandırılmıştır HareketliHareketsiz Azot Potasyum Magnezyum Fosfor Klor Sodyum Çinko Molibden Kalsiyum Kükürt Demir Bor Bakır

23 Bitki dokuları analizi mineral eksikliğini gösterir Dokudaki besin elementi yoğunluğu Büyüme veya verim (maksimun %) Eksiklik Zonu Yeterli Zon Toksik Zon Kritik yoğunluk (µmol/g kuru ağırlık)

24 Besin Elementi Eksikliğinin Giderilmesi Köklerle alınanlar; Eksiklik durumlarında gübreleme yapılır. Basit gübreler; tek bileşenli-süperfosfatlar, amonyum nitratlar, potas muriat Birleşik gübreler; çok bileşenli-10-14-10 (N-P 2 O 5 ve K 2 O) Mineral alımı için “toprağın pH’sının düzenlenmesi (Şekil 5.4)” Yapraklarla alınanlar; Fe, Mn ve Cu- köklere göre daha hızlı gerçekleşir. Dozaj ve uygulama şekli önemlidir.

25 Foliar Uygulamalar Yapraklardan besin maddesi alımı Floem’de taşınabilen besinler için geçerlidir Topraktan alımlardan daha hızlı ve etkili Fe, Zn, Cu ve Mn

26 Toprakta aşırı miktarda mineral birikmesi bitki büyümesini sınırlar Toprakta aşırı miktarda mineral birikmesi bitki büyümesini sınırlar NaCl ve NaSO 4 tarımsal topraklarda en fazla bulunur. NaCl ve NaSO 4 tarımsal topraklarda en fazla bulunur. Tuzun fazla olduğu bölgelerde tuza dayanıklı (tolerant-Halofitler) yaygındır. Tuzun fazla olduğu bölgelerde tuza dayanıklı (tolerant-Halofitler) yaygındır.

27 Bitki Kökleri– Mineral Besinlerin alındığı ilk bölge Şeker PancarıYonca

28 Figure 5.7 Fibrous root systems of wheat (a monocot)

29 Figure 5.8 Taproot system of two adequately watered dicots

30 Figure 5.6 The principle of cation exchange on the surface of a soil particle

31 Figure 5.5 Influence of soil pH on the availability of nutrient elements in organic soils

32 Kökün farklı bölgeleri faklı mineral iyonların emilimi için özelleşmiştir PO 4 -3 Fe K, NO 3 -, NH 4 +, PO 4 -3 Ca +2 NH 4 +

33 Mycorrhizae (fungus); bitki köklerinde Mycorrhizae (fungus); bitki köklerinde Bitki köklerinin yüzey alanını genişletir, mineral alımında yardımcı olur. Bitki köklerinin yüzey alanını genişletir, mineral alımında yardımcı olur. İki çeşittir: İki çeşittir: Ektomikoriza Endomikoriza (bitkilerin %90’ında) Simbiyont Yaşam; A) Kök - Mantar

34 EKTOTROFİK MİKORİZA MANTARLARI Köklerinin etrafında kalın mantar miselleri kılıfı vardır ve korteks hücrelerinin arasından geçer. Korteks hücreleri HARTİG AĞI denilen bir hif ağı ile kuşatılır. Köklerinin etrafında kalın mantar miselleri kılıfı vardır ve korteks hücrelerinin arasından geçer. Korteks hücreleri HARTİG AĞI denilen bir hif ağı ile kuşatılır. Kök sisteminin besin absorbe etme kapasitesi dışsal mantar hiflerinin varlığı sayesinde artmaktadır. Kök sisteminin besin absorbe etme kapasitesi dışsal mantar hiflerinin varlığı sayesinde artmaktadır. Bunlar köklerden çok daha ince olup besinlerin tükendiği toprak bölgesinin ilerisine ulaşırlar. Bunlar köklerden çok daha ince olup besinlerin tükendiği toprak bölgesinin ilerisine ulaşırlar.

35 VESİKÜLER – ARBÜSKÜLER MİKORİZA MANTARLARI Hif daha az yoğun gelişerek hem kökün içinde hem de kökü çevreleyen toprağa doğru yönelir. Hücreler içindeki hif, vesikül (oval) ve arbüskül (dallanmış) yapılar oluşturabilir. Vesiküler mikorizalar; P, Zn ve Cu gibi mikro elementlerin alımını kolaylaştırır. Vesiküler mikorizalar; P, Zn ve Cu gibi mikro elementlerin alımını kolaylaştırır. Dışşal misel, kökün çevresindeki fosfor eksikli bölgesinin dışına uzayarak fosfor absorbsiyonunu arttırır. Dışşal misel, kökün çevresindeki fosfor eksikli bölgesinin dışına uzayarak fosfor absorbsiyonunu arttırır. Mikorizalar; Dikotların %83, Monokotların %79 Gimnospermlerin tümünde bulunur. Brassicaceae, Chenopodiaceae ve Proteaceaelerde nadiren görülür.

36 Figure 5.13 Association of arbuscular mycorrhizal fungi with a section of a plant root

37 Rhizobium bakterisi (legümen köklerindeki nodüllerde bulunur. Rhizobium bakterisi (legümen köklerindeki nodüllerde bulunur. Bakteriler N 2 ’yi legumenlerin alabileceği hale dönüştürür. Bitkilerden organik madde alırlar. Bakteriler N 2 ’yi legumenlerin alabileceği hale dönüştürür. Bitkilerden organik madde alırlar. Simbiyont Yaşam; B) Kök - Bakteri

38 Parazit ve Avcı Bitkiler Ökseotu (parasite) (Viscum album) Ökseotu (parasite) (Viscum album) Epiphyte’ler Epiphyte’ler Etçil Bitkiler Etçil Bitkiler

39


"Bölüm 5: Mineral Beslenme Hyacinthus L.. Öğrenilecek Konular Temel ve faydalı bitki mineral besinleri ve işlevlerini Mineral besinlerin sınıflandırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları