Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA ÇEVRESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA ÇEVRESİ."— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA ÇEVRESİ

2 SUNUM AKIŞI ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİN ÖNEMİNİ DEĞERLENDİRME ADIMLARI
ÇEVRESEL DEĞİŞİMİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PAZARLAMA ÇEVRESİ ULUSLARARASI PAZARLAR

3 ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİN ÖNEMİNİ DEĞERLENDİRME ADIMLARI
Gelecekteki değişimi tahmin etmeye çalışmak Firma ile ilişkili çıkarımlar kümesini tanımlamak Değişim söz konusu olursa, gerçekleştirilecek eyleme karar vermek

4 4/10/2017 Pazarlama Çevresi Bir işletmenin pazarlama çevresi, pazarlamanın hedef müşteri ile başarılı ilişkiler kurma ve sürdürme yönetimi becerisini etkileyen pazarlama dışındaki oyuncu ve güçlerden oluşur. Çevreyle ilgilenmek, fırsatları yakalama, tehditleri görme imkanı sağlar. Çevreden bilgi toplamak için pazarlama bilgisi ve araştırmaları kullanılır Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-4 Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 4

5 PAZARLAMA ÇEVRESİ MİKRO ÇEVRE MAKRO ÇEVRE

6 İşletmenin Pazarlama Programı
İşletmenin Pazarlama Dışı Kaynakları Finansal Kaynaklar Üretim Olanakları İnsan Kaynakları İşletmenin Kuruluş Yeri Araştırma ve Geliştirme İşletmenin İmajı Tedarikçiler Pazarlama Aracıları Pazar Demografik Çevre Ekonomik Çevre Rekabet Sosyal ve Kültürel Çevre Politik ve Yasal Çevre Teknoloji İşletmenin Pazarlama Programı İşletmenin Pazarlama Programı

7 MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİ
PAZARLAMA ÇEVRESİ MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİ Demografik çevre Ekonomik çevre Rekabetçi çevre Sosyo-kültürel çevre Politik ve yasal çevre Teknolojik çevre

8 4/10/2017 Demografik Çevre (1) Demografi insan nüfusunun büyüklük, yoğunluk, yerleşim yeri, yaş, cinsiyet, ırk, meslek ve diğer istatistik veriler doğrultusunda incelenmesidir. Bu yapılardaki değişimin takibi önemlidir. Hedef Pazar seçimi Ör: ABD’de nüfus değişimi: Baby Boomers doğum oranının yüksek olduğu bir dönemde doğmuş kişilerdir. Bu dönem 1946 ve 1964 yılları arasıdır. X Kuşağı: 1965 ile 1976 yılları arasında doğmuş olanlar. Y Kuşağı: 1977 ile 1994 yılları arasında doğmuş olanlar. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-8 Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 8

9 Ekonomik Çevre Tüketicilerin satın alma gücünü ve harcama durumlarını etkileyen faktörleri içerir. Ülke ekonomileri ikiye ayrılır: Kendine yeten ekonomiler Çoğunlukla kendi sahip oldukları tarım ve endüstriyel ürünleri tüketirler (Sınırlı pazarlama fırsatları) Endüstriyel ekonomiler Bu ülkeler farklı bir çok ürün için zengin pazarlar oluştururlar Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-9

10 Ekonomik Çevre Tüketicilerin harcamalarındaki değişim
Engel kanunlarına göre ailelerin gelirleri arttıkça yiyecek için yapılan harcama oranı düşerken, ev için yapılan harcamalar sabit kalır. Diğer bütün harcama kalemleri (giyim, ulaşım, sağlık, eğitim) için yapılan harcamalar ve tasarruf oranları artar. Ekonomik değişkenlerdeki büyük değişimlerin (gelir, yaşama maliyeti, faiz oranları, tasarruf ve kredileri) pazar üzerinde ciddi etkisi vardır.

11 Doğal Çevre Pazarlama faaliyetlerinden etkilenen ya da pazarlama faaliyetleri tarafından girdi olarak kullanılan doğal kaynaklar ile ilişkilidir. . Doğal çevredeki çeşitli trendler: Hammadde kıtlığı. Kirlilikteki artış. Su kirliliği, hava kirliliği Hükümet müdahaleleri. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-11

12 Politik ve Yasal Çevre Bir toplumdaki bireyleri ve işletmeleri etkileyen ya da sınırlayan yasalar, hükümet politikaları ve baskı gruplarını içerir. Yasalarda değişim. Hükümet uygulamalarında değişim Etik ve sosyal sorumluluk davranışları yönünde baskı. Sebep ilişkili pazarlama, ÖRN; bir bilezik alın göğüs kanserine yardım edin. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-12

13 Sosyo-Kültürel Çevre Toplumun temel değerlerini, algısını, tercihlerini ve davranışlarını etkileyen kurum ya da diğer faktörler. Çekirdek inanç ve değerler çocuklara aileden geçer ve okul, iş gibi ortamlarda sağlamlaşırlar. İkincil değerler ve inançlar değişime daha açıktır Pazarlamacılar ikincil değerleri değiştirebilirler ama temel değişkenleri değiştirmek çok zordur. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-13

14 MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİ
PAZARLAMA ÇEVRESİ MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİ İşletme Tedarikçiler Pazarlama aracıları Müşteriler Rakipler Kamu grupları (Kamuoyu)

15 İşletme Üst yönetim örgüt misyonunu, hedeflerini, geniş stratejisini ve politikalarını belirler. Pazarlama yöneticileri üst yönetim tarafından belirlenen stratejiler ve planlar doğrultusunda kararlar verirler. Finans bölümü pazarlama planını gerçekleştirmek için gerekli olan fonların bulunması ve kullanılması ile ilgilenir. Araştırma geliştirme bölümü çekici ve güvenilir ürünlerin dizaynı ile ilgilenir. Satın alma gerekli malzeme ve teçhizatın elde edilmesi, işlemler birimi ise gerekli miktar ve kalitede arzu edilen ürünün üretilmesi ve dağıtılması ile ilgilidir. Muhasebe pazarlama hedeflere ne ölçüde başarıyla ulaştığını bilmesi için gelir ve maliyetleri ölçer.

16 4/10/2017 Tedarikçiler: Mal ve hizmeti üretmek için girdi/kaynak (hammadde, malzeme, parça) sağlarlar. Tedarikçilerle yaşanan sorunlar uzun vadede müşteri memnuniyetine zarar verebilir. Tedarikçiler, paydaş olarak görülürler. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-16 Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 16

17 Teknolojik Çevre Teknolojik çevre sürekli büyük bir hızla değişmektedir. Yeni teknolojiler yeni pazarlar ve fırsatlar yaratmaktadır. Hızla değişen teknolojinin takibi önemlidir. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-17

18 Politik Çevre Bir toplumdaki bireyleri ve işletmeleri etkileyen ya da sınırlayan yasalar, hükümet politikaları ve baskı gruplarını içerir. Yasalarda değişim. Hükümet uygulamalarında değişim Etik ve sosyal sorumluluk davranışları yönünde baskı. Sebep ilişkili pazarlama, ÖRN; bir bilezik alın göğüs kanserine yardım edin. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-18

19

20 4/10/2017 Pazarlama Aracıları: Nihai alıcılara mal ve hizmetlerin ulaşmasında (satış, dağıtım, tutundurma vb) doğrudan ya da dolaylı görev alan kuruluşlar Yeniden Satıcılar Yeniden satanlar işletmeye müşteri bulmak ya da müşterilere satış yapmak hususunda yardımcı olan dağıtım kanalları firmalarıdır. Ürünü satın alan ya da yeniden satan toptancılar ve perakendecilerdir. Dağıtım firmaları Fiziksel dağıtım firmaları işletmeye ürünlerini stoklamaları ve taşımaları konusunda yardımcı olur. Finansal aracılar Finansal aracılar bankalar, kredi kuruluşları, sigorta kuruluşları, ürünlerin satın alınması ve satılmasıyla ilişkili riske karşı sigorta ve finansal değişimlerde yardımcı diğer kuruluşlardır. Pazarlama hizmetleri acenteleri Pazarlama araştırmaları, reklama ajansları, medya firmaları, pazarlama danışmanlık firmalarıdır. Bu firmalar işletmeye ürünlerini doğru pazarlara hedefleme ve tutundurma noktasında Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-20 Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 20

21 Müşteriler: Beş çeşit müşteri pazarı : Tüketici pazarları
4/10/2017 Müşteriler: Beş çeşit müşteri pazarı : Tüketici pazarları Tüketici pazarları kişisel tüketim için ürün ve hizmet satın alan bireyler ve hanelerden oluşur. Endüstriyel pazarlar: İş pazarları üretim süreçlerinde yeniden kullanmak ve işlemek için ürün ve hizmet satın alırlar. Aracı pazarları: Yeniden satış pazarları karla yeniden satmak için ürün ve hizmet satın alırlar. Hükümet pazarları Hükümet pazarları kamu hizmeti yaratmak ya da ihtiyacı olanlara vermek için mal ve hizmet satın alırlar. Uluslar arası pazarlar Uluslar arası pazarlar ise diğer ülkelerdeki tüketici, üretici, yeniden satıcı, hükümetler gibi alıcılardan oluşur. Resellers are distribution channel firms that help the company find customers or make sales to them. These include wholesalers and retailers who buy and resell merchandise. Resellers often perform important functions more cheaply than the company can perform itself. However, seeking and working with resellers is not easy because of the power that some demand and use. Physical distribution firms help the company to stock and move goods from their points of origin to their destinations. Examples would be warehouses (that store and protect goods before they move to the next destination). Marketing services agencies (such as marketing research firms, advertising agencies, media firms, etc.) help the company target and promote its products to the right markets. Financial intermediaries (such as banks, credit companies, insurance companies, etc.) help finance transactions and insure against risks associated with buying and selling goods. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-21 Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 21

22 4/10/2017 Rakipler: Aynı hedef gruba yönelik mal ya da hizmet üreten işletmenin ikamesi olabilecek diğer işletmelerdir Rakiplere karşı stratejik üstünlük sağlanmalıdır. - Tüketicinin zihninde kendi tekliflerini rakiplerinin tekliflerinden daha güçlü konumlandırarak stratejik avantaj kazanmalıdır. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-22 Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 22

23 İşletmelerin hükümet gelişmeleri göz önüne almaları gerekir.
Kamuoyu: İşletmenin hedeflerine ulaşmadaki başarılarıyla ilgili olan ya da etki eden gerçek/potansiyel gruplar Finansal gruplar İşletmenin fona sahip olma becerisini etkilerler. Bankalar, yatırım danışma şirketleri, hissedarlar bunlara örnektir. Medya grupları Medya kesimi: haber, editör görüşleri ve röportajlardır. Gazeteler, dergiler ve radyo ile haber istasyonlarıdır. Hükümet İşletmelerin hükümet gelişmeleri göz önüne almaları gerekir. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 3-23

24 Sivil Toplum Kuruluşları Yerel halk
Kamuoyu: Sivil Toplum Kuruluşları İşletmenin pazarlama kararları tüketici kuruluşları, çevre grupları, azınlık grupları ve diğer gruplar tarafından sorgulanır. Yerel halk İşletmenin yakın çevresinde oturanlar ve çeşitli toplumsal kuruluşlardır. Büyük işletmeler yerel halkın ve kuruluşlarla iletişim halindedir. Genel toplum İşletmenin mal ve hizmetleri ile işkili genel toplum tutumunu bilmesi önemlidir. İşletmenin genel olarak toplum imajı satışlarını etkiler. İç gruplar: Bunlar çalışanlar, yöneticiler, gönüllüler, yönetim kuruludur. Büyük firmalar iç kesimi motive etmek ve bilgilendirmek için mektup ve diğer araçları kullanırlar. Çalışanlar işletme hakkında olumlu düşündüğünde bu dışarıya da yansır.

25

26 ULUSLARARASI PAZARLAMA ÇEVRESİ (1)
Uluslararası pazarlama çevresi değişkenlerini anlamak çok daha zordur. Var olan fırsatlar için riskleri görmek çok daha fazla mücadele gerektirir. Bilinen çevreden ne kadar çok uzaklaşılırsa o kadar çok hata yapma olasılığı ortaya çıkar.


"PAZARLAMA ÇEVRESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları