Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
10 .NCU YIL HÜZÜN YILI

3 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Boykot sona ermiş ve Resulüllah başta olmak üzere bütün müminler geçen üç seneye göre biraz rahatlamışlardı. En azından açlık problemi yoktu. Ayrıca, Resulüllah özellikle dışarıdan gelen insanlarla daha kolay irtibat kurabiliyor ve davet çalışmalarını daha rahat sürdürebiliyordu.

4 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Boykotun dayanılmaz izleri silinmek üzereyken, Resulüllah için son derece üzücü, dayanılması zor iki olay peş peşe gerçekleşti. Risâletin 9. yılının sonlarında (Aralık 620) önce Ebû Talib, kısa süre sonra da Hz. Hatice vefat etti.

5 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Bu yıl, Hz. Peygamber’in ifadesiyle üzüntü yılı (Âmü’l-Hüzn) oldu. Ebû Tâlib, boykotun kalkmasından sekiz ay yirmi gün sonra, Hz. Hatice de ondan kısa süre sonra, peygamberliğin 10. yılında, 10 Ramazan/19 Nisan 620'de vefat etti.

6 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebu Talib, Şı'b'dan çıktıktan sonra hastalanıp ölüm döşeğine düşünce, günden güne ağırlaştığını haber alan Kureyş müşrikleri, birbirlerine:

7 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI "Hamza, Ömer, Müslüman oldu. Muhammed'in işi bütün Kureyş kabileleri arasında yayıldı. Vallahi, onun işimizi elimizden zorla almayacağından emin değiliz! Ebu Talib'e gidelim. O, bizim için, kardeşinin oğlundan bir söz alsın! Bizden de, ona bir söz versin!" dediler.

8 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI 1- Utbe b. Rebia, 2- Şeybe b. Rebia, 3- Ebu Cehil Amr b. Hişam, 4- Ümeyye b. Halef, 5- Ebu Süfyan Sahr b. Harb ve Kureyş eşrafından daha bazı adamlarla gidip Ebu Talib'le konuştular. "Ey Ebu Talib! Biliyorsun ki, sen bizdensin!

9 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Gördüğün gibi, ölüm döşeğine de düşmüş, ölüme yaklaşmış bulunuyorsun! Biz senin ansızın ölüvereceğinden korkuyoruz! Bizim aramızla kardeşinin oğlu arasındaki durumu pekâlâ biliyorsun. Kendisini çağır!

10 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Bizden onun için alacağın sözü al; ondan da bizim için alacağın sözü al da, o artık bizimle uğraşmaktan vazgeçsin! Biz de onunla uğraşmaktan vazgeçelim! O, bizimle ve dinimizle uğraşmayı bıraksın! Biz de, onunla ve onun dini ile uğraşmayı bırakalım!" dediler.

11 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Bunun üzerine, Ebu Talib, Peygamberimiz (a.s.)a haber saldı. Gelince: "Ey kardeşimin oğlu! Bunlar senin kavminin eşrafıdırlar! Sana söz vermek ve senden de söz almak için toplanıp gelmişlerdir" dedi.

12 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI "Ey kardeşimin oğlu! Senin kavminden istediğin nedir?" diye sordu.

13 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Peygamberimiz (a.s.): "Ey amcam! Ben onların bir tek kelimeyi söylemelerini istiyorum ki, onlar onunla bütün Araplara hakim olurlar, Arap olmayanlar da kendilerine cizye [vergi] öderler!" buyurdu. Müşrikler, o kelimeden korktular. "Evet! Nedir o kelime?!

14 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Babam sana feda olsun. “Sen onu bize söyle de, biz onu bir tek yerine on defa söyleyelim!" (1000 defa söyleyelim. Hayır Hayır defa söyleyelim.) dediler.

15 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebu Cehil de aynı sözleri tekrarladı. Ebu Talib: "Ey kardeşimin oğlu! Hangi kelimedir o?" diye sordu.

16 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Peygamberimiz (a.s.): "'Lâ ilahe illallah=Allah'tan başka ilah yoktur" derseniz; Allah'tan başka tapmakta olduğunuz şeyleri de söker atarsanız!" bu söylediklerime sahip olursunuz. Müşrikler hemen kalkıp ellerini, elbiselerini çırptılar.

17 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI "Ey Muhammedi Sen bunca ilahları bir tek ilah mı yapmak istiyorsun? Senin işin şaşılacak şey doğrusu!" dediler. Birbirlerine de: "Vallahi, bu adam istediğiniz şeylerden size bir şey verici değildir! Gidiniz! Allah sizinle onun arasında hükmünü verinceye kadar atalarınızın dini üzerinde sebat ediniz!" diyerek dağıldılar.

18 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebu Talib, Peygamberimiz (a.s.)a: "Vallahi, ey kardeşimin oğlu! Ben senin hiç de haktan uzak bir şey istediğini görmedim" dedi.

19 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Rasûlullah: "Ölmek üzereyken lâ ilahe illallah' deyiniz ki ben de Allah katında iman ettiğinize şahitlik yapayım" buyurdu.

20 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebu Cehil ile Ibn Ebu Ümeyye ise: "Ey Ebu Tâlib! Abdulmuttalib'in dininden vaz mı geçiyorsun?" dediler. Sonunda Ebu Tâlib: "Abdulmuttalib'in dini üzere ölüyorum" dedi. Sonra Hz. Peygamber'e dönerek: "O cümleyi (=kelime-i tevhid) söylerdim. Ama Kureyş, ölümden korktuğu için söyledi der" diye söylemiyorum.

21 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem ise: "Rabbim beni bundan menetmediği sürece sana mağfiret etmesi, bağışlaması için dua edeceğim“ buyurdu.

22 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Bunun üzerine, inen âyette şöyle buyuruldu: "Gerçekten, sen her istediğini hidayete erdiremezsin. Fakat, Allahtır ki, kimi dilerse, ona hidayet verir ve O, hidayete erecekleri daha iyi bilendir.“ (Kasas 56)

23 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ibn Ishâk'ın rivayeti ise şöyledir: Öleceği sırada Ebu Tâlib'in dudakları kıpırdıyordu. O anda hâlâ kâfir olan Abbas (ra) kulak vererek dinledi ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'e: "Ebu Tâlib senin söylediğin o cümleyi söylüyor" dedi Ebu Talib’in Müslüman olup olmadığı konusu ihtilaflıdır.

24 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ama ne olursa olsun, Ebu Tâlib'in Hz. Peygamber'e yaptığı fedakârlık ve vefakârlıkları kim inkâr edebilir? O; Bütün çocuklarını, Torunlarını Hz. Peygamber'e feda ederdi.

25 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI O'na olan sevgi ve muhabbeti uğruna, bütün Araplar‘ın düşmanlığını göze almıştı. O'nun hatırına üç yıl kuşatma altında kalmaya sabretmişti.

26 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Açlık çekti, Şehirden sürüldü, Üç yıl boyunca yiyecek-içecek bulamadı. Bu sevgi ve fedakârlık tamamen yok olabilir miydi?

27 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebu Tâlib, Hz. Peygamberden 35 yaş büyüktü. Hz. Peygamber ona sonsuz sevgi ve saygı duyardı. Bir keresinde hastalanmıştı. Peygamber onu ziyarete gittiğinde Ebu Tâlib: "Yeğenim, bana şifa vermesi için seni peygamber olarak gönderen Allah'a dua etmez misin?" dedi. Bunun üzerine Resûlullah dua etti, o da iyi oldu.

28 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebu Tâlib Hz. Peygamber'e: "Allah senin her dediğini kabul ediyor" dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem de: "Eğer sen Allah'ın dediğini kabul edersen, o da senin isteğini kabul buyurur" dedi. Böyle biriydi Ebu Talip.

29 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebu Tâlib'in vefatından bir süre sonra Hz. Hatice (ra) da vefat etti. Vefat ettiğinde Altmış-beş yaşındaydı Hz. Hatice vefat ettikten sonra Hz. Peygamber Hz. Hatice'yi Mekke’nin Hacûn adındaki mezarlığına (Cennetü'l-Muallâ) götürerek kendi elleriyle defnetti.

30 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI O günlerde henüz cenaze namazı farz kılınmamıştı. Daha sonra Hz. Peygamber sık sık mezarlığa gidip onun kabrini ziyaret ederdi.

31 CENNETÜL MUALLA

32 CENNETÜL MUALLA

33 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Hz. Peygamber Hz. Hatice ile birlikte yirmi beş yıl geçirmişti. Hz. Hatice, onun peygamberliğini ilk olarak tasdik etmiş ve davasını desteklemişti. Bütün malını İslâm davası uğruna harcamıştı.

34 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Herkesin ondan yüz çevirdiği sırada kendisine güç vermişti. Hz. Peygamber, Hz. Hatice’yi ölümünden sonra hiç unutmamış ve daima hayırla anmıştır

35 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebû Tâlib’in vefatı üzerine Hâşimoğullarının başkanı olan Ebû Leheb akrabalık duygusundan dolayı Hz. Muhamed’i himaye etmeye karar verdi. Yalnız bu tutumunun İslâm'a karşı fikrinin değiştiği anlamına gelmemesini belirtti ve bunu sadece kabile içindeki dayanışmayı sağlamak için yaptığını açıkladı.

36 (Şeybe) Abdulmuttalib
Hz Adem Hz İbrahim Kusay Abd-i Menaf Haşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttalib Hz Saad Halide B. Esved Hz Amine bint Vehb Hz Abdullah Hz Abbas Ebu Talip (İslamı Red) Ebu Leheb (İslamı Red) Hz Hamza Hz Muhammed (s.a.v) Zübeyr (isl.önce öl) Haris (isl.önce öl) Kusem Dırar HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Mukavvim Hacl

37 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Kureyş, Peygamberimiz (a.s.)ı himayesiz bularak işkenceye uğratmaya kalktıklarını gördüğü zaman, Ebu Leheb Peygamberimiz (a.s.)ın yanına geldi ve: "Ey Muhammedi Git! Ne istiyorsan, Ebu Talib'in sağlığında ne yapıyor idiysen, yine yap! Lât’a andolsun ki, ben ölünceye kadar sana hiç kimse dokunamayacaktır!" dedi.

38 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Bir gün, Gaytala'nın oğlu Peygamberimiz (a.s.)a sövüp sayarken, Ebu Leheb çıkageldi. Onu yüzünün üzerine düşürdü.

39 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Gaytala'nın oğlu: "Ey Kureyş cemaatı! Ebu Utbe dininden çıkmış!" diyerek bağırmaya ve yaygaraya başladı. Kureyş müşrikleri gelip Ebu Leheb'in üzerine dikildiler. Ebu Leheb onlara: "Ben Abdulmuttalib'in dininden ayrılmış değilim.

40 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Fakat, ben kardeşimin oğlunu yapmak istediği şeyi yapıncaya kadar koruyorum" dedi. Müşrikler: "Güzel ve iyi etmişsin!" dediler. Peygamberimiz (a.s.), böylece, bir müddet, Ebu Leheb'in korkusundan hiç kimse sataşmaz olduğu halde, gider gelir oldu.

41 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Bir gün; Ukbe b. Ebi Muayt ile Ebu Cehil Amr b. Hişam Ebu Leheb'in yanına giderek, ona: "Kardeşinin oğlu sana babanın nereye girdiğini haber verdi mi?" diye sordular. Bunun üzerine, Ebu Leheb: "Ey Muhammed Abdulmuttalib'in girdiği yer neresidir?" diye sordu.

42 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Peygamberimiz (a.s.): "O, kavmi ile birliktedir!" buyurdu. Ebu Leheb, Ukbe b. Ebi Muayt ile Ebu Cehil'e: "Ona babamın girdiği yeri sordum. 'Kavmi ile birliktedir diye cevap verdi" dedi.

43 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ukbe ile Ebu Cehil: 'O ateş (Cehennem) içindedir!' demek istemiştir" dediler. Ebu Leheb tekrar Peygamberimiz (a.s.)ın yanına varıp: "Ey Muhammedi Abdulmuttalib, ateşe (Cehenneme) mi girdi?" diye sordu.

44 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Peygamberimiz (a.s.): "Evet! Abdulmuttalib de, putlara tapa tapa onun gibi ölüp gitmiş olan herkes de, ateşe (Cehenneme) girmiştir" buyurdu. Bunun üzerine, Ebu Leheb: "Vallahi, artık sana işkenceden nefes aldırmayacak, temelli düşmanlık edeceğim! Sen Abdulmuttalib'in Cehennemde olduğunu söylersin ha?!" dedi.

45 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Ebu Leheb de, başka müşrikler de, Peygamberimiz (a.s.)a düşmanlıklarını ve zulümlerini şiddetlendirdiler.

46 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Artık Peygamberimiz yalnız kalmıştır. Koruyucusu kalmamıştır. Mekke’den ümidini kesmeye başlamış ve başka arayışlara girmiştir. Bir de Taif’lilerle konuşayım demiştir.

47 PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI
HÜZÜN YILI Bu sebepten, biraz sonra göreceğimiz Tâif yolculuğu dönüşünde Hz. Peygamber bir başka kabileden, Benî Nevfel’den, Mut’im b. Adiy’in himayesi altında Mekke'ye girebilmiştir.


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları