Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNIT 2 HIDDEN HAZARDS In your home. HIDDEN HAZARDS IN YOUR HOME Hide (v): place out of sight, conceal, gizle, sakla Hidden (v3) Hazard (n) = danger (tehlike)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNIT 2 HIDDEN HAZARDS In your home. HIDDEN HAZARDS IN YOUR HOME Hide (v): place out of sight, conceal, gizle, sakla Hidden (v3) Hazard (n) = danger (tehlike)"— Sunum transkripti:

1 UNIT 2 HIDDEN HAZARDS In your home

2 HIDDEN HAZARDS IN YOUR HOME Hide (v): place out of sight, conceal, gizle, sakla Hidden (v3) Hazard (n) = danger (tehlike) Hidden hazards Gizli tehlikeler In your home: evinizde Hazards in your home : evinizdeki tehlikeler Hidden hazards in your home Evinizdeki gizli tehlikeler

3 Emergency services a.Police b.Fire brigade c.Ambulance Suitable: appropriate, uygun Heading: headline, title, başlık Extra: more than, fazla Do you have an EXTRA pencil? Fazla kaleminiz var mı?

4 Nursing : taking care of take care of: -e bakmak, bakımıyla meşgul olmak She is TAKING CARE OF her daughter. “Kızına bakıyor.” Nursing home injuries “Ev de oluşan yaralarla ilgilenme” Nursing broken hearts “Kırık kalplerle ilgilenme”

5 A place where we live Oturduğumuz bir yer A place where we play Oynadığımız bir yer A place where we study Ders çalıştığımız bir yer A place where we eat something Bir şey yediğimiz bir yer A place where we chat Sohbet ettiğimiz bir yer

6 Home is a place. Home is a place where we live. “Ev yaşadığımız bir yerdir.” Garden is a place where we play. “Bahçe oyun oynadığımız bir yerdir.” Class is a place where we study. “Sınıf ders çalıştığımız bir yerdir.” Restaurant is a place where we eat something. “Lokanta birşeyler yediğimiz bir yerdir. Cafe is a place where we chat. “Kafeterya sohbet ettiğimiz bir yerdir.

7 Accidents are human error. Cause(v): make happen, neden olma, yol açma Houses can cause accidents. The design of houses can cause accidents. Hazard (n): = danger (n) (tehlike) Hazardous (adjective) = dangerous (adjective)

8 Balconies Fire places Staircases Ponds Glass doors can cause accidents. They can cause accidents. They all INCREASE the risk. (increase: artır, artış) Cause(v): make happen, neden olma, yol açma

9 Hot water is a hazard. Fire places are hazards. Matches Alcohol Sharp objects are also hazards. They are POTANTIAL hazards.

10 Balance Poor coordination Clumsiness Being tired Being careless is a reason of these accidents. They are reasonS of these accidents. They CAN BE reasonS of these accidents.

11 You are under stress. When you are under stress (stresli olduğunuz ZAMAN,) If you are under stress, (EĞER stresliyseniz,) DON’T decide anything.

12 When you change a daily routine, (active) (Günlük rutin bir davranışınızı değiştirdiğiniz ZAMAN,) When A DAILY ROUTINE is changed (passive) (Günlük rutin bir davranış değiştirİLdiği ZAMAN) You may a aa also be under the risk of home accidents when a daily routine is changed. (Günlük rutin bir davranış değiştirİLdiği zaman D DD DA ev kazaları riski altında olabilirsiniz.)

13 You see You can see You can see accidents You can see home accidents You can see many home accidents You can see many dangerous home accidents

14 An accident Accidents Home accidents Dangerous home accidents Many dangerous home accidents Accidents AROUND YOU (ETRAFINIZDAKİ kazalar) Home accidents around you (etrafınızdaki ev kazaları) Dangerous home accidents around you (etrafınızdaki tehlikeli ev kazaları) Many dangerous home accidents around you (etrafınızdaki pek çok tehlikeli ev kazaları)

15 SlipS TripS fallS collisionS are home accidents. These are home accidents. They result in broken bones. They result in fractured bones. Result in (v) = cause, sonuçlanmak, sebep olmak They often result in broken bones.

16 Accidents Types of accidents Common types of accidents The most common types of accidents The second most common types of accidents Burns: yanıklar Scalds: su / buharla yanma, haşlanma Swallowed objects: yutulan nesneler Inhaled chemicals: nefesle alınan kimyasallar (içeri çekilen kimyasallar)

17 An object Objects Swallow(v): yutmak Swallowed objects: yutulan nesneler Inhale (v): nefes almak, havayı, sigara dumanı vs içine çekmek) inhaled chemicals: nefesle alınan kimyasallar

18 A danger tehlike dangerS tehlikeler Possible dangers muhtemel/olası tehlikeler Dangers AT HOME evdeki tehlikeler Possible dangers at home evdeki olası tehlikeler

19 Simple (adjective): sade, süssüz, kolay basit A precaution A simple precaution A simpleR precaution The simpleST precaution

20 Harm (n) Great harm The greatEST harm Educate (v): teach, train, eğitmek, okutmak We must educate people. (İnsanları eğitmeliyiz.) People must be educated. (İnsanlar eğitİLmeli.)

21 You know the answer (cevabı bilirsiniz) When When you know the answer, (cevabı bildiğiniz zaman) When you know the answer, you can solve the problem. (Cevabı bildiğiniz zaman problemi cözebilirsiniz) You can solve the problem when you know the answer.

22 When you know the answer, you can solve the problem. (problemi çözebilirsiniz) When you know the answer, THE PROBLEM can be solveD. L (problem çözüLebilir) When you understand me, you will solve the problem. (Beni anladığınız zaman,) When you understand me, THE PROBLEM will be solveD. When people know first aid, they can help injured people.

23 Take measure (v): take precautions, önlem(ler) almak We must take measures We must take precautions We must take measureS to make our homes a safe place. daha A safeR place (daha güvenli bir yer) Keep knives in a drawer (Bıçakları bir çekmecede saklayınız.) R Keep knives in a SAFER drawer

24 An instrument instruments Sharp instruments Keep sharp instruments in a safe drawer

25 Wipe up (sil) Wipe up spills (kazara dökülen sıvı) Wipe up any spills Wipe up any spills IMMEDIATELY

26 Slip (kay, kayma) In order NOT to slip Fall (düşmek) In order not to fall UNattended (yalnız, refakatsiz, başıboş) You mustn’t leave the children UNATTENDED. (Çocukları yalnız bırakmamalısınız.) You mustn’t leave the children unattended near the window.

27 Utensil (kap, alet) hot utensils Keep hot utensils away from children. Keep furniture away from window.

28 Store Store medicines Store ALL medicines Store all medicines in a cabinet. Keep substances in their containers. Keep sebstances in their ORIGINAL containers. S t o re (v): bir şeyi bir yerde saklamak, biriktirmek K e e p (v): bulundur, koy, sakla

29 Q U E S T I O N S HOME: REALLY SAFE? 1.Is home a safe place? 2.Are falls hidden hazards? 3.Are slips hidden hazards? 4.What are hidden hazards in our homes? 5.Do you feel safe and secure in your homes? 6.May we have serious accidents in our homes? 7.Can you name these serious accidents? 8.Is human error the cause of the accidents? 9.What is the cause of the accidents? 10.Must you take care of yourself at home? 11.What must you do at home? 12.Why must you take care of you at home? 13.Can the design of the houses cause accidents? 14.Can balconies, fireplaces, staircases increase the risk of accidents? 15.What can increase the risk of accidents?

30 Q U E S T I O N S CAUSES OF HOME ACCİDENTS 1.Are hot water, household chemicals, fireplaces, matches, alcohol potential hazards? (Are THEY potential hazards?) 2.What are POTENTIAL hazards? 3.Can poor coordination and balance, clumsiness and being tired and careless be the reasons of these accidents? (Can THEY be the reasons of these accidents?) 4.What are the reasons of these accidents? 5.May you be under risk when you are unders stressed? 6.May you be under risk when a routine is changed? 7.When are you under risk?

31 Q U E S T I O N S MOST COMMON TYPES OF ACCIDENTS 1.Can you see any dangerous home accidents around you? 2.How many home accidents can you see around you? 3.What can you see around you? 4.Are slips, falls, trips, collisions most common home accidents? (Are THEY most common home accidents?) 5.What are MOST COMMON home accidents? 6.Are slips, falls, trips, collisions FATAL? (Are they Fatal?) 7.Do they result in broken bones? 8.Do they result in fractured bones? 9.What do they result in? 10.Are BURNS the second most common types of accidents? 11.Are SCALDS, SWALLOWED OBJECTS or INHALED CHEMICALS the second most common types of accidents? (Are they the second most common types of accidents?) 12.What are the second most common types of accidents? 13.Do they affect children? 14.Who DO they especially affect? 15.Do those types of accidents need hospital attendance? 16.What do those tyeps of accidents need? 17.Are poisoning, choking, suffocation, drowning, electrick shock, cutting, animal bites other possible dangers at home? 18.Are there other possible dangers at home?

32 Q U E S T I O N S THE IMPORTANCE of EDUCATION 1.Is it important that we must educate people? 2.Must we educate people? 3.Why must we educate people? 4.Can the Ministries of Health train professionals? 5.Why do The Ministries of Health train professionals? 6.What can The Ministries of Health do? 7.Do the professionals educate ordinary people, parents, nursery staff? 8.Why do they educate ordinary people, parents, nursery staff? 9.Do all people know first aid? 10.Can those people reduce the risk of injuries? 11.Why can’t those people reduce the risk of injuries? 12.Can people reduce the risk of serious injuries when they know first aid?

33 Q U E S T I O N S WAYS of PREVENTING ACCIDENTS 1.Must we take measures to make our home a safer place? 2.What must we do to make our home a safer place? 3.What must a person do IN ORDER NOT to cut himself? 4.What must a person do IN ORDER NOT to slip? 5.Must we keep HOT UTENSILS away from the reach of children? 6.Why must we keep HOT UTENSILS away from the reach of children? 7.May we prevent possible harm when we wipe up any spills? 8.May we prevent possible harm when we keep knives in a safe place? 9.What happens if we wipe up any spills immediately? 10. What happens if we keep knives in a safe place? 11. May we leave children unattended near a bath-tub? 12. What mustn’t we do near a bath-tub? 13. Must we store all medicine in a locked cabinet? 14. Where must we store all medicine? 15. Must we keep all dangerous substances in their original containers? 16. What must we do about all dangerous substances? 17. Do you want to protect yourself? 18. What must you do to protect yourself?


"UNIT 2 HIDDEN HAZARDS In your home. HIDDEN HAZARDS IN YOUR HOME Hide (v): place out of sight, conceal, gizle, sakla Hidden (v3) Hazard (n) = danger (tehlike)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları