Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veysel ASLANTAŞ & Ebubekir KAYA Frei-Chen Maskeleri Tabanlı Yeni Bir Sır Paylaşım Tekniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veysel ASLANTAŞ & Ebubekir KAYA Frei-Chen Maskeleri Tabanlı Yeni Bir Sır Paylaşım Tekniği."— Sunum transkripti:

1 Veysel ASLANTAŞ & Ebubekir KAYA Frei-Chen Maskeleri Tabanlı Yeni Bir Sır Paylaşım Tekniği

2 Sır Paylaşımı (Secret Sharing) Bilgilerin saklanmasında kullanılan bir yöntemdir. Saklanan bilgi nümerik, ikili, metin içerikli veya resim olabilir. Bilgiler farklı özellikli parçalarda saklanır. Saklanan veriye sır (secret), saklamada kullanılan verilere ise pay (share) adı verilir.

3 Sır ve Pay Saklanan veriye sır adı verilir. Saklamada kullanılan verilere ise pay adı verilir. Elde edilen paylar sır veriye ulaştıracak bilgilere sahip olmamalıdır.

4 Sır ve Pay 10 99 2 2 6 6 12 Şekil 1. Nümerik değerlerde sır ve pay örneği

5 Sır ve Pay Şekil 2. Resimlerde sır ve pay örneği

6 Eşik Şema (Threshold Scheme) (k,n) şeklinde göstermek üzere, n pay resim sayısını göstermektedir. k ise sır resmi yeniden elde etmek için bir araya gelecek pay resim sayısını vermektedir. Bir resme (2,3) eşik şema uygulanırsa; resim 3 pay resme ayrılır. Bu pay resimlerden 2 veya daha fazlası bir araya gelirse yeniden sır resim elde edilebilir.

7 Eşik Şema (Threshold Scheme)

8 Sır Paylaşımın Beklenen Özellikler (Resimlerde) Pay resimlerin sır resmin özelliğini göstermemesi. Pay resimlerden kolayca sır resimlerin elde edilememesi. Pay resmin boyutunun sır resmin boyutundan daha küçük olması. Tüm resim formatlarına uygulanabilmesi. (k,n) eşik şemasına uygunluğu.

9 Önerilen Yöntem Resimler için geliştirilmiş bir sır paylaşım tekniğidir. (5,5) eşik şeması özelliğini taşımaktadır. Frei-Chen maskeleri tabanlıdır. Pay resimlerin boyutu sır resmin boyutundan daha küçüktür.

10 Önerilen Yöntem

11 Önerilen Yöntem (İşlem Adımları) Gizleme Aşaması: Pay resimler elde edilmiştir. Birleştirme Aşaması : Pay resimlerden sır resimler elde edilmiştir.

12 Şekil 5. Gizleme Aşaması

13 Şekil 6. Birleştirme Aşaması

14 Frei-Chen Maskeleri Kenar çıkartmada kullanılan bir yöntemdir. 9 adet 3x3 lük maske, resim üzerinde dolaştırılarak 9 adet resim elde edilir. Elde edilen 9 adet resmin ağırlıklı toplamı orijinal resmi vermektedir.

15

16

17 Örnek-1 Verilen 3x3 boyutundaki resme Frei-Chen maskelerini uygulayalım.

18 Sağlama Resmi ve Elde Edilmesi R i değerlerindeki tüm değişimler sağlama resimlerinde (S j ) tutulmuştur. R i değerlerinden negatif olanlarının indis bilgisini tutmaktadır. Pay resimlerin numarasının belirlenmesini sağlamaktadır (P j ). 5 pay resim için 5 tane sağlama resim kullanılmıştır. R1R1 R2R2 R3R3 R4R4 R5R5 R6R6 R7R7 R8R8 R9R9 Tablo 1. Frei-Chen maskeleri uygulanarak elde edilen değerler

19 Sağlama Resimlerinin Elde Edilmesi Şekil 9. Sağlama Resimlerin Elde Edilmesi

20 Sağlama Resimlerinin Elde Edilmesi Not: β değeri [100,255] aralığında α ise [0, 99] aralığında 10’un katı bir rastgele sayıyı göstermektedir.

21 R1R1 R2R2 R3R3 R4R4 R5R5 R6R6 R7R7 R8R8 R9R9 Örnek-2 Sağlama Resmi Elde Etme Sağlama Resim 1.Resim2. Resim Β veya α (rastgele) ŞartEklenenElde Edilen S1S1 R 1 =-57.0971R 5 =-15.00001903193 S2S2 R 2 =-1.4818R 6 =-1.25001607167 S3S3 R 3 =42.6041R 7 =-20.833380181 S4S4 R 4 =-6.1091R 8 =3.333460666 S5S5 R 9 =56.4444-2108218 Tablo 3. Sağlama Resmine ait piksel değerleri elde etme Tablo 2. Frei-Chen maskeleri uygulanarak elde edilen değerler

22 Pay Resimlerin Elde Edilmesi 5 pay resim elde edilir. P j, j. pay resmi göstermek üzere;  P 1 için R 1, R 5 ve S 1,  P 2 için R 2, R 6 ve S 2,  P 3 için R 3, R 7 ve S 3,  P 4 için R 4, R 8 ve S 4,  P 5 için R 9 ve S 5 kullanılır. Şekil 10. Pay Resimlerin Elde Edilmesi

23 Şekil 11. Pay Resimlerin Elde Edilmesi

24 Örnek-3 Pay Resimleri Elde Etme R1R1 R2R2 R3R3 R4R4 R5R5 R6R6 R7R7 R8R8 R9R9 57143615121356 S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 S5S5 1931678166218 P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 57 15 193 1 167 43 21 81 6 3 66 56 100 218 Tablo 4. Dönüştürülmüş Frei-Chen Resimleri Tablo 5. Sağlama Resimleri Tablo 6. Pay Resimleri

25 Şekil 12. Sır Resim

26 Şekil 13. Frei-Chen maskeleri ile elde edilen resimler

27 Şekil 14. Sağlama Resimleri Şekil 15. Pay Resimleri

28 Birleştirme Aşaması İlk olarak pay resimleri oluşturan alt resimler belirlenir. Hangi alt resimlerden oluştuğunu anlamak için pay resimlerin MOD(N,3)=0 eşitliğini sağlayan satırlarına bakılır. S j Piksel Değeri MOD(x,10) sonucu Sağlama Resimler Frei Chen Resimleri 100 - 255 0, 1, 2, 3 S1S1 R 1, R 5 100 - 255 4, 5, 6, 7 S2S2 R 2, R 6 100 - 255 8, 9 S5S5 R9R9 0 - 99 0, 1, 2, 3 S3S3 R 3, R 7 0 - 99 4, 5, 6, 7 S4S4 R 4, R 8 Tablo 7. Pay Resimlerin Ayrıştırılması

29 Örnek-4 Pay Resimlerin Analizi P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 57 15 193 1 167 43 21 81 6 3 66 56 100 218 S j Piksel Değeri MOD(x,10) sonucu Sağlama Resimler Frei Chen Resimleri 193 3 S1S1 R 1, R 5 167 7 S2S2 R 2, R 6 81 1 S3S3 R 3, R 7 66 6 S4S4 R 4, R 8 218 8 S5S5 R9R9 Tablo 8. Pay Resimler Tablo 9. Pay Resimlerin Ayrıştırılması

30 Örnek-4 Pay Resimlerin Analizi P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 57 15 193 1 167 43 21 81 6 3 66 56 100 218 Pay Resim MOD(N,3)=1 MOD(N,3)=2MOD(N,3)=0 P1P1 R 1 =57 R 5 =15S 1 =193 P2P2 R 2 =1 R 6 =1S 2 =167 P3P3 R 3 =43 R 7 =21S 3 =81 P4P4 R 4 =6 R 8 =3S 4 =66 P5P5 R 9 =56 M=100S 5 =218 Tablo 10. Pay Resimler Tablo 11. Frei-Chen Resimlerinin Elde Edilmesi

31 Orijinal Frei-Chen Değerleri Elde Etme İlk elde edilen R değerlerinin bazıları negatifti. Hangi R değeri negatif, hangi R değeri pozitif anlamak için sağlama resimlerine bakılır. Sağlama resimlerini elde ederken uygulanan işlemin tersi uygulanır.

32 Sağlama Resimlerinin Elde Ediliş Formülü Not: β değeri [100,255] aralığında α ise [0, 99] aralığında 10’un katı bir rastgele sayıyı göstermektedir.

33 S j Piksel Değeri MOD(x,10) sonucu Değişen Frei Chen Resimleri [0,255] 1 -R 5 [0,255] 2 -R 1 [0,255] 3 -R 1, -R 5 [0,255] 5 -R 6 [0,255] 6 -R 2 [0,255] 7 -R 2, -R 6 [0,255] 9 -R 9 [0,99] 1 -R 7 [0,99] 2 -R 3 [0,99] 3 -R 3, -R 7 [0,99] 5 -R 8 [0,99] 6 -R 4 [0,99] 7 -R 4, -R 8 Tablo 12. Sağlama Resimleri ile Orijinal R Değerlerinin Elde Edilmesi

34 Örnek-5 Orijinal Frei-Chen Değerleri Elde Etme DurumR1R1 R2R2 R3R3 R4R4 R5R5 R6R6 R7R7 R8R8 R9R9 Eski57143615121356 Yeni-5743-6-15-21356 S j Piksel Değeri MOD(x,10) sonucu Sağlama Resimler Frei Chen Resimleri 193 3 S1S1 R 1, R 5 167 7 S2S2 R 2, R 6 81 1 S3S3 R 3, R 7 66 6 S4S4 R 4, R 8 218 8 S5S5 R9R9 Tablo 13. Sağlama Resminin Analizi Tablo 14. Frei-Chen Resimlerinin Eski ve Yeni Durumları

35 Orijinal Resmi Elde Etme Elde edilen R değerlerine Frei-Chen maskeleri uygulanarak elde edilen değerlerin ağırlıklı toplamı orijinal resmi verir.

36 Örnek-6 Orjinal Resmi Elde Etme

37 KorelasyonPSNR 0.999845.9123 Tablo 15. Resimlerin Karşılaştırılması

38

39 ResimFormatBoyutPSNR LenaGri300x30050.2438 BaboonGri300x30050.0230 LenaRenkli300x30049.9660 BaboonRenkli300x30049.8234 Tablo 16. Farklı Resim Formatlarında Alınan Sonuçlar

40 Sonuç Bu çalışmada Frei-Chen maskeleri tabanlı sır paylaşım tekniği geliştirilerek gri ve renkli resimlere uygulanmıştır. Sonuçlar geliştirilen tekniğin sır paylaşımında çok az bir veri kaybı ile uygulanabileceğini göstermektedir.

41 Teşekkürler


"Veysel ASLANTAŞ & Ebubekir KAYA Frei-Chen Maskeleri Tabanlı Yeni Bir Sır Paylaşım Tekniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları