Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME STİLLERİ Kemal ŞENTÜRK Biyoloji070716015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME STİLLERİ Kemal ŞENTÜRK Biyoloji070716015."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME STİLLERİ Kemal ŞENTÜRK Biyoloji070716015

2 ÖĞRENME STİLİ NEDİR? Bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini veya tercihlerini gösteren özelliklerdir. Öğrenme stilleri, her öğrencinin yeni bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken, hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır.

3 Her birey birbirinden farklı özellikler gösterir. Bu yüzden bireylerin öğrenmeye yönelik özellikleri de değişiklik gösterebilir. Öğrenme stili, yaşamın her anında ve her boyutunda davranışları etkiler. Kişinin yaşına, cinsiyetine, kültürüne, akademik başarı seviyesine, analitik bilgi edinme sürecindeki tercihlerine göre de değişebilir. Öğrenme stili bireylerin tanınmasına, aralarındaki farklılıkların görülmesine, anlaşılmasına ve öğrenme ortamında yanıtlar alınmasına imkan verir.

4 ÖĞRENME STİLLERİ KİŞİLERİ 4 GRUBA AYIRIR: ÖĞRENME STİLLERİ KİŞİLERİ 4 GRUBA AYIRIR: GÖRSEL GÖRSEL İŞİTSEL İŞİTSEL KİNESTETİK KİNESTETİK DOKUNSAL DOKUNSAL

5 GÖRSELLER Gördüklerini hatırlarlar. Gördüklerini hatırlarlar. Tertipli ve düzenlidirler. Tertipli ve düzenlidirler. Planlı ve programlıdırlar. Planlı ve programlıdırlar. Liste yapmayı severler. Liste yapmayı severler. Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar.

6 İŞİTSELLER İşittiklerini hatırlarlar. İşittiklerini hatırlarlar. Yazmaktan çok konuşmayı severler. Yazmaktan çok konuşmayı severler. Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültüden rahatsız olurlar. İsimleri hatırlarlar. İsimleri hatırlarlar. Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar. Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar. Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içinde kaybolmazlar. Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içinde kaybolmazlar.

7 KİNESTETİKLER/DOKUNSALLAR Kinestetikler daha az tertipli, planlı ve programlıdır. Kinestetikler daha az tertipli, planlı ve programlıdır. Dokunsallar,öğrenmek için ellerini kullanırlar. Dokunsallar,öğrenmek için ellerini kullanırlar. Laboratuvarda başarılıdırlar. Laboratuvarda başarılıdırlar. Konuşulanları ve görülenleri hatırlamakta zorlanırlar. Konuşulanları ve görülenleri hatırlamakta zorlanırlar. Okumaktan hoşlanmazlar. Okumaktan hoşlanmazlar. Dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi severler. Dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi severler.

8 Görseller görerek, kinestetikler ve dokunsallar yaparak, işitseller işiterek ve konuşarak öğrenirler. Bu özelliklerin bazıları öğretmeni tutumuyla değişiklik gösterebilir.

9 Birey kendi öğrenme stilini bildiğinde; Öğrenme sürecine,öğrenme stilini devreye sokabilir. Öğrenme sürecine,öğrenme stilini devreye sokabilir. Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir. Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir. Benlik saygısını geliştirir. Benlik saygısını geliştirir. Kendine güveni artar. Kendine güveni artar. Okula karşı olumlu tutum sergiler. Okula karşı olumlu tutum sergiler. Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir. Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir.

10 Öğretmen, öğrencilerin öğrenme stillerine dayalı olarak öğretimi planlarken; Öğrenciye kazandırılacak amaçlara göre öğrenme etkinlikleri düzenlemelidir. Öğrenciye kazandırılacak amaçlara göre öğrenme etkinlikleri düzenlemelidir. Duyu organlarını harekete geçiren farklı araçlar kullanmalıdır. Duyu organlarını harekete geçiren farklı araçlar kullanmalıdır. Gereksinim duyan öğrencilerin sorumluluklarını algılamalarını, gereksinim duymayan öğrencilerin serbest olmalarını sağlayabilir. Gereksinim duyan öğrencilerin sorumluluklarını algılamalarını, gereksinim duymayan öğrencilerin serbest olmalarını sağlayabilir. Öğrencilerin tercihlerine göre bireysel çalışmalar veya grup çalışmaları düzenleyebilir. Öğrencilerin tercihlerine göre bireysel çalışmalar veya grup çalışmaları düzenleyebilir. Öğrencilerin nasıl güdülendiğini belirleyerek içsel ya da dışsal pekiştireç almasını sağlayabilir. Öğrencilerin nasıl güdülendiğini belirleyerek içsel ya da dışsal pekiştireç almasını sağlayabilir.

11 Öğrenme Stillerinin Sınıflandırılması Dunn ve Dunn‘ın Öğrenme Stilleri Modeli Dunn ve Dunn‘ın Öğrenme Stilleri Modeli Grasha ve Riechman’ın Öğrenme Stilleri Modeli Grasha ve Riechman’ın Öğrenme Stilleri Modeli Kolb’un Öğrenme Stilleri Modeli Kolb’un Öğrenme Stilleri Modeli Reinert’in Öğrenme Stilleri Modeli Reinert’in Öğrenme Stilleri Modeli Jung’un Öğrenme Stilleri Modeli Jung’un Öğrenme Stilleri Modeli Harvey Silver-J.Robert Hanson Öğrenme Stilleri Modeli Harvey Silver-J.Robert Hanson Öğrenme Stilleri Modeli Gregorc’un Öğrenme Stilleri Modeli Gregorc’un Öğrenme Stilleri Modeli Honey ve Mumford’un Öğrenme Stilleri Modeli Honey ve Mumford’un Öğrenme Stilleri Modeli

12 Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stilleri Modeli 4 alandır ve her alanın alt basamağı vardır: 4 alandır ve her alanın alt basamağı vardır: Çevresel Koşullar Çevresel Koşullar Duyuşsal Özellikler Duyuşsal Özellikler Sosyal Tercihler Sosyal Tercihler Fiziksel Özellikler Fiziksel Özellikler

13 Çevresel KoşullarDuyuşsal Özellikler Ses düzeyi Işık düzeyi Isı düzeyi Ortam Güdülenme Sorumluluk Süreklilik Öğrenmede yapılanmışlık

14 Sosyal TercihlerFiziksel Özellikler Öğrenme grupları Otorite görüntüsü Öğrenmenin çeşitli yolları Duyusal tercihler Yiyecek Günün zamanları Hareket

15 Öğretmenin,öğrencinin öğrenme sürecini kullanmasına yardımcı olması,öğrencilerin yaş,cinsiyet,zeka düzeyi,ilgi ve yetenekleri,gelişim özellikleri gibi bireysel nitelik yanında öğrenme stillerine de bağlıdır. Öğretmenin,öğrencinin öğrenme sürecini kullanmasına yardımcı olması,öğrencilerin yaş,cinsiyet,zeka düzeyi,ilgi ve yetenekleri,gelişim özellikleri gibi bireysel nitelik yanında öğrenme stillerine de bağlıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki tercihleri değerlendirilerek,belirlenmiş ölçme araçlarıyla öğrenme stillerinin belirlenmesinde yarar vardır. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki tercihleri değerlendirilerek,belirlenmiş ölçme araçlarıyla öğrenme stillerinin belirlenmesinde yarar vardır.

16 Öğrenme stillerinin temel amacı, bireylerin öğrenme sürecini en etkili biçimde oluşturmalarına ve bireylerin öğrenme süreçlerinin özelliklerine uygun olarak düzenlemelerine yardımcı olur. Öğretmenler,öğrencilerin öğrenme süreçlerine yönelik beklentilerini ve bireysel farklılıklarını değerlendirmeye açık olduklarında daha çok başarı sağlanabilecektir.


"ÖĞRENME STİLLERİ Kemal ŞENTÜRK Biyoloji070716015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları