Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDİKAL VE VETERİNER ENTOMOLOJİ Prof. Dr. M. Özkan ARSLAN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDİKAL VE VETERİNER ENTOMOLOJİ Prof. Dr. M. Özkan ARSLAN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi."— Sunum transkripti:

1 MEDİKAL VE VETERİNER ENTOMOLOJİ Prof. Dr. M. Özkan ARSLAN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2 S IPHONAPTERA (= A PHANIPTERA ) T AKıMı Pireler, geçici parazit, Kozmopolitdirler, euroxen parazit,

3 P IRE -M ORFOLOJI caput, thorax, abdomen, latero - lateral basık, sarı kahverenginde sağlam bir kitinle örtülüdür. erginleri 1.5 -5 mm, 3. çift bacakları çok uzun ve sıçramaya elverişlidir.

4 P IRE - MORFOLOJI genal tarak pronotal tarak spiracle (stigma) Spermatheca, clasper

5 K ANATLı -P IRE - T ÜRLER Tunga penetransEchidnophaga gallinacea Ceratopyllus gallinae Ceratopyllus columbae

6 K ÖPEK -K EDI P IRELERI Ctenocephalides canis Ctenocephalides felis

7 T AVŞAN -R AT -F ARE -S ıÇAN -P IRE T ÜRLERI Spilopsyllus cuniculi Xenopsylla cheopis Leptopsylla segnis Nosopsyllus fasciatus

8 İ NSAN -P IRE T ÜRÜ Pulex irritans

9 PİRE-LİFE CYCLE-HAYAT SİKLUSU-YAŞAM ÇEMBERİ- BİYOLOJİK GELİŞME Holometabole gelişme

10 P IRE ( FLEAS ) - BIYOLOJI

11 P IRE - T ıBBI Ö NEM Rickettsiya typhi, myxomatosis virusu, Tularemi Dipylidium caninum, Hymenolepis nana Dipetalonema reconditum, Dirofilaria immitis,

12 P IRE - T ıBBI Ö NEM -  hastalık etkenlerine vektörlük veya arakonaklık yapmaları.  traumatik (yaralayıcı) olarak etki yapmaları,  kan emmeleri sonucu soyucu sömürücü etki yapmaları, anemi,  Konaklarını huzursuz etmeleri, köpeklerde depresyon,  Deride irritasyon sonucu kaşıntı, dermatitis ve ürtikerlere neden olmaları,  Deride tünel açan pire türleri deri altına yerleşerek, kaşıntı, şiddetli ağrı ve bulunduğu yerde irinleşmelere sebep olmaları gibi etkileri vardır.  Köpek, kedi pireleri zoonozdur. İnsanlara tutunur ve kaşıntı oluştururlar.  Klinik olarak önemli olan pire alerjik derma titi dir.

13 P IRE A LERJIK D ERMATITI Köpeklerde yaygındır. Allerjik dermatti olgularında dikkate alınmalı. Pire ısırmasını takiben kaşıntı, papül ve eritem şekillenmekte ve en son olarakta dermatit oluşmaktadır. Tip I ve Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşmaktadır. Tip I aşırı duyarlılık : IgE oluşması, mast hücre aktivasyonu ve histamin ve serotonin salgılanması. Tip IV aşırı duyarlılı k: T hücrelerinin antijen ile karşılaşması sonucu lenfokinlerin salgılanması ve bu lenfokinlerin makrofaj hücrelerinin bölgeye gelmesine yol açması ile oluşan hücresel veya gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonudur.

14 Hastalık AdıHastalık EtkeniVektör Pire türüKonakCoğrafi Dağılım MyxomatosisMyxoma virusSpilopsyllus cuniculiTavşanAvrupa, Avustralya Q feverCoxiella burnetiiBirçok pire türüMemelilerKüresel TularemiFrancisella tularensisBirçok pire türüMemelilerKüresel Fare tifusuRickettsia typhi Xenopsylla, Ctenocephalides, MemelilerKüresel Silvatik epidemik tifusRickettsia prowazekiiOrchopeas spp.Uçan sincap, insan Kuzey Amerika SalmonellosisSalmonella enteriditisPulex, XenopsyllaİnsanAvrupa, Asya Stafilokok enfeksiyonuStaphylococcus aureusÇeşitli türlerMemelilerKüresel VebaYersinia pestisXenopsylla spp.İnsan, rodent, kedi Küresel Fare trypanosomiosisTrypanosoma lewisiNosopsyllus, XenopsyllaKemiricilerKüresel Tavşan trypanosomiosis Trypanosoma nabiasiSpilopsyllus cuniculiTavşanlarKüresel FilariosisAcanthocheilonema reconditumCtenocephalidesKarnivorlarKüresel Cestod enfeksiyonu*Dipylidium caninumCtenocephalidesKöpek, kedi, insan Küresel Rodent cestodu*Hymenolepis diminutaNosopsyllus, XenopsyllaRodentler, insan Küresel Cestod*Hymenolepis nanaNosopsyllus, XenopsyllaRodentlerKüresel

15 P IRE ENFESTASYONU -M ÜCADELE Meskenler toprak zeminli ise buralara insektisitler püskürtülür, toz şeklinde olanlar ise serpilirler. Bu amaçla chlorpirifos etil, cyfluthrin, permethrin ve lambda-cyhalothrin kullanılır. Hayvanlar üzerinde bulunan pireler için insektisitler solüsyon halinde ise püskürtülür veya banyo edilir. Toz halinde ise hayvanların tüyleri arasına serpilirler. Pet kliniklerde pire tasmaları. Imidacloprid ve Imidacloprid+permethrin gibi ilaçlar köpek-kedilerde deriye damlatılarak kullanılmaktadır. Carbaryl, dichlorvos, fenthion, fenvalerate, permethrin gibi.

16 K ÖPEK - KEDI P IRE ENFESTASYONLARı TEDAVI imidacloprid 10mg/kg, fibronil 6.7 mg/kg ve selamectin 6 mg/kg dozda tedavi ve koruyucu amaçlı olarak, genellikle spot-on şeklinde uygulanır. Ayrıca imidacloprid + permethrin veya pyriproxyfen + permethrin kombinasyonları köpeklerde kullanılır. Pire alerjisi olgularında ilave olarak kortikosteroid ve antibiyotik tedaviside yapılmalıdır. antelmentik ( Dipylidium caninum için ) (Praziquantel, niclosamid) uygulaması unutulmamalıdır. Pirelerde kontrol amacıyla kedi ve köpeklerde dichlorvos ve diaz inon ihtiva eden tasmalar kullanılabilir.

17 Neuroptera Thysanoptera

18 Psocoptera Dermaptera

19 Odonata Plecoptera

20 Hymenoptera Lepidoptera

21 Tricoptera Homoptera

22 C OLEOPTERA T AKıMı T ıBBI Ö NEMI Arakonak: Gongylonema pulchrum, Physocephalus sexalatum, Spirocerca lupi Ascarops strongylina Macrocanthorynchus ve Moniliformis Hymenolepis ve Raillietina Mekanik taşıyıcı: anthrax basilini ve diğer bazı patojenik etkenleri dışkılardan yiyeceklere bulaştırırlar.

23 D IPTERA T AKıMı İnsecta sınıfının en önemli takımıdır, Vektörlük yaparlar, Bazılarının Larvaları myiasis etkenleridir.

24 N EMATOCERA A LTTAKıMı Nematocer insektler Uzun vücutlu, narin yapılı, küçük, bacakları oldukça uzundur. Antenleri uzun ve çok sayıda (8'den fazla) segmentten oluşmuştur. Kanatları pullu, kıllı yada parlaktır. Kanat venleri birbiri ile kesişmez. Dişileri kan emerler. Anopheles, Phlebotomus, Simulium, Culicoides

25 B RACHYCERA A LTTAKıMı kuvvetli ve iri yapılıdır, antenleri thoraxdan kısa, 6'dan az segmentli, Antenleri üzerinde (3. segment) arista bulunabilir. Arista antenin ucuna doğru yer alır. Dişileri kan emerler. Tabanus, Chrysops, Haematopota, Pangonia

26 C YCLORRHAPHA A LTTAKıMı tüylü ve metalik renklerdedirler, antenleri 3 segmentlidir ve aristalıdır. Arista 3. segmentin dorsalinde yer alır. Musca domestica, Glossina, Calliphora, Sarcophaga, Hypoderma bovis, Oestrus ovis, Gasterophilus, Cuterebra, Hipbobosaca, Melophagus,

27 Diptera AilesiDiptera CinsiHastalık Culicidae (Sivrisinekler) Culex, Anophelse, Aedes, Mansonia Malaria, Dirofilariosis, Filariosis, Ensefalitis, Kanatlı çiçeği, Sarı humma, Dang humması Ceratopogonidae (Heleidae, Acısinekler) CulicoidesMavidil, Onchocercosis, dermatitler Simuliidae (Kara sivrisinekler)SimuliumLeucocytozoonosis, Onchocercosis, dermatitler Phlebotomidae (Tatarcıklar) Phlebotomus, Lutzomyia Leishmaniosis, Bartonellosis, tatarcık humması Tabanidae Tabanus, Haematopota, Chrysops, Pangonia Anaplasmosis, Tularemi, Şarbon, Yanıkara, At enfeksiyöz anemisi, Muscidae (Karasinekler) Musca, Fannia, Stomoxys, Hydrotaea, Haematobia Enterik hastalıklar (Giardia, Entamoeba), kolera, tifo, mastitis, anthrax, konjonktivit, Habronema, Stephanofilaria, Trypanosoma Glossinidae (Çecesinekleri)GlossinaTrypanosomiosis, Uyku hastalığı, Nagana İnsan ve hayvanlarda bulunan önemli Diptera’lar ( sinekler ) ile bunların neden olduğu yada naklettiği hastalıklar

28 Diptera AilesiDiptera CinsiHastalık Calliphoridae Calliphora, Lucilia, Callitroga, Chrysomya, Phormia Myiasis SarcophagidaeSarcophaga, WohlfahrtiaMyiasis OestridaeOestrus, RhinoestrusMyiasis, oestrosis HypodermatidaeHypoderma, PrzhevalskianaMyiasis, Hypodermosis GasterophilidaeGasterophilusGastricol myiasis CuterebridaeDermatobia, CuterebraMyiasis Hippoboscidae Hippobosca, Melophagus, Pseudolynchia Trypanosoma, Haemoproteus BraulidaeBraulaArı biti, braulosis İnsan ve hayvanlarda bulunan önemli Diptera’lar ( sinekler ) ile bunların neden olduğu yada naklettiği hastalıklar

29 S UBORDER : N EMATOCERA Familya: Culicidae (Sivrisinekler) Familya: Ceratopogonidae (Heleidae, Acısinekler) Familya: Simuliidae (Melusinidae, Siyahsinekler, Körsinekler) Familya: Psychodidae (Phlebotomidae, Tatarcıklar)

30 F AMILYA : C ULICIDAE (S IVRISINEKLER )- M ORFOLOJI Narin yapılı, 2 -10 mm büyüklüğünde, Bacaklar uzun, Vücutları silindirik yapıda, Antenleri 14 -15 segmentli, Antenleri erkeklerde tüylü, Abdomen uzun yapılı, thorax kama şeklinde,

31 C ULICIDAE -T ÜRLER Anophelinae Anopheles Culicinae Aedes Culex Mansonia

32 S IVRISINEK - B IYOLOJI

33 C ULICIDAE -T ıBBI Ö NEMI Kan emme, huzursuzluk Vektörlük: Plasmodium Borrelia anserina, Brugia malayi Sarı humma virusuna, Doğu ve batı at encephalitisleri, Tavşan myxomatosis, Japon B encephalitisi Kanatlı çiçeği Arakonaklık: Wuchereria bancrofti, Dirofilaria immitis

34 VirüsHastalık / PatojenRezervuar / KonakCoğrafi Dağılım Alphavirus Doğu At EncephalomyelitisKuşlar Güney Amerika, Orta Amerika, Karayipler Venezuella At EncephalomyelitisRodentlerOrta Amerika, Meksika Batı At EncephalomyelitisiKuşlar, tavşanlarKuzey Amerika, Meksika Chikugunya hummasıPrimatlar, insanAsya, Afrika, Filipinler O’nyong-nyong hummasıİnsanAfrika Ross River ateşiİnsan, rodentlerAustralya, Yeni Gine, Fiji Flavivirus Sarı humma (Yellow fever)İnsan, maymunAfrika, Orta ve Güney Amerika Dang hummasıİnsan, maymunAsya’nın güneyi, Karayipler Japon ensefalitisKuş, domuzAsya’nın doğusu, Filipinler St. Louis ensefalitiKuşAmerika Batı Nil ateşi (West Nile Virusu)Kuşlar, insan Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Rusya, Hindistan Murray Vadisi ensefalitiKuşlar, insanAustralya, Yeni Gine Sivrisineklerin bulaştırdığı virüsler

35 VirüsHastalık / PatojenRezervuar / KonakCoğrafi Dağılım Bunyavirus California ensefalitisiTavşanABD (Texas, Utah) La Crosse virusRodent, tilki, insanABD (Wisconsin,,Virginia) Snowshoe hare virusYabani tavşan, tavşanABD Kuzeyi (Montana) Kanada Keystone virusRat, Yabani boz tavşanABD (Florida, Texas) Trivittatus virusYabani tavşanlarABD Jamestown Canyon virusGeyikABD, Kanada Tahyna virusYabani tavşan, domuzAvrupa, Tacikistan, Azerbaycan Phlebovirus Rift Vadisi hummasıSığır, manda, koyun, keçi, çiftlik hayvanları Afrika, Kenya, Somali, Mısır

36 Sivrisineklerin bulaştırdığı protozoon ve helmintler EtkenHastalık / Patojen Rezervuar / Konak Coğrafi Dağılım Protozoon Plasmodium enfeksiyonları (Malaria =Sıtma) İnsan Orta Doğu, Afrika, İran, Hindistan, Güneydoğu Asya, Güney Amerika, Meksika Helmint Filariosis (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi) insanAfrika güneyi, Japonya, Asya, Endonezya, Brezilya

37 Patojen / HastalıkKonaklarCoğrafi Bölge Doğu At Ensefalomyalitis virusuEqudeler, kuşlarABD Batı At Ensefalomyelitis virusuAtABD, Kanada Venezuella at ensefalomyelitisAt, katır, eşekOrta ve Güney Amerika Japon ensefalitis virusuAt, domuzAsya, Malezya, Endonezya, Japonya Rift Vadisi hummasıSığır, keçi, koyunAfrika, Mısır Wesselsbron virusKoyun, keçi, sığır, insanAfrika, Tayland, Madagaskar Kanatlı Çiçeği (Fowlpox virus) (Poxviridae: Avipoxvirus) Kümes hayvanları, evcil kanatlılar, Yaygın Myxomatosis (Myxoma virus)TavşanlarGüney Amerika, ABD’nin doğusu Malarya Kanatlı, Rodent, Reptil, Primatlar Afrika, Asya Köpek Kalp Kurdu (Dirofilaria immitis)KöpekDünya’da yaygın Sivrisineklerin hayvanlarda bulaştırdığı patojenler

38 S IVRISINEK -M ÜCADELE Larvasit Larvaların yaşam yerlerine Adulticit Erişkinlere karşı Biyolojik mücadele

39 C ERATOPOGONIDAE (H ELEIDAE, A CıSINEKLER )- C ULICOIDES -M ORFOLOJI sivrisineklerden daha küçük, 1-3 mm, Antenleri 13 -15 segmentli, dişilerde çok seyrek ve kısa kıllı, erkeklerde ise çok kıllı ve uzundurlar. Thorax kamburlaşma yapar. Kanatlarında pulları n olmasıyla sivrisineklerden, daha uzun antenlere sahip olmaları ile de Simulium 'lardan ayrılırlar. En tipik özellikleri benekli kanatlar a sahip olmalarıdır.

40 C ULICOIDES - BIYOLOJI  Bataklık alanlarda yaşarlar,  Dişileri yumurtalarını akarsu kıyılarına bırakırlar.  Larvaları hem karada hemde suda bulunur.  Erişkinleri Mayıs - Eylül aktiftir.  gelişme süresi 1 -2 aydır.

41 C ULICOIDES -T ıBBI Ö NEMI İnsan ve hayvanlardan kan emme, soyucu -sömürücü etki, anemi, kaşıntı, ödem ve şiddetli acıya neden olurlar, Atlarda Culicoides robertsi türü önemlidir. Şiddetli allerjik dermatitis - ıslak kaşıntı - yaz dermatitis i Atlarda Onchocerca reticulata, at vebası taşırlar. Dipetalonema türlerini naklederler, mavi dil virusuna vektörlük yaparlar,

42 Hastalık / PatojenOmurgalı KonakCoğrafi Bölge Afrika at hastalığı, at vebası (Reoviridae: Orbivirus) At, katır, eşek Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Asya, Avrupa Mavidil- Bluetongue (Reoviridae: Orbivirus) Sığr, koyun, diğer evcil ve yabani ruminantlar Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Japonya, Australya, Amerika Epizootik Hemorajik Hastalık (Reoviridae: Orbivirus) Geyik, yabani ruminantlarKuzey Amerika, Afrika, Asya, Australya Akabane Enfeksiyonu (Bunyaviridae: Bunyavirus, Akabane virus) Sığır, koyun, keçi, manda, at, deve Afrika, Orta Doğu, Japonya, Avustralya Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi (Bunyaviridae: Nairovirus) Sığır, İnsan Afrika, Asya, Avrupa (Başlıca vektörü kenelerdir) Nairobi Koyun hastalığı (Bunyaviridae: Nairovirus) Sığır, insan Afrika (Başlıca vektörü kenelerdir) Rift Vadisi Humması (Bunyaviridae: Phlebovirus) Sığır, manda, koyun, keçi, deve, ceylan, insan Afrika (Başlıca vektörü sivrisineklerdir) Sığır Ephemeral Ateşi (Üç gün hastalığı, Rhabdoviridae: Arbovirus) SığırAfrika, Asya, Avustralya Culicoides’lerin bulaştırdığı viral hastalıklar

43 Hastalık / PatojenOmurgalı KonakCoğrafi Bölge Haemoproteus enfeksiyonları Kaz, hindi, ördek, su kuşları, karga, muhabbet kuşu, serçe, keklik Dünya’da yaygın Leucocytozoon caulleryiTavuklarGüneydoğu Asya, Japonya HepatocystisSincap, maymunMalezya, Kenya Onchocerca enfeksiyonlarıAt, sığır, manda Kuzey Amerika, Australya, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Güney Afrika Mansonella enfeksiyonlarıİnsanGüney Amerika, Orta ve Batı Afrika, Kenya, Mozambik Culicoides’lerin bulaştırdığı protozoon ve helmint hastalıklar

44 F AMILYA : S IMULIIDAE (M ELUSINIDAE, K ARA SIVRISINEKLER )- S IMULIUM -M ORFOL OJI 2 -5 mm büyüklüğünde, Gri siya renklidirler. Antenleri kısa, kalın ve kılsızdır. Üzerlerinde kıl yoktur ve 9 -11 parçalıdır. Kanatları çok geniş, pulsuz, beneksiz ve parlaktır. Bacakları kısa ve kalındır. üzerlerinde tüy ve kılların olmayışı ile Culicoides 'lerden ayrılır.

45 S IMULIUM -B IYOLOJI  ormanlık ve gölgelik yerlerde yaşarlar  2-4 haftada erişkinler oluşur

46 S IMULIUM -T ıBBI Ö NEMI Zoofil sineklerdir. deride veziküller - papül -dermatidler, şiddetli toksik ve allerjik etki. simulotoksin toplu halde uçuşur, üst solunum yollarını tıkar, ölüm nedeni olabilirler. sığırlarda Onchocerca gutturosa'yı naklederler. Kanatlılarda Leucocytozoon vektörlük yaparlar. şarbon, ruam, tropikal spiroketoz (Treponema türleri) etkenlerini mekanik olarak bulaştırabilirler. Kemiricilerde myxomatosis virusuna biyolojik vektörlük yaparlar. İnsanlarda Onchocerca volvulus 'u bulaştırırlar. Tularemiyi hayvanlara ve insanlara Francisella t ularensis ’i bulaştırabilmektedir.

47 P HLEBOTOMIDAE (P SYCHODIDAE, YAKARCA, T ATARCıKLAR ) -M ORFOLOJI Phlebotomus, Lutzomyia 2 mm büyüklüğünde, Vücut ve kanatları tüylerle kaplıdır, Solgun donuk veya parlak koyu sarı renklidirler. Baş öne eğiktir ve thorax kamburlaşmıştır. Antenleri uzun ve 16 segmentten oluşur.

48 P HLEBOTOMUS -Y AŞAM YERLERI Doğada kemirgen, kaplumbağa, kertenkele, kuş yuvalarında, yabani hayvan inlerinde, mağara ve ağaç kovuk larında, ev, ahır ve kümeslerin içinde duvarların çatlak ve deliklerinde, çevredeki taş yığınları arasında bulunurlar. Oldukça nemli, loş, rüzgarsız ve sessiz yerlerde yaşamayı tercih ederler. Yalnız dişileri kan emerler. Geceleri hayvanlardan kan emerler. Dişileri 3 hafta erkekleri ise 2 hafta kadar yaşar.

49 P HLEBOTOMUS -B IYOLOJI Yabani hayvan, kemirgen yuvalarında yaşarlar Yumurtalarını karaya bırakırlar

50 P HLEBOTOMUS -T ıBBI Ö NEM Kemirici, köpek, kedi ve insanlar arasında Leishmania tropica ve Leishmania donovani' yi biyolojik olarak naklederler. Bartoneıla bacilliformis'i (Carion hastalığı, Oraya humması) ve tatarcık humması virusunu (papatasi humması-üç günlük humma-tatarcık humması) insanlara taşırlar.

51 EtkenHastalıkHastalık EtkeniKonak/Rezervuar Protozoon Leishmaniosis (Kutanöz ve Visceral leishmaniosis) Leishmania tropica, L.major, L.aethiopica, L.amazonensis, L.braziliensis, L.mexicana, L.chagasi, L.donovani, L.infantum Kemiriciler, maymun, köpek, kedi, rat, insan Bakteri BartonellosisBartonella bacilliformisinsan Virüs Phlebotomus humması (Tatarcık humması) Bunyaviridae: PhlebovirusRodentler, primatlar Veziküler StomatitisRhabdoviridae: Vesiculovirus Sıçan, maymun, kirpi, rakun, vaşak, at, domuz, sığır, koyun Phlebotomus’ların vektörlükleri

52 F AMILYA : T ABANIDAE Büvelekler, Erişkinleri 0.5 -2.5 cm, Oldukça büyük ve güçlü sineklerdir. Ağız organelleri sokucu -emicidir. Antenleri 3 eklemlidir. Bacakları kısa, kalın ve güçlüdür. Kanatları kuvvetli yapıdadır.

53 T ABANIDAE -T ÜRLER -Y AŞAM BIÇIMI Günün sıcak saatlerinde, At ve sığır gibi büyükbaş hayvanlardan kan emerler. İnsanları soktuklarından büyük acı hissedildiği için kolaylıkla tanınırlar. Tabanus Haematopota Chrysops Pangonia

54 T ABANIDAE -B IYOLOJI bataklık arazide ürerler. Yumurtalarını su kenarlarındaki yaprak ve bitkilere bırakırlar. larvaları 2 -3 ay sonra pupa safhasına girerler. Pupa dönemi yaklaşık 2 hafta sürer. Daha sonra erişkin sinekler çıkar. Uygun koşullarda gelişmeleri 4 -5 ay kadar sürer.

55 T ABANIDAE -T ıBBI Ö NEMI Kan emer, merada hayvanları rahatsız ederler. Mekanik Vektör: Trypanosoma theileri, Trypanosoma evansi Francisella tularensis, Bacillus anthracis At enfeksiyöz anemi virusunu, sığır leukemi virusunu, Anaplasma marginale Loa loa, Elaeophora schneideri İnsanlarda deri myiasis etkeni olan Dermatobia hominis yumurtalarına mekanik taşıyıcılık (taşıt konak) yaparlar.

56 Tabanidlerin vektörlükleri Hastalık / PatojenVektörVektör tipiCoğrafi Dağılım Virüs At enfeksiyöz anemisiTabanus, Chrysops, Hybomitra,MekanikDünyada yaygın Sığır LöykosisTabanusMekanikDünyada yaygın Domuz kolerasıTabanusMekanikDünyada yaygın Bakteri Antraks/ŞarbonTabanus, Chrysops, HamatopotaMekanikDünya’da yaygın TularemiChrysopsMekanikKuzey Amerika, Rusya, Japonya Rik Anaplasmosis/TabanusMekanikDünya’da yaygın Protozoon Trypanosoma evansiTabanus, Chrysops, Hamatopota,Mekanik Güney Amerika, Kuzey Afrika, Asya, Hindistan Trypanosoma vivaxTabanusMekanikGüney Amerika, Afrika Besnotia besnoitiTabanusMekanik Güney Amerika, Güney Avrupa, Afrika, Asya Helmint Loa loaChrysopsBiyolojikOrta Afrika Elaeophora spHybomitra, TabanusBiyolojikKuzey Amerika, Güney Avrupa


"MEDİKAL VE VETERİNER ENTOMOLOJİ Prof. Dr. M. Özkan ARSLAN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları