Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİŞİM VE ÖĞRENME ÖĞRENME VE ZEKÂ 10.04.2017 Prof.Dr.Mustafa Ergün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİŞİM VE ÖĞRENME ÖĞRENME VE ZEKÂ 10.04.2017 Prof.Dr.Mustafa Ergün."— Sunum transkripti:

1 GELİŞİM VE ÖĞRENME ÖĞRENME VE ZEKÂ Prof.Dr.Mustafa Ergün

2 Motivasyon (güdüleme) Dikkat
Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Zekâ Yetenek ve ilgi Uygun çevre şartları Motivasyon (güdüleme) Dikkat Öğrenmeye hazır olma Dil İhtiyaç vs.. Prof.Dr.Mustafa Ergün

3 Intelligence Quotient
Zekâ Intelligence Quotient Prof.Dr.Mustafa Ergün

4 Herkes kendince zekâyı tanımlamaya çalışmıştır.
Eski dönemlerde zekâ daha çok, “hızlı düşünme” olarak tanımlanmıştır. Hattâ insanoğlu, günlük hayatta üstün başarı gösteren insanları, “üstün zekâlı” olarak adlandırmıştır. Prof.Dr.Mustafa Ergün

5 Wechsler’e göre zekâ, bireyin amaçlı davranma, akılcı düşünme ve çevresi ile etkilice başetmesi için kullandığı kapasite Prof.Dr.Mustafa Ergün

6 Woolfolk’a göre zekâ, bireyin kalıtım ya da öğrenme ürünü zihinsel işlevleri, bilgiyi edinme, hatırlama, geri getirme ve problem çözme ya da dünyaya uyum sağlamada kullanma yetenekleri Prof.Dr.Mustafa Ergün

7 Piaget’e göre zekâ, çevre ile uyuşma, düşünce ile aksiyonun örgütlenmesi ve yeni baştan organize edilmesi demek olan belli bir uyumlu davranış örneğidir Not: Ona göre bedensel büyüme de aslında birtakım uyumların sonucudur. Herhangi bir organizmanın büyümesi onun çevresi ile etkileşim halinde bulunmasını zorunlu kılar. Prof.Dr.Mustafa Ergün

8 Psikologlar zekâyı bir kapasite olarak tanımlarken, eğitimciler zekâyı yetenek olarak tanımlamaktadır. Prof.Dr.Mustafa Ergün

9 Faktörel yaklaşım Spearman’a göre g (genel zeka) faktörü, zekâ test maddelerinde performansı belirleyen temel unsurdur. Ayrıca her birine s denilen özel faktörler de belli yetenek ya da testlerde belirleyici rol oynamaktadır. Prof.Dr.Mustafa Ergün

10 Guilford ise, 120 zekâ faktörü saptamıştır.
Not: convergent (bir tek doğru yanıtın ya da çözümün bulunduğu durumlar) ve divergent (doğru çözüm için birden fazla olasılığın bulunduğu durumlar) düşünme biçimleri Guilford ise, 120 zekâ faktörü saptamıştır. Not: Zekânın üç boyutu vardır, bunlar; zekânın içeriği, zekânın işlemleri ve zekânın ürünleridir. Prof.Dr.Mustafa Ergün

11 Zekâ belli sayıda birincil yeteneğe bölünebilir.
Küme Etmen Kuramı Louis Thurstone Zekâ belli sayıda birincil yeteneğe bölünebilir. “Birincil yetenek” dediği kavramla; sayısal problem çözme, sözel kavrama, bellek ezberleme, genel akıl yürütme, sözel akıcılık (sözcük türetme vb.), şekil ilişkilerini görebilme, algısal hız dediği yedi faktör vardır. Prof.Dr.Mustafa Ergün

12 Bileşenler Yaklaşımı Stenberg’e göre zeka çeşitli bileşenlerden meydana gelir. 1.Yaşantılardan yararlanma ve öğrenme yeteneği. 2.Soyut düşünme ya da akıl yürütme yeteneği. 3.Değişen ve belirsiz bir dünyanın kaprislerine uyma yeteneği. 4.Kişinin yapması gereken işleri süratle gerçekleştirmesi, kendini güdüleme Prof.Dr.Mustafa Ergün

13 Zeka türleri Edward Thorndike zekâyı soyut, mekanik ve toplumsal olmak üzere üç türe ayırır Howard Gardner zekâyı sözel, müzik, şekilsel, mantıksal, matematiksel, kendini tanıma, başkalarını anlama ve bedensel diye yedi türe ayırmaktadır. Prof.Dr.Mustafa Ergün

14 Bunu şu şekilde formüle etmek mümkündür: Zekâ = çevre * Kalıtım.
Zekâ, ne kalıtımın ne de çevrenin tek başına etkilediği bir unsur değildir, her ikisinin de sentezidir. Bunu şu şekilde formüle etmek mümkündür: Zekâ = çevre * Kalıtım. Prof.Dr.Mustafa Ergün

15 Zekâ Bölümü = Zekâ Yaşı / Takvim Yaşı * 100
W. Stern, zekâ yaşının kavramını geliştirdi. Testte kazanılan puan toplamının, kronolojik yaşa olan oranı alınıyordu. Amerikalı psikolog Terman zekâ bölümü kavramını getirdi. Zekâ Bölümü = Zekâ Yaşı / Takvim Yaşı * 100 Prof.Dr.Mustafa Ergün

16 Son yıllarda Zekâ kavramı, klasik zekâ anlayışından farklı bir boyuta taşınmıştır.
Yapılan araştırmalara göre zekâ testlerinden alınan puanlar çoğu ülkede geçen elli yıl içinde yaklaşık on beş puan artmıştır. Prof.Dr.Mustafa Ergün

17 Zekanın tek tip olduğunu, doğuşla sabit bir düzeyde gelip hep aynı düzeyde kaldığını savunan eski inançlar, Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Teorisi ile yıkılıyor. Gardner'a göre yedi tip zeka doğuşta her çocukta değişik düzeylerde bulunuyor ve küçük yaşlardan başlayarak yaşam boyu bütün zeka tipleri geliştirilebiliyor. Prof.Dr.Mustafa Ergün

18 harakete dayalı (bedensel) zeka, müzik zekası,
Gardner, 7 tip zekayı, dilsel zeka, görsel zeka, matematik zekası, harakete dayalı (bedensel) zeka, müzik zekası, kişislerarası (sosyal) zeka ve kişinin kendine dönük zekası olarak adlandırıyor. Prof.Dr.Mustafa Ergün

19 Gottman, çocuğun duygusal dünyasında uzmanlaşmasına yardım ederek yetişkin dünyasına hazırlanmasının çocuğun IQ’sundan daha önemli olduğunu söylemektedir. Gottman, çocuğun sağlıklı duygusal hayatını, “duygusal zekâ” (emotional intelligence) olarak adlandırıyor. Prof.Dr.Mustafa Ergün

20 Robert Coles, "Çocukların Ahlâk Zekası" adlı kitabında, ailelerimizin ve ona bağlı olarak çocuklarımızın ahlak dışı oluşunu eleştirmekte, doğruluk-yanlışlık duygusunu geliştirebilen ve şahsi menfaatlerine aykırı olsa bile bu duyguya göre hareket etmeye istekli olan insanları yetiştirmenin bir uygarlık misyonu olduğu vurgulanılmaktadır.  Prof.Dr.Mustafa Ergün


"GELİŞİM VE ÖĞRENME ÖĞRENME VE ZEKÂ 10.04.2017 Prof.Dr.Mustafa Ergün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları