Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I.Dönem Türkçe performans Ödevi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I.Dönem Türkçe performans Ödevi"— Sunum transkripti:

1 I.Dönem Türkçe performans Ödevi
KONU: SES BİLGİSİ

2 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? A)sınırlı B) görgülü C) bakımsız D) meraklı

3 Yanıt: D

4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük yoktur? A) Isıtılan demir genişler. B) Çalışan insan her zaman başarır. C) imzalanacak çok belge var. D) Kardeşimle ödevlerimi yazıyorum.

5 Yanıt: A

6 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır? A) Kütüphane B) Söz C) Öğrenci D) Televizyon

7 Yanıt: C

8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna uymamaktadır? A) Soğanı iyice kavur. B) Dergileri rafa diziver. C) Artık bu masal kabak tadı verdi. D) Gölün suyu çekildi.

9 Yanıt: A

10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması yoktur? A) Bu işten umudum kesildi. B) Soğuğa karşı tedbirli olmalıyız. C) Yaz tatilinde oldukça dinlendik. D) Kitabımı çantaya yerleştirdim.

11 Yanıt: C

12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesine örnek vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesine örnek vardır? A) Bu sokağın yolları çok bozuk. B) Baskın basanındır, derler. C) Kapalı yollar bir bir açılıyor. D) Her söze hemen inanır.

13 Yanıt: B

14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur?
A) Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar. B) Kardeşim kızamığa yakalandı. C) Barışmaları için kardeşim aracı oldu. D) Masadaki kitabı bana verir misin?

15 Yanıt: C

16 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur? A) Yirmişer B) Kapıya C) Halısı D) Düğünün

17 Yanıt: D

18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? A) Sultan Murat eydür, gelsün göreyim. B) Nice kahramandır ben de bileyim. C) Vezirlik isterse üç tuğ vereyim. D) Yiğitlere serdar oldu Genç Osman.

19 Yanıt: B 

20 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi vardır
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi vardır? A) Biricik B) Ufacık C) Azıcık D) İncecik

21 Yanıt: B 

22 “Meydanda telefon kulübesini göremiyor, ama, yine de arıyordu
“Meydanda telefon kulübesini göremiyor, ama, yine de arıyordu.” bu cümlede büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük kullanılmıştır? A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

23 YANIT:C

24 “Türkçe“de ekler, eklendikleri sözcüklerin son hecesindeki ünlüye uyar
“Türkçe“de ekler, eklendikleri sözcüklerin son hecesindeki ünlüye uyar.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır? A) Gazetedeki trafik kazasını görünce gözlerim yaşardı. B) Damar sertliğine şişmanlarda daha çok rastlanıyor. C) Hanımböceği, çiçeklerin üzerinde çok zarif duruyor. D) Sabahki kavgadan sonra evin huzuru kaçtı.

25 YANIT:D

26 Aşağıdakilerin hangisinde ulama vardır
Aşağıdakilerin hangisinde ulama vardır? a-Sakın bir söz söyleme,yüzüme bakma sakın b-Ufku bir fırçada hasbahçeye döndürdü bahar c-Hüzünlü bir türkü gibi bastırdı yorgunluk d-Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde

27 Yanıt: D

28 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü daralması örneklenmez
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü daralması örneklenmez? a) Seni, sokağın başında bekliyorum. b) Gelmiyorum diye çok üzüldü. c) Düşünüyorum da ne söylesem boş. d)Bilmiyorum, ama gitsen daha iyi olur.

29 Yanıt : C

30  Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar Son yolcunun gömüldü son adımları Bekçi sert bir vuruş ile kırdı kaldırımları Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Ünlü düşmesi b) Ünsüz benzeşmesi c) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük d) Ünsüz yumuşaması e) Ünlü daralması

31 Yanıt: C

32  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte kaynaştırma ünsüzü yoktur? a) Ne halden anlayan bulunur b) Bir kere sevdaya tutulmaya gör c) Bir de saçların düşmüş yüzüne d) Bir meşaledir pervaneyim ona

33 Yanıt : C

34 Numaralı dizelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur. 1
 Numaralı dizelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? 1. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, 2. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri, 3. Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi, 4. Yalnız ben duyuyordum sirenleri 5. Her kalbi dolduran güle, her senden: Ole! a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

35 Yanıt:E

36 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur
 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur? a) Onun bağrı zaten yaralıdır. b) O da bu akşam geliyor. c) Hasta sabaha kadar inledi. d) Burada oğlu onu savunmada. e) Boğaziçi yalılarında geçti, ömrüm.

37 Yanıt:B

38 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde, ünsüz benzeşmesi örneklenmez? a) Çocuk, aniden caddeye fırlamıştı. b) Bunları, yemekten sonra konuşuruz. c) Saçlarını sıfır numaraya kazıtmış. d) Halaçalışmamakta ısrar ediyorsun!

39 Yanıt:C

40 Dilimizde iki heceli birtakım sözcüklere dar ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki ünlüler düşer. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örnekleyen bir sözcük yer almaz? a) Koca çınar sabaha kadar devrildi. b) Gönül bu, nice ağrılara dayanmadı ki… c) Elleri böğründe kaldı, bu haberi alınca d)Bu kuşku, beynimizi kemiriyordu.

41 Yanıt: B

42 Hissederim bu acıyı Her perşembe nedense Niçin beynimden çıkmaz Gecelerin karanlığında sular Dizelerinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez? a) n – m değişmesi b) ünsüz türemesi c) ünlü düşmesi d) ünsüz benzeşmesi

43 Yanıt : D

44 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı görülmez
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı görülmez? a) Küçücük elleriyle bir şeyler anlattı. b) Onunla daracık yollardan geçtik. c) İncecik söğüt dalları rüzgara dayandı. d) Ona, Perşembe günü uğrarım.

45 Yanıt:C

46 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? a) Ümit, uyanık insanın rüyasıdır. b) Görmek, yenilenmenin başlangıcıdır. c) Eskimeyenin peşinden giden hep yeni kalır. d) Zaman, kolay ele geçen şeyleri siler.

47 Yanıt:D

48 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin son harfi, sesliyle başlayan bir ek aldığında yumuşamaz? a) devlet b) çırak c) ilaç d) mehtap

49 Yanıt: A

50 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilemez
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilemez? a) Gönlünden geçenleri bana da söyleyebilir. b) O manzarayı görünce ağlayacağını tabii bilmiyordunuz c) Böyle bir davranışı ondan beklemiyordum. d) Onun da bizimle geleceğini biliyordum.

51 Yanıt : A

52 Şimdiki zaman eki (-yor), aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilerek çekimlenirse büyük ünlü uyumu kuralını bozar? a) konuşmak b) dinlemek c) anlamak d) oturmak

53 Yanıt:B

54 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasının örneği vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasının örneği vardır? a) Zamanla nasıl değişiyor insan? b) Gün geçtikçe artıyor yalnızlığımız. c) Ne havada dönüp duruyor kuşlar? d) Bir çiçek istiyorum ben bakmasam solacak.

55 Yanıt: D

56 “ Bir defa kaybolmaktansa iki defa yol sormak daha iyidir
“ Bir defa kaybolmaktansa iki defa yol sormak daha iyidir.” cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? a) Ünsüz yumuşaması b) Ses türemesi c) Ünsüz benzeşmesi d) Ses düşmesi

57 Yanıt:D

58 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? a) Çalışan insan her zaman başarılı olur. b) Yaşlı adam, fırından taze ekmek aldı. c) Araba yanımızdan hızla geçip gitti. d)Asker ocağı, gençlerimize şahsiyet kazandırır.

59 Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ses değişikliği/yumuşama olmaz? a) ilaç b) sırt c) kayıp d) renk

60 Yanıt:B

61 Adı Soyadı: Elif eren Sınıfı/No :7/A 675


"I.Dönem Türkçe performans Ödevi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları