Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 10.NCU YIL HÜZÜN YILI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 10.NCU YIL HÜZÜN YILI."— Sunum transkripti:

1 15.03.2010

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 10.NCU YIL HÜZÜN YILI

3 Boykot sona ermiş ve Resulüllah başta olmak üzere bütün müminler geçen üç seneye göre biraz rahatlamışlardı. En azından açlık problemi yoktu. Ayrıca, Resulüllah özellikle dışarıdan gelen insanlarla daha kolay irtibat kurabiliyor ve davet çalışmalarını daha rahat sürdürebiliyordu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

4 Boykotun dayanılmaz izleri silinmek üzereyken, Resulüllah için son derece üzücü, dayanılması zor iki olay peş peşe gerçekleşti. Risâletin 9. yılının sonlarında (Aralık 620) önce Ebû Talib, kısa süre sonra da Hz. Hatice vefat etti. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

5 Bu yıl, Hz. Peygamber’in ifadesiyle üzüntü yılı (Âmü’l-Hüzn) oldu. Ebû Tâlib, boykotun kalkmasından sekiz ay yirmi gün sonra, Hz. Hatice de ondan kısa süre sonra, peygamberliğin 10. yılında, 10 Ramazan/19 Nisan 620'de vefat etti. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

6 Ebu Talib, Şı'b'dan çıktıktan sonra hastalanıp ölüm döşeğine düşünce, günden güne ağırlaştığını haber alan Kureyş müşrikleri, birbirlerine: PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

7 "Hamza, Ömer, Müslüman oldu. Muhammed'in işi bütün Kureyş kabileleri arasında yayıldı. Vallahi, onun işimizi elimizden zorla almayacağından emin değiliz! Ebu Talib'e gidelim. O, bizim için, kardeşinin oğlundan bir söz alsın! Bizden de, ona bir söz versin!" dediler. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

8 1- Utbe b. Rebia, 2- Şeybe b. Rebia, 3- Ebu Cehil Amr b. Hişam, 4- Ümeyye b. Halef, 5- Ebu Süfyan Sahr b. Harb ve Kureyş eşrafından daha bazı adamlarla gidip Ebu Talib'le konuştular. "Ey Ebu Talib! Biliyorsun ki, sen bizdensin! PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

9 Gördüğün gibi, ölüm döşeğine de düşmüş, ölüme yaklaşmış bulunuyorsun! Biz senin ansızın ölüvereceğinden korkuyoruz! Bizim aramızla kardeşinin oğlu arasındaki durumu pekâlâ biliyorsun. Kendisini çağır! PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

10 Bizden onun için alacağın sözü al; ondan da bizim için alacağın sözü al da, o artık bizimle uğraşmaktan vazgeçsin! Biz de onunla uğraşmaktan vazgeçelim! O, bizimle ve dinimizle uğraşmayı bıraksın! Biz de, onunla ve onun dini ile uğraşmayı bırakalım!" dediler. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

11 Bunun üzerine, Ebu Talib, Peygamberimiz (a.s.)a haber saldı. Gelince: "Ey kardeşimin oğlu! Bunlar senin kavminin eşrafıdırlar! Sana söz vermek ve senden de söz almak için toplanıp gelmişlerdir" dedi. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

12 "Ey kardeşimin oğlu! Senin kavminden istediğin nedir?" diye sordu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

13 Peygamberimiz (a.s.): "Ey amcam! Ben onların bir tek kelimeyi söylemelerini istiyorum ki, onlar onunla bütün Araplara hakim olurlar, Arap olmayanlar da kendilerine cizye [vergi] öderler!" buyurdu. Müşrikler, o kelimeden korktular. "Evet! Nedir o kelime?! PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

14 Babam sana feda olsun. “Sen onu bize söyle de, biz onu bir tek yerine on defa söyleyelim!" (1000 defa söyleyelim. Hayır Hayır 70.000 defa söyleyelim.) dediler. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

15 Ebu Cehil de aynı sözleri tekrarladı. Ebu Talib: "Ey kardeşimin oğlu! Hangi kelimedir o?" diye sordu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

16 Peygamberimiz (a.s.): "'Lâ ilahe illallah=Allah'tan başka ilah yoktur" derseniz; Allah'tan başka tapmakta olduğunuz şeyleri de söker atarsanız!" bu söylediklerime sahip olursunuz. Müşrikler hemen kalkıp ellerini, elbiselerini çırptılar. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

17 "Ey Muhammedi Sen bunca ilahları bir tek ilah mı yapmak istiyorsun? Senin işin şaşılacak şey doğrusu!" dediler. Birbirlerine de: "Vallahi, bu adam istediğiniz şeylerden size bir şey verici değildir! Gidiniz! Allah sizinle onun arasında hükmünü verinceye kadar atalarınızın dini üzerinde sebat ediniz!" diyerek dağıldılar. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

18 Ebu Talib, Peygamberimiz (a.s.)a: "Vallahi, ey kardeşimin oğlu! Ben senin hiç de haktan uzak bir şey istediğini görmedim" dedi. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

19 Rasûlullah: "Ölmek üzereyken lâ ilahe illallah' deyiniz ki ben de Allah katında iman ettiğinize şahitlik yapayım" buyurdu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

20 Ebu Cehil ile Ibn Ebu Ümeyye ise: "Ey Ebu Tâlib! Abdulmuttalib'in dininden vaz mı geçiyorsun?" dediler. Sonunda Ebu Tâlib: "Abdulmuttalib'in dini üzere ölüyorum" dedi. Sonra Hz. Peygamber'e dönerek: "O cümleyi (=kelime-i tevhid) söylerdim. Ama Kureyş, ölümden korktuğu için söyledi der" diye söylemiyorum. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

21 Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem ise: "Rabbim beni bundan menetmediği sürece sana mağfiret etmesi, bağışlaması için dua edeceğim“ buyurdu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

22 Bunun üzerine, inen âyette şöyle buyuruldu: "Gerçekten, sen her istediğini hidayete erdiremezsin. Fakat, Allahtır ki, kimi dilerse, ona hidayet verir ve O, hidayete erecekleri daha iyi bilendir.“ (Kasas 56) PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

23 Ibn Ishâk'ın rivayeti ise şöyledir: Öleceği sırada Ebu Tâlib'in dudakları kıpırdıyordu. O anda hâlâ kâfir olan Abbas (ra) kulak vererek dinledi ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'e: "Ebu Tâlib senin söylediğin o cümleyi söylüyor" dedi Ebu Talib’in Müslüman olup olmadığı konusu ihtilaflıdır. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

24 Ama ne olursa olsun, Ebu Tâlib'in Hz. Peygamber'e yaptığı fedakârlık ve vefakârlıkları kim inkâr edebilir? O; Bütün çocuklarını, Torunlarını Hz. Peygamber'e feda ederdi. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

25 O'na olan sevgi ve muhabbeti uğruna, bütün Araplar‘ın düşmanlığını göze almıştı. O'nun hatırına üç yıl kuşatma altında kalmaya sabretmişti. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

26 Açlık çekti, Şehirden sürüldü, Üç yıl boyunca yiyecek-içecek bulamadı. Bu sevgi ve fedakârlık tamamen yok olabilir miydi? PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

27 Ebu Tâlib, Hz. Peygamberden 35 yaş büyüktü. Hz. Peygamber ona sonsuz sevgi ve saygı duyardı. Bir keresinde hastalanmıştı. Peygamber onu ziyarete gittiğinde Ebu Tâlib: "Yeğenim, bana şifa vermesi için seni peygamber olarak gönderen Allah'a dua etmez misin?" dedi. Bunun üzerine Resûlullah dua etti, o da iyi oldu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

28 Ebu Tâlib Hz. Peygamber'e: "Allah senin her dediğini kabul ediyor" dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem de: " Eğer sen Allah'ın dediğini kabul edersen, o da senin isteğini kabul buyurur " dedi. Böyle biriydi Ebu Talip. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

29 Ebu Tâlib'in vefatından bir süre sonra Hz. Hatice (ra) da vefat etti. Vefat ettiğinde Altmış-beş yaşındaydı Hz. Hatice vefat ettikten sonra Hz. Peygamber Hz. Hatice'yi Mekke’nin Hacûn adındaki mezarlığına (Cennetü'l-Muallâ) götürerek kendi elleriyle defnetti. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

30 O günlerde henüz cenaze namazı farz kılınmamıştı. Daha sonra Hz. Peygamber sık sık mezarlığa gidip onun kabrini ziyaret ederdi. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

31 CENNETÜL MUALLA

32

33 Hz. Peygamber Hz. Hatice ile birlikte yirmi beş yıl geçirmişti. Hz. Hatice, onun peygamberliğini ilk olarak tasdik etmiş ve davasını desteklemişti. Bütün malını İslâm davası uğruna harcamıştı. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

34 Herkesin ondan yüz çevirdiği sırada kendisine güç vermişti. Hz. Peygamber, Hz. Hatice’yi ölümünden sonra hiç unutmamış ve daima hayırla anmıştır PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

35 Ebû Tâlib’in vefatı üzerine Hâşimoğullarının başkanı olan Ebû Leheb akrabalık duygusundan dolayı Hz. Muhamed’i himaye etmeye karar verdi. Yalnız bu tutumunun İslâm'a karşı fikrinin değiştiği anlamına gelmemesini belirtti ve bunu sadece kabile içindeki dayanışmayı sağlamak için yaptığını açıkladı. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

36 Hz AdemHz İbrahimKusayAbd-i MenafHaşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttali b Hz SaadHalide B. Esved Hz Amine bint Vehb Hz Abdullah Hz Hamza Ebu Talip (İslamı Red) Hz Abbas Ebu Leheb (İslamı Red) Dırar Haris (isl.önce öl) Zübeyr (isl.önce öl) Kusem HaclMukavvim Hz Muhammed (s.a.v) 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ

37 Kureyş, Peygamberimiz (a.s.)ı himayesiz bularak işkenceye uğratmaya kalktıklarını gördüğü zaman, Ebu Leheb Peygamberimiz (a.s.)ın yanına geldi ve: "Ey Muhammedi Git! Ne istiyorsan, Ebu Talib'in sağlığında ne yapıyor idiysen, yine yap! Lât’a andolsun ki, ben ölünceye kadar sana hiç kimse dokunamayacaktır!" dedi. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

38 Bir gün, Gaytala'nın oğlu Peygamberimiz (a.s.)a sövüp sayarken, Ebu Leheb çıkageldi. Onu yüzünün üzerine düşürdü. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

39 Gaytala'nın oğlu: "Ey Kureyş cemaatı! Ebu Utbe dininden çıkmış!" diyerek bağırmaya ve yaygaraya başladı. Kureyş müşrikleri gelip Ebu Leheb'in üzerine dikildiler. Ebu Leheb onlara: "Ben Abdulmuttalib'in dininden ayrılmış değilim. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

40 Fakat, ben kardeşimin oğlunu yapmak istediği şeyi yapıncaya kadar koruyorum" dedi. Müşrikler: "Güzel ve iyi etmişsin!" dediler. Peygamberimiz (a.s.), böylece, bir müddet, Ebu Leheb'in korkusundan hiç kimse sataşmaz olduğu halde, gider gelir oldu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

41 Bir gün; Ukbe b. Ebi Muayt ile Ebu Cehil Amr b. Hişam Ebu Leheb'in yanına giderek, ona: "Kardeşinin oğlu sana babanın nereye girdiğini haber verdi mi?" diye sordular. Bunun üzerine, Ebu Leheb: "Ey Muhammed Abdulmuttalib'in girdiği yer neresidir?" diye sordu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

42 Peygamberimiz (a.s.): "O, kavmi ile birliktedir!" buyurdu. Ebu Leheb, Ukbe b. Ebi Muayt ile Ebu Cehil'e: "Ona babamın girdiği yeri sordum. 'Kavmi ile birliktedir diye cevap verdi" dedi. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

43 Ukbe ile Ebu Cehil: 'O ateş (Cehennem) içindedir!' demek istemiştir" dediler. Ebu Leheb tekrar Peygamberimiz (a.s.)ın yanına varıp: "Ey Muhammedi Abdulmuttalib, ateşe (Cehenneme) mi girdi?" diye sordu. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

44 Peygamberimiz (a.s.): "Evet! Abdulmuttalib de, putlara tapa tapa onun gibi ölüp gitmiş olan herkes de, ateşe (Cehenneme) girmiştir" buyurdu. Bunun üzerine, Ebu Leheb: "Vallahi, artık sana işkenceden nefes aldırmayacak, temelli düşmanlık edeceğim! Sen Abdulmuttalib'in Cehennemde olduğunu söylersin ha?!" dedi. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

45 Ebu Leheb de, başka müşrikler de, Peygamberimiz (a.s.)a düşmanlıklarını ve zulümlerini şiddetlendirdiler. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

46 Artık Peygamberimiz yalnız kalmıştır. Koruyucusu kalmamıştır. Mekke’den ümidini kesmeye başlamış ve başka arayışlara girmiştir. Bir de Taif’lilerle konuşayım demiştir. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI

47 Bu sebepten, biraz sonra göreceğimiz Tâif yolculuğu dönüşünde Hz. Peygamber bir başka kabileden, Benî Nevfel’den, Mut’im b. Adiy’in himayesi altında Mekke'ye girebilmiştir. PEYGAMBERLİĞİN 10.NCU YILI HÜZÜN YILI


"15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 10.NCU YIL HÜZÜN YILI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları