Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV KAYGISI VE BAŞETMEDE Ö Ğ RETMEN ROLÜ. NEDEN Ö Ğ RETMENLER? İ lçemiz çapında 8. sınıf ö ğ rencilerinin başarılarına katkıda bulunmak amacıyla “Bilinçli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV KAYGISI VE BAŞETMEDE Ö Ğ RETMEN ROLÜ. NEDEN Ö Ğ RETMENLER? İ lçemiz çapında 8. sınıf ö ğ rencilerinin başarılarına katkıda bulunmak amacıyla “Bilinçli."— Sunum transkripti:

1 SINAV KAYGISI VE BAŞETMEDE Ö Ğ RETMEN ROLÜ

2 NEDEN Ö Ğ RETMENLER? İ lçemiz çapında 8. sınıf ö ğ rencilerinin başarılarına katkıda bulunmak amacıyla “Bilinçli Aile Uyumlu Çocuk” projesi hazırlandı. Projenin amacı ö ğ renci motivasyonunu arttırmak ve sınav kaygısı ile baş etme becerilerini arttırmaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için veli,ö ğ renci ve ö ğ retmenin işbirli ğ i içerisinde olması önemlidir. Ö ğ retmen de bu üçgenin en önemli aya ğ ıdır.

3 SINAV KAYGISI Başarının değerlendirildiği durumlarda, bireyde gerginlik ve endişe duyguları yaratan ve merkezi sinir sisteminin uyarılmasına neden olan istenmeyen bir durumdur.

4 KAYGI DÜZEYİ GRAFİGİ İSTENİLEN KAYGI ORTA DÜZEY KAYGIDIR. Düşük kaygı Orta düzey kaygı Yüksek kaygı -1 0 +1

5 Sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalıdır. Öğrenciyi öğrenmeye, bir amaç edinmeye motive eder. Faydalı olmayan yüksek ve aşırı kaygıdır. Aşırı sınav kaygısı başarısızlığa neden olabilir.

6 Sınav kaygısının nedenleri Annelerin, babaların, komşuların, ö ğ retmenlerin, arkadaşların ve birçok kişinin yüksek beklenti düzeyi, Mükemmeliyetçi yaklaşım, Görev ve sorumlulukları erteleme, Başarısız olma ve de ğ erlendirilme korkusu

7 Sınav kaygısının nedenleri Çalışma için gereken zamanı ayırmama, uzun süreye da ğ ılması gereken sınav hazırlı ğ ını son ana bırakma. Sınavda çıkacak konular hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaya ba ğ lı yanlış ya da ilgisiz konulara çalışma, Verimli çalışma metotlarını bilmemek (not tutma, tekrar etme, edinilen bilgiyi farklı biçimlerde kullanma, yeterince egzersiz yapma, ve etkisiz yöntemleri kullanmak(Ezberlemek vb.)

8 SINAV KAYGISININ BEL İ RT İ LER İ Zihinsel Belirtiler Felaket yorumları içeren tüm olumsuz düşünceler; Yapamayaca ğ ım, rezil olaca ğ ım, başaramam, bu sene giremem gibi. Kendini aşırı gözleme,çeşitli düşüncelere takılma ve bu düşünceler arasında gidip gelme, Unutkanlık, Dikkatini toplama ve yo ğ unlaşmada güçlük, soruları okuma ve anlamada güçlük, Soruları cevaplarken konuları hatırlamada güçlük. Sürekli cevap şıkları arasında kararsız kalma

9 F İ ZYOLOJ İ K BEL İ RT İ LER Kalp çarpıntısı, Nefes alıp verişte hızlanma, Kaslarda gerginlik, A ğ ız kurulu ğ u, Terleme, üşüme, titreme, ateş basması, Ellerin terlemesi ve titreme Karın a ğ rısı, bulanık görme

10 Duygusal Belirtiler Duygusal belirtiler Endişe Huzursuzluk Yalnızlık Anlaşılamadı ğ ı hissi Öfke-kızgınlık

11 Duygusal Belirtiler Ümitsizlik Hayal kırıklı ğ ı Mutsuzluk Tedirginlik Gerginlik Sinirlilik Karamsarlık Korku Durgunluk Kendine güvende azalma Panik Kontrolü yitirme hissi Çaresizlik Heyecan

12 Davranışsal Belirtiler Öfke davranışları, İ natlaşma, kişilerle, sorularla, Ders çalışmayı bırakma, Sınavı yarım bırakma, Ders çalışmayı erteleme, sınava girmeme,okula dershaneye gitmeme, Bahane bulma; seneye tekrar girerim, senin yüzünden çalışamadım- kazanamadım. Bu düşünceler çalışmayı kolaylaştırmamakta, tam tersi çalışmayı engellemektedir.

13 Ö Ğ RENC İ DE KAYGIYI AZALTMAK İ Ç İ N NELER YAPAB İ L İ R İ Z?

14 Öğretmenlerin Sınav Kaygısını Azaltmak İçin Yapabilecekleri Ö ğ rencileri farklı sosyo-ekonomik ve kültürel dünyalardan gelen, farklı potansiyele sahip ba ğ ımsız bireyler olarak kabul etmeli, çeşitli etkenlere bağlı olarak onlara farklı yaklaşımlarda bulunmamaya özen gösterilmeli, Ö ğ rencilerle ilişkide onlara de ğ er verdi ğ imizi gösterme li, Ö ğ retmenlerin,ö ğ renciyi başarılı ö ğ rencilerle karsılaştırması ve başarısızlı ğ ını yüzüne vurması ö ğ rencide başarısızlık kaygısını artıracaktır. O nedenle, her ö ğ rencinin,kendisinin önceki durumu ile karşılaştırılması gerekir. Sınav sistemi,Sınavda çıkacak konular hakkında öğrenciye yeterince bilgi verilmelidir.

15 Öğretmenlerin Sınav Kaygısını Azaltmak İçin Yapabilecekleri Öğrencinize yönelik kaygılarını artıracak söylemlerden ve tutumlardan uzak durmalısınız. Çocukların başarılarını arttırmak amacıyla onları tehdit edici ve başarı durumlarını küçümseyici yaklaşımlardan kaçının. (Elli net sana hiç yakışmıyor, böyle gidersen sınavı kazanamazsın daha çok çalışmalısın vb. ) Öğrencinin bir hedefe odaklanması sağlanmalıdır.

16 Ö ğ retmenlerin Sınav Kaygısını Azaltmak İ çin Yapabilecekleri Çalışma için gereken zamanı planlama konusunda bilgilendirme ve takip çocu ğ un zamanını iyi kullanmasını sa ğ layacak, bu da kaygıyı azaltacaktır. İ lgili dersin etkili bir biçimde çalışılaca ğ ı yöntemin nasıl olması gerekti ğ i ayrı bir zaman dilimi içerisinde verilmeli ve takibi yapılmalıdır. Beklentinin aşırı yansıtılmaması ve güven verici davranışların sergilenmesi,ö ğ rencinize özgüvenini geliştirme ve olumlu düşünmesini sa ğ lamak kaygıyı azaltacaktır. “Bu işi yapabilece ğ ini biliyorum.””Bu yaptıklarını takdir ediyorum.” ”Kararına güveniyorum.” “Eminim ki bu biçimde çalışmaya devam edersen başarılı olacaksın...”

17 YARARSIZ DÜŞÜNCELER YARARLI DÜŞÜNCELER Bu sınavda başarılı olamam Çalışırsam başarılı olabilirim Çok fazla konu var, zamanım yetmeyecek İyi bir planlama yaparsam yetiştirebilirim Bu kadar konuyu aklımda tutamam Önemli bölümlere öncelik vererek çalışırsam onlardan puan alabilirim. Sınavlarda çok heyecanlanıyorum. Duygularımı kontrol altına alabilirim.

18 KATILIMINIZ İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER KATILIMINIZ İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER


"SINAV KAYGISI VE BAŞETMEDE Ö Ğ RETMEN ROLÜ. NEDEN Ö Ğ RETMENLER? İ lçemiz çapında 8. sınıf ö ğ rencilerinin başarılarına katkıda bulunmak amacıyla “Bilinçli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları