Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORULAR 1)Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelime vardır? A)Sabahtan beridir ince bir yağmur B)Yağıyor soğuk bir sisle karışık C)Kafesler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORULAR 1)Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelime vardır? A)Sabahtan beridir ince bir yağmur B)Yağıyor soğuk bir sisle karışık C)Kafesler."— Sunum transkripti:

1 SORULAR 1)Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelime vardır? A)Sabahtan beridir ince bir yağmur B)Yağıyor soğuk bir sisle karışık C)Kafesler kapanmış, sokaklar çamur D)Dışarıda ne bir ses, ne de bir ışık E)Arabamız yolda kaldı. Cevap:B

2 2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaktadır? A)İnsanlık adına ondan beklentilerimiz var. B)Oturduğu yerden kalkıp yanıma geldi. C)Ondan uzun süredir haber alamıyoruz. D)Kiralık bir yer bulmak için tüm şehri gezdik. E)Türk edebiyatının önemli yazarıdır. Cevap:B

3 3)Aşağıdakilerden hangisi küçük ünlü uyumuna uyar?
A)kabul B)çabuk C)bavullar D)operatör E)duygularımı Cevap:E

4 4)Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralmasına uğrayan bir sözcük vardır?
A)Bunu diyen biri ne yapsın? B)Bir de benim dediklerime bak. C)Biraz da bizimle oturmalısın. D)Söyleşi, tartışmaya dönüştü. E)Bundan sonra ağlamayacak. Cevap:A

5 5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A)Konuyu en ince ayrıntısına kadar anlattı. B)Bu işten de kolayca sıyrıldı. C)Kışın hep sıcağı özledik. D)Yalnız yaşamanın zor olduğunu biliyorsun. E)Sen hiç onu gördün mü? Cevap:C

6 6)Aşağıdakilerden hangisinde sertleşme yoktur?
A)Bileğinden kanlar süzülüyordu. B)Onunla yıllar sonra yine sinemada karşılaştık. C)O da biçki dikiş kursuna gidiyor. D)Doğruları konuşmaktan niçin kaçınalım. E)Gençliğim nasıl da geçti gitti. Cevap:A

7 7)Hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır?
A)Odasını topladı. B)Çantana dikkat et. C)Toplantı uzayınca herkes uyuklamaya başladı. D)Ben de hazırlanayım. E)Köye uğrayacaklarını söyle. Cevap:B

8 8)Hangisinde ulama yoktur?
A)Olayın etkisini unutamadım. B)Kendini sürekli öven insanlardan hoşlanmam. C)Sanatın amacı yaşamı iyileştirmektir. D)Mükemmel insan olmadığını bilmeliyiz. E)Galiba arkadaşın, idealleri için savaşıyor. Cevap:E

9 9)Hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
A)pembeler B)ortalıkta C)üçten D)geçkin E)tanıştık Cevap:A

10 10)Hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A)yemeği B)eteğinde C)geleceğini D)bardağın E)bağın Cevap:E

11 11)Hangisinde daralma yoktur?
A)suluyordu B)bağlıyordu C)çiğniyordu D)bağırıyordu E)karalıyordu Cevap:D

12 12)Hangi bilgi yanlıştır?
A)Türkçe sözcüklerde iki ünsüz bulunmaz. B)Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz. C)Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse ulama yapılır. D)Türkçe sözcüklerin sonunda b, c, d, g bulunmaz. E)Türkçe sözcüklerde o, ö ünlüleri yalnızca başta bulunabilir. Cevap:A

13 1-Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı
2-İçimizde yer eden büyük bir yaradır sevda 3-Sevenden zarar gelmez yare 4-Odada büyük bir sessizlik vardı 5-Ümidini yitiren her şeyini yitirir Yukarıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? A)1-2 B)1-4 C)2-3 D)2-5 E)3-4 Cevap:D

14 14)Hangisinde ünsüz düşmesi yoktur?
A)küçücük B)yapracığı C)daracık D)sıcacık E)minicik Cevap:C

15 15)Hangisinde yumuşamaya uymayan bir sözcük vardır?
A)Elindeki çiçeği verdi. B)Kayığını sattı. C)Sokağa çıkmayacaksın. D)Atından indi. E)Tuzluğu verir misin? Cevap:D

16 16)Hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A)İkişerli B)kulağının C)saatlerinin D)dünyaya E)alınıp Cevap:E

17 17)Aşağıdakilerden hangisinin bütün kelimeleri büyük ünlü uyumuna uyar?
A)Sanat ve düşünce eserleri, sevgililer gibi kötü yanlarını göstermiyor okuyucularına. B)Manzaralar yüksek yerlerden daha iyi görülür. C)Sevmek, beraberinde ön kabulleri getirir. D)Palet ve fırçasına sarılıp resim yapmaya başladı. E)Duyduğu boğuk sesten ürküp aniden uzaklaştı. Cevap:B

18 18)Hangisinde yumuşamaya birden çok örnek vardır?
A)Gidiyorum, ardıma bakmadan. B)Ağacın altında biraz dinlendim C)Gemi iki yana bocaladı. D)Bu alemde bir iş yok ki sıkıntısız yapasın. E)Yanakları deri kalmış, sönmüş güzel gözleri. Cevap:A

19 19)Hangisinde ulama yoktur?
A)Duyurmak için bütün dünyaya B)Sözdür silah, hiçbir engel tanımayan C)Ürünsüz kalacağını devşirilen sevinç D)Kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya E)Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlemlerinden Cevap:C

20 20)Hangisindeki ses olayı diğerlerinden farklıdır?
A)minicik B)sıcacık C)ufacık D)daracık E)küçücük Cevap:D

21 21)Hangisinde ulama yapılmaz?
A)Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. B)Koltuğun üstünde mışıl mışıl uyudu. C)Kışın Adana’ya gider. D)Ağır ağır anlatmaya başladı. E)Gündüzün mum yakan, geceleyin bulamaz. Cevap:E

22 22)Hangisinde bir sözcük hem benzeşme hem de yumuşamaya uğramıştır?
A)Amacını herkese tek tek anlattı. B)Şehre, hiç böyle kar yağdığını görmedim. C)Onunla gittiğini duyunca çok üzülmüştüm. D)Çimenleri incitmeden yavaşça doğruluyorum. E)Ne kadar çırpınsam boş. Cevap:C

23 23)Hangisinde bir sözcük hem benzeşmeye hem de yumuşamaya uğramıştır?
A)Amacını herkese anlattı. B)Şehre, hiç böyle kar yağdığını görmedim. C)Onunla gittiğini duyunca çok üzüldüm. D)Çimenleri incitmeden kalk. E)Ne kadar çırpınsam boş. Cevap:C

24 24)Hangisi yumuşama kuralına uymaz?
A)çok B)hukuk C)inat D)havuç E)kalıp Cevap:B

25 25)Hangisinde küçük ünlü kuralına uymayan kelime vardır?
A)Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var B)Mercan daha kırmızı senin dudaklarından C)Özlediğim şimdi çok uzaklarda D)Gece yarısında yağdı yağmurlar E)Sevgilim, ebediyen genç kalır. Cevap:D

26 26)Hangisinde benzeşme yoktur?
A)alacaktır B)tutturuyor C)işçisi D)yansıtılıyor E)çelişki Cevap:D

27 Artık demir almak günü gelmişse
zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol 27)Bu dizelerde hangisi yoktur? A)ulama B)ünlü daralması C)yumuşama D)benzeşme E)kaynaştırma Cevap:B

28 28)Hangisinde ses türemesi vardır?
A)zehroldu B)selamlar C)sırroldu D)kahretti E)hükmetti Cevap:C

29 29)Hangisinde ünlü türemesi vardır?
A)yapacağını B)kahrını C)biricik D)ayağını E)çelengi Cevap:C

30 30)Hangisine büyük ünlü uyumu aranmaz?
A)bahçe B)ev C)sandalye D)sıra E)araba Cevap:B

31 31)Sabır kelimesi etmek fiiliyle bileşik eylem oluşturursa hangi ses olayı oluşur?
A)Ünlü daralması B)Ünlü düşmesi C)Ünsüz değişmesi D)Ünsüz benzeşmesi E)Ses türemesi Cevap:B

32 32)Hangisinde ses aşınması olmamıştır?
A)pazartesi B)nasıldı C)kahvaltı D)varsayım E)Cumartesi Cevap:D

33 33)Hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
A)amca B)dayı C)hala D)baba E)anne Cevap:E

34 34)Hangisinde yumuşama yoktur?
A)Onun sağı solu belli olmaz. B)Bu dönemeci de geçtik mi? C)Birliği öbür bölgeye kaydır. D)Bu rengi nasıl buldun? E)Yurdu gözünde tütüyordu. Cevap:A

35 35)Hangisi yumuşama kuralına uymaz?
A)dip B)cep C)tat D)süt E)yurt Cevap:D

36 36)Hangisine ünlüyle başlayan ek gelirse hece düşmesi olur?
A)şehir B)herkes C)bu D)film E)şarkı Cevap:A

37 37)Hangisinde büyük ünlü uyumu aranır?
A)iyi B)bu C)o D)hanımeli E)şu Cevap:A

38 38)Hangisinin sonundaki sert ünsüz ünlü ile başlayan bir ek alırsa yumuşar?
A)sanat B)dolap C)sert D)tank E)sırt Cevap:B

39 39)Hangisinden sonra bir ünlü getirilirse hece düşmesi olmaz?
A)alın B)karın C)burun D)izin E)derin Cevap:E

40 40)Hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
A)Yolun sonu B)Binanın çatısı C)Çeşmenin suyu D)Arkadaşın ablası E)Ordu’nun fındığı Cevap:A

41

42 MUHAMMED CAN ŞEN


"SORULAR 1)Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelime vardır? A)Sabahtan beridir ince bir yağmur B)Yağıyor soğuk bir sisle karışık C)Kafesler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları