Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEYHMUS BAYTAK KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SRM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEYHMUS BAYTAK KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SRM."— Sunum transkripti:

1 ŞEYHMUS BAYTAK KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SRM.
AFETLERDE ORGANİZASYON ŞEYHMUS BAYTAK KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SRM.

2 AFET NEDİR? Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içerisinde gelişen, insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, genel hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumu olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara ‘Afet’ denir.

3 Bu planın amacı; Genel hayatı etkileyecek düzeyde bir doğal afet sonrasında hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak; Afet nedeni ile hastane içinde oluşabilecek panik ve kargaşayı önlemek, Çıkabilecek sorunları en aza indirmek;

4 amacıyla yapılması gereken tüm çalışmaların esaslarının ortaya konması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının yönetilmesini ve yönlendirilmesini gerektiren bir süreçtir. Afetlerde özellikle sağlık hizmetlerinin yönetimi öncelikli konu olmakta ve bu konuda önceden eğitim almış personelin görev yapması hizmetlerin etkililiğini artırmaktadır.

5 AFETİN ÇEŞİTLERİ ve ETKİLERİ:
Temel olarak iki tür afet çeşidi bulunmaktadır; Doğal Afetler: Deprem, sel, toprak kayması, kuraklık, çığ düşmesi, Tsunami, Volkan patlamaları,Yangınlar vb. İnsan Kaynaklı: Teknolojik Kazalar, Terör, Savaş ve Yangınlar. Etkileri:

6 HASTANE İÇİN AFET VEYA ACİL DURUM UNSURLARI;
Hastane İçindeki Tehlikeler: Hastane Dışındaki Tehlikeler: Hastane İçindeki ve Dışındaki Tehlikeler

7 ACİL KOMUTA MERKEZİ Afetin yönetildiği yer;
Hastane yöneticisi odası veya Acil Servis Hekim Odası

8 HASTANE AFET PLANI (HAP) BAŞKANI:
Hastane Afet Planı Başkanı Hastane Yöneticisi’dir. Hastane Yöneticisi Acil Komuta Merkezi’nin de başkanıdır. HAP Başkanı, afet planının yürürlüğe girmesinden, idare ve organizasyonundan sorumludur.

9 HAP Başkanının Yetkileri:
Hastane Afet Planı’nı Hastane Yöneticisi yürütür. Plan Hastane Yöneticisi emriyle faaliyete geçer. Hastane Yöneticisi izin veya görev gibi nedenlerle hastanede bulunmadığında, Başhekim veya Genel Operasyon Şefi faaliyete geçmesine karar verebilir. Afet bölgesine gönderilecek ekipleri belirler. Bir tehlike durumda hastanenin boşaltılmasına karar verebilir.

10 HAP Başkanı’na Bağlı Birimler:
Lojistik Şefi (İdari ve Mali Hizmetler Müdürü) Planlama Şefi ( Sağlık Hizmetleri Bakım Müdürü) Halkla İlişliler Yetkilisi (Sosyal Hizmet Uzmanı ) Güvenlik Şefi (Hastane Müdür Yardımcısı kontrolünde Güvenlik şefi) Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu (Sivil Savunma Uzmanı) Operasyon Şefi (Hastanede Genel Cerrahi Operasyon Şefi )

11 Lojistik Şefine Bağlı Birimler
Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Sorumlusu Satınalma Sorumlusu, Yemekhane Sorumlusu Haberleşme Hizmeti Sorumlusu, Taşıma Sorumlusu, Ayniyat Sorumlusu,

12 Planlama Şefine Bağlı Birimler;
İnsan Gücü Sorumlusu Tıbbi Personel Sorumlusu Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

13 Halkla İlişkiler Yetkilisinin Görevleri;
HAP Başkanının bilgisi dahilinde medya ve halka gerekli haberleri ulaştırmak, Görevli medya mensuplarının girebileceği alanları belirlemek bu konuda güvenlik şefinden destek almak, Medya yolu ile halka yapılacak gönüllü çalışma çağrıları konusunda insan gücü sorumlusu ile işbirliği yapmak,

14 GÜVENLİK ŞEFİ: Güvenlik hizmetleri Özel Güvenlik tarafından yürütülür.
Güvenlik Sorumluluğu Hastane Müdür Yardımcısı kontrolünde Güvenlik Şefi’ne aittir. Hastane içinde ve çevresinde trafik ve güvenlik organizasyonu ile çalışma ortamı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Görevleri;

15 Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu:
Sivil Savunma Uzmanı bu görevi yürütecektir. Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusunun Görevleri;

16 Operasyon Şefi’ne Bağlı Ana Birimler ;
Tıbbi Bakım Direktörü Destek Birimleri Direktörü Psikososyal Destek Hizmet Direktörü Görevleri;

17 Tıbbi Bakım Direktörü (TBD) ;
Bu birim Genel Cerrahi Uzmanı tarafından yürütülecektir. Yataklı Birimler ve Acil Tedavi Birimi sorumluları bu birimi alt kısımlarını oluşturur. TBD kendi birimleri arasında koordineli olarak çalışma sağlar.

18 Yataklı Birimlere Bağlı Bölümler ;
Ortopedi ve Travmatoloji Sorumlusu Cerrahi Sorumlusu Dahiliye Sorumlusu Yoğun Bakımlar Sorumlusu Poliklinik Sorumlusu

19 Acil Tedavi Birimlerine Bağlı Bölümler ;
Triaj Sorumlusu Kırmızı Alan Sorumlusu Sarı Alan Sorumlusu Yeşil Alan Sorumlusu Hasta Çıkış Sorumlusu Morg Sorumlusu

20 Destek Birimlere Bağlı Bölümler ;
Laboratuar Sorumlusu Radyoloji Sorumlusu Eczane Sorumlusu Tıbbi Malzeme ve Cihaz Sorumlusu Sanitasyon Sorumlusu

21 Psikososyal destek birime bağlı bölümler ;
Personel ve Personel Yakınlarına Sosyal Destek ve İletişim Sorumlusu Psikososyal Destek Sorumlusu

22 ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU :
Acil Servis Sorumlu Hemşiresinin Görevi; Hemşire ve acil servis personeli gereksinimini kontrol eder. Gerekli tıbbi malzemenin sağlanmasından sorumludur. Görevli tüm tıbbi personeli çağırır. Acil servis kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar. Hasta transportunu koordine eder. Tedavi alanlarındaki malzemeleri periyodik olarak kontrol eder. Acil servis ve triaj alanlarının organizasyonunu sağlar.

23 Afet anında hastanede aşağıdaki düzene geçilecektir:
Acil servisin bulunduğu alan tamamıyla ambulans giriş-çıkış veya hasta boşaltma ve tahliye alanı olarak kullanılacaktır. Açık otopark alanı, ambulansların ve ambulans görevini yapan diğer araçların park yeri olarak kullanıldığı yer olacaktır. Bu bölüme sivil veya resmi hiçbir aracın girişine izin verilmeyecektir.

24 Acil servisin bulunduğu kattaki poliklinikler, Acil Tedavi Merkezi olarak kullanılacaktır. Kaç adet acil birim ünitesinin kurulacağına operasyon grubu karar verir ve sayıyı; afetin büyüklüğü, boyutu veya koşullar belirler. Hastane İçi Organizasyon: Bu alanda triaj -ekibi- sorumlusu, yaralıların varsa, üzerindeki etiketlere kısa notlar yazarak ya da o andaki durumunu tespit edip renk kodu vererek, ilgili olan tedavi alanına gönderir.

25 HASTANENİN BOŞALTILMASI ve TAHLİYE;
Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen boşaltılmasının gerekliliğine (Uzman teknik ekiplerin inceleme ve raporlarına göre) HAP Başkanı karar verir. Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme yetkisi yine verilecek inceleme raporları doğrultusunda HAP Başkanı’na aittir.

26 Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmekle görevli kişi ‘Sivil Savunma Uzmanı’ dır. Hastanenin dış boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi HAP Başkanı’dır. Tahliye edilecek hastaların gidecekleri yerler üst makamlarla koordinasyon sağlanarak tespit edilecektir.

27 Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi Operasyon Şefi’dir.
Hastane içindeki merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp, kullanılamayacağına Lojistik Şefi (Hastane Müdürü) karar verecektir.

28 Hastanenin boşaltılmasından ve transport yollarının sağlanmasından sorumlu kişi Lojistik Şefi’dir.
Hangi hastaların nereye tahliye edileceği ile ilgili dokümantasyon görevini Planlama Şefi yapacaktır.

29 Hastanenin boşaltılmasından sonraki güvenlik hizmetleri, güvenlikten sorumlu birim tarafından yürütülecektir. Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin boşaltılmasına karar verme yetkisi HAP Başkanı’na aittir.

30 TRİAJ Yaralıların, yaralanmalarının ciddiyetine göre sınıflandırılması ve tedavi önceliklerinin belirlenmesidir.

31 Sınıf Tanım Örnek 1. Hafif yaralı 2. Ağır yaralı 3. Kritik yaralı
Önemli bir profesyonel tıbbi tedavi gerektirmeyen ve diğer yaralılara yardım edebilecek durumda olan yaralılar grubu Sıyrık ve yüzeysel deri yaralanmaları, 1. ve sınırlı 2.derece yanıklar. 2. Ağır yaralı Ciddi fakat anında tedavi gerektirmeyen yaralılar grubu Solunum güçlüğüne neden olmayan göğüs yaralanmaları, şoka neden olmayan delici karın ve göğüs yaralanmaları 3. Kritik yaralı Yaşam kurtarıcı, hızlı, anında tedavi gerektiren yaralılar Masif kanama, şok, solunum yolu obstrüksiyonu tansiyon tip göğüs yaralanması 4. Umutsuz yaralı Kaza yerinden götürülmeyi kaldıramayacak derecede ağır yaralılar Masif ampütasyon ve kraniofasyal ağır laserasyonlar

32 HASTANE İÇİ ORGANİZASYON (Triaj Alanları);
Acil Tedavi Alanı (Kırmızı Alan) ; Bekleme/Bakım Alanı (Siyah Alan); Yoğun Tedavi Alanı (Sarı Alan); Ayakta Tedavi Alanı (Yeşil Alan) ; Morg Bölümü (Siyah Alan) ;

33 Afet Bölgesinde Triaj Kuralları:
Triaj alanı, yıkıntılardan ve afetin en yoğun hissedildiği bölgeden uzak bir yerde, ulaşım için uygun ve güvenli bir alanda olmalı, Aynı anda farklı müdahale alanları kurulabilmeli, Süreklilik sağlayabilmelidir, Hastaların önceliklerine uygun olarak triaj kartları/künyeleri takılmalı, Son aşamada hastaların transfer öncelikleri ve gidecekleri uygun hastaneler belirlenmelidir.

34 Etiketlere Göre Öncelikler
Kırmızı Etiket (Çok Acil)): Sarı Etiket (1-2 Saat Sonra):. Kırmızılardan sonra transferleri gerçekleştirilir. Yeşil Etiket (Acele Yok): Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan ve ayakta tedavi edilebilecek, bekleyebilecek olgulardır. Siyah Etiket (Umut Yok): Ölmüş veya ölmek üzere olan olgular bu grupta sınıflandırılacaktır. ……………………………………

35 TEŞEKKÜRLER


"ŞEYHMUS BAYTAK KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SRM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları