Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli Yrd. Doç. Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF ACİL TIP AD SİVAS 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli Yrd. Doç. Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF ACİL TIP AD SİVAS 2012."— Sunum transkripti:

1 Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli Yrd. Doç. Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF ACİL TIP AD SİVAS 2012

2 SPİNAL TRAVMA Oldukça sık görülmekte hayat boyu devam eden sakatlıklara neden alabilir büyük bir önem taşımaktadır Ülkemizde 1.800/ yıl yeni Erkeklerde 3-4 katı daha fazla paraplejiq u adripleji

3 nedenler Motorlu taşıt kazaları%40-50 Yüksekten düşmeler%20 Zeminden düşmeler%10 İş kazaları%18 Ateşli silah yaralanmaları%5-15 Spor kazaları%4 Diğerleri%3

4 Hangi durumlarda spinal travma varlığı araştırılmalıdır? 1.Ağır travma geçirenler ◦araçtan savrulanlar, ◦motorsiklet kazaları ◦2 m den daha fazla yükseklikten düşenler... 2.Şuur kaybı olan travmalı hastalar, 3.Boyun, sırt ve bel ağrısı veya bir ekstremitede uyuşukluk ve kuvvetsizlik şikayeti olanlar, 4.Omurilik yaralanmasını gösteren bulgular; abdominal solunum, priapizm. 5.Anemnez ve muayene için yeterli mental fonksiyonu olmayanlar veya şüpheli ağrı tarif edenler.

5 OLUŞ MEKANİZMALARI Hyperextension Hyperflexion Compression Rotation Lateral Stress Distraction

6

7 Figure 23-2 servikal Spine yaralanma

8 http://www.nrhhealthtown.com

9

10 Erişkinlerde spinal yaralanmaların dağılımı Servikal %60 Torakal %8 Torakolomber%20 Lomber %10 Sakral %2 En çok yaralan vertebralar C5-C7 C1-C2 T12-L2

11 Dermatomes C3,4 ◦motor:shoulder shrug ◦sensory: top of shoulder C3, 4, 5 ◦motor: diaphragm ◦sensory: top of shoulder C5, 6 ◦motor:elbow flexion ◦sensory: thumb C7 ◦motor: elbow, wrist, finger extension ◦sensory: middle finger C8, T1 ◦motor: finger abduction & adduction ◦sensory: little finger T4 ◦motor: level of nipple T10 ◦motor: level of umbilicus

12 Dermatomes L1, 2 ◦motor: hip flexion ◦sensory: inguinal crease L3,4 ◦motor: quadriceps ◦sensory: medial thigh, calf L5 ◦motor: great toe, foot dorsiflexion ◦sensory: lateral calf S1 ◦motor: knee flexion ◦sensory: lateral foot S1, 2 ◦motor: foot plantar flexion S2,3,4 ◦motor: anal sphincter tone ◦sensory: perianal

13 Patofizyoloji Primer nörolojik hasar Direk travma, Hematom 4 saatte beyaz cevherde enfarkt oluşur 8 saatte gri cevherde irreversible nefarkt oluşur. Sekonder hasar Hipoksi Hipoperfüzyon Nörojenik şok

14 Hipoksi C5 üzerindeki lezyonlar diafram paralizisine yol açar Interkostal sinir paralizisi Atelektazi öksürme gücü azalır. V/Q = ventilasyon /perfüzyon bozukluğu Solunum kaslarında zayıflama

15 Nörojenik şok T6 nın üzerindeki lezyonlarda Katekolamin yıkımı için dakikalar veya saatler gerekebilir. T1-L1 arasındaki tutulumlarda sempatik etkinlik kaybolur. Vagal tonus artar Periferik vazodilatasyon Hipotansiyon, Bradikardi & Hipotermi

16 Klinik bulgular Sinir kökünün inflamasyonuna bağlı sırt ağrısı. Tutulan bölgenin distalinde duyu ve motor kayıp.

17 Tedavi ve immobilizasyon Erken spinal immobilizasyonu sağla Hipoksiden koru Hızlı sıvı replasmanı yap. Hastane öncesinde temel hedef

18 İmmobilizasyonda temel hedef Kafa ve vertebralar düz bir hat üzerinde sabit olarak korunmalıdır.

19 1.Spinal immobilizasyon Hastanın ilk muayenesi esnasında ve taşınmasında bir kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır. Nörolojik defisitlerin %10-25’i yanlış transport esnasında gelişmektedir. Omurganın aktif veya pasif hareketlerini önlemek için hasta araçtan çıkartılırken veya transport esnasında immobilizasyon koşuldur.

20 1.Spinal immobilizasyon a.Boyunluk takılması, b.Hastanın düz bir zemin üzerinde (tahta gibi) taşınması, kum torbası veya bantlarla tesbiti, c.Gerektiğinde (kusma gibi) hastanın baş, boyun ve gövde aynı eksende olacak şekilde çevrilmesi.

21 Normal solunumun sağlanması Kan gazlarına bakılmalıdır. ◦Ajitasyon, huzursuzluk ve oryantasyon bozukluğu yetersiz oksijenizasyon bulgusu olabilir.  a.Nazal kanülden oksijen  b.Gerektiğinde entübasyon endotrakeal entübasyonda servikal omurgaların hareket etmemesine dikkat edilmelidir. Gerektiğinde hastanın solunumu ventilatörle sağlanabilir C4 ve üzerindeki omurilik zedelenmesinde solunum paralizisi olabilir

22 Normal kan basıncının korunması Sistolik kan basıncı 90 mmHg'nın üzerinde tutulmalıdır. a.Venöz göllenmenin önlenmesi için alt ekstremitenin elastik bandajla sarılması, b. Dikkatli hidrasyon: (Laktatlı ringer sol, serum fizyolojik) c.Pressörler: dopamin d.Hipotansiyon ile birlikte bradikardi varsa atropin, Hipotansiyon omurilikte ek yaralanmalara neden olabilir. Kafa travması eşlik ediyor ise overhidrasyondan kaçınılmalıdır. Anormal sıvı yüklenmesi pulmoner ödeme neden olabilir

23 Figure 23-6 Düz bir hattın sağlanması (yandaysak)

24 Figure 23-7 Önden

25 Figure 23-8 Supin pozisyonundaki hastada

26 Figure 23-9 A AĞAÇ YUVARLAMA- sırüstü yatan hasta kurtarıcı 1 baş kısmında, kurtarıcı 2 ve 3 toraks kalça ve bacaklarda

27 Figure 23-9 B KALAS-AĞAÇ YUVARLAMA Supine Patient İmmobilizasyon sağlanarak hasta döddürülür

28 Figure 23-9 C AĞAÇ YUVARLAMA Supine Patient Kurtarıcı 4 spin board yerleştirir.

29 Figure 23-9 D AĞAÇ YUVARLAMA Supine Patient Hasta spin board üzerine alınır

30 Figure 23-10 A AĞAÇ YUVARLAMA – YÜZÜSTÜ YATAN HASTADA Kurtarıcı 1 döndürme öncesi stabilizasyonu sağlar

31 Figure 23-10 B AĞAÇ YUVARLAMA Düz bir eksende yan döndürülür ve spin board arkasına yerleştirilir

32 Figure 23-10 C AĞAÇ YUVARLAMA-yüzüstü Hasta spin board ile birlikte sırtüstü pozisyona düz eksen bozulmadan getirilir.

33 Figure 23-11 Servikal boyunluk uygulaması kurtarıcı 1 omurga eksenini düz stabilize edr kurtarıcı 2 boyunluk yerleştirir kurtarıcı 1 hasta sırt tahtasına alınıncaya kadar destek verir.

34 kısa Spine Boards-sırt tahtası servikal ve torasik vertebralara destek için kullanılırlar genellikle oturur pozisiyondaki travmalılara destek için kullanılır. Bununla uzun sırt tahtasına alınır

35 Figure 23-12 Short Spine Boards short spine board KED

36 Figure 23-13 KED uygulaması

37 Hastanın araçtan çıkarılması Aracın ve kişinin araç içindeki durumuna göre değişir.

38 Figure 23-14 A Hızlı çıkarma kurtarıcı 1 düz bir hattın sağlar

39 Figure 23-14 B Hızlı çıkarma Kurtarıcı 2 midthorax desteği Kurtarıcı 3 alt ekstremiteleri destekler

40 Figure 23-14 C Hızlı çıkarma Hasta uzun sırt tahtasına alınır.

41 Figure 23-14 D Hızlı çıkarma Uzun sırt tahtasına sıkıca sabitlenir

42 Uzun sırt tahtası Çeşitli tipleri mevcut: ◦Plastic and synthetic spine boards ◦Metal alloy spine boards ◦Vacuum mattress splints

43 Uzun sırt tahtası -Supine hasta Kafa her zaman sabitlenmelidir.

44 Uzun sırt tahtası -Supine hasta basamaklar: ◦Omuz ve göğüsü tutun ◦Orta gövde etrafında çevirin ◦İliak kanadı tutun İmmobilizasyon sonrasında kafa ve omurlar nötral pozisiyonda olmalılar.

45 Figure 23-15 A Uzun sırt tahtası- sırtüstü yatan hasta Kafa altına kılıflar konabilir Kılıflar omuzdan itibaren kafanın alt seviyesine kadar uzatılabilinir.

46 Figure 23-15 B Uzun sırt tahtası- sırtüstü yatan hasta Çocuklarda kafa daha büyük olduğundan nötral pozisiyonun sağlanması için omuzların altına konabilir.

47 Figure 23-16 Long Spine Board -Supine Patient

48 Figure 23-17 Uzun sırt tahtası ayaktaki hastada Kurtarıcı 2 ve 3 hastaya destek verir. Kurtarıcı 1 stabilizasyonu sağlar Organize hareketlerle hasta sırt tahtası üzerine alınır.

49 Elle kafanın nötral pozisyon verilmesi Traksiyon uygulamadan kafanın servikal vertebralar üzerindeki ağırlığı kalkacak şekilde hafifçe tutulur.

50 Elle kafanın immobilizasyonu Kontrendikasyonları ◦Harekete karşı direnç gösteriyorsa ◦Kas spazmı varsa ◦Ağrı artıyorsa ◦Hareket esnasında nörolojik defisit görülüyorsa veya artıyosa ◦Hava yolunu veya solunumu zorlaştırıyorsa

51 Figure 23-19 B Kaskın çıkarılması Kaskın yan taraflarından tutarak yukarı çekin

52 Figure 23-19 A Kaskın çıkarılması Kaskı ve kafayı immobilize edin

53 Figure 23-19 C Kaskın çıkarılması Kaskın burun üzerinden rahat çıkması için çevirerek çıkarın

54 Figure 23-19 D Kaskın çıkarılması Boyunluk takıp immobilize edin.


"Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli Yrd. Doç. Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF ACİL TIP AD SİVAS 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları