Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Apicomplexa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Apicomplexa."— Sunum transkripti:

1 Apicomplexa

2 Apicomplexa Şubesi Genel Özellikler
Etkenlerin tamamı parazitik yaşar. Ekonomik ve zoonotik yönden önemli hastalıklara neden olurlar. Genellikle sindirim sistemi ve dolaşım sisteminde yerleşirler. Yaşamlarının en azından bir döneminde apikal kompleks taşırlar. Hareket organelleri yoktur( Mikrogametler hariç- flagella var) Gregarin hareket var. Monoksen veya heteroxen gelişirler.

3 Apicomplexa Şubesi Genel Özellikler

4 Apicomplexa Şubesi Genel Özellikler

5 Coccidiosis biyolojik gelişme, Buzağı, Eimeria bovis

6 Coccidiosis’e giriş Coccidiosis etkenleri; Sporozoea Sınıf,
Coccidia Altsınıf, Eucoccidiida Takımı, Eimeriina Alttakımı Eimeridae Ailesi’nde yer alırlar. Coccidiosis ya da Eimeridiosis, Eimeriosis, Isosporiosis

7 Eimeriidae Ailesi Eimeria : sporocyst 4, sporozoit 2 er, Isospora:
Wenyonella: 4 sporocyst, 4 er sporozoit Tyzzeria: 8 sporozoit Isospora oocysti Eimeria oocysti

8 Eimeridae ailesi Biyolojik gelişmeleri direktir. (Monoksen= Homoksen).
Eimeria’lar ot yiyenlerde,(ruminant, tektırnaklı, domuz, kanatlı) Isospora’lar karnivorlarda, Tyzzeria ve Wenyonella cinsleri kanatlılarda bulunur. Tür spesifiktirler. (Stenoksen parazit), Miks enfeksiyonlar yaygındır. Sindirim sistemine yerleşirler. Barsak, karaciğer ve böbrek coccidiosisine neden olurlar.

9 Eimeria cinsi (Eimeriosis, coccidiosis)
Konakları: Genellikle ruminantlar ve kanatlılar. Konakta Yerleştikleri Yerler: çoğu tür sindirim kanalı epitel hücreleri içinde, Eimeria stiedae karaciğer safra kanalları epitellerine, Eimeria truncata böbrek tubulus epitellerine yerleşir. Genellikle intrasitoplazmikdirler.

10 Eimeria- morfoloji Sporlanmamış oocyst Sporlanmış oocyst
Dışkı ile atılan form Sporlanmış oocyst Enfektif form Sıcaklık (27 0C, O2, nem

11 Eimeria- morfoloji sporlanmış oocyst

12 Midede: mekanik etki, pepsin, HCl,
Sporocystler çıkar Barsakda: safra sıvıs, tripsin, CO2, sporozoitler çıkar.

13 Sporogoni Merogoni I Gamogoni= Gametogoni Merogoni II

14 Isopsora cinsi (Isosporiosis)
Karnivorlarda ve kanatlılarda bulunur. İncebarsağa yerleşir, bazıları kalınbarsakda lokalize olur. Bu cinstekilerin sporlanmamış ookistleri içinde tek bir sporant görülür. Sporlamnış ookistlerinde ise iki adet sporokist ve her sporokistin içinde de dört sporozoit bulunur.

15 Isospora Hayat siklusu Direkt gelişirler. SPOROGONY MEROGONY GAMETOGONY

16 Cystoisospora Isospora cinsi içinde değerlendirilirler.
Karnivorlarda bulunurlar. Isosporoid tip oocystleri vardır. Ancak biyolojik gelişmeleri farklıdır. Biyolojik gelişmelerinde fakültatif taşıt konak (paratenik konak) kullanabilirler. Alınan sporlanmış oocystlerden serbest kalan sporozoitler çeşitli doku ve organlarda kistlenirler. Konaklar bu tip taşıt konakları yiyerek enfekte olurlar. Paratenik konak fare, rat, ruminant ve karnivorlar olabilirler. Kist içinde tek bir parazit olduğu için monozoik kistlerdir. Gelişme olmadığı için bunlara dormozoit yada hipnozoit adı verilir.


"Apicomplexa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları