Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kemal ŞENTÜRK Biyoloji

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kemal ŞENTÜRK Biyoloji"— Sunum transkripti:

1 Kemal ŞENTÜRK Biyoloji 070716015
ÖĞRENME STİLLERİ Kemal ŞENTÜRK Biyoloji

2 ÖĞRENME STİLİ NEDİR? Bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini veya tercihlerini gösteren özelliklerdir. Öğrenme stilleri, her öğrencinin yeni bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken, hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır.

3 Her birey birbirinden farklı özellikler gösterir
Her birey birbirinden farklı özellikler gösterir. Bu yüzden bireylerin öğrenmeye yönelik özellikleri de değişiklik gösterebilir. Öğrenme stili, yaşamın her anında ve her boyutunda davranışları etkiler. Kişinin yaşına, cinsiyetine, kültürüne, akademik başarı seviyesine, analitik bilgi edinme sürecindeki tercihlerine göre de değişebilir. Öğrenme stili bireylerin tanınmasına, aralarındaki farklılıkların görülmesine, anlaşılmasına ve öğrenme ortamında yanıtlar alınmasına imkan verir.

4 GÖRSEL İŞİTSEL KİNESTETİK DOKUNSAL
ÖĞRENME STİLLERİ KİŞİLERİ 4 GRUBA AYIRIR: GÖRSEL İŞİTSEL KİNESTETİK DOKUNSAL

5 GÖRSELLER Gördüklerini hatırlarlar. Tertipli ve düzenlidirler.
Planlı ve programlıdırlar. Liste yapmayı severler. Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar.

6 İŞİTSELLER İşittiklerini hatırlarlar.
Yazmaktan çok konuşmayı severler. Gürültüden rahatsız olurlar. İsimleri hatırlarlar. Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar. Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içinde kaybolmazlar.

7 KİNESTETİKLER/DOKUNSALLAR
Kinestetikler daha az tertipli, planlı ve programlıdır. Dokunsallar,öğrenmek için ellerini kullanırlar. Laboratuvarda başarılıdırlar. Konuşulanları ve görülenleri hatırlamakta zorlanırlar. Okumaktan hoşlanmazlar. Dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi severler.

8 Görseller görerek, kinestetikler ve dokunsallar yaparak, işitseller işiterek ve konuşarak öğrenirler. Bu özelliklerin bazıları öğretmeni tutumuyla değişiklik gösterebilir.

9 Birey kendi öğrenme stilini bildiğinde;
Öğrenme sürecine,öğrenme stilini devreye sokabilir. Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir. Benlik saygısını geliştirir. Kendine güveni artar. Okula karşı olumlu tutum sergiler. Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir.

10 Öğretmen, öğrencilerin öğrenme stillerine dayalı olarak öğretimi planlarken;
Öğrenciye kazandırılacak amaçlara göre öğrenme etkinlikleri düzenlemelidir. Duyu organlarını harekete geçiren farklı araçlar kullanmalıdır. Gereksinim duyan öğrencilerin sorumluluklarını algılamalarını, gereksinim duymayan öğrencilerin serbest olmalarını sağlayabilir. Öğrencilerin tercihlerine göre bireysel çalışmalar veya grup çalışmaları düzenleyebilir. Öğrencilerin nasıl güdülendiğini belirleyerek içsel ya da dışsal pekiştireç almasını sağlayabilir.

11 Öğrenme Stillerinin Sınıflandırılması
Dunn ve Dunn‘ın Öğrenme Stilleri Modeli Grasha ve Riechman’ın Öğrenme Stilleri Modeli Kolb’un Öğrenme Stilleri Modeli Reinert’in Öğrenme Stilleri Modeli Jung’un Öğrenme Stilleri Modeli Harvey Silver-J.Robert Hanson Öğrenme Stilleri Modeli Gregorc’un Öğrenme Stilleri Modeli Honey ve Mumford’un Öğrenme Stilleri Modeli

12 Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stilleri Modeli
4 alandır ve her alanın alt basamağı vardır: Çevresel Koşullar Duyuşsal Özellikler Sosyal Tercihler Fiziksel Özellikler

13 Çevresel Koşullar Duyuşsal Özellikler Ses düzeyi Işık düzeyi
Isı düzeyi Ortam Güdülenme Sorumluluk Süreklilik Öğrenmede yapılanmışlık

14 Sosyal Tercihler Fiziksel Özellikler Öğrenme grupları
Otorite görüntüsü Öğrenmenin çeşitli yolları Duyusal tercihler Yiyecek Günün zamanları Hareket

15 Öğretmenin,öğrencinin öğrenme sürecini kullanmasına yardımcı olması,öğrencilerin yaş,cinsiyet,zeka düzeyi,ilgi ve yetenekleri,gelişim özellikleri gibi bireysel nitelik yanında öğrenme stillerine de bağlıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki tercihleri değerlendirilerek,belirlenmiş ölçme araçlarıyla öğrenme stillerinin belirlenmesinde yarar vardır.

16 Öğrenme stillerinin temel amacı, bireylerin öğrenme sürecini en etkili biçimde oluşturmalarına ve bireylerin öğrenme süreçlerinin özelliklerine uygun olarak düzenlemelerine yardımcı olur. Öğretmenler,öğrencilerin öğrenme süreçlerine yönelik beklentilerini ve bireysel farklılıklarını değerlendirmeye açık olduklarında daha çok başarı sağlanabilecektir.


"Kemal ŞENTÜRK Biyoloji" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları