Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL Sibel SOMYÜREK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL Sibel SOMYÜREK."— Sunum transkripti:

1 SQL Sibel SOMYÜREK

2 SQL Nedir? Structured Query Language (SQL) "Yapısal Sorgulama Dili"
Veritabanları üzerinde, karmaşık sorgular yapmak için tasarlanmış bir dildir.

3 SQL Nedir? SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir.
veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

4 SQL - Tarihçesi Veri Tabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir.. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuştur.

5 SQL - Tarihçesi Bu dil SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

6 SQL Dilini Kullanan Veritabanları
MySQL Mssql PostgreSQL Microsoft SQL Server Oracle Firebird

7 SQL Komutları Yapısal Sorgulama Dili (SQL-Structured Query Language)
Veri İşleme Dili (DML-Data Manipulation Language) Veri Tanımlama Dili (DDL-Data Definition Language) Veri Kontrol Dili (DCL-Data Control Language)

8 SQL Komutları Veri İşleme Dili (DML-Data Manipulation Language)
Bir tablodaki veriler üzerinde sorgulama, ekleme, güncelleme ve silme işlemleri gerçekleştirir. Select Insert Update Delete

9 SQL Komutları Veri Tanımlama Dili (DDL-Data Definition Language)
Sıfırdan tablo oluşturma, tablo üzerinde değişiklik yapma, tablo oluşturma, indeks oluşturma ve silme işlemleri gerçekleştirir. Create Table Drop Table Alter Table Create Index Drop Index Alter View

10 SQL Komutları Veri Kontrol Dili (DCL-Data Control Language)
Kullanıcılara veri tabanı üzerinde bazı haklar verme veya verilen hakları geri alma gibi işlemlere olanak tanıyan SQL komutlarını içermektedir. Create User Drop User Alter User Grant Revoke

11 SQL - Komutlar SQL dilinde bir tablodan kayıt çekmek için SELECT komutu kullanılır. SELECT * FROM tablo_adi

12 SQL - Komutlar Görev 10’da oluşturulan veri tabanındaki tüm kullanıcı bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri;

13 SQL - Komutlar Öğrencilerin tümü tarafından yazılımda alınan notların tamamını listeleyin.

14 SQL - Select Komutu Tablo içindeki sadece belli alanlara ilişkin verileri listelemek için; SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi;

15 SQL - Select Komutu Örneğin notlar tablosunda sadece notu alan ogrenci numarası ve not aldığı tarihi listelemek için; SELECT ogrno,tarih FROM notlar;

16 SQL - Select Komutu Verileri listelerken belli bir alandaki verilere göre sıralamak için; SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan1;

17 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları tarihe göre sıralamak için;
SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih;

18 SQL - Komutlar SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih;
Kodu şu şekilde de yazılabilir; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih ASC;

19 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları tarihe göre azalan sırada sıralamak için; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih DESC;

20 SQL - Komutlar Verileri listelerken birden fazla alan baz alınarak listeleme yapılabilir SELECT * FROM tabloadi ORDER BY alanadi1 DESC, alanadi2 ASC;

21 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları alındığı içerik numaralarına göre azalan, öğrenci numaralarına göre de artan sırada listelemek için; SELECT * FROM notlar ORDER BY icerikno DESC, ogrno ASC ;

22 SQL - Komutlar Tablodaki belli bir alanın bir koşula uymasına göre verileri listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=koşul;

23 SQL - Komutlar Örneğin sadece 9801 no’lu öğrencinin aldığı notları görüntülemek için; SELECT * FROM notlar WHERE ogrno=9801;

24 SQL - Komutlar SQL kodlarında metin değerleri tırmak içinde yazılmalıdır. Örneğin koşul metin ise; SELECT * FROM tabloadi WHERE alanadi1=“metin”;

25 SQL - Komutlar Örneğin kullanıcı bilgileri tablosundan sadece adı Sema olan öğrencilerin bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Sema";

26 SQL - Komutlar Tablodaki verileri birden fazla koşula göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ AND alanadi2=“metin”;

27 SQL - Komutlar Örneğin adı Serdar Öztürk olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Sema“ AND soyad=“Öztürk”;

28 SQL - Komutlar Tablodaki verileri iki koşuldan birini sağlama durumuna göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”;

29 SQL - Komutlar Örneğin adı Serdar ya da soyadı Kubalı olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad="Serdar“ OR soyad=“Kubalı”;

30 SQL - Komutlar Hem ve hem de veya koşulunu içeren sorgulamalar da olabilir SELECT * FROM tablo_adi WHERE (alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”) AND alanadi3=“metin”;

31 SQL - Komutlar Örneğin öğrenci numarası 9801 ya da 9802 olan 1 nolu içeriği önemli sayfa yapan kullanıcılar varsa listelemek için; SELECT * FROM onemli_sayfalar WHERE (ogrno=9801OR ogrno=9802) AND icerikno=1;

32 SQL - Komutlar SELECT (tüm alanlar veya belli alanlar) ORDER BY
ASC-DESC WHERE (sayı veya “metin”) AND-OR (a AND b) OR c a AND (b OR c)


"SQL Sibel SOMYÜREK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları