Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 25 Nisan 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 25 Nisan 2013."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 25 Nisan 2013

2 Çocuk Gastroenteroloji Olgu Sunumu Dr. Sevil Öztürk Dr. Ayşen Aydoğan 25 Nisan 2013

3 EG 6 yaş 2 aylık kız hasta

4 Pozitif bulgular 6 yaş 2 aylık kız Açlıkla artan yanma hissi Karın şişliği, gaz yakınması Ağıza acı su gelme PPI tedavisine yanıtsız karın ağrısı Ağrı nedeniyle okuldan alınma Ağrı nedeniyle ağrı kesici kullanımı Gece terlemesi Bacak ağrısı

5 Ön tanılar Gastroözofageal reflü Peptik hastalık (Enflamasyon…… > Ülser) Parazitoz Çölyak hastalığı Fonksiyonel karın ağrısı ….

6 İnflamasyon Anatomik bozukluk Metabolik bozukluk Neoplastik durum Hiçbiri Karın ağrısının nedeni? (TANI)

7 Akut KronikTekrarlayan FonksiyonelOrganik

8 Fonksiyonel dispepsi İrritabl bağırsak sendromu Fonksiyonel karın ağrısı Abdominal migren Rasquin A. ve ark. Gastroenterology 2006;130:1227-37 Fonksiyonel Karın Ağrıları

9 Fonksiyonel Dispepsi Fonksiyonel karın ağrısı İrritabl bağırsak sendromu İrritabl bağırsak sendromu Fonksiyonel Kabızlık

10 Fonksiyonel GastrointestinalHastalıklar Semptomları açıklayabilecek herhangi bir inflamatuvar, anatomik, metabolik ya da neoplastik durumun bulunmaması ROMA Ölçütleri 2006

11 ÖYKÜ 5 yaş altı Konstitüsyonel semptomlar: Ateş, tartı kaybı, eklem yakınmaları, tekrarlayan oral ülserler Kusma (özellikle safralı ya da kanlı) İshal Uykudan uyandıran nokturnal semptomlar Göbekten uzakta ve iyi lokalize edilebilen ağrı Sırt, omuz ya da ekstremitelere yansıyan ağrı Dizüri, hematüri, yan ağrısı Kronik ilaç kullanımı: NSAİ Aile öyküsünde IBH, peptik ülser, Çölyak FİZİK BAKI Büyüme geriliği Puberte gecikmesi Sklelarda ikter/ sarılık Konjunktiva/ deride solukluk Organomegali Sağ üst/alt kadran hassasiyeti Kostovertebral açı hassasiyeti Perianal hastalık (deri eki, fistül, fissür) Dışkıda gizli ya da aşikar kan LABORATUVAR TESTLERİ Tam kan sayımı Eritrosit sedimentasyon hızı Tam idrar tahlili Dışkıda parazit Organik Etyolojiler için uyarıcı bulgular

12 Laboratuvar sonuçları Hg: 12.7 Hct: %38.4 MCV: 83 Trombosit: 318 000 ESH: 2mm/st Albümin: 4.17g/dl TİT: 6/1015 Gaitada parazit: yok

13 ÖYKÜ 5 yaş altı Konstitüsyonel semptomlar: Ateş, tartı kaybı, eklem yakınmaları, tekrarlayan oral ülserler Kusma (özellikle safralı ya da kanlı) İshal Uykudan uyandıran nokturnal semptomlar Göbekten uzakta ve iyi lokalize edilebilen ağrı Sırt, omuz ya da ekstremitelere yansıyan ağrı Dizüri, hematüri, yan ağrısı Kronik ilaç kullanımı: NSAİ Aile öyküsünde IBH, peptik ülser, Çölyak FİZİK BAKI Büyüme geriliği Puberte gecikmesi Sklelarda ikter/ sarılık Konjunktiva/ deride solukluk Organomegali Sağ üst/alt kadran hassasiyeti Kostovertebral açı hassasiyeti Perianal hastalık (deri eki, fistül, fissür) Dışkıda gizli ya da aşikar kan LABORATUVAR TESTLERİ Tam kan sayımı Eritrosit sedimentasyon hızı Tam idrar tahlili Dışkıda parazit ROMA Ölçütleri 2006 Organik gastrointestinal hastalıkları %95-98 oranında dışlayabiliriz.

14 EG 6 yaş 2 aylık kız hasta

15 Peptik hastalık (H. Pylori enfeksiyonu ile ya da değil) Çölyak hastalığı Eozinofilik gastroenterit Giardiyazis Crohn hastalığı Peptik hastalık (H. Pylori enfeksiyonu ile ya da değil) Çölyak hastalığı Eozinofilik gastroenterit Giardiyazis Crohn hastalığı Büyüme geriliği İshal Kabızlık Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi (ÇÖLYAK HASTALIĞI?) Büyüme geriliği İshal Kabızlık Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi (ÇÖLYAK HASTALIĞI?) Büyük çocuk ve ergen ? Epigastrik hassasiyet ? Nokturnal semptomlar ? Kusma ? Ailede peptik hastalık ? Disfaji ? (PEPTİK HASTALIK ?) Büyük çocuk ve ergen ? Epigastrik hassasiyet ? Nokturnal semptomlar ? Kusma ? Ailede peptik hastalık ? Disfaji ? (PEPTİK HASTALIK ?)

16 Fonksiyonel karın ağrısı Fonksiyonel karın ağrısına sürenin en az %25’inde aşağıdakilerden en az birinin eşlik etmesi fonksiyonel karın ağrısı sendromu olarak tanımlanır: Günlük aktivitede azalma Başağrısı, bacak ağrısı, uyku bozuklukları gibi ek somatik semptomlar

17 Fonksiyonel karın ağrıları ile aynı semtomatolojiye sahip organik gastrointestinal hastalıklar Enflamatuvar bağırsak hastalıkları (Crohn ve ÜK) Enfeksiyöz bağırsak hastalıkları (giardiyazis, bakteryel) Karbonhidrat entoleransı Üriner enfeksiyon Enflamatuvar bağırsak hastalıkları (Crohn ve ÜK) Enfeksiyöz bağırsak hastalıkları (giardiyazis, bakteryel) Karbonhidrat entoleransı Üriner enfeksiyon Peptik hastalık (H. Pylori enfeksiyonu ile birlikte ya da değil) Eozinofilik gastroenterit Çölyak hastalığı Crohn hastalığı Giardiyazis Peptik hastalık (H. Pylori enfeksiyonu ile birlikte ya da değil) Eozinofilik gastroenterit Çölyak hastalığı Crohn hastalığı Giardiyazis

18 JPGN 2011;53:230-43 Helikobakter pylori ERADİKASYONU Çocuklarda H. pylori için noninvaziv yöntem ile “test et tedavi et” stratejisi önerilmiyor. Konsultasyon Çocuklarda H. pylori için noninvaziv yöntem ile “test et tedavi et” stratejisi önerilmiyor. Konsultasyon

19 TANI Gastroözofageal reflü Fonksiyonel karın ağrısı sendromu

20 Eğitim Bilgilendirme İletişim Eğitim Bilgilendirme İletişim YAŞAM ÖNLEMLERİ Fonksiyonel …. Ağrı gerçek, uydurma değil… İyi bilinir, sık rastlanır. Ağrının nedeni beyinle bağırsağın iletişim problemi. Başkaca teste gerek yok. Amacımız yaşam içinde ağrı ile başetmek… Takipte yanınızdayız. Ağrı gerçek, uydurma değil… İyi bilinir, sık rastlanır. Ağrının nedeni beyinle bağırsağın iletişim problemi. Başkaca teste gerek yok. Amacımız yaşam içinde ağrı ile başetmek… Takipte yanınızdayız.

21 Eğitim Bilgilendirme İletişim Eğitim Bilgilendirme İletişim YAŞAM ÖNLEMLERİ Fonksiyonel …. Ağrı gerçek, uydurma değil… İyi bilinir, sık rastlanır. Ağrının nedeni beyinle bağırsağın iletişim problemi. Başkaca teste gerek yok. Amacımız yaşam içinde ağrı ile başetmek… Takipte yanınızdayız. Ağrı gerçek, uydurma değil… İyi bilinir, sık rastlanır. Ağrının nedeni beyinle bağırsağın iletişim problemi. Başkaca teste gerek yok. Amacımız yaşam içinde ağrı ile başetmek… Takipte yanınızdayız. Günlük aktivitelerden ödün vermemek ! Okulu bilgilendirmek… Günlük aktivitelerden ödün vermemek ! Okulu bilgilendirmek…

22 YAŞAM ÖNLEMLERİ

23 İzlem Eğitim Bilgilendirme İletişim Eğitim Bilgilendirme İletişim YAŞAM ÖNLEMLERİ Fonksiyonel …. Kabızlık ? Büyüme hızı Alarm semptomu ? Ç. Psikiyatrisi konsultasyonu Maladaptasyon / Psikiyatrik komorbidite? Ç. Gastroenteroloji konsultasyonu Psikiyatrik vaka olmadığının altı çizilerek !

24 DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ İlaç Bilişsel davranışsal tedavi Hipnoterapi DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ İlaç Bilişsel davranışsal tedavi Hipnoterapi İzlem Eğitim Bilgilendirme İletişim Eğitim Bilgilendirme İletişim Yaşam önlemleri Fonksiyonel … Ne kadar süreyle vereceğiz? Kanıt değeri ne? Hastamıza nasıl zarar vermeyiz? Ne kadar süreyle vereceğiz? Kanıt değeri ne? Hastamıza nasıl zarar vermeyiz?

25 Farmakoterapi Meta-analizRandomize kontrolOlgu, kohortKlinik görüşHayvanİn vitro Küratif değil Plasebo oranı yüksek Çocukluk çağında çoğu tedavi yönteminde kanıt piramidi yüksek değil… Hangi doz, ne kadar süreyle?

26 Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklar… Tanıya ulaşmak zor, hastalık grubu heterojen, varlığını kanıtlayacak biyolojik marker yok, organik hastalıklarla aynı semptomları paylaşıyor. Gerekmeyen tetkik ve ilaçların yan etkilerinden kaçınmak, sınırlı sağlık kaynaklarını akıllı yönetebilmek için de tanı gerekli… Gerekmeyen tetkik ve ilaçların yan etkilerinden kaçınmak, sınırlı sağlık kaynaklarını akıllı yönetebilmek için de tanı gerekli… Tedavi hastanın/ailenin zihnindeki belirsizlik ve bunun yol açtığı sıkıntı ve arayışı gidermek (tanı) ile başlıyor. Tedavi hastanın/ailenin zihnindeki belirsizlik ve bunun yol açtığı sıkıntı ve arayışı gidermek (tanı) ile başlıyor.

27 HASTA Hastalığım bu sefer bulunacak mı? Yine herşeyin kafamda oluştuğu mu söylenecek? Yine aynı testler mi yapılacak? Doktor ne kadar stres yaşadığımızı anlayabilecek mi? HEKİM İşte yine tatmin olmayacak bir hasta… Acaba daha önce ne yapılmış? Atlanmış olabilir mi? Bütün testleri yeniden mi yapsam? Büyük olasılıkla fonksiyonel ve yapılacak hiçbir şey yok. Bu sınırlı zamanda daha önemli hastalıkları olanların vaktinden çalıyor. Camilleri M va ark. Ann Inter Med 1996;121:520-28

28 Öykü alırken hasta-merkezli yaklaşım sergileyin. Dikkatli bir fizik muayene yapın. Hastanın hastalığını ne kadar anladığı ve hangi konularda korku ve endişe hissetiği hakkında bilgi edinin. Hastalığı anlatın. Hastanın tedaviden beklentilerini sorgulayın ve gerçekçi hedefler koyun. Tedavi kararlarına hastayı da dahil edin. Önerilerde bulunurken hastanın endişelerini dikkate alın. Uzun süreli, güven temelli bir ilişki kurun. Temel iletişim kurallarına uyun. Öneri Di Palma JA ve ark. J Clin Gastroenterol 2012;46(9):748-750

29 Prognoz %40 %30 %40 Erişkin yaşamda da ağrı İyileşme Campo JV, Fritsch SL. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;33:1223

30

31 Somatoform uyum bozukluğu Karnı ağrıyan çocuk Aile ilişkilerinde disfonksiyon ve maladaptasyon Psikopatolojik komorbidite Emosyonel/sosyal fonksiyonlarda bozulma Sağlık anksiyetesi Ağrının santral işlenim sorunları Schulte IE. Psychotherapy and Psychosomatics 2010;79:73-86

32 Biyopsikososyal yaklaşım Karnı ağrıyan çocuk Fiziksel faktörler Genetik altyapı Psikososyal faktörler Viseral hiperaljezi Geçmiş yaşantı

33 Biyopsikososyal yaklaşım Karnı ağrıyan çocuk Fiziksel faktörler Genetik altyapı Psikososyal faktörler Viseral hiperaljezi Geçmiş yaşantı

34 Son Sözler Tedavi tanıya inanmakla başlar, önce hekimin sonra da hastanın inanmasıyla Organik hastalıklar fonksiyonel gastrointestinal hastalıklarla birlikte, önce ya da sonra bulunabilirler. Ağrı kesiciler (NSAI) kesilmeli Kabızlık her zaman ve her koşulda sorgulanmalı ve tedavi edilmeli…. Gerçekçi hedefler konmalı…

35 Teşekkür ederiz.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 25 Nisan 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları