Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. AKCİĞER P-A RADYOGRAFİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. AKCİĞER P-A RADYOGRAFİSİ"— Sunum transkripti:

1 1. AKCİĞER P-A RADYOGRAFİSİ
1.1. Akciğer P.A Radyografisinin Amacı Akciğer ve mediasten’deki lezyonların yerini tespit etmek. 1.2. Akciğer P-A Radyografi Çekim Tekniği Akciğer P.A radyografisinde aşağıdaki çekim teknikleri uygulanır. Hastanın Hazırlığı Hasta, ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumu söz konusu olan hastalar uyarılarak radyografi çekimi yapılmaz. Üzerindeki giysi ve artefakt oluşturabilecek nesnelerin çıkarılması sağlanır ve önlük giymesi için radyografi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur.

2 Kaset Seçimi Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky tablasına yerleştirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü dedektörler aracılığıyla oluştuğu için kaset kullanılmamaktadır. Pozisyon Tekniği Radyografi, genellikle ayakta çekilir. Hasta, statifin önüne alınır. Çenesini statifin üst kenarına koyar. Kasetin üst seviyesi, boynun alt kesimine gelecek (7.servikal vertebra) Şekilde yerleştirilir. Kollar dirseklerden bükülerek el sırtları kalçalar üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Scapulaların akciğer alanlarına süper pozisyonu önlemek için kıvrılmış olan dirsekler mümkün oldukça öne ittirilir. Hastanın omuzları buckye doğru bastırılır. Yeni doğan bebeklerde, tüpe 5°-10° kaudal açı vererek supin pozisyonda A-P radyografisi alınır (Bkz. Resim: 1/1).

3 Merkezi Işın Horizantal olarak scapulaları alt kenarından birleştiren çizgi ile columna vertebralisin kesiştiği noktaya verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak şekilde ayarlanır Teknik Faktör Ayarları Expojure (ışınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilir ve Expojure işlemi yapılır. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır. Çekilen bu radyografi, film banyo ve baskı işleminin yapılması sonucunda görüntü oluşumu meydana gelir. Görüntünün oluşturulmasıyla ilgili kazanımlar 10. sınıf Film Banyo ve Baskı Tekniği Dersi, Radyolojide Banyo ve Baskı modülünde verilecektir (Bkz. Resim: 1/2).

4 Resim 1.2: Akciğer P-A radyogramı
                                                Resim 1.2: Akciğer P-A radyogramı

5

6

7

8

9 2. AKCİĞER LATERAL RADYOGRAFİSİ 2. 1
2. AKCİĞER LATERAL RADYOGRAFİSİ 2.1. Akciğer Lateral Radyografisinin Amacı Akciğer ve mediastendeki lezyonların yerini daha iyi tespit etmek için çekilir Akciğer Lateral Radyografi Çekim Tekniği Akciğer lateral radyografisinde, aşağıdaki çekim teknikleri uygulanır Hastanın Hazırlığı Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir Kaset Seçimi Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky tablasına yerleştirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işareti konur Pozisyon Tekniği Radyografi ayakta çekilir. Hasta statifin önüne gelir. İncelenecek taraf statif ile temas ettirilir. Hasta hafif öne eğilir ve kolları havaya kaldırılarak baĢın üzerine konur. Kasetin, üst seviyesi boynun alt kesimine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim: 2/1).

10 Resim 2.1: Akciğer lateral radyografi pozisyonu

11 Merkezi Işın Merkezi ışın, horizantal olarak scapulaların alttan birleştiren çizgi ve coranal hattın kesiştiği noktaya verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak şekilde ayarlanır Teknik Faktör Ayarları Film Ebatları (cm):35x35 Bucky:Evet Kv Ortalama Değer:70 mAs Ortalama Değer:40 FFM (cm):150 Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilir ve Exposure işlemi yapılır. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı işleminden sonra aşağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim: 2/2).

12 Resim 2.2: Akciğer lateral radyogramı

13 Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda Akciğer Lateral radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.                  RADYASYONDAN KORUYUCU ÖNLEMLERİNİ ALINIZ.  Mutlaka dozimetre takınız.  Çalışma esnasında uygun özellikte kurşunlu önlük kullanınız.  Hastanın; radyografisi çekilecek bölgesine uygun kurşun önlük,gözlük, troid ve gonad koruyucu kullanınız Radyografi bölgesinde artefakt oluşturacak nesneler ile çekim bölgesindeki giysileri çıkarılmasını sağlayınız. Hastaların radyografi öncesi hazırlığını radyografi odalarındaki kabinlerde yapmasını sağlayınız. Hasta üzerindeki giysi ve artefakt oluşturabilecek nesnelerin hasta veya refakatçileri tarafından çıkarılmasını sağlayınız. Radyografi işleminden önce hasta üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunuz.

14 Hastanın önlük giymesini sağlayınız
Hastanın önlük giymesini sağlayınız. Hastanın kullanacağı önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz Radyografi için 35x35 cm ebadında kaset seçiniz. Radyografi bölgesinin alanına uygun kaset seçiniz. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işaret koyunuz. İşaretin inceleme bölgesin dışında kalmasına dikkat ediniz. Radyografi alınırken kaseti istenen bölgeyi kapsayacak Şekilde yerleştiriniz. Radyografide 35x35 cm dışındaki kasetler kullanılacaksa kasetleri enine kullanınız. Bucky tablasına yerleştirilen kaseti sabitleştiriniz Hasta ayakta ve incelenecek taraf statifle temas edecek Şekilde pozisyon veriniz. Film hatalarını önlemek için bucky düzeneğine sahip olan statifleri kullanınız. Kasetin üst seviyesi boyun alt kesimine gelecek Şekilde yerleştiriniz. Scapulaların alt kenarından gelen çizgi ile coranel vertabralisin kesiĢtiği noktaya gelecek Şekilde hastaya pozisyon veriniz. Hastanın kollarını başının üzerine kaldırtınız ve hastayı hafif öne eğdiriniz. Scapulaların akciğerleri süperpoze etmesini önleyiniz. FFM’ni 150 cm ayarlayınız. Radyografik uygulamalarda kaliteli görüntü elde etmek amacıyla standart FFM değerleri kullanınız. Merkezi ıĢın, horizantal olarak scapulaların alt çizgisi ile coranel hattın kesiştiği noktaya santralize ediniz. Işını dik olarak kasetin tam ortasına verdiğinizden emin olunuz Diyafram ayarı yapınız. Diyafram ayarını sadece ışınlama bölgesiyle sınırlı tutunuz. Radyografi alınırken hastaya “derin nefes al tut” komutu veriniz.

15 Komutu vermeden önce hastayı yapacağı eylem konusunda bilgilendiriniz
Komutu vermeden önce hastayı yapacağı eylem konusunda bilgilendiriniz. Exsposure düğmesine basınız. Exposure yaparken kurşunlu paravan arkasında durunuz. Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözleyiniz. Exposure işleminin iki aşamada geçekleştiğini unutmayınız. Exposure işleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu veriniz.

16 3. AKCİĞER SAĞ OBLİK RADYOGRAFİSİ
3.1. Akciğer Sağ Oblik Radyografisinin Amacı Lateral pozisyonlarda, superpoze olan lezyonları birbirinden ayırmak amacıyla çekilir. 3.2. Akciğer Sağ Oblik Radyografi Çekim Tekniği Akciğer sağ oblik radyografisinde, aşağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. Hastanın Hazırlığı Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir. Kaset Seçimi Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky tablasına yerleştirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işareti konur. Pozisyon Tekniği Hasta statifin önünde ayakta durur. Sağ taraf kaset ile temas ettirilir. Eller başın üzerinde birleştirilerek sol taraf filmden uzaklaştırılıp filmle 45° bir açı yapılır (Bkz. Resim: 3/1).

17 Resim 3.1: Akciğer sağ oblik radyografi pozisyonu

18 Merkezi Işın Merkezi ışın, horizantal olarak kasetin ortasına verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Şekilde ayarlanır Teknik Faktör Ayarları Film Ebatları (cm): 35x35 Bucky: Evet Kv Ortalama Değer: 65 mAs Ortalama Değer: 30 FFM (cm): Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilir ve Exposure işlemi yapılır. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı işleminden sonra aşağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim:3/2).

19 Resim 3.2: Akciğer sağ oblik radyogramı

20 Aşağıdaki İşlem basamaklarını tamamladığınızda Akciğer Sağ Oblik radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  Radyasyondan koruyucu önlemleri alınız. Mutlaka dozimetre takınız. Çalışma esnasında uygun özellikte kurşunlu önlük kullanınız. Hastanın; radyografisi çekilecek bölgesine uygun kurşun önlük,gözlük, troid ve gonad koruyucu kullanınız. Radyografi bölgesinde artefakt oluşturacak nesneler ile çekim bölgesindeki giysileri çıkarılmasını sağlayınız. Hastaların radyografi öncesi hazırlığını radyografi odalarındaki kabinlerde yapmasını sağlayınız. Hasta üzerindeki giysi ve artefakt oluşturabilecek nesnelerin hasta veya refakatçileri tarafından çıkarılmasını sağlayınız. Radyografi işleminden önce hasta üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunuz.

21  Hastanın önlük giymesini sağlayınız.
Hastanın kullanacağı önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. Radyografide incelemesi yapılacak tarafa göre kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işaret koyunuz. İşaretin, inceleme bölgesinin dışında kalmasına dikkat ediniz. Radyografi için 35x35 cm ebadında kaset seçiniz. Radyografi bölgesinin alanına uygun kaset seçiniz. Radyografi alınırken kaseti istenen bölgeyi kapsayacak şekilde yerleştiriniz. Radyografide 35x35 cm dışındaki kasetler kullanılacaksa kasetleri enine kullanınız. Bucky tablasına yerleştirilen kaseti sabitleştiriniz. Hasta ayakta ve statifin önünde yüzü tüpe bakacak şekilde döndürünüz. Film hatalarını önlemek için bucky düzeneğine sahip olan statifleri kullanınız.  Hastanın sağ tarafı kasete temas edecek şekilde dik olarak durdurunuz. Çekilen radyografiyi kaseti ortalayacak şekilde ayarlayınız Elleri başın üzerinde birleştiriniz. Hastanın ellerini radyografi bölgesine düşürmemesi için uyarınız.

22 Hastanın sol tarafını filmden uzaklaştırılıp filmle 45° bir açı yaptırınız.
Radyografi işleminden önce hastaya verdiğiniz pozisyonu bozmaması için bilgilendiriniz. FFM’ni 150–180 cm ayarlayınız. Radyografik uygulamalarda kaliteli görüntü elde etmek amacıyla standart FFM değerleri kullanınız. Merkezi ışını, scapulanın alt kenarının ortasına santralize ediniz. Tüm akciğerleri içine alacak Şekilde santralize ediniz. Diyafram ayarı yapınız. Diyafram ayarını sadece ışınlama bölgesiyle sınırlı tutunuz. Doz ayarı yapınız. Hastanın vücut yapısına göre uygun doz veriniz. Radyografi alınırken hastaya “derin nefes al tut” komutu veriniz. Komutu veremeden önce hastayı, yapacağı eylem konusunda bilgilendiriniz. Exsposure düğmesine basınız. Exposure yaparken kurşunlu paravan arkasında durunuz. Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözleyiniz. Exposure işleminin iki aşamada geçekleştiğini unutmayınız. Exposure işleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu veriniz.

23 4. AKCİĞER SOL OBLİK RADYOGRAFİSİ
4.1. Akciğer Sol Oblik Radyografisinin Amacı Lateral pozisyonlarda superpoze olan lezyonları birbirinden ayırmak amacıyla çekilen radyografidir. 4.2. Akciğer Sol Oblik Radyografi Çekim Tekniği Akciğer lateral radyografisinde, aşağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. Hastanın Hazırlığı Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir. Kaset Seçimi Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky tablasına yerleştirilir. Kasetin sağ R tarafına işareti veya sol tarafına L işareti konur. Pozisyon Tekniği Radyografi ayakta çekilir. Hasta, statifin önüne gelir. Sol taraf kaset ile temas ettirilir. Eller başın üzerinde birleştirilir. Sağ taraf filmden uzaklaştırarak filmle 45° bir açı yapılır (Bkz. Resim:4/1).

24 Resim 4.1: Akciğer sol oblik radyografi pozisyonu

25 4. 2. 4. Merkezi Işın Horizantal olarak kasetin ortasına verilir
Merkezi Işın Horizantal olarak kasetin ortasına verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Şekilde ayarlanır Teknik Faktör Ayarları Film Ebatları (cm) 35x35 Bucky Evet Kv Ortalama Değer56 mAs Ortalama Değer30 FFM (cm)150 Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilip exposure işlemi yapılarak radyografi çekilir. işlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı işleminden sonra aşağıdaki radyogram elde edilir.

26 Resim 4.2: Akciğer sol oblik radyogramı

27 Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda Akciğer Sol Oblik radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. İşlem Basamakları Öneriler Radyasyondan koruyucu önlemleri alınız. Mutlaka dozimetre takınız. Çalışma esnasında uygun özellikte kurşunlu önlük kullanınız. Hastanın; radyografisi çekilecek bölgesine uygun kurşun önlük,gözlük, troid ve gonad koruyucu kullanınız. Radyografi bölgesinde artefakt yaratacak nesneler ile çekim bölgesindeki giysileri çıkarılmasını sağlayınız. Hastaların radyografi öncesi hazırlığını radyografi odalarındaki kabinlerde yapmasını sağlayınız. Hasta üzerindeki giysi ve artefakt oluşturabilecek nesnelerin hasta veya refakatçileri tarafından çıkarılmasını sağlayınız. Radyografi işleminden önce hasta üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunuz. Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  Hastanın kullanacağı önlüğün temiz olmasına özen gösteriniz. Radyografi için 35x35 cm ebadında kaset seçiniz. Radyografi bölgesinin alanına uygun kaset seçiniz.

28 Radyografide incelemesi yapılacak tarafa göre kasetin sağ R veya sol L tarafına işaret koyunuz.
İşaretin inceleme bölgesinin dışında kalmasına dikkat ediniz. Radyografi alınırken kaseti istenen bölgeyi kapsayacak Şekilde yerleştiriniz. Radyografide 35x35 cm dışındaki kasetler kullanılacaksa enine kullanınız. Bucky tablasına yerleştirilen kaseti sabitleştiriniz. Hastayı ayakta ve statifin önünde yüzü tüpe bakacak şekilde döndürünüz. Film hatalarını önlemek için bucky düzeneğine sahip olan statifleri kullanınız. Hastanın ellerini başının üzerinde birleştiriniz. Hastanın ellerini radyografi bölgesine düşürmemesi için uyarınız. Sol tarafı kaset ile temas ettiriniz. Verdiğiniz pozisyonda incelenecek tarafın kasete tam temas ettiğinden emin olunuz. Sağ taraf filmden uzaklaştırarak filmle 45° açı yaptırınız. Verilen açının doğruluğundan emin olunuz. FFM’ni 150–180 cm ayarlayınız. Radyografik uygulamalarda kaliteli görüntü elde etmek amacıyla standart FFM değerleri kullanınız. Merkezi ışını scapulanın alt kenarının ortasına santralize ediniz. Tüm akciğerleri içine alacak şekilde kasetin ortasına santralize ediniz. Diyafram ayarı yapınız. Diyafram ayarını sadece ışınlama bölgesiyle sınırlı tutunuz. Doz ayarı yapınız. Hastanın vücut yapısına göre uygun doz veriniz. Radyografi alınırken hastaya “derin nefes al tut” komutu veriniz. Komutu veremeden önce hastayı, yapacağı eylem konusunda bilgilendiriniz.

29 Exsposure düğmesine basınız.
Exposure yaparken kurşunlu paravan arkasında durunuz. Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözleyiniz. Exposure işleminin iki aşamada geçekleştiğini unutmayınız. Exposure işleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu veriniz.

30 5. APİKOLORDOTİK RADYOGRAFİSİ
5.1. Apikolordotik Radyografisinin Amacı Clavicula ve Costalar tarafından superpoze olmadan akciğer apekslerinin gösterilmesi, orta lop ve lingular segmenteki patolojik durumların tespit edilmesi ve tüberkülozun (verem) teşhisi amacıyla bu radyografi çekilmektedir Apikolordotik Radyografi Çekim Tekniği Akciğer lateral radyografisinde, aşağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır Hastanın Hazırlığı Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir Kaset Seçimi Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky tablasına yerleştirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işareti konur Pozisyon Tekniği Hasta statifin önüne gelir ve yüzü tüpe doğru ayakta durur. Buckye doğru dönük arkasını arkaya doğru eğdirilir. Omuzlar hizasında sırtı buckye yanaştırılır ve göğsünü ileri doğru çıkartarak vücut ile kaset arasında 30º’ lik açı verilir. Hastanın occipitalinin alt kenarı statifin üzerine temas ettirilir (Bkz. Resim: 5/1).

31 Resim 5.1: Apikolordotik radyografi pozisyonu

32 Merkezi Işın Horizantal olarak manibrum sterni üzerine verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Şekilde ayarlanır Teknik Faktör Ayarları Film Ebatları (cm)35X35 Bucky EVET Kv Ortalama Değer   60 mAs Ortalama Değer   30 FFM (cm)   Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilip exposure işlemi yapılarak radyografi çekilir. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al ”komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı işleminden sonra aşağıdaki radyogram elde edilir.

33 Resim 5.2: Apikolordotik radyogramı

34 Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda, Apiklordotik radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. İşlem Basamakları Öneriler Radyasyondan korunma önlemlerini alınız. Mutlaka dozimetre takınız. Çalışma esnasında uygun özellikte kurşunlu önlük kullanınız. Hastanın radyografisi çekilecek bölgesine uygun kurşun önlük,gözlük, troid ve gonad koruyucu kullanınız. Radyografi bölgesinde artefakt oluşturacak nesneler ile çekim bölgesindeki giysileri çıkarılmasını sağlayınız.  Hastaların radyografi öncesi hazırlığını, radyografi odalarındaki kabinlerde yapmasını sağlayınız. Hasta üzerindeki giysi ve artefakt oluşturabilecek nesnelerin hasta veya refakatçileri tarafından çıkarılmasını sağlayınız. Radyografi işleminden önce hasta üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunuz. Hastanın önlük giymesini sağlayınız. Hastanın kullanacağı önlüğün temiz olmasına özen gösteriniz. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işaret koyunuz. İşaretin inceleme bölgesin dışında kalmamasına dikkat ediniz. Radyografi için 35x35 cm ebadında kaset seçiniz. Radyografi bölgesinin alanına uygun kaset seçiniz. Radyografi alınırken kaseti istenen bölgeyi kapsayacak Şekilde yerleştiriniz. Radyografide 35x35 cm dışındaki kasetler kullanılacaksa kasetleri enine kullanınız. Bucky tablasına yerleştirilen kaseti sabitleştiriniz.

35 Hasta statifin önünde ayakta durur ve yüzü tüpe doğru bakacak Şekilde pozisyon verilir.
Film hatalarını önlemek için bucky düzeneğine sahip olan statifleri kullanınız. Hasta buckye doğru dönük, olacak Şekilde arkasını arkaya doğru eğdiriniz. Hastaya omuzları hizasında sırtı buckye temas etmesini sağlayınız. Omuzlar hizasında hastanın sırtını buckye yanaştırınız ve göğsü ileri doğru çıkartarak vücut ile kaset arasında 30º’ lik açı veriniz. Verilen açının doğruluğundan emin olunuz. FFM’ni 150 cm ayarlayınız. Radyografik uygulamalar kaliteli görüntü elde etmek amacıyla standart FFM değerleri kullanınız. Merkezi ışını horizantal olarak manibrum sterrni üzerine santralize ediniz. Işını sternumun orta seviyesine santralize olmasını sağlayınız. Diyafram ayarı yapınız. Diyafram ayarını sadece ıĢınlama bölgesiyle sınırlı tutunuz. Doz ayarı yapınız. Hastanın vücut yapısına göre uygun doz veriniz. Radyografi alınırken hastaya “derin nefes al, tut” komutu veriniz. Komutu veremeden önce hastayı, yapacağı eylem konusunda bilgilendiriniz. Exsposure düğmesine basınız.

36 6. LATERAL DECUBİTİS RADYOGRAFİSİ
6.1. Lateral Decubitis Radyografisinin Amacı Lateral decubitis pozisyonunda, aşağıda kalan plevral sıvıyı araştırmak ve yukarı bölümdeki pnömotoraksları tespit etmek için radyografi çekilmektedir Lateral Decubitis Radyografi Çekim Tekniği Lateral decubitis radyografisinde, aşağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır Hastanın Hazırlığı Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir Kaset Seçimi Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky tablasına yerleştirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir. Kasetin sağ R tarafına veya sol tarafına L işareti konur Pozisyon Tekniği Hasta, lateral pozisyonunda masaya yatırılır ve alttan desteklenerek kaset seviyesinden daha yüksekte olması sağlanır. Kaset, hastanın arkasına dik olarak konur. Kolları başın üzerine koydurulup pozisyon verilir (Bkz. Resim:6/1:).

37 Resim 6.1: Lateral decubitis radyoradyografi pozisyonu

38 Merkezi IĢın Horizantal olarak sternumun orta noktasına açısız verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Şekilde ayarlanır Teknik Faktör Ayarları Film Ebatları (cm) 35X35 Bucky HAYIR Kv Ortalama Değer 60 mAs Ortalama Değer  30 FFM (cm)  150 Exposure (ışınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure işlemi yapılarak radyografi çekilir. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı işleminden sonra aşağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim:6/2).

39 Resim 6.2: Lateral decubitis radyogramı

40 Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda Lateral Decubitis radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. İşlem Basamakları Öneriler Radyasyondan korunma önlemlerini alınız. Mutlaka dozimetre takınız. ÇalıĢma esnasında uygun özellikte kurşunlu önlük kullanınız. Hastanın radyografisi çekilecek bölgesine uygun kurşun önlük,gözlük, troid ve gonad koruyucu kullanınız. Radyografi bölgesinde artefakt oluşturacak nesneler ile çekim bölgesindeki giysileri çıkarılmasını sağlayınız. Hastaların radyografi öncesi hazırlığını radyografi odalarındaki kabinlerde yapmasını sağlayınız. Hasta üzerindeki giysi ve artefakt oluşturabilecek nesnelerin hasta veya refakatçileri tarafından çıkarılmasını sağlayınız. Radyografi işleminden önce hasta üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunuz

41 7. TELE P-A RADYOGRAFİSİ 7.1. Tele P-A Radyografinin Amacı Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemek amacı ile radyografi çekilmesidir Tele P-A Radyografi Çekim Tekniği Tele P.A radyografisinde, aşağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır Hastanın Hazırlığı Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir Kaset Seçimi Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky tablasına yerleştirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde, görüntü dedektörler vasıtasıyla oluştuğu için kaset kullanılmamaktadır Pozisyon Tekniği Hasta ayakta ve önü statife dönüktür. Göğsü statife temas eder. Çenesini statifin üst kenarına koyar. El sırtları kalçaların üstüne koyulacak Şekilde kollar her iki yanda, dirsekler skapulanın süper pozisyonunu önlemek için fleksiyonda öndedir. Omuzlar statife doğru bastırılır. Kaset üst kenarı 7. servikal vertebra hizasına gelecek Şekilde yerleştirilir. Kalp büyüklüğünün değerlendirilmesi için radyografi “insprium” sırasında çekilmelidir. insprium sırasında diafram aşağıdadır; kalbin görüntüsü dar ve uzun olup, kalbin sol tarafı öne ve ortaya doğru yer değiştirmiştir. Kalbin transvers çapı küçüktür. Ekspriumda ise transvers çap büyük olup kalbin görüntüsü kısa ve kalındır. Kalbin sol kenarı arkaya ve laterale doğru yer değiştirmiştir (Bkz. Resim: 7/1.).

42 Resim7.1: Tele P.A radyografi pozisyonu

43 Merkezi Işın Merkezi ışın, horizantal olarak scapulaların alt kenarından gelen çizgi ile columna vertebralisin kesiştiği noktaya verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Şekilde ayarlanır. Teknik Faktör Ayarları Film Ebatları (cm) 35x35 Bucky Evet Kv Ortalama Değer 60 mAs Ortalama Değer 30 FFM (cm) 180 Exposure (ışınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure işlemi yapılıp radyografi çekilir. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı işleminden sonra aşağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim: 7/2.).

44 Resim 7.2: Tele P.A radyogramı

45 8. TELE LATERAL RADYOGRAFİSİ
8.1. Tele Lateral Radyografinin Amacı Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemektir Tele Lateral Radyografi Çekim Tekniği Tele lateral radyografisinde aşağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır Hastanın Hazırlığı Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir Kaset Seçimi Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky tablasına yerleştirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L işareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü dedektörler vasıtasıyla oluştuğu için kaset kullanılmamaktadır Pozisyon Tekniği Hasta ayakta durur. İncelenecek taraf statife temas eder. Hasta hafif öne eğilir ve kollar baĢın üzerinde birleştirilir. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebra hizasına gelecek Şekilde yerleştirilir. Radyografide pozisyonun tam lateral olmasına dikkat edilmelidir. Radyografi hasta derin inspiriyumda iken çekilir (Bkz. Resim:8/1).

46 Resim 8.1: Tele lateral radyografi pozisyonu

47 Merkezi Işın Dik olarak kasetin tam ortasına santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Şekilde ayarlanır. Teknik Faktör Ayarları Film ebatları (cm) 35X35 Bucky Evet Kv ortalama değer 70 Mas ortalama değer 40 Ffm (cm) 180 Exposure (ışınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure işlemi yapılarak radyografi çekilir. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip radyografi işlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı işleminden sonra aşağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim8./2).

48 Resim.2: Tele lateral radyogramı


"1. AKCİĞER P-A RADYOGRAFİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları