Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HAZIRLAYAN: EBRU ÖZERMEN

2 Nüfus Özellikleri Toplam nüfus (2008) – 307 milyon % 50.7 Kadın
% 49.3 Erkek Ortalama yaş:37 Nüfusun % 24.7 si 18 yaş altındadır. Ailedeki ortalama kişi sayısı 2.57 (Digenakis ve Stone,2010)

3 Amerika eğitim sistemi, eğitimde yönetimleri yerel yönetimlere (eyaletlere) ayırmış bir sistemdir. Her eyalet kendi eğitim sistemine uygun bir şekilde örgütlenme ve çalıştırma hak ve sorumluluğuna sahiptir. Buna göre ABD’de teorik olarak 50’nin üzerinde farklı eğitim sisteminin bulunduğu söylenebilir. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

4 Milli Eğitim Bakanlığı 1980 yılında dağınık biçimde bulunan birçok bölümün birleştirilmesiyle kurulmuş ve bugünkü halini almıştır. Bakanlığın fonsiyonu ülke çapında eğitim konularına önderlik etmek, sistemi değerlendirmek, plan ve hedefleri belirlemek, uluslararası eğitim faaliyetlerini düzenlemek gibi makro seviyedeki hususları içerir. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

5 Federal hükümetin eğitimle ilgili yasal bir sorumluluğu yoktur
Federal hükümetin eğitimle ilgili yasal bir sorumluluğu yoktur. Eyaletlerde ise eğitimle ilgili birçok uygulama eyalet anayasasında açık olarak belirtilmektedir. Eyaletlerin bazılarında eğitimle ilgili bazı yetki ve sorumluluklar daha alt birimler olan bölge idarelerine bırakılmıştır. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

6 Eğitim dili İngilizcedir
Eğitim dili İngilizcedir. Anadili İngilizce olmayanlar yeterli düzeyde İngilizce öğrenene kadar kurslarda İngilizce eğitimi alabilmektedir.

7 Zorunlu eğitim süresi eyaletlere göre 10 ile 13 yıl arasında değişmektedir. Temel mantık zorunlu eğitimin en az 10 yıl olmasıdır. Yine eyaletlere bağlı olarak zorunlu eğitim 5, 6 ve 7 yaşında başlamaktadır. (Güçlü ve Bayrakçı, 2004)

8 Okul Öncesi Eğitim Genelde devlet okullarına bağlı anaokullarında (kindergarden) eğitim verilir. 4-5 yaşları arasındaki çocuklar eğitim görür ve 1-2 yıl sürer. Okul öncesi eğitim mecburi değildir ve çocukları okullara hazırlayıp kendilerine güvenlerinin sağlanması temel amaçtır. Okul öncesi eğitimde 5 yaş grubu okullaşma oranı % 93 tür. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

9 İlköğretim İlköğretimin temel amacı yaş arasındaki çocukların genel gelişmelerini sağlamak, temel bilgi, beceri ve öğrenme için uygun ortam oluşturarak öğrencilere olumlu davranış kazandırmaktır. Bu seviyede resmi ve özel bütün okullardaki sistemin ve ders programının aynı olmasına dikkat edilir. Okullaşma oranı % 99 dur. (Güçlü ve Bayrakçı, 2004)

10 21. Yüzyıla girerken ilkokulun kısaltılması ve altı yıllık sürenin dört yıla indirilmesi eğilimi kendini göstermiştir. (Ültanır, 2000: 81,akt:Güçlü ve Bayrakçı,2004)

11 Ortaöğretim Ortaöğretim genelde altı yıllık ilköğretimden sonra üç yıllık ortaokul (Junior High) ve üç yıl süren lise (Senior High) öğretiminden oluşur. Eyaletlere göre eğitim sistemleri farklılaştığı için her iki kademeyi birleştiren 6 yıllık okullara (Combined Junior-Senior High Schools) veya da 8 yıllık ilköğretimden sonra eğitim veren 4 yıllık liselere (4 Year High Schools) de rastlanmaktadır. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

12 Ortaöğretimde okullaşma oranı % 94’dür
Ortaöğretimde okullaşma oranı % 94’dür. Liseye devam edip ara sınıflarından ayrılan öğrenciler, akşam okullarına ya da yaz okullarına devam ederek lise diploması alabilmektedirler. (Demirel, 2000: 92,akt:Güçlü ve Bayrakçı,2004)

13 Ortaöğretimin birinci devresinde (junior) mesleki rehberliğe önem verilir. Çocuklar bu devrede geleceklerini planlamaya başlarlar. Ortaöğretimin ikinci devresinde (senior) ise temel derslerin yanısıra üniversiteye hazırlık,mesleki ve genel eğitim amaçlı dersler sunulur. Öğrenciler bir temel alan (major) ve bir de yan alan (minor) seçerler. Öğrenciler seçtikleri temel ve yan alanlara göre belirlenmiş zorunlu ve seçmeli dersleri almak zorundadırlar. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

14 İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bazılarında öğrenciler yetenek ve bilgi seviyelerine göre sınıf içinde seviye gruplarına ayrılmaktadır. “Streaming” adı verilen bu uygulamaya 1973 yılı itibariyle ilkokulların %28’i, ortaokulların da%34’ünde uyulduğu kaydedilmektedir. Ancak başta Washington olmak üzere birçok eyalette bu uygulama mahkeme tarafından, bir ayrımcılık olarak değerlendirilmiş ve yasaklanmıştır. (Erdoğan, 1997: 63,akt:Güçlü ve Bayrakçı,2004)

15 Mesleki Eğitim Mesleki eğitimin başlıca amacı öğrencilerin belli bir iş ya da mesleki alanda bilgi ve becerisini arttırmaktır. Mesleki eğitim çerçevesinde kişiye iş bulabilmek için nitelik kazandırmak ya da mevcut işiyle ilgili becerisini geliştirmek amacıyla 400’den fazla eğitim programı uygulanmaktadır (Demirel, 2000: 93,akt:Güçlü ve Bayrakçı,2004) Mesleki eğitim genelde liseden sonra iki yıldır ve yüksekokullar sistemi içerisinde yer alır.

16 Teknik eğitim ise ortaöğretim sonrası düzeyde okullaşmıştır
Teknik eğitim ise ortaöğretim sonrası düzeyde okullaşmıştır. Teknik eğitimde yeterliğe sahip olabilmek için 2 yıllık yükseköğretim programlarına devam etmek gerekmektedir. Öğrenci, ön lisans seviyesindeki bu eğitimden sonra 4 yıllık bir yükseköğretim kurumuna geçebilir. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

17 Öğrencinin erken yaşta tek bir konuda uzmanlaşması yerine mümkün olduğu kadar fazla ve değişik konuda ders alarak ve araştırma yaparak geniş bir bilgi ve kültür birikimi oluşturmasına, geniş ve hoşgörülü bir bakış açısı geliştirmesine önem verilmektedir. Bu amaca yönelik bir programdan geçmiş kişinin olayları daha sağlıklı değerlendirebileceğine, değişen koşullara daha kolay uyum sağlayabileceğine, yenilikleri takip edeceğine, ortaya çıkabilecek ve hatta iş hayatında her gün karşılaşılması olağan problemlere daha kolay doğru çözüm bulabileceğine inanılmaktadır. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

18 http://www.ed.gov Y.Lisans Derece Çalışması Anaokulu Kreş
Ortaöğretim (Akademik, Mesleki, Teknik) Okullar) İlköğretim veya İlkokul Eğitimi 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 K PK Sınıf (8-4) (6-3-3) (6-6) (4-4-4) İlkokul Ortaokul 17 16 15 14 13 Yaş Yüksek Lisans Derecesi Lisans Derecesi Ön Lisans Derecesi veya Sertifika 4 Yıllık Liseler Lise-2. kademe (Senior) Lise-1. kademe (Junior) Birleşik Liseler (Senior-Junior) Doktora veya İleri Düzeyde Profesyonel Derece Doktora sonrası Çalışma ve Araştırma Doktora Derece Çalışması Meslek Okulları (Tıp, İlahiyat, Hukuk, vb.) Lise Diploması Lisans Programları Mesleki Eğitim Ön lisans ya da Lisans 3. sınıf Ortaöğrenim Sonrası Eğitim (Yüksekokul,Üniversite, Mesleki,, Mesleki Teknik, Teknikerlik Okulları)

19 Amerika Birleşik Devletleri'nde halen yürürlükte olan eğitim sistemi ve felsefesi öğrencilere katı bir ders programı çerçevesinde tek kitaba ve öğretmenin diktesine dayalı bir takım bilgilerin ezberletilmesi yerine, bağımsız olarak bilgi edinme metotlarının öğretilmesine ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasına ağırlık vermektedir. Öğrenciye soru sormaya teşvik etmeden bildiğini okuyan öğretmen, ya da öğretmeni ses çıkarmadan dinleyip ancak soru sorulduğunda öğretmenin anlattıklarını ya da kitaptan ezberlediklerini tekrarlayan öğrenci makbul kabul edilmemektedir. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

20 Amerikan eğitim sisteminin gelişimi (1965-2008, NCES)

21 20-64 yaş arası kişilerin iş gücüne katılım oranı, yaşa ve en yüksek düzey eğitime göre: 2008, NCES

22 Tipik mezuniyet yaşı popülasyonun yüzdesi olarak lisans mezunları, ülkelere göre: 2006, NCES

23 Amerikan okullarında öğrencilere bir ders yılında verilen derslerin adedi normal olarak Türkiye'dekilerden azdır. Öğrencilerin bütün yönleri ele gelişmesi açısından, derslerden başka konulara da bol vakit ayırabilmesi arzu edilmektedir. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

24 Derslerden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sosyal, kültürel ve sportif uğraşları ya da özel merakları olmayan öğrenci tipi istenmemektedir. Öğrencilerin spor, satranç, müzik, tiyatro, resim, fotoğrafçılık, dans, bilimsel araştırma vs. gibi etkinliklerde bulunmaları özendirilmektedir. Hatta bütün bu ders dışı faaliyetlerin üniversitelere girişte ve burs temininde etkisi vardır. Uzmanlığı gerektiren ileri düzeyli ve çok ayrıntılı bilgiler ise o konuya ilgi duyan öğrencilere ek derslerle verilmektedir. Ayrıca detayların işe girdikten sonra kısa sürede meslek içi kurs ve seminerlerle ve iş başı eğitimi ile daha kolay öğrenebileceği düşünülmektedir. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

25 Öğretmen Yetiştirme Öğretmen eğitimi programları üzerine araştırmalar yapmak amacında olan Ulusal Standartlar Saptama Konseyi bulunmaktadır. Öğretmen eğitimi yapan üniversite ve programlara her aday kabul edilmez. Kabulden önce öğretmenin niteliklerini oluşturacak birtakım özel beceriler, anlayışlar ve kişisel özelliklere sahip olup olmadıklarının saptanması gerekli görülmektedir. Bununla ilgili Öğretmen Eğitimi İçin Standartlar Saptama Konseyi şu esası belirlemiştir (Ataünal, 1994: 106): “Kurumlar öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci kabulünde hem objektif hem de subjektif ölçütler uygular”.

26 Öğretmen Yetiştirmede Kullanılan Ölçütler
Tavsiye maktupları Konuşma testi Başvuru öncesi mülakatı Yazılı dil testi Fiziki sağlık raporu Davranış ile ilgili testler Kişilik testleri Psikolojik sınav

27 Amerika Birleşik Devletleri eğitim sisteminin genel görünümü bu şekildedir. Ancak son yıllarda sistemde meydana gelen aksaklıklar, eyaletler arasındaki farklı uygulamalar ve başarı farklılıkları kamuoyunun dikkatini eğitime çekmiş ve hükümeti bu konuda kapsamlı bir reform planı hazırlamak zorunda bırakmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 43. Başkanı olarak Ocak 2001’de göreve gelmesinden hemen 3 gün sonra bizzat Başkan George W. Bush tarafından kamuoyuna ilan edilen bu kapsamlı reform hareketi ile eyaletler ve eyaletler içerisindeki okullar arasındaki büyük başarı farkının kapatılması ve A.B.D’de yaşayan tüm çocuklara eşit eğitim imkanı sunulması hedeflenmektedir.

28 Obama’nın Eğitim Planı
Okul öncesi, çocuk bakımı, özel ihtiyacı olan çocuklara; 5 milyar dolar. İlk ve ortaöğretim reformları için; 77 milyar dolar. Eyaletlerin eğitim bütçelerini düzenlemek amacıyla; milyar dolar. Bu sayede eğitim kalitesinin artması sağlanacak, okul başarısı yükselecek, öğretmen kalitesi artacaktır.

29 KAYNAKÇA: Güçlü, N., Bayrakçı, M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt:5, Sayı:2 (51-64) Digenakis, A., Stone, C. (2010) Amerikan Eğitim Sisteminin Kısa Özeti 2010 www. whitehouse.gov/issues/education


"GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları