Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜYÜYEN TEHLİKE: SİBER ZORBALIK DUR, DÜŞÜN, TIKLA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜYÜYEN TEHLİKE: SİBER ZORBALIK DUR, DÜŞÜN, TIKLA."— Sunum transkripti:

1 BÜYÜYEN TEHLİKE: SİBER ZORBALIK DUR, DÜŞÜN, TIKLA

2 SİBER ZORBALIK NEDİR?

3 Siber zorbalık bir çocuk ya da gencin…:.

4 Teknolojik araçlar kullanılarak WiredKids Inc.

5 Tehdit edilmesi Taciz edilmesi A ş a ğ ılanması Utandırılması

6 Siber zorbalık ciddi bir suçtur. İntihar eden mağdurlar ve hapse giden suçlular sonucunu doğurabilir….

7 Geçtiğimiz yıl içerisinde öğrencilerin %43’ü

8 Gençlerin %81’i eğlenceli olduğu için siberzorbalık yaptıklarını ifade etmişlerdir.

9 Öğrencilerin %30’u kendilerine siber zorbalık yapanlardan intikam almak istemiş

10 Sadece %11’i yaşadıkları siber zorbalık hakkında aileleri ile konuşmuştur.

11 Öğrencilerin %17’si çevrimiçi ortamda kendilerine yalan söyleyenler tarafından siber zorbalığa maruz bırakılmışlardır.

12 Öğrencilerin %70 ‘i en etkili önlemin siberzorbalık yapanların engellenmesi olduğunu ifade etmişlerdir.

13 intikam bir gerçek “Zorbalığa uğradığımda kendimi çok kötü hissediyorum genellikle eve gittiğimde depresyona giriyorum. Bana zorbalık yapandan intikam almak ve tüm nefretimi haykırmak isterdim ama gerçekten bir şeyler yapabilir miyim emin değilim. Bu konuyla ilgili büyüklerin yanında pek boşboğazlık etmem. Her ne kadar bu boşboğazlık değil acı bir gerçek olsa da….”

14 “Zorbalık yapmamın tek bir nedeni var. Bunu yaptığım kişi bir hafta önce bana aynısını yaptı. Biliyorum bu doğru bir şey değil ama kendimi intikam almak zorunda hissettim…”

15 SİBER ZORBALIK TÜRLERİ “Şiddet”: Kaba ve kızgın bir dil kullanılarak elektronik mesaj gönderme “Taciz”: Sürekli olarak incitici ve kaba mesajlar gönderme “Siber Gözdağı”: Sürekli olarak zarar verme tehdidi ve ya da onur kırıcı sözler içeren mesajları gönderme. Kişinin kendini güvenlik tehdidi altında hissettiği diğer çevrimiçi etkinliklerde yer alması “İftira”: Bir kişi hakkında arkadaşlıklarını veya saygınlığını zedeleyebilecek asılsız dedikodu ve söylentileri yayma ya da bu tür içerikte mesajlar gönderme (Trolley, Hanel, and Shields,2009)

16 “ Kimlik Değiştirme”: Başka biri gibi davranarak ilgili kişiyi kötü gösteren, saygınlığını zedeleyen ve tehlikeye atan mesajlar gönderme ya da yayınlama “Açığa Vurma”: Kişinin özelini ya da kişi hakkında utandırıcı bilgileri çevrimiçi ortamda yayma “Komplo”: Bir kişi hakkındaki utandırıcı bilgileri hileyle elde etme “Dışlama”: I Kişiyi kasıtlı olarak çevrimiçi bir grup dışına itme (Trolley, Hanel, and Shields,2009) SİBER ZORBALIK TÜRLERİ

17 ZORBALIK VE SİBERZORBALIK ARASINDAKİ FARKLAR ZORBALIK Doğrudan Okul sınırları dahilinde Öğretmenlerle zayıf ilişki Cezalandırılma korkusu Fiziksel:vurma, yumruk atma, itme Sözel: alay etme, isim takma, dedikodu Sözel olmayan: mimik kullanma ve dışlama Trolley, Hanel, and Shields,2009) SİBERZORBALIK Faili Meçhul Okul Sınırları Dışında Öğretmenlerle Yakın İlişki Teknolojik Ayrıcalıklarını Kaybetme Korkusu Tespiti Zorbalığa Göre Daha Kolaydır Duygusal Tepkiler Belirlenemeyebilir { McKenna & Bargh, 2004; Ybarra & Mitchell, 2004}

18 Zorba olmamak zorbalığa uğramamak ; için basit kural izlemek için tıklayınız basit kural izlemek için tıklayınız

19

20 Öğrencilerimize başkalarına şefkat göstermeyi, kendi ve akranlarının çıkarlarını korumayı öğretmek bizim görevimizdir. Çünkü okulun güvenli bir bölge olması gerekmektedir.

21 Çocukları korumak UNUTMAYIN!!!!

22 Sizin sorumluluğunuzdur

23 ÖNERİLER Öğretmen ve öğrencilerinizi eğitin. Okul kurallarını uygulayın. Bilgisayar kullanımını izleyin. Filtreleme ve izleme sistemleri kullanın. Siberzorbalıkla ilgili raporları araştırın

24 SİBER ZORBALIK DERS PLANLARI Cyberbullying Lesson Plan for Primary Schools Common Sense Media SchoolCounselor.com

25 Ö Ğ RETMENLER VE A İ LELER İ Ç İ N KAYNAKLAR Stop Cyberbullying for Teachers Stop Cyberbullying for Teachers Stop Cyberbullying for Teachers Stop Cyberbullying for Teachers National Crime Prevention Council National Crime Prevention Council National Crime Prevention Council National Crime Prevention Council Stop Cyberbullying Before it Starts Stop Cyberbullying Before it Starts Stop Cyberbullying Before it Starts Stop Cyberbullying Before it Starts iSafe.org:Cyberbullying iSafe.org:Cyberbullying iSafe.org:Cyberbullying

26 Ö Ğ RENC İ LER İ Ç İ N KAYNAKLAR Stop Cyberbullying Stop Cyberbullying Stop Cyberbullying Stop Cyberbullying KidsHealth.org:Cyberbullying KidsHealth.org:Cyberbullying KidsHealth.org:Cyberbullying BrainPOP:Cyberbullying BrainPOP:Cyberbullying BrainPOP:Cyberbullying NetSmartz.org NetSmartz.org NetSmartz.org Öğrenciler için bilgilendirme animasyonu için tıklayınız

27

28 KAYNAKÇA National Crime Prevention Council. "Stop Cyberbullying Before it Starts." Cyberbullying. National Crime Prevention Council, n.d. Web. 12 July 2011.. Trolley, Barbara, Connie Hanel, and Linda Shields. "Cyber Bullying." Power Point file. Web 12 July 2011. Wired Kids Inc. Stop Cyberbullying. Wired Kids Inc, n.d. Web. 12 July 2011..


"BÜYÜYEN TEHLİKE: SİBER ZORBALIK DUR, DÜŞÜN, TIKLA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları