Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri Tabanı Yönetim Sistemleri"— Sunum transkripti:

1 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
SQL SERVER KOMUTLARI

2 SQL-Yapısal Sorgulama Dili
Sql ifadeleri yapısal olarak 3 gruba ayrılır: DDL(Data Defination Language/Veri Tanımlama Dili) DML(Data Manipulation Language/Veri İşleme Dili) DCL(Data Control Language/Veri Kontrol Dili)

3 1.Veri Tanımlama Dili(DDL)
Create Alter Drop

4 2.CREATE (YARAT) KOMUTU Database, tablo, index, view vb. veri tabanı objelerini yaratmada kullanılan komuttur. SQL komutları ile veri tabanında işlem yapılabilmesi için önce veri tabanı sonra da veri tabanında kullanılacak tablolar tanımlanmalıdır. SQL Server’da veritabanı oluşturmak için CREATE DATABASE deyimi kullanılır. Kullanılışı: CREATE DATABASE isim; Bu komut isim ile belirtilen isimde bir veri tabanı oluşturur. Bir veri tabanı içerisinde çok sayıda veri tabanı kütüğü ya da tablo bulunabilir. Her tabloda saklanan verilerle ilgili alanlar bulunmalıdır. Örnek: Deneme, okul, sirket adında veritabanı oluşturan komutları yazınız. Create Database deneme; Create Database okul; Create Database sirket;

5 3. VERİ TABANINI AKTİF YAPMA
USE komutu kullanılır. Önceden yapılmış veri tabanını aktif hale getirir. Örnek: Deneme, okul ve sirket adında oluşturduğunuz veritabanını aktif yapan komutları yazınız. Use deneme; Use okul; Use sirket;

6 4. TABLO OLUŞTURMA CREATE TABLE deyimi kullanılır. Kullanılacak tüm alanlar bu deyim içerisinde belirtilmelidir. Örnek: Yukarı da bahsedilen örnek okul veritabanı projesinin veritabanını oluşturup, aktif yapıp, bahsedilen tabloları oluşturan komutları yazınız. Create Database proje Use proje Create table bolum(bolkod smallint primary key , bol_adi char(15)) Create table unvan(un_kod tinyint primary key , ünvani char(11)) Create table hocalar(h_ID tinyint primary key , h_adi char(20) , h_soyadi char(20) , unvan tinyint foreign key references unvan(un_kod) , top_ders_saati tinyint) Create table dersler(op_kod smallint primary key , ders_kod char(10) , ders_adi char(20) , dönem tinyint , teori tinyint , pratik tinyint , hocasi tinyint foreign key references hocalar(h_ID)) Create table notlar(no int , op_kod smallint foreign key references dersler(op_kod) , vize tinyint , check(vize between 0 and 100) , final tinyint , check(final between 0 and 100) , but tinyint , check(but between 0 and 100) ) Create table memleket(tr_kod tinyint primary key , m_adi char(15) , tel_kod smallint) Create table ogrenci(no int primary key , adi char(20) , soyadi char(20) , bolkod smallint foreign key references bolum(bolkod) , sinif tinyint , check( sinif IN(1,2,3,4)) , h_ID tinyint foreign key references hocalar(h_ID) , d_tarihi datetime , memleket tinyint foreign key references memleket(tr_kod) , cinsiyet char(5) )

7 Veri tabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlamak için CONSTRAINT olarak isimlendirilen bazı zorlayıcı ifadelerde kullanılabilir. Bunlar; NULL/NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY CHECK UNIQUE DEFAULT

8 MS SQL SERVER da otomatik artış için IDENTITY(1,1) ifadesi kullanılır.
Bu ifade artış birden başlasın ve birer birer artsın anlamına gelmektedir. CREATE TABLE ogrenci( oNo int IDENTITY(1,1) NOT NULL, Ad char(10) )

9 Sütun isimlerinden sonra bu ifadeyi yazmak yeterlidir.
MS Sql de Otomatik artış için bir başka kullanım AUTO_INCREMENT ifadesidir. Sütun isimlerinden sonra bu ifadeyi yazmak yeterlidir. CREATE TABLE ogrenci( oNo int NOT NULL AUTO_INCREMENT, Ad char(25), AUTO_INCREMENT=4; ) AUTO_INCREMENT=4 ifadesi artışın 4 ten başlayacağını belirtir.

10 UNIQUE Kullanımı Personel(p_id,ad, soyad)
Şeklinde bir tablo oluşturarak p_id ve soyad sütunlarını NOT NULL (boş değer içermez) ve p_id sütununu UNIQUE (Aynı veri bir kez bulunabilir) olarak ayarlayalım.

11 CREATE TABLE PERSONEL(
P_id int NOT NULL, Ad varchar(25), Soyad varchar(25) NOT NULL, UNIQUE(p_id) )

12 DEFAULT Değer Kullanımı
Tablo içerisinde veri girişi yapılmadan NULL olarak bırakılan sütunlara otomatik olarak veri girişi için kullanılır. Örneğin öğrenci tablosunda şehir bilgisi girilmediğinde bu bilgiye Elazığ gelmesi şu şekilde olur; Create table ogrenci( oNo int not null , Ad nchar(10), Sehir nchar(15) default ‘Elazığ’ )

13 PRIMARY KEY Kullanımı Bazı durumlarda birincil anahtar olarak belirlenecek sütun iki sütunun birleşiminden oluşabilir. Örneğin öğrencilerin gördüğü derslerin notlarının tutulduğu notlar tablosu için birincil anahtar oNo ve dersKoduolarak belirlenebilir.

14 Bu şekildeki durumlar için kullanım şu şekildedir.
Create table notlar( oNo int not null, dersKodu varchar(25) not null, Vize int, Final int, CONTSTAINT pkey PRIMARY KEY(oNo,dersKodu) )

15 FOREIGN KEY Kullanımı Foreign key olarak belirlenecek sütun bir diğer tabloda birincil anahtar olarak belirlenen sütundur ve foreign key olarak belirlenen sütun içerisine girilecek veriler referans olarak kullanılan sütunun içerdiği değerleri içermelidir. Foreign key belirleme işlemi sütun isimlerinin yanında veya constraint olarak en sonda belirlenebilir.

16 Ogrenci(oNo,ad,soyad,bolum) Ders(dersKodu,dersAdi)
Bu iki tablo ile ilişkili oluşturulacak Notlar tablosunun O_No sütunu ve ders_Kodu sütunu foreign keyler olacak şekilde tasarlayalım create table Notlar( O_No int FOREIGN KEY REFERENCES ogrenci(oNo), Ders_Kodu varchar(25) FOREIGN KEY REFERENCES Ders(dersKodu) on delete cascade on update cascade, Vize int, Final int, )

17 CASCADE Foreign key oluşturulurken ON DELETE CASCADE ifadesi kullanılırsa referans tabloda silinen satırın kullanıldığı diğer tablolardan da ilgili satırlar silinecektir. Foreign key oluşturulurken ON UPDATE CASCADE ifadesi kullanılırsa referans tabloda güncellenen satırın kullanıldığı diğer tablolarda da otomatik olarak güncellenecektir. CONSTRAINT fk_mkod FOREIGN KEY (mkod) REFERENCES musteri(mkod) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

18 CHECK Kullanımı Tablo oluşturulurken bir sütun içerisine girecek değerler için bir kısıtlama getirmek için kullanılır. Örneğin ,öğrencinin not bilgisinin 0 dan küçük girilmesinin engellenmesi. Create table notlar( oNo int not null, dersKodu varchar(25) not null, Vize int CHECK(vize>=0), Final int CHECK(final>=0) Constraint pkkey PRIMARY KEY (oNo,dersKodu))

19 CREATE TABLE PERSONEL(
P_id int NOT NULL, Ad varchar(25), Soyad varchar(25) NOT NULL, UNIQUE(p_id)

20 DEFAULT Değer Kullanımı
Tablo içerisinde veri girişi yapılmadan NULL olarak bırakılan sütunlara otomatik olarak veri girişi için kullanılır. Örneğin öğrenci tablosunda şehir bilgisi girilmediğinde bu bilgiye Elazığ gelmesi şu şekilde olur; Create table ogrenci( oNo int not null , Ad nchar(10), Sehir nchar(15) default ‘Elazığ’ )

21 PRIMARY KEY Kullanımı Bazı durumlarda birincil anahtar olarak belirlenecek sütun iki sütunun birleşiminden oluşabilir. Örneğin öğrencilerin gördüğü derslerin notlarının tutulduğu notlar tablosu için birincil anahtar oNo ve dersKoduolarak belirlenebilir.

22 Check ifadesi IN ve LIKE gibi operatörler de kullanılabilir.
IN operatörü kullanıldığında verilen değerlerden birisini çekmek zorundadır. LIKE operatörü ise joker karakter için kullanılır. Örneğin LIKE’10[0-9]’ şeklinde bir tanımlama için girilecek değerler arasındadır. IN (‘1991’ , ’2009’ , ’2011’ ) şeklinde bir tanımlama için girilecek değer 1991 veya veya 2011 olmalıdır.

23 Örnek Create table urunler( urunKod varchar(4) not null,
urunAd varchar(25) not null, Constraint chkkod Check (urunKod IN (‘A089’,’A090’,’A010’,’A100’) OR urunKod LIKE ‘A9[0-9][0-9]’))

24 Bu tabloları oluşturmak için gerekli sql ifadelerini yazalım.
MUSTERI(mKod,mAd,mSoyad,mAdres,mTel) ARAC(aracNo,model,marka,plaka,fiyat) KIRALAMA(mKod,aracNo,tarih,saat, teslimTarihi,teslimSaati) Bu tabloları oluşturmak için gerekli sql ifadelerini yazalım. Altı çizili alanlar primary key olarak belirlenecektir. Arac tablosundaki plaka tekil olmalı. Kiralama tablosundaki ikincil anahtarlar, referans olunan tablodaki birincil anahtarlar güncellendiğinde veya silindiğinde değişmeli. Araç tablosundaki fiyat bilgisi varsayılan olarak 600 girilsin. Kiralama tablosundaki mKod ve aracNo foreign keyler dir. Arac tablosunda bulunan model sütunu için girilecek bilgi arasında olacak şekilde sınırlanmalıdır.


"Veri Tabanı Yönetim Sistemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları