Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 121 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22.07.2010, Erzurum Asistan ve Öğretim Üyesi İhtiyacı Açısından Gelecekte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 121 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22.07.2010, Erzurum Asistan ve Öğretim Üyesi İhtiyacı Açısından Gelecekte."— Sunum transkripti:

1 / 121 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22.07.2010, Erzurum Asistan ve Öğretim Üyesi İhtiyacı Açısından Gelecekte Aile Hekimliği +90 5545409798 zekeriya.akturk@gmail.com

2 / 122 Durum 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72 561 312 kişidir. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11 2023 yılında Türkiye nüfusunun 82 293 000 kişi olması beklenmektedir http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=242

3 Sağlık Bakanlığı Hedefi / 123 Doç. Dr. Turan Buzgan, Aile Hekimliği Değerlendirme Toplantısı 08.07.2010 Ankara

4 Sağlık Bakanlığı Hedefi Türkiye’de Ocak 2011’de 20.700 aile hekimi istihdam edilmiş olacak –Hekim başına: 72 561 312 / 20 700 = 3500 kişi 2023’te 43 600 aile hekiminin olması hedefleniyor –Hekim başına: 82 000 000 / 43 600 = 1900 kişi / 124 Doç. Dr. Turan Buzgan, Aile Hekimliği Değerlendirme Toplantısı 08.07.2010 Ankara

5 1./2. Basamak Muayene Oranı / 125 Doç. Dr. Turan Buzgan, Aile Hekimliği Değerlendirme Toplantısı 08.07.2010 Ankara

6 Günümüzde birey başına yıllık vizite sayısı yaklaşık 7’dir 3500 kişi/hekim olursa: –3500 * 7 / 200 gün = 122 vizite /gün 1900 kişi/hekim olursa: –1900 * 7 / 200 gün = 66 vizite / gün / 126

7 Sağlıkta Dönüşüm Uygulaması Geçiş Dönemi Sonu 2017 yılından sonra Sağlık Bakanlığı birinci basamakta pratisyen hekim istihdam etmeyecek. Birinci basamakta çalışacak hekimlerde aile hekimliği ihtisası yapma şartı aranacak. / 127 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık bülteni Mart 2009 Yıl 3 Sayı 27: Sayfa 2 http://www.saglik.gov.tr/TSHGM/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=36404&DOSYAISIM=28.pdf

8 Artan Aile Hekimliği Uzmanı İhtiyacı Türkiye’de 45 aile hekimliği anabilim dalı ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren 12 bakanlık hastanesi var Gereken aile hekimliği uzmanı ihtiyacını karşılayabilmek için eğitim aile sağlığı merkezleri kullanılabilir / 128 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591

9 Aile hekimliği asistanlığı rotasyon süreleri kısaldı / 129 http://tip.marmara.edu.tr/dosya/yeni_rotasyon.pdf

10 Projeksiyonlar 2017 yılında uygulamada ilk defa çalışmak üzere 1800 civarında AHU olması için, 2013 yılında 1800’den fazla aile hekimliği uzmanlık öğrencisi (asistan) alınması Bu grubun eğitimini vermek için o tarihte toplam 90 eğitim merkezine gereksinim olacağı, her eğitim merkezinde 20 asistanın eğitim göreceği Her saha eğiticisinin her zaman kesitinde iki asistanın eğitimini üstlendiği varsayılarak 2013 yılında yaklaşık 450 saha eğiticisinin olması, öngörüler arasında yer alabilir. / 1210 Gürel FS. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2025 Projeksiyonu. Sağlıkta Nabız Dergisi 2010;7(26):56-57.

11 2025 yılında “Yıllık Tahmini AH Başına Nüfus”un 2000 kişiye inmesi durumu göz önüne alınarak tahmin yapıldığında ise, 2013 yılında –aile hekimliği uzmanlık öğrencisi sayısının 2300, –eğitim merkezi sayısının 115 ve –saha eğiticisi sayısının 575 olması gerektiği öngörülebilir. / 1211 Gürel FS. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2025 Projeksiyonu. Sağlıkta Nabız Dergisi 2010;7(26):56-57.

12 Sonuç Zamanında planlama yaparak aile hekimliği uzmanlık öğrencisi için açılan asistan pozisyonlarının arttırılmasına ve Bu asistanların eğitimini yapacak öğretim üyelerinin istihdam edilip hazırlanmasına gereksinim vardır. / 1212


"/ 121 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22.07.2010, Erzurum Asistan ve Öğretim Üyesi İhtiyacı Açısından Gelecekte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları