Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prehospital Triaj Prehospital Triaj Öğr. Gör. Sinan YENAL Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prehospital Triaj Prehospital Triaj Öğr. Gör. Sinan YENAL Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği."— Sunum transkripti:

1 Prehospital Triaj Prehospital Triaj Öğr. Gör. Sinan YENAL Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı

2

3

4

5

6

7

8

9

10 22 TEMMUZ 2004 PAMUKOVA

11

12

13 Sağlık Bakanı Ünüvar: "15 ambulans gönderildi" Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, hızlandırılmış trenin raydan çıktığı bölgeye Bursa ve Kocaeli'nden afet ilkyardım ekipleri ve Düzce, Bolu, Ankara ve Bursa'dan 15 ambulans gönderildiğini söyledi.

14 Afet ve Kitle Yaralanmaları Mevcut hasta sayısının mevcut kaynakları aşmasıdır Mevcut hasta sayısının mevcut kaynakları aşmasıdır Eldeki mevcut kaynaklar verimli şekilde kullanılmalıdır Eldeki mevcut kaynaklar verimli şekilde kullanılmalıdır Kaç tane hazır ambulansınız var, ek yardım nereden alınabilir Kaç tane hazır ambulansınız var, ek yardım nereden alınabilir

15 Sınırlı kaynaklar en etkili ve verimli bir şekilde nasıl kullanabilirim?

16 Triaj Fransızca Trier isimli fiilden gelir Fransızca Trier isimli fiilden gelir Ayıklamak, ayırt etmek anlamında kullanılır Ayıklamak, ayırt etmek anlamında kullanılır Ciddi şekilde yaralanmış askerleri ölüme bırakıp Ciddi şekilde yaralanmış askerleri ölüme bırakıp daha hafif yaralı olanlara müdahale ederek daha hafif yaralı olanlara müdahale ederek yeniden savaş alanlarına geri dönmelerini sağlamak için uygulanmıştır. yeniden savaş alanlarına geri dönmelerini sağlamak için uygulanmıştır. Bir olay yada yaralanmalarda hastaları acil tedavi ihtiyacına göre belirli bir sıraya sokarak yaşatılacak hasta sayısını maksimum seviyeye çıkarmaktır Bir olay yada yaralanmalarda hastaları acil tedavi ihtiyacına göre belirli bir sıraya sokarak yaşatılacak hasta sayısını maksimum seviyeye çıkarmaktır

17 Triaj Kavramı Neden Gerekmiştir? Savaş, toplu kazalar ve afetlerde eldeki kaynakların düzenlenme gerekliliği, Savaş, toplu kazalar ve afetlerde eldeki kaynakların düzenlenme gerekliliği, Program dışı hasta başvurusunun fazla olduğu durumlar, Program dışı hasta başvurusunun fazla olduğu durumlar, Nüfus artışının acil başvuru sayısını artırması, Nüfus artışının acil başvuru sayısını artırması, Acil olmayan hasta başvurularının fazla olması nedeniyle acil bakım ihtiyacı olan hastaların ayrılma gerekliliği Acil olmayan hasta başvurularının fazla olması nedeniyle acil bakım ihtiyacı olan hastaların ayrılma gerekliliği

18 Triaj alanları Sahada iletişime bağlı triaj Sahada iletişime bağlı triaj Sahada afet triajı Sahada afet triajı Acil serviste afet triajı Acil serviste afet triajı Rutin acil servis triajı Rutin acil servis triajı

19 Sahada iletişime bağlı triaj Birden çok hasta olduğunda hastanın Birden çok hasta olduğunda hastanın hangi hastaneye gideceği, hangi hastaneye gideceği, hangisine öncelik verileceği, hangisine öncelik verileceği, hava ya da kara yoluyla mı taşınacağı, hava ya da kara yoluyla mı taşınacağı, ışık ya da siren kullanımına kadar hasta ile ilgili tüm kararlar, kurulan iletişimle belirlenir. ışık ya da siren kullanımına kadar hasta ile ilgili tüm kararlar, kurulan iletişimle belirlenir.

20 Sahada afet triajı En fazla yaşama olasılığını artırma ve en hızlı ve etkin şekilde ölümü önlemeye yönelik olarak sınırlandırılmalıdır. En fazla yaşama olasılığını artırma ve en hızlı ve etkin şekilde ölümü önlemeye yönelik olarak sınırlandırılmalıdır. Hastaların basit triajları ve hızlı tedavileri, Hastaların basit triajları ve hızlı tedavileri, yürüyebilme yeteneği, yürüyebilme yeteneği, mental durumu, mental durumu, solunumunun olup olmadığı ya da solunumunun olup olmadığı ya da kapiller perfüzyonu değerlendirilerek sınıflanır. kapiller perfüzyonu değerlendirilerek sınıflanır.

21 Yaralanma Oranı ve Yaralanma Tipleri Kazanın boyutu Kazanın boyutu Kazanın tipi Kazanın tipi Mevcut yaralı sayısı Mevcut yaralı sayısı Yaralıların bulguları Yaralıların bulguları Nedir? Nedir?

22 Kazalardaki ölümlerin %75-80 ilk 20 dakikada meydana gelmektedir Kazalardaki ölümlerin %75-80 ilk 20 dakikada meydana gelmektedir 1983 yılında yapılan bir araştırmada 29 afet olayı incelenmiş ve olay yeri kontrolü ve triajın yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır 1983 yılında yapılan bir araştırmada 29 afet olayı incelenmiş ve olay yeri kontrolü ve triajın yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır Yaralı dağıtımı sistematik yapılamadığı belirlenmiştir Yaralı dağıtımı sistematik yapılamadığı belirlenmiştir

23 İlk Birimin Sorumlulukları Olay yerine ulaşan ilk ambulanstaki paramedikler Olay yerine ulaşan ilk ambulanstaki paramedikler Afet Planı Başkanı Afet Planı Başkanı Triaj Sorumlusu Triaj Sorumlusu Olay yeri stabil mi unstabil mi? Olay yeri stabil mi unstabil mi? Kaç tane ambulansa ihtiyaç var ve ne şekilde organize etmeliyiz? Kaç tane ambulansa ihtiyaç var ve ne şekilde organize etmeliyiz? Hangi hastalar Hangi hastalar Acil, bekleyebilir Acil, bekleyebilir Hangi hastaları nereye nakletmemiz gerekir? Hangi hastaları nereye nakletmemiz gerekir?

24 Olay yerinde yapılan triaj çok sağlıklı olmayabilir Olay yerinde yapılan triaj çok sağlıklı olmayabilir Tedavi alanında yaralıların tekrar triajı yapılmalıdır Tedavi alanında yaralıların tekrar triajı yapılmalıdır Yaralının durumu değişebilir ve tedavi alanında doktorlar tarafından daha iyi değerlendirilebilir Yaralının durumu değişebilir ve tedavi alanında doktorlar tarafından daha iyi değerlendirilebilir Alanda bir hastanın değerlendirmesi maksimum 1 (bir) dakika sürmelidir Alanda bir hastanın değerlendirmesi maksimum 1 (bir) dakika sürmelidir (45 Yaralı 45 dakika ????????????????) (45 Yaralı 45 dakika ????????????????)

25 Triaj Sistemleri İyi bir triaj sisteminde her bir hastanın süratli ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir İyi bir triaj sisteminde her bir hastanın süratli ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir Öğrenilmesi ve hatırlanması kolay olmalıdır Öğrenilmesi ve hatırlanması kolay olmalıdır İleri tanı yöntemleri gerektirmemelidir İleri tanı yöntemleri gerektirmemelidir Hayati tehlike yaratan sorunları süratle stabilize edebilecek BİR SİSTEM OLMALIDIR Hayati tehlike yaratan sorunları süratle stabilize edebilecek BİR SİSTEM OLMALIDIR

26 START Sistemi (Simple Triage And Rapid Transport) KIRMIZI KIRMIZI SARI SARI YEŞİL YEŞİL SİYAH SİYAH

27 KIRMIZI (Çok Acil) Kritik, ciddi şekilde yaralanmış problemleri veya yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır.

28 Örnekler kardiyopulmoner arrest, kardiyopulmoner arrest, solunum sıkıntısı, solunum sıkıntısı, anafilaksi, anafilaksi, koma, koma, havayolu obstrüksiyonları, havayolu obstrüksiyonları, kontrol edilemeyen kanama, kontrol edilemeyen kanama, şok, multipl travma, zehirlenme, ciddi ağrılı durumlar, doğum, febril infant

29 SARI (Acil) Yaralanmış bir şekilde tıbbi bakıma ihtiyacı var fakat siz başka hastalara bakarken o hastanın bakımının gecikmesi (1-2 saat) hastanın ex olmasına neden olmayacaktır

30 Örnekler karın ağrısı, karın ağrısı, çoklu veya açık kırıklar, çoklu veya açık kırıklar, kalça veya uzun kemik kırıkları, kalça veya uzun kemik kırıkları, renal taşlar, renal taşlar, orta derece yanıklar, kesiler, ciddi baş ağrısı (afebril), yutma zorluğu ile beraber olan boğaz ağrısı

31 YEŞİL (Acil Olmayan) Yürüyebilen yaralılar, kritik şekilde yaralanmamışlardır. Kendi bakımlarını kendileri yapabilirler

32 Örnekler döküntü, döküntü, kronik başağrısı, kronik başağrısı, burkulmalar, burkulmalar, soğuk algınlığı belirtileri, soğuk algınlığı belirtileri, vaginal akıntı, vaginal akıntı, yara bakımı, yara bakımı, sütür alımı, kronik eklem ağrısı, anaflaksi oluşturmayan böcek ısırıkları, minör kulak ağrısı, minör izole ekstremite yaralanması

33 SİYAH (Ölmüş yada ölmek üzere) Ümitsiz olarak bilinen hastalar ex olmuş veya çok ciddi kotostrofik yaralanmalar olup yaşam beklentisi olmayan hastalar

34 KIRMIZI SİYAH SARI KIRMIZI

35 TRİAJ KARTI

36

37 Triaj Yelekleri

38 Unutulmaması Gerekenler Öğrenmesi kolay ileri tanı yöntemlerini, becerilerini gerektirmeyen ve temel hasta girişimlerini sağlayan sistemi kullanmak. Öğrenmesi kolay ileri tanı yöntemlerini, becerilerini gerektirmeyen ve temel hasta girişimlerini sağlayan sistemi kullanmak. Her çağrıda olay küçük olsun, büyük olsun afet ile mücadele sistemini kullan, görevini gösteren yeleğini giy. Her çağrıda olay küçük olsun, büyük olsun afet ile mücadele sistemini kullan, görevini gösteren yeleğini giy. İlk ve son hasta sayılarını iyi hesaplayın ve bu sayıları afet planı başkanına mutlaka iletin. İlk ve son hasta sayılarını iyi hesaplayın ve bu sayıları afet planı başkanına mutlaka iletin. Hastaların önceliğini ortaya koymak için göze hitap eden, renkli etiketleri kullanın. Hastaların önceliğini ortaya koymak için göze hitap eden, renkli etiketleri kullanın.

39 Unutulmaması Gerekenler Sadece tek bir hastanın bakımıyla vaktinizi geçirmeyin. Hastaların triajlarını belirli aralıklarla tekrarlayın. Sadece tek bir hastanın bakımıyla vaktinizi geçirmeyin. Hastaların triajlarını belirli aralıklarla tekrarlayın. Bu olayı hem alanda hem tedavi alanlarında yapın. Yürüyerek gelen yaralıların bir yerde beklediğinden ve tedavilerinin yapıldığından emin olun. Bu olayı hem alanda hem tedavi alanlarında yapın. Yürüyerek gelen yaralıların bir yerde beklediğinden ve tedavilerinin yapıldığından emin olun. Bulunduğunuz bölgede olabilecek olası afetleri önceden öngörün bunlara göre özel hazırlanın. Bulunduğunuz bölgede olabilecek olası afetleri önceden öngörün bunlara göre özel hazırlanın. Bu gelen acil sağlık ekibinin tehlike altında olduğunu unutmayın Bu gelen acil sağlık ekibinin tehlike altında olduğunu unutmayın En son olarak tatbikat yapın, tatbikat yapın En son olarak tatbikat yapın, tatbikat yapın


"Prehospital Triaj Prehospital Triaj Öğr. Gör. Sinan YENAL Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları