Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Soru "Yaşlı adam duvarı tek başına boyuyordu."

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Soru "Yaşlı adam duvarı tek başına boyuyordu.""— Sunum transkripti:

1 1.Soru "Yaşlı adam duvarı tek başına boyuyordu." Cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Onu sevdiğimi biliyor B) Onun yolunu gözlüyor C) Yeni arabasını satıyor D) Herkes sıraya giriyor.

2 1.Cevap B şıkkı, Gözle + yor = gözlüyor olmuş (ünlü daralması)

3 2.Soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük var­dır? A) Namık Kemal "vatan şairi" olarak tanınır. B) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ül­kelerde elçilik yapmıştır. C) Orhan Veli İstanbul'u bir tepeden seyret­mişti. D) Hamit, "Makber" adlı şiirini Fatma Hanım için yazmıştır.

4 2.Cevap C Şıkkı, seyir + etmiş + di = seyretmişti

5 3.Soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır? A) Bol bol örnek vererek konuların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. B) Dershanelerde her konuda bol bol test bu­labilirsiniz. C) Buraya park edemezsiniz, levhasını gör­memiştim. D) Mavi renkteki bütün kalemlerini almıştı.

6 3.Cevap A şıkkı, sağla+ yor = sağlıyor

7 4.Soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması (değişimi) örneklenmiştir? A) Bu resme bakarak seni anıyoruz. B) Çocuk, akşama kadar sokakta oynuyor. C) Sana olan borcumuzu unu­tamayız. D) Serap da pek anlayışlı ve özverili sayılmazdı.

8 4.Cevap C şıkkı borç +umuzu = borcumuzu

9 5.Soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ulama"ya bir örnek vardır? A) Yazın köyüne gider, çocukluk özlemini giderirdi. B) Çocukları sorunları gün geçtikçe azalıyor. C) Gümrük Birliği'ne girmemize az bir zaman kaldı. D) Umutsuz dertlerin de elbet bir çözümü vardır.

10 5.Cevap A şıkkı, Çocukluk özlemi

11 6.Soru Benim de vaktim olsa belki ben de büyük bir profesör olurdum, böyle körleşip kalmazdım, dedi. Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyu­muna uymayan kaç sözcük vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12 6.Cevap B şıkkı, vaktim-profesör

13 7.Soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek vardır? A) Bu sözler karşısında bakışları gittikçe kü­çüldü. B) Medyumlar olacakları önceden hissedebi­lir mi ? C) Sonbahar geldi, yapraklar yavaş yavaş sararıyor. D) Zifiri karanlık bastırınca hepimiz bunaldık. E) Bir çeşme başında yarım saatlik mola verdik.

14 7.Cevap C şıkkı, sarı+ armak = sararmak

15 8.Soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına örnek yoktur? A) Gecikince evdeki herkes onu merak etmişti. B) Çalışma odasının kapısını sonunda tamir etmişti. C) Geldiğinde beni arar sanmıştım ama ya­nılmışım. D) Rapor hakkındaki görüşlerinizi buraya kaydettim.

16 8.Cevap “Geç + ikince - geldik + inde - kayıt + etmek - Kağıt + ı” yumuşama vardır. Doğru cevap B şıkkıdır. Not : Sorudaki ‘-’ işareti boşluk anlamındadır.

17 9.Soru Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A) Bugün saat 1.30'da buluşacağız. B) Okul anılarından hasretle bahseder. C) Gerçekten bütün bunları biz mi yaşadık? D) İnsan olgunlaştıkça çevresindekilere daha çok önem veriyor.

18 9.Cevap C Şıkkı, gerçek + den = gerçekten olmalıdır.

19 10.Soru Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşamasına uğrar? A) Taşıt B) Bulut C) Hukuk D) Öğüt

20 10.Cevap D Şıkkı , öğüt + ü = öğüdü

21 11.Soru İçeridekiler şimdi eski bir şarkıyı söylüyorlardı. Bu cümlede altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ünlü türemesi B) Ünsüz benzeşmesi C) Ünlü daralması D) Ünsüz yumuşaması E) Ünlü düşmesi

22 11.Cevap C Şıkkı, söyle + yorlardı = söylüyorlardı

23 12.Soru Aşağıdaki altı çizili söz­cüklerin hangisinde ünlü türemesi vardır? A) Küçücük bir çocuktan bu kadar çok iş beklenmez. B) Daracık yollardan geçerek geniş bir cad­deye çıktık. C) Alçacık damlı evler askerler gibi dizilmişti. D) Kitapçıklarınızı sıraların üzerine bırakınız. E) Bir lokmacık da şu yemekten alır mıydı­nız?

24 12.Cevap B Şıkkı , dar + cık = daracık olmuş.


"1.Soru "Yaşlı adam duvarı tek başına boyuyordu."" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları