Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL (Structured Query Language). MySQL de Temel Komutlar : CREATE DATABASE isim; verilen isimde bir veri tabanı oluşturur. SHOW DATABASES; Tüm yaratılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL (Structured Query Language). MySQL de Temel Komutlar : CREATE DATABASE isim; verilen isimde bir veri tabanı oluşturur. SHOW DATABASES; Tüm yaratılan."— Sunum transkripti:

1 SQL (Structured Query Language)

2 MySQL de Temel Komutlar : CREATE DATABASE isim; verilen isimde bir veri tabanı oluşturur. SHOW DATABASES; Tüm yaratılan veri tabanlarını gösterir. SELECT DATABASE(); Seçili veri tabanlarını gösterir. USE DENEME; “DENEME” isimli veri tabanı seçilmiştir. SHOW TABLES; Yaratılan Tabloları gösterir. DESCRIBE tablo_ismi; Tablo tanımını verir. \. PRG.TXT prg isimli komutların yazılı olduğu dosyayı çalıştırır. “D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin”

3 SN SNAME STATUS CITY (S) (SP) SN PN QTY ---------------------------------------- --------------------- S1 Smith 20 London S1 P1 300 S2 Jones 10 Paris S1 P2 200 S3 Blake 30 Paris S1 P3 400 S4 Clark 20 London S1 P4 200 S5 Adams 30 Athena S1 P5 100 S1 P6 100 S2 P1 300 PN PNAME COLOR WEIGHT CITY (P) S2 P2 400 ----------------------------------------------------- S3 P2 200 P1 Nut Red 12 London S4 P2 200 P2 Bolt Green 17 Paris S4 P4 300 P3 Screw Blue 17 Rome S4 P5 400 P4 Screw Red 14 London P5 Cam Blue 12 Paris P6 Cog Red 19 London

4 TABLONUN YARATILMASI : CREATE TABLE S ( SN CHAR(5) NOT NULL, SNAME CHAR(20) NOT NULL, STATUS SMALLINT NOT NULL, CITY CHAR(15) NOT NULL, PRIMARY KEY (SN) ); TABLONUN DEĞİŞTİRİLMESİ : ALTER TABLE S ADD DISCOUNT SMALLINT; S tablosuna DISCOUNT isimli bir kolon ekler. TABLONUN SİLİNMESİ : DROP TABLE S;

5 TABLOYA INDEKS OLUŞTURMA : CREATE UNIQUE INDEX XS ON S (SN); S tablosu üzerinde SN alanına göre XS isimli bir indeks oluşturur. INDEX DOSYASININ SİLİNMESİ : DROP INDEX XS; XS isimli indeks dosyası silinir. Paris deki satıcıların listesi : SELECT SN,STATUS FROM S WHERE CITY=‘Paris’; SELECT S.SN,S.STATUS FROM S WHERE S.CITY=‘Paris’;

6 Satıcılar tarafından satılan bütün parçaların listesi : SELECT PN FROM SP; SELECT DISTINCT PN FROM SP; Parçaların gram cinsinden ağırlıkları : SELECT PN,’Weight in grams=‘,WEIGHT*454 FROM P; Bütün satıcıların listesi : SELECT * FROM S;

7 Status’u 20’den büyük olan Paris deki satıcıların listesi : SELECT SN FROM S WHERE CITY=‘Paris’ AND STATUS>20; Paris deki satıcıların listesi istenirse ve eğer listeyi status bilgisine göre azalan sırada istersek : SELECT SN, STATUS FROM S WHERE CITY=‘Paris’ ORDER BY STATUS DESC; Bunun tersi ‘ASC’ dir.


"SQL (Structured Query Language). MySQL de Temel Komutlar : CREATE DATABASE isim; verilen isimde bir veri tabanı oluşturur. SHOW DATABASES; Tüm yaratılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları